Opiskelija- ja hakijapalvelut

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Opiskelija- ja hakijapalvelut on sijoitettu neljään lähipalvelupisteeseen, jotka auttavat opiskelijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opiskelijapalveluissa neuvotaan mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn sekä opintotukeen liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijapalveluissa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja esim. opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet sekä liikenneyhtiöiden alennuslippuhakemukset.

Aukioloajat

Opiskelija- ja hakijapalvelut palvelevat opiskeluun liittyvissä asioissa seuraavasti:

 • ma-to klo 10-13
 • pe suljettu
 • Valmistumispäivinä avoinna klo 10-13

Hakuasioissa otathan yhteyttä hakijapalveluun:
puh: 09 7424 5100, puhelinpalveluaika: ma-to klo 10-13
sähköposti: hakijapalvelut @ metropolia.fi


Yhteystiedot

Opiskelijapalveluiden yhteinen sähköpostiosoite: opiskelijapalvelut @ metropolia.fi

Bulevardin opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Tekniikka ja liikenne
Sosiaali- ja terveysala

Käyntiosoite 
Bulevardi 31, 1.krs, Huone P105
00180 Helsinki

Postiosoite:
PL 4000
00079 Metropolia

Puhelin
09 7424 5120
09 7424 5127
09 7424 5115

-----------------------------

Tukholmankadun opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Sosiaali- ja terveysala

TOIMISTO SULJETTU, PALVELUT SIIRRETTY KOKONAISUUDESSAAN BULEVARDILLE

-----------------------------

Hämeentien opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Kulttuuri ja luova ala

Käyntiosoite 
Hämeentie 135
00560 Helsinki

Postiosoite:
PL 4072
00079 Metropolia

Puhelin
09 7424 5123 
09 7424 5133

-----------------------------

Leppävaaran opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Tekniikka ja liikenne

Käyntiosoite 
Vanha maantie 6, 1.krs
02650 Espoo

Postiosoite:
PL 4070
00079 Metropolia

Puhelin
09 7424 5138
09 7424 5135

-----------------------------

Myyrmäen opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Liiketoimintaosaaminen
Tekniikka ja liikenne

Myyrmäen toimisto on suljettu torstaina 25.10.2018 muuton vuoksi. Uusi toimisto sijaitsee huoneessa A229. 


Käyntiosoite 
Leiritie 1, 2.krs, Huone B243
01600 Vantaa

Postiosoite:
PL 4071
00079 Metropolia

Puhelin
09 7424 5121
09 7424 5116

-----------------------------

Asiakirjajäljennös- ja tietopalvelupyynnöt opintoasiakirjoista

Metropoliassa säilytettävä aineisto

Metropolia Ammattikorkeakoulu

1.8.2008 →

Helsingin ammattikorkeakoulu (vakinainen ammattikorkeakoulu)

1.8.2000 - 31.7.2008

Helsingin väliaikainen amk tekniikan ala: tutkintotodistuksia, arvostelu- ja opintokortteja

1998 - 2000

Helsingin väliaikainen amk kulttuurin ala: tutkinto- ja lisäkoulutus todistuksia

1997 - 2000

Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, tekniikan ala: tutkintotodistuksia, arvostelu- ja opintokortteja: Tekniikan - ja kulttuurin alat

1999 - 2000

Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, kulttuuriala: tutkintotodistuksia

1999 - 2000

Helsingin teknillinen oppilaitos, jonkin verran tutkintotodistusjäljennöksiä, arvostelu- ja opintokortteja

1989 - 1998

Helsingin taide- ja viestintäalan oppilaitos, tutkintotodistuksia

1997 - 1998

EVTEK, huom. vain Vantaalla opiskelleitten tutkinto-todistukset

1992 - 31.7.2008

EVtol, huom. vain Vantaalla opiskelleitten tutkinto-todistukset

1985 - 1991

Asiakirjakopioiden pyytäminen ja maksaminen

Asiakirjajäljennökset ovat maksullisia.

 • Tutkintotodistuskopio liitteineen 35 €
 • Erikoistumisopintojen ja muiden kurssien todistuskopiot 15 €
 • Valmistuneen ja eronneen opiskelijan opintosuoritusote 15 €
 • muut asiakirjat 15 €

Pankkiyhteystiedot:
Pankki: Danske Bank
Pankin osoite: Hiililaiturinkuja 2, 00075 Danske Bank

IBAN-tilinumero: FI4580001971273918
SWIFT/BIC-osoite: DABAFIHH

Maksu suoritetaan ennen jäljennöksen toimitusta ja kuittikopio lähetetään sähköisesti arkisto@metropolia.fi -sähköpostiin.

Tietopalvelupyyntölomake

Huomioitavaa:

 • Toimitusaika enintään 2 viikkoa.
 • Pyydetyt asiakirjat postitetaan maksun jälkeen. Kuittikopio lähetetään sähköisesti arkisto@metropolia.fi -sähköpostiin.
 • Pyydetyt asiakirjat toimitetaan sähköpostilla vain Metropolian sähköpostin omaaville.
 • Asiakirjaa noudettaessa pyyntö tehdään etukäteen arkisto@metropolia.fi -sähköpostiin tai tietopalvelupyyntölomakkeella ks. yllä. Noudon yhteydessä esitetään henkilökortti tai asiamiehen välityksellä yksilöity valtakirja ja maksetaan käteisellä.
 • Pyydettäessä jäljennöksiä ennen 1.8.2000 muodostuneista asiakirjoista varmistetaan arkistonhoitajalta alkuperäisten olinpaikka. Ks. yllä Metropoliassa säilytettävä aineisto ja alla oleva linkki: Muualta saatavat asiakirjajäljennökset.
 • Pyydettyjä asiakirjoja ei käännetä muille kielille.
 • Asiakkaan omien asiakirjajäljennösten ja alkuperäiskappaleiden kanssa käännytään maistraatissa toimivan julkisen notaarin puoleen.
 • Käytännön/ Kliinisen harjoittelun arvioinnit pyydetään: sosiaali- ja terveysalan sihteeriltä puh. 040-354 3518 tai arkistonhoitajalta puh. 040-334 5130.
 • Metropoliassa opiskelevat saavat opintosuoritusotteen ilmaiseksi.

Muualta saatavat asiakirjajäljennökset

Yhteystiedot

 • Kansallisarkisto: puh. 029 533 7000, arkisto[@]narc.fi
 • Helsingin kaupunginarkisto: puh. (09) 310 43571, kaupunginarkisto [@] hel.fi 
 • Stadin ammattiopisto: puh. vaihde: 09 310 8415. Opintotoimistojen keskitetty palvelu: stadin.opintopalvelut[at]edu.hel.fi
 • Espoon kaupunginarkisto: puh. 09 816 53000, kaupunginarkisto[@]espoo.fi

Sijainnit

Helsingin sairaanhoito-opisto

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Kätilöopisto

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin kaupungin terveydenhoito-oppilaitos

Stadin ammattiopisto ja Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin teknillinen oppilaitos

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin taide- ja viestintäalan oppilaitos

Stadin ammattiopisto ja Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin ammatillisen ja korkea-asteen instituutti

Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu

Helsingin kaupunginarkisto

EVTEK, Leppävaara

Espoon kaupunginarkisto vuodesta 1997 lähtien

Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Opiskeluoikeuden voi menettää seuraavista syistä:

 • opiskelija ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
 • opiskelija eroaa itse
 • opiskelija ei ole suorittanut opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa

Opiskeluoikeuden menettämisestä ei tehdä näissä tapauksissa erillistä päätöstä eikä siitä ilmoiteta kirjallisena päätöksenä opiskelijalle. Opiskelija merkitään opiskelijahallintorekisteriin eronneeksi ja siten opiskeluoikeutensa menettäneeksi.

Opiskeluoikeuden palauttaminen: opiskelijalla lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä

 • opiskelija ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
 • opiskelija eroaa itse

A)    Opiskelija, jolla on lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä ja joka ilmoittautumisen laiminlyönnin/eroamisen takia on menettänyt opiskeluoikeuden edellisen lukukauden lopussa, voi hakea sähköisesti opiskeluoikeuden palauttamista. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen (1440/2014) mukainen 50 euron maksu. Hakeminen ja maksaminen tapahtuvat sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Opiskeluoikeuspäätöksen tekee opintoasiainvastaava. Päätös lähetetään opiskelijalle sähköpostitse henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, ei koulun osoitteeseen. Kielteisessä päätöksessä opiskelijalle lähetetään myös muutoksenhakuohje tehtyyn päätökseen.

B)    Opiskelija, jolla on lain sallimaa opiskeluoikeusaikaa jäljellä ja joka ilmoittautumisen laiminlyönnin/eroamisen takia on menettänyt opiskeluoikeuden ennen edellistä lukukautta, voi hakea opiskeluoikeuden palautusta sähköisesti. Tutkintovastaava antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta tekee opintoasiainvastaava. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen (1440/2014) mukainen 50 euron maksu. 

Opiskeluoikeuden palautusta hakeva täyttää osoitteessa maksut.metropolia.fiverkkohakemuksesta perustiedot ja maksaa 50 euron käsittelymaksun verkkomaksuna. Tämän jälkeen opintotoimisto lähettää hakijalle varsinaisen hakemuslomakkeen. Opiskelija laatii suunnitelman opintojen loppuunsaattamiseksi esimerkiksi AHOT-menettelyä käyttäen yhdessä tutkinto-ohjelman edustajan kanssa, ja toimittaa opiskeluoikeuden palauttamislomakkeen opintotoimistoon. Tutkintovastaava antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja opiskeluoikeuden päätöksen tekee opintoasiainvastaava.

Myönteisessä päätöksessä ilmoitetaan kokonaisaika, jona opiskelijan on suoritettava opinnot loppuun. Päätöksen opiskelija saa postitse. Kielteisessä päätöksessä opiskelijalle lähetetään myös muutoksenhakuohje tehtyyn päätökseen.

Opintotoimisto tarkistaa normiajan sekä käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet. Opiskeluoikeutta laskettaessa poissaoloaika kuluttaa ensin poissaolokausia (max 4) ja sen jälkeen läsnäolokausia.

Opiskelijat merkitään winhaan vanhalla opiskelijanumerolla.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

 • opiskelijan opiskeluoikeusaika kulunut, mutta opiskelija on opintojen loppuvaiheessa
 • opiskelija ei ole suorittanut opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa

C)    
Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa opiskeluajan päättymisen takia eikä hänelle ole myönnetty harkinnanvaraista lisäaikaa, opiskelija voi hakea uudelleen opiskelijaksi normaalin haku- ja valintamenettelyn kautta. Ammattikorkeakoululla on mahdollisuus poiketa edellä mainituista käytännöstä opiskelijan kohdalla, joka opiskeluoikeuden menetettyään on ollut opintojen loppuvaiheessa. 

Tällöin opiskeluoikeuden palautusta hakeva täyttää osoitteessa maksut.metropolia.fiverkkohakemuksesta perustiedot ja maksaa asetuksen (1440/2014) mukaisen 50 euron käsittelymaksun verkkomaksuna. Tämän jälkeen opintotoimisto lähettää hakijalle varsinaisen hakemuslomakkeen. Opiskelija laatii suunnitelman opintojen loppuunsaattamiseksi esimerkiksi AHOT-menettelyä käyttäen yhdessä tutkinto-ohjelman edustajan kanssa, ja toimittaa opiskeluoikeuden palauttamislomakkeen opintotoimistoon. Tutkintovastaava antaa hakemukseen lausunnon/esityksen ja opiskeluoikeuden päätöksen tekee opintoasiainvastaava.

Myönteisessä päätöksessä ilmoitetaan kokonaisaika, jona opiskelijan on suoritettava opinnot loppuun. Päätöksen opiskelija saa postitse. Kielteisessä päätöksessä opiskelijalle lähetetään myös muutoksenhakuohje tehtyyn päätökseen.
Palautuspäätöksen hyväksyminen on aina Metropolian harkinnassa ja edellyttää tutkinto-ohjelman mahdollisuutta tarjota tarvittavat resurssit myönteisen päätöksen saaneen opiskelijan opintojen loppuun saattamiseksi.

Opiskelijat merkitään OMA:an vanhalla opiskelijanumerolla.

Jos opiskelijalla ei ole verkkopankkitunnuksia, yhteys opintotoimistoon.

Lisätietoja

opintotoimisto@metropolia.fi.

Helpdeskistä saa nopeasti avun

Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä. Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Helpdeskin puhelinpalveluun.

Lisätietoja

Tietohallinnon sivustossa on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita:
https://tietohallinto.metropolia.fi

Opiskeluhyvinvointi

Metropoliassa opiskelijoiden hyvinvointia pidetään tärkeänä ja siihen panostetaan. Opiskeluhyvinvoinnin tavoitteena on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä ammatilliseksi asiantuntijaksi. Opiskeluhyvinvointia tukevat palvelut ovat opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan.

Opiskeluaikaan voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitaan lisätukea opiskelun tai henkilökohtaisen elämän suuriin ja pieniin haasteisiin. Henkilökohtaisissa, lyhytkestoisissa tapaamisissa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi etsitään uusia näkökulmia ja välineitä hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseen. Tarvittaessa apua tarjotaan lisätuen etsimiseen. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla vertais- ja pienryhmätoimintaa aina stressinhallinnasta opiskelutaitoihin.

Opiskeluhyvinvoinnin palvelut käytössäsi:

 • Opintopsykologit ja opintokuraattorit tukenasi
 • Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien opiskeluterveydenhuollon palvelut
 • Evankelisluterilaisten seurakuntien oppilaitospapit tukenasi
 • Kriisiapua yllättävissä tilanteissa

Hyvinvoinnin huhuiluja -blogi

Opintokuraattorit Maarika Kortelainen ja Maria Sukselainen sekä opintopsykologit Paula Aarnio ja Hannu Pesonen bloggaavat hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista niin korkeakoulumaailmasta kuin laajemminkin. Tutustu blogiin