Metropolia Minno® - rakennetaan tulevaisuutta tänään

Metropolia Minno® on Maailman talousfoorumin Skills-First Lighthouse 2023-2024

“Tämä kansainvälinen tunnustus on erittäin merkittävä Metropolialle. Suomen suurimpana ammattikorkeakouluna meille on tärkeää mahdollistaa eri aloilta ja kulttuureista tulevien opiskelijoiden ja työelämäkumppaneidemme välinen yhteistyö monialaisten innovaatioprojektien eli MINNOjen avulla. Pyrimme rohkeasti vahvistamaan opiskelijoidemme kyvykkyyksiä muuttuvaa työelämää varten sekä kasvattamaan kansainvälisten osaajiemme verkostoa. MINNO toimii siltana Metropolian ja työelämän välillä. Siinä keskitytään työelämän todellisiin haasteisiin, joihin yhdessä haetaan uusia ratkaisuja. MINNO-projektit mahdollistavat kumppaneidemme toiminnan innovatiivisen kehittämisen“, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo."

Lue raportti Maailman talousfoorumin verkkosivuilla englanniksi

MINNOFest - innovaatioiden juhlaa

Metropolia Minno® -projekteissa etsitään käytännön ratkaisuja työelämän tarpeisiin.

Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. Innovaatioprojektit voivat olla monenlaisia ja monipuolisia, myös kansainvälisiä. Yhteistä innovaatioprojekteilla on palvelujen, toimintatapojen, menetelmien tai tuotteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

”Kun sähköinsinööri kohtaa toimintaterapeutin, kun elokuvaohjaaja kohtaa talotekniikan osaajan, kun laboratorioanalyytikko kohtaa muotoilijan syntyy jotain aivan uutta ja uniikkia ajattelua.”

Tervetuloa kumppaniksemme rakentamaan tulevaisuuden Suomea. Toteuta hankkeesi yhdessä opiskelijoiden kanssa!

Monialainen työpaja.

Innovaatioprojektin toimijat

Innovaatioprojektijärjestelmällä halutaan kannustaa koulutusohjelmia yhteistyöhön ja opiskelijoita verkottumaan työelämän sekä muiden koulutusalojen kanssa jo opiskeluaikana.

Työelämä/ yritys

Metropolialueen yrityksille ja muille organisaatioille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osaamista erilaisissa työelämää palvelevissa projekteissa ja hankkeissa. Innovaatioprojekteissa pyritään kehittämään ratkaisuja aitoihin haasteisiin.

Opiskelijan näkökulmasta

  • Jokainen opiskelija osallistuu 10 opintopisteen laajuiseen innovaatioprojektiin.
  • Yksi projekti sisältää 270 tuntia kehittämistyötä ja oppimista opiskelijaa kohden 4-7 opiskelijan tiimeissä.
  • Haasteet tulevat työmarkkinoiden tarpeista ja ympäröivästä yhteiskunnasta.
  • Eri alojen opiskelijat, luennoitsijat ja ohjaajat tekevät yhteistyötä organisaatioiden kanssa uusien ratkaisujen luomiseksi.
  • Lopputulosta ei määritellä etukäteen: uudet, yritystä ja asiakkaita hyödyttävät ratkaisut löytyvät prosessin aikana.

Tauko työpajan aikana.

Opettaja

Projektit ylläpitävät ja kehittävät opettajien osaamista ajankohtaisista työelämän asioista. Osaamista voidaan hyödyntää opetuksessa ja projektit tarjoavat opettajille mahdollisuuden työskennellä monialaisissa verkostoissa.

Miksi innovaatioprojekteja?

Tavat tehdä työtä muuttuvat, minkä vuoksi myös osaamistarpeet muuttuvat. Yhä harvemmin töitä tehdään yksin. Organisaatiot ovat yhteistoimintahakuisia ja verkottuneita. Työtä luonnehtii ennalta määrittelemättömyys, ja sitä tehdään vähemmän rutiininomaisesti.

Työntekijältä odotetaan moniosaamista, kykyä nähdä ja tuottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Moniosaajuus syntyy ryhmässä. Työelämässä tarvitaan sekä syvälle menevää substanssiosaamista että niitä, jotka kykenevät luovimaan eri osaamisalueilla ja toimimaan laaja-alaisesti.

Substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan kykyä seurata, etsiä ja löytää olennaista tietoa, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä perustella omat näkökantansa asiakkaille ja muille ammattilaisille.

Monialainen innovaatioprojekti tarjoaa opiskelijalle tällaiseen työskentelyyn hyvän oppimisympäristön.