Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä – Helsinki Myllypuron kampus

Tulevaisuuden rakennusalan ekosysteemi

Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hanke yhdistää pääkaupunkiseudun kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta ja kokoaa yhteen kansainvälisesti korkealuokkaisen oppilaitos- ja tutkimusverkoston.

Hankkeessa muodostetaan digitaalisuutta hyödyntävä rakennetun ympäristön TKI-yhteistyön ekosysteemi, joka painottuu avoimen oppimisen, osaavan työvoiman, tutkimuksen, innovaatioiden, tulevaisuuden tiedon ja taitojen ympärille.

Hankkeen avulla halutaan nostaa alan tunnettuutta koko yhteiskunnan tasolla, auttaa uuden osaamisen syntymistä kasvattamaan yritysten kilpailukykyä ja lisätä rakentamisen toimialan vetovoimaa. Kolmen koulutustason yhteistyö osallistaa opiskelijat sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri tahot ratkomaan globaaleihin ja paikallisiin muutosilmiöihin liittyviä haasteita kokonaisvaltaisesti yli teknologia- ja toimialarajojen.

Tulevat tapahtumat

Rakennusalan uudet ulottuvuudet 28.11.

Uutisia hankkeesta

Julkaisuja hankkeesta

Toteutusaika

1.10.2023–30.9.2025

Toteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Stadin AO
Aalto-yliopisto

Lisätietoja

Metropolia toimii hankkeen koordinaattorina ja se vastaa hallinnollisista tehtävistä, projektin johtamisesta sekä osapuolten hanketoiminnan koordinoimisesta.

Lars Miikki
Projektipäällikkö
Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä
lars.miikki [at] metropolia.fi (lars[dot]miikki[at]metropolia[dot]fi)