Opiskelija- ja hakijapalvelut

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Opiskelija- ja hakijapalvelut on sijoitettu neljään lähipalvelupisteeseen, jotka auttavat opiskelijoita heidän jokapäiväisissä opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opiskelijapalveluissa neuvotaan mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn sekä opintotukeen liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijapalveluissa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja esim. opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet sekä liikenneyhtiöiden alennuslippuhakemukset.

Aukioloajat

Opiskelija- ja hakijapalvelut palvelevat opiskeluun liittyvissä asioissa seuraavasti:

 • ma-to klo 10-13
 • pe suljettu
 • Valmistumispäivinä avoinna klo 10-13

Hakuasioissa otathan yhteyttä hakijapalveluun:
puh: 040 712 5100, puhelinpalveluaika: ma-to klo 10-13
sähköposti: hakijapalvelut @ metropolia.fi

Poikkeusaukiolot:

Opiskelija- ja hakijapalvelut Arabiassa, Leppävaarassa ja Myyrnäessä ovat suljettu 21.12.2018 - 6.1.2019.

Bulevardin opiskelija- ja hakijapalvelut sulkee ovensa lopullisesti tiistaina 18.12. klo 13.00 ja 19.12.2018 - 13.1.2019 toimisto on suljettu. Avaamme toimiston Myllypurossa 14.1.2019.


Yhteystiedot

Opiskelijapalveluiden yhteinen sähköpostiosoite: opiskelijapalvelut @ metropolia.fi

Bulevardin opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Tekniikka ja liikenne
Sosiaali- ja terveysala

Käyntiosoite 
Bulevardi 31, 1.krs, huone P105
00180 Helsinki

Tammikuusta 2019 alkaen Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Postiosoite:
PL 4000
00079 Metropolia

Puhelin
040 652 2119
040 682 4062
040 640 2299
040 683 4326
040 685 2230

----------------------------

Arabian opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Kulttuuri ja luova ala

Käyntiosoite 
Hämeentie 135 D, huone C2-45C1
00560 Helsinki

Postiosoite:
PL 4072
00079 Metropolia

Puhelin
040 668 4212
040 687 2136
040 681 0213

-----------------------------

Leppävaaran opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Tekniikka ja liikenne

Käyntiosoite 
Vanha maantie 6, 1.krs, huone b131
02650 Espoo

Postiosoite:
PL 4070
00079 Metropolia

Puhelin
040 652 2042
040 662 1665
040 162 8822

-----------------------------

Myyrmäen opiskelija- ja hakijapalvelut
Asiantuntemusalue
Liiketoimintaosaaminen
Tekniikka ja liikenne

Käyntiosoite 
Leiritie 1, huone A230
01600 Vantaa

Postiosoite:
PL 4071
00079 Metropolia

Puhelin
040 683 7148
040 683 1608
040 687 7519
040 673 8433

-----------------------------

Asiakirjajäljennös- ja tietopalvelupyynnöt opintoasiakirjoista

Metropoliassa säilytettävä aineisto

Metropolia Ammattikorkeakoulu

1.8.2008 →

Helsingin ammattikorkeakoulu (vakinainen ammattikorkeakoulu)

1.8.2000 - 31.7.2008

Helsingin väliaikainen amk tekniikan ala: tutkintotodistuksia, arvostelu- ja opintokortteja

1998 - 2000

Helsingin väliaikainen amk kulttuurin ala: tutkinto- ja lisäkoulutus todistuksia

1997 - 2000

Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, tekniikan ala: tutkintotodistuksia, arvostelu- ja opintokortteja: Tekniikan - ja kulttuurin alat

1999 - 2000

Helsingin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instituutti, kulttuuriala: tutkintotodistuksia

1999 - 2000

Helsingin teknillinen oppilaitos, jonkin verran tutkintotodistusjäljennöksiä, arvostelu- ja opintokortteja

1989 - 1998

Helsingin taide- ja viestintäalan oppilaitos, tutkintotodistuksia

1997 - 1998

EVTEK, huom. vain Vantaalla opiskelleitten tutkinto-todistukset

1992 - 31.7.2008

EVtol, huom. vain Vantaalla opiskelleitten tutkinto-todistukset

1985 - 1991

Asiakirjakopioiden pyytäminen ja maksaminen

Asiakirjajäljennökset ovat maksullisia.

 • Tutkintotodistuskopio liitteineen 35 €
 • Erikoistumisopintojen ja muiden kurssien todistuskopiot 15 €
 • Valmistuneen ja eronneen opiskelijan opintosuoritusote 15 €
 • muut asiakirjat 15 €

Pankkiyhteystiedot:
Pankki: Danske Bank
Pankin osoite: Hiililaiturinkuja 2, 00075 Danske Bank

IBAN-tilinumero: FI4580001971273918
SWIFT/BIC-osoite: DABAFIHH

Maksu suoritetaan ennen jäljennöksen toimitusta ja kuittikopio lähetetään sähköisesti arkisto@metropolia.fi -sähköpostiin.

Tietopalvelupyyntölomake

Huomioitavaa:

 • Toimitusaika enintään 2 viikkoa.
 • Pyydetyt asiakirjat postitetaan maksun jälkeen. Kuittikopio lähetetään sähköisesti arkisto@metropolia.fi -sähköpostiin.
 • Pyydetyt asiakirjat toimitetaan sähköpostilla vain Metropolian sähköpostin omaaville.
 • Asiakirjaa noudettaessa pyyntö tehdään etukäteen arkisto@metropolia.fi -sähköpostiin tai tietopalvelupyyntölomakkeella ks. yllä. Noudon yhteydessä esitetään henkilökortti tai asiamiehen välityksellä yksilöity valtakirja ja maksetaan käteisellä.
 • Pyydettäessä jäljennöksiä ennen 1.8.2000 muodostuneista asiakirjoista varmistetaan arkistonhoitajalta alkuperäisten olinpaikka. Ks. yllä Metropoliassa säilytettävä aineisto ja alla oleva linkki: Muualta saatavat asiakirjajäljennökset.
 • Pyydettyjä asiakirjoja ei käännetä muille kielille.
 • Asiakkaan omien asiakirjajäljennösten ja alkuperäiskappaleiden kanssa käännytään maistraatissa toimivan julkisen notaarin puoleen.
 • Käytännön/ Kliinisen harjoittelun arvioinnit pyydetään: sosiaali- ja terveysalan sihteeriltä puh. 040-354 3518 tai arkistonhoitajalta puh. 040-334 5130.
 • Metropoliassa opiskelevat saavat opintosuoritusotteen ilmaiseksi.

Muualta saatavat asiakirjajäljennökset

Yhteystiedot

 • Kansallisarkisto: puh. 029 533 7000, arkisto[@]narc.fi
 • Helsingin kaupunginarkisto: puh. (09) 310 43571, kaupunginarkisto [@] hel.fi 
 • Stadin ammattiopisto: puh. vaihde: 09 310 8415. Opintotoimistojen keskitetty palvelu: stadin.opintopalvelut[at]edu.hel.fi
 • Espoon kaupunginarkisto: puh. 09 816 53000, kaupunginarkisto[@]espoo.fi

Sijainnit

Helsingin sairaanhoito-opisto

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Kätilöopisto

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin kaupungin terveydenhoito-oppilaitos

Stadin ammattiopisto ja Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin teknillinen oppilaitos

Kansallisarkisto ja 1.8.1995 lähtien Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin taide- ja viestintäalan oppilaitos

Stadin ammattiopisto ja Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin ammatillisen ja korkea-asteen instituutti

Helsingin kaupunginarkisto

Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu

Helsingin kaupunginarkisto

EVTEK, Leppävaara

Espoon kaupunginarkisto vuodesta 1997 lähtien

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija menettää opiskeluoikeuden seuraavista syistä:

 • opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
 •  opiskelija ei suorita opintojaan lain mahdollistaman opiskeluoikeusajan eikä mahdollisen harkinnanvaraisen lisäajan kuluessa
 •  opiskelija eroaa omasta pyynnöstä
 •  lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija ei maksa lukuvuosimaksua ammattikorkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä eikä ilmoittaudu poissaolevaksi

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus lukuvuodelle ilmoittautumisen tai lukuvuosimaksun laiminlyönnin sekä eroamisen jälkeen

Opiskelija, joka on menettänyt opiskeluoikeuden läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laimin­lyönnin tai eroamisen johdosta, voi ammattikorkeakoululain (932/2014) 32 §:n mukaan hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää, mikäli opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa jäljellä olevat opinnot opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaikaa myönnettäessä huomioidaan käytetyt ja jäljellä olevat lukukaudet.

Mikäli lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija jättää lukuvuosimaksun maksamatta ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmoittautumatta poissaolevaksi, voi hän anoa edellä mainitun mukaisesti uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen jälkeen

Opiskelija, joka ei ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanva­raisella lisäajalla, voi ammattikorkeakoululain (932/2014) 32 §:n mukaan hakea ammattikor­keakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ilman osallistumista opiskelijavalintaan.

Opiskelijalta voidaan pyytää lisä­selvityksiä uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden päätöksen tueksi. Opiskeluoikeus myönne­tään uudelleen enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lukien. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdolli­suutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan.

Näin haet:

Hakeminen ja maksaminen tapahtuvat sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakou­lujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti.

Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta koske­vaan päätökseen Metropolian oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Metropolian oikeusturvalautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja:
opiskelijapalvelut@metropolia.fi

Helpdeskistä saa nopeasti avun

Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä. Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä Helpdeskin puhelinpalveluun.

Lisätietoja

Tietohallinnon sivustossa on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita:
https://tietohallinto.metropolia.fi

Opiskeluhyvinvointi

Metropoliassa opiskelijoiden hyvinvointia pidetään tärkeänä ja siihen panostetaan. Opiskeluhyvinvoinnin tavoitteena on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä ammatilliseksi asiantuntijaksi. Opiskeluhyvinvointia tukevat palvelut ovat opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan.

Opiskeluaikaan voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitaan lisätukea opiskelun tai henkilökohtaisen elämän suuriin ja pieniin haasteisiin. Henkilökohtaisissa, lyhytkestoisissa tapaamisissa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi etsitään uusia näkökulmia ja välineitä hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseen. Tarvittaessa apua tarjotaan lisätuen etsimiseen. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla vertais- ja pienryhmätoimintaa aina stressinhallinnasta opiskelutaitoihin.

Opiskeluhyvinvoinnin palvelut käytössäsi:

 • Opintopsykologit ja opintokuraattorit tukenasi
 • Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien opiskeluterveydenhuollon palvelut
 • Evankelisluterilaisten seurakuntien oppilaitospapit tukenasi
 • Kriisiapua yllättävissä tilanteissa

Hyvinvoinnin huhuiluja -blogi

Opintokuraattorit Maarika Kortelainen ja Maria Sukselainen sekä opintopsykologit Paula Aarnio ja Hannu Pesonen bloggaavat hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista niin korkeakoulumaailmasta kuin laajemminkin. Tutustu blogiin