Opiskelijan etuudet

Asuminen

HOAS

Suuri osa Metropolian opiskelijoista asuu Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asunnoissa. Päätoiminen tutkintoa suorittava pääkaupunkiseudun opiskelija voi hakea Hoasilta soluhuonetta, yksiötä, kaksiota, kämppisasuntoa tai perheasuntoa heti kun opiskelupaikka on varmistunut.

Kohtuuhintaiseen vuokraan sisältyy aina vesi, osassa asuntoja myös sähkö. Lisäksi käytössä on maksuton nettiyhteys sekä yleensä myös sauna ja pesutupa. Asunnot ovat kalustamattomia.

Hoasin asunnot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kampusten läheisyydessä tai hyvien kulkuyhteyksien päässä niistä, katso Hoasin kiinteistöt kartalla

Metropolian kampusten läheisyydestä löytyy monia Hoasin kiinteistöjä, esimerkiksi:

 • Arabian kampus: Useita kiinteistöjä Toukolassa, Kumpulassa ja Viikissä. Hyvät kulkuyhteydet kauempaakin.
 • Karaportin kampus: Lähellä Kauniaisten Juusintien kohde sekä useita kiinteistöjä Kilossa ja Leppävaarassa. Nopeat yhteydet myös Kiltakalliosta ja Kirkkojärveltä.
 • Myllypuron kampus: Useita kiinteistöjä nopeiden yhteyksien päässä. Katso ainakin Mellunmäki, Kivikko, Kontula, Kurkimäki, Itäkeskus, Pukinmäki ja Malmi.
 • Myyrmäen kampus: Kolme kiinteistöä Myyrmäessä. Lisäksi useita kiinteistöjä Malminkartanossa, Kannelmäessä ja Hakuninmaalla

Lisää tietoa hakemisesta ja eri asuntotyypeistä löytyy Hoasin sivulta

Muita vuokra-asunnon tarjoajia

Helsingin kaupungilla on vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Asukasvalinnassa otetaan huomioon mm. hakijan asuntotilanne, tulot ja varallisuus. Lisätietoja kaupunkiympäristön sivuilta.

Asuntoja vuokraavat pääkaupunkiseudulla myös

Hoasin talo Helsingin Pukinmäessä

Hoasin talo Helsingin Pukinmäessä

Hoasin asunnon keittiö Helsingin Pukinmäessä

Hoasin asunnon keittiö Helsingin Pukinmäessä

Opintotuki ja aikuiskoulutustuki

Metropolia ammattikorkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintotukea.
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä (vain opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla suorittavilla) sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Opiskelun katsotaan olevan aina päätoimista, kun opiskelija opiskelee tutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattikorkeakoulussa. Opintotukea voidaan myöntää myös maahanmuuttajille suunnattuun ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, kun opiskelijalla on opintosuorituksia lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja lukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien määrästä riippumatta (vähimmäissuoritusvaatimus).

Opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin opintotukihakemus on vastaanotettu. Jos opiskelijalle on myönnetty opintotuki koko opiskeluajalle, hänen ei tarvitse hakea sitä erikseen jokaiselle lukuvuodelle vaan tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen. Norminmukaisen suoritusajan ylittävälle ajalle opintotuki myönnetään uuden hakemuksen perusteella. Tukea voi erikseen hakemalla saada myös kesäkuukausille (kesä-, heinä- ja elokuu).

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada myös yleistä asumistukea. Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan sivuilla.

Opiskelija voi myös hakea aikuiskoulutustukea. Lisätietoa aikuiskoulutustuesta Työllisyysrahaston sivuilta.

Lisätietoja:

Metropolian opintotukineuvonta
p. 040 5222 718
opintotuki [at] metropolia.fi (opintotuki[at]metropolia[dot]fi)

Kelan Opiskelijan tukien palvelunumero
p. 020 692 209
Opintotuki Kelan sivuilla

Opiskelijalounas

Kansaneläkelaitos Kela myöntää tukea opiskelijoiden aterioihin. Korkeakouluopiskelija on oikeutettu saamaan alennuksen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä.

Löydät listan ravintoloista Kelan sivuilta. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän.

Jos et ole Suomen kansalainen, olet oikeutettu ateriatuettuun ruokailuun myös edellä mainittujen edellytysten täyttyessä. Jos kuitenkin olet Suomessa suorittamassa vain ulkomaiseen korkeakoulututkintoon liittyvää työharjoittelua, et ole oikeutettu ateriatuettuun ruokailuun.

Saat alennushintaisen aterian näyttämällä voimassa olevaa opiskelijakorttia, Kelan ateriatukikorttia tai Tuudo-mobiilisovelluksen opiskelijakorttia. Jos sinulla ei ole opiskelijakorttia, mutta suoritat opintoja, jotka oikeuttavat ateriatuettuun ruokailuun, korkeakoulusi vastaa tällöin ateriatukikortin myöntämisestä sinulle.

Lisätietoa ateriatuesta Kelan sivuilla.

Vakuutukset

Metropolia on vakuuttanut läsnä olevat opiskelijat Pohjola -vakuutusyhtiössä ja Protector Försäkring -vakuutusyhtiössä.

 • Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: Protector
 • Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus: Protector
 • Opiskelijoiden matkavakuutus: Protector
 • Työharjoittelun vastuuvakuutus: Pohjola

Opiskelutapaturmalain mukainen lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Opiskelutapaturmalain perusteella korvataan tapaturma, joka on sattunut henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssäoppimisjaksoon, työharjoitteluun tai näyttötutkintoon.

Tapaturman on pitänyt sattua oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Korvauksen piiriin kuuluu sekä Suomessa että ulkomailla tapahtuva käytännön opetus tai harjoittelu.

Työtapaturmissa (työharjoittelu) sekä käytännön opetuksessa (esim. laboratorio- tai pajatyöskentely) sattuneissa tapaturmissa opiskelija voi mennä suoraan lääkäriin. Ensikäynnin korvattavuus edellyttää, että kyseessä on korvattavassa työhön rinnastettavassa olosuhteessa, työssä oppimisjaksolla, työharjoittelussa tai näyttötutkinnossa sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen tapaturma.

Opetustilanteissa aiheutuvissa pistotapaturmissa hakeudutaan hoitoon YTHS:lle tai julkiseen hoitolaitokseen. Ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon, josta saat lähetteen verinäytteitä varten ja tarkemmat ohjeet jatkotoimille.

Tapaturmailmoitukset ja vakuutustodistuspyynnöt tehdään mahdollisimman pian tapaturman jälkeen osoitteeseen opiskelijavakuutukset [at] metropolia.fi (opiskelijavakuutukset[at]metropolia[dot]fi)

Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus

Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus korvaa edellisten lisäksi tapaturmat, jotka ovat sattuneet opetussuunnitelman mukaisessa muussa toiminnassa (esim. teoriatunnit, liikuntatunnit, välitunnit) ja normaaleilla koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Vakuutettuja ovat Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluvat AMK - ja YAMK -opiskelijat, avoimen AMK:n opiskelijat, maahanmuuttajat ja täydennyskoulunopiskelijat.

Vakuutusmäärät ovat:

 • tapaturman aiheuttamat hoitokulut 5.000 e
 • tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 10.000 e
 • tapaturman aiheuttama kuolema 5.000 e

Opiskelijoiden matkavakuutus

Oppilaitoksella on lisäksi matkavakuutus, joka sisältää myös opiskelijoiden opintosuunnitelmaan kuuluvat matkat (opiskelijavaihdot, harjoittelut, messumatkat).
Vakuutuskortti tilataan osoitteesta opiskelijavakuutukset [at] metropolia.fi (opiskelijavakuutukset[at]metropolia[dot]fi)

Vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulussa läsnä olevat opiskelijat. Vakuutus on voimassa opiskeluaikana (läsnäoloaikana).

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa edellytyksenä on Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluminen.

Työharjoittelun vastuuvakuutus

Vakuutetut ovat Metropolian opiskelijat (sis.myös vaihto-opiskelijat) työharjoittelun aikana. Vakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinko, jonka opiskelija aiheuttaa opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa tai muussa siihen rinnastettavassa työharjoittelussa. Opiskelijan työharjoittelussa aiheuttamasta vahingosta vastaa aina ensisijaisesti työssäoppimissopimuksen tehnyt työnantaja. Työssäoppimissopimuksen tehneen työnantajan omaisuus- ja vastuuvakuutukset ovat ensisijaisia.
Voimassaoloalue: kaikkialla maailmassa

Yhteydenotot

opiskelijavakuutukset [at] metropolia.fi (opiskelijavakuutukset[at]metropolia[dot]fi)

Terveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS huolehtii kaikkien ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevien terveydenhuollon palveluista 1.1.2020 alkaen. YTHS tarjoaa sinulle yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja. Lisäksi sinulla on opiskelijana oikeus käyttää kotikuntasi terveyspalveluja, joihin kannattaa turvautua YTHS:n ollessa suljettuna.

Lue palveluista YTHS:n sivuilta.

Opiskelijakortti

Opiskelijakortilla voi osoittaa, että olet oikeutettu opiskelijaetuihin ja -alennuksiin. Opiskelijakortti on nykyisin yhä useammin digitaalinen, ja se toimii älypuhelimessa.

Olet oikeutettu opiskelijakorttiin, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus Metropoliassa
 • olet ilmoittautunut läsnäolevaksi ja
 • olet tutkinto-opiskelija.

Saat opiskelijakortin opiskelijakunta METKAlta. Lue lisää opiskelijakortista METKAn sivuilta.