Innovaatiokeskittymät

Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä poikkialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi.

Maailma muuttuu arvaamattomasti, ja ihmiset ja yhteiskunnat kohtaavat mitä kimurantimpia haasteita. Meillä Metropoliassa on tahto olla ratkaisemassa niitä – oli kyse mistä tahansa sellaisesta yhteiskunnan ongelmasta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan poikkialaista osaamista ja yhteistyötä.

Ratkaisijakorkeakouluna olemme ripeitä paitsi synnyttämään oivalluksia, myös kokeilemaan niitä käytännössä. Koska olemme maan suurin ammattikorkeakoulu ja tavoitamme valtavan määrän sekä eri elämänvaiheissa olevia opiskelijoita että työelämätoimijoita, koemme vastuuta sekä suomalaisen osaamisen uudistamisesta että koko ammattikorkeakoulukentän tien viitoittamisesta.

Tutustu innovaatiokeskittymiimme

Uudistamme innovaatiokeskittymiämme. Ilmiölähtöisesti muodostuvien innovaatiokeskittymien lukumäärä on muuttunut viidestä kolmeen ja kahden keskittymän nimi on muuttunut. Innovaatiokeskittymien toiminnan esittelyt uudistuvat alkuvuoden 2024 aikana.

Innovaatiokeskittymien taustalla ilmiöt

Innovaatiokeskittymissä etsimme yhdessä ratkaisuja aikamme globaaleihin haasteisiin ja yhteiskunnan tarpeisiin monesta eri näkökulmasta. Näin kykenemme hahmottamaan systeemiset kokonaisuudet ja tunnistamaan asioiden keskinäiset riippuvuudet.

Ilmiöitä, joihin Metropolian innovaatiokeskittymissä tartutaan, ovat muun muassa

  • ilmastomuutos
  • maapallon resurssien ylikulutus
  • työelämän murros
  • yhteiskunnan eriarvoistuminen
  • väestön ikääntyminen
  • teknologian mahdollisuudet ja
  • kaupungistuminen.

Näihin kaikkiin tarvitsemme toimiala-, sektori- ja teknologiarajat ylittäviä ratkaisijoita.

Ihminen on keskiössä vastauksia etsittäessä. Uusien teknologioiden kuten, AI:n, XR:n IoT:n, 5G:n ja automaation hyödyntämisen mahdollisuuksia kokeillaan rohkeasti eri aloilla. Myös datan hyödyntäminen ja kyberturvallisuus huomioidaan.

Innovaatiokeskittymät toteuttavat YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:a ja tukevat Suomen pyrkimystä kestävän kehityksen kärkitoimijaksi.

Metropolian kumppanit, opiskelijat ja henkilöstö työskentelevät innovaatiokeskittymissä yhdessä. Metropolia on ratkaisijakorkeakoulu. Se mahdollistaa merkityksellisen tekemisen, uuden oppimisen ja yhdessä aikaansaatujen tulosten hyödyntämisen.

Kuvan sisältö selitetty sivun tekstissä.

Yhteistyöalustat vauhdittajina

Metropolian uudistuneille kampuksille luodaan yhteistyöalustoja. Alustat tarjoavat mahdollisuuden kokeiluihin, testaukseen ja pilotointiin. Niin ikään uusi oppiminen vauhdittuu.

Jo toiminnassa olevia yhteistyöalustoja ovat:

Garage-seinämaalaus.

Garage - robotiikka- ja tekoälypajat

Garaget ovat pajoja, joissa yritykset voivat nostaa kilpailukykyään ja vastata globaaleihin haasteisiin robotiikan, tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla.

Helsinki XR Center

Arabian kampuksella toimii XR-teknologioiden osaamisen keskittymä Helsinki XR Center, jossa kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia.

Hyvinvointi- ja terveyspalvelut

HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa saat joustavia ratkaisuja ja palveluja samasta paikasta, yksilöllisesti ja kiireettömästi. Opetusasiakkaana tuet myös tulevien ammattilaisten osaamisen kehittymistä.

Metropolia Proof Health -testaus- ja tutkimuspalvelut

Metropolia Proof Health tarjoaa yrityksille modernin ympäristön, joustavat prosessit sekä laaja-alaisen asiantuntemuksen pre-kliiniseen testaukseen, validointiin sekä verifiointiin.

Luova Dimensio

Luova Dimensio avaa Metropolian luovien tekijöiden kampusta Arabian kaupunginosassa lokaaliksi kohtaamispaikaksi kutsuen luovan ja ilmiölähtöisen tekemisen äärelle asukkaita, yrityksiä, opiskelijoita ja korkeakoulun henkilöstöä.

SmartLab

Myllypuron kampuksella sijaitseva SmartLab on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä.

Ajoneuvo- ja konetekniikan tuotekehityspalvelut – Koskelo Workshop

Koskelo Workshop on ainutlaatuinen ja joustava projektityötila ajoneuvo- ja konetekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuotekehitysprojekteille.

Urbanfarmlab

Urbanfarmlab on energia-, vesi- ja tilatehokas kaupunkiviljelytila Myyrmäen kampuksella. Tila mahdollistaa yritysten välisen ekosysteemin. Toisten yritysten tuotteet ja sivuvirrat hyödyttävät myös naapuriyritystä.

Ota yhteyttä

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 334 7929

Minna Elomaa-Krapu.

Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi
Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi (minna[dot]elomaa-krapu[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 532 6331

Merja Rehn
Kuva: Jiri Halttunen

Puhtaat ja kestävät ratkaisut
Innovaatiojohtaja
Merja Rehn
merja.rehn [at] metropolia.fi (merja[dot]rehn[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 500 3890

Anna-Stina Tähkävuori

Älykäs ja luova kaupunki
Innovaatiojohtaja
Anna-Stina Tähkävuori
anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi (anna-stina[dot]tahkavuori[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 670 8525