Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus

Kuvauksen tarkoituksena on kertoa, miten viranomaisen asiakirjoja koskeva tietopyyntö esitetään Metropolialle.

Ammattikorkeakoulun asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole kuitenkaan julkisia

Korkeakoululla on velvollisuus reagoida tietopyyntöösi. Lähtökohtaisesti saat vastauksen tietopyyntöösi 14 vrk kuluessa. Mikäli tietopyyntösi on poikkeuksellisen laaja, asiakirjoihin liittyy eritystoimenpiteitä tai niiden luovuttamiseen liittyy tavanomaista suurempi työmäärä, saat vastauksen yhden (1) kuukauden kuluessa. Huomioithan, että jotkut tietopyyntöihin liittyvät asiat saattavat olla maksullisia.

Tämä kuvaus on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 28 §:n mukainen Metropolia ammattikorkeakoulun asiakirjajulkisuuskuvaus.

Metropolian asiarekisteri ja tietovarannot

Metropolian asiarekisteri on rekisteri vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään, operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä paperiaineistoon.

Asiarekisterillä toteutetaan lakisääteistä julkisuusperiaatetta ja varmistetaan tiedon löytyminen. Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) edellytetään, että viranomaisten tulee "pitää luetteloa käsiteltäväksi annetuista ja otetuista sekä ratkaisuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä".

Metropolian tietovarannot muodostustuvat korkeakoulujen palveluarkkitehtuuriin pohjautuvissa palveluryhmissä käsiteltävistä tiedoista. Tietovarannot ovat tietoaineistoja sisältäviä tietokokonaisuuksia. Metropolian tietoaineistot on johdettu ammattikorkeakoulujen yhteisestä tehtäväluokituksesta. Tietoaineistot ovat asiakirjoista tai muista vastaavista tiedoista muodostuva tietokokonaisuus.

Metropolian tietovarannot ovat seuraavat:

  • Yleishallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Kansainvälistymistoiminta
  • Kirjasto- ja tietotoiminta
  • Liiketoiminta
  • Opinto- ja opetustoiminta
  • Taloushallinto
  • Tietohallinto
  • Toiminnanohjaus
  • Toimitilapalvelut

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää tiedot mihin tietovarantoon kuvaus liittyy, mitä tietoaineistoja tietovarannossa käsitellään, missä tietojärjestelmässä tietoja käsitellään sekä yhteistiedot tietopyynnön tekemiseksi.

Omia henkilötietoja koskevat tietopyynnöt

Haluatko tehdä yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tietopyynnön omista henkilötiedoistasi?

Lue ohjeet omia henkilötietojasi koskevan tietopyynnön tekemisestä sivulta: Rekisteröidyn oikeudet.

Tietovarannot