Rekisteröidyn oikeudet

Metropolia rekisterinpitäjänä

Metropolia on yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä silloin, kun Metropolia määrittelee miksi ja miten henkilötietoja käsitellään.

Metropolian rekisteröityjä ovat esimerkiksi:

 • Opiskelijat
 • Työntekijät
 • Alumnit
 • Yritys- ja täydennyskoulutuspalveluiden asiakkaat
 • Metropolian järjestämiin tapahtumiin osallistuneet henkilöt
 • Kirjaston asiakkaat
 • Sidosryhmäedustajat

Mitä oikeuksia sinulla (rekisteröitynä) on?

Sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • Pyytää tietojesi oikaisemista
 • Vaatia tietojesi poistamista
  • Lakisääteisten tehtävien osalta poistot rajoitettuja (Metropolia ei voi poistaa esim. opintosuorituksia koskevia tietoja)
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • Pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • Peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • Olla joutumatta tietosuoja- tai turvapoikkeaman kohteeksi
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • Käsittelyä voi vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perustelulla.
   • Suoramarkkinoinnissa perusteluja ei tarvita eikä pyynnöstä voi kieltäytyä.
  • Käsittely on tällöin lopetettava, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet.
  • Vastustamisoikeudesta poikkeaminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsot Metropolian rikkoneen tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyssä.

Käyttääksesi oikeuksiasi sinun tulee:

 • Toimittaa tämän sivuston yhteydestä löytyvä rekisteröidyn tietopyyntölomake/poistopyyntölomake allekirjoitettuna
  Metropolian johonkin opiskelija- ja hakijapalveluiden toimipisteeseen. Voit toimittaa lomakkeen sähköisesti osoitteeseen tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi).
 • Metropolian tulee varmistua henkilöllisyydestäsi. Tämä voi tapahtua joko esittämällä riittävä henkilöllisyystodistus Metropolian edustajalle henkilökohtaisesti, tunnistautumalla sähköisesti (vahva sähköinen tunnistautuminen) tai muulla yhteisesti sovitulla, riittävän varmuuden tuovalla tavalla.

Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi).