Rekisteröidyn oikeudet ja lomakkeet

Metropolia rekisterinpitäjänä

Metropolia on rekisterinpitäjä.

 • Rekisterinpitäjä on se taho, joka määrittelee, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.

Käsittelyn kohteena ovat rekisteröidyt.

 • Rekisteröity on henkilö, jonka henkilötietoa rekisterinpitäjä kerää, pitää hallussaan tai käsittelee.

Metropolian rekisteröityjä ovat muun muassa:

 • Opiskelijat
 • Työntekijät
 • Alumnit
 • Yritys- ja täydennyskoulutuspalveluiden asiakkaat
 • Metropolian järjestämiin tapahtumiin osallistuneet henkilöt
 • Kirjaston asiakkaat
 • Sidosryhmäedustajat

Mitä oikeuksia sinulla (rekisteröitynä) on?

Sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • Pyytää tietojesi oikaisemista
 • Vaatia tietojesi poistamista
  • Lakisääteisten tehtävien osalta poistot rajoitettuja
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • Pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • Peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • Olla joutumatta tietosuoja- tai turvapoikkeaman kohteeksi
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • Käsittelyä voi vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perustelulla.
   • Suoramarkkinoinnissa perusteluja ei tarvita eikä pyynnöstä voi kieltäytyä.
  • Käsittely on tällöin lopetettava, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet.
  • Vastustamisoikeudesta poikkeaminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsot Metropolian rikkoneen tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyssä.

Käyttääksesi oikeuksiasi sinun tulee:

 • Toimittaa tämän sivuston yhteydestä löytyvä rekisteröidyn tietopyyntölomake/poistopyyntölomake allekirjoitettuna
  Metropolian johonkin opiskelija- ja hakijapalveluiden toimipisteeseen ja samalla todistaa henkilöllisyytesi jollakin
  riittävän luotettavalla tavalla, kuten virallisella henkilöllisyystodistuksella.
  • Käynti kampuksella usein tarpeen henkilöllisyyden varmistamiseksi.