Metropolia.fi-sivustoa koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi. Direktiivin tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

Metropolia.fi-sivusto on julkaistu 13.2.2020. Sivuston saavutettavuusstandardi on WCAG 2.1, AA-taso. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen. Selosteen tiedot perustuvat asiantuntijan tekemään saavutettavuusarviointiin.

Metropolia.fi-sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin. Verkkosivustolla on parannettavaa seuraavissa asioissa:

 • karusellit
 • videoiden tekstitykset
 • kuvien tekstivastineet 
 • pdf-tiedostojen käyttö
 • sosiaalisen median syötteet - kolmannen osapuolen toteuttama ratkaisu, joka pyritään korvaamaan lähiaikoina

Jos huomaat puutteita sivuston saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: webmaster [at] metropolia.fi tai käyttää palautelomakettamme.

Vastaamme palautteisiin viiden (5) arkipäivän kuluessa ja  pyrimme aktiivisesti korjaamaan saavutettavuudessa havaittuja puutteita.

Tämä seloste on laadittu 13.2.2020.

Saavutettavuusarviointi 12.2.2020

Verkkosivusto ei ole vielä seuraavilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava

Puutteellisesti toteutetut lomakkeiden kenttien nimilaput

Sivustolla on joitain puutteellisia lomakkeiden kenttien nimilappuja (label).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Tekstivastineita puuttuu olennaista tietoa sisältävistä kuvista

Kaikille käyttäjän kannalta olennaista tietoa sisältäville kuville ei ole annettu tekstivastinetta
tai tekstivastine ei sisällä riittävää informaatiota.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Kuvien epäolennaiset tekstivastineet ruudunlukulaitteen haittana

Navigaatioelementteihin liitetyissä kuvissa on epäolennaisia tekstivastineita, jotka haittaavat
ruudunlukulaitetta käyttävän liikkumista sivustolla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tekstistä ja kuvasta muodostuvilla linkkielementeille on välilyönneistä muodostuvia
tarkoituksenvastaisia tekstivastineita, joita ruudunlukulaite ei ohita (esimerkkinä päävalikon
nostot).

Videoille ei ole tekstivastinetta tai tekstityksiä

Kaikille videoille ei ole tarjottu saman informaation sisältää tekstimuotoista vastinetta eikä
kaikkia videoita ole tekstitetty.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
 • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)

Keskeisille käyttöliittymäkomponenteille ei ole määritetty roolia

Sivustolla on keskeisiä komponentteja, joille ei ole määritetty saavutettavaa roolia, joka
välittää ruudunlukijalle käyttöliittymäelementin toiminnallisuuden, sosiaalisen median syötteiden seassa on symboleja, joille ei ole määritetty saavutettavaa nimeä ja osa taulukoista on puutteellisesti otsikoituja.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Onnistumiskriteerit eivät täyty ainakaan seuraavissa komponenteissa:

 • Ankkurilinkit
 • Painikkeet, jotka avaavat lisäsisältöä (valikkotasot)
 • Symbolit sosiaalisen median syötteissä (saattaa riippua kolmannesta osapuolesta)
 • Taulukot (riviotsikoiden puuttuminen)
Ehdotus, kuinka korjata saavutettavuusongelmat

Taulukot: WAI-ARIA Authoring Practices 1.1: Table

Linkin vaihtoehtoisen esitystavan puuttuminen

Sivustolla on joitain linkkejä, joissa väriä on käytetty ainoana keinona välittämään linkin
toiminnallisuus.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.1 Värien käyttö
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Onnistumiskriteerit eivät täyty ainakaan seuraavilla sivuilla:

 • Asiakastyöt ja palvelut
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet

Tekstimuotoisen vastineen puuttuminen infografiikassa

Sivustolla on infografiikkaa, jonka sisältö esitetään kuvan lisäksi ainoastaan sen
tekstivastineessa, jonka muoto ei sovellu monimutkaisen informaation esittämiseen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Hallittava

Karusellivalikkojen epäjohdonmukainen käytettävyys näppäimistöllä

Karusellivalikkojen käyttäminen näppäimistöllä on epäjohdonmukaista.
Saavutettavuuskriteeri ei toteudu missään sivustolle toteutetussa karusellivalikossa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
 • 2.1.1 Näppäimistö
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Karusellivalikkojen käyttäminen näppäimistöllä on epäjohdonmukaista: näppäimistön
kohdistus ei siirry karusellivalikon diojen välillä eikä näppäimistöä käyttävälle tarpeettomia
käyttöliittymäelementtejä ohiteta näppäimistön kohdistinta siirrettäessä.

Näppäimistön kohdistusta ei ole esitetty

Sivustolla on joitain käyttöliittymäelementtejä, jotka eivät esitä näppäimistön kohdistusta
esimerkiksi elementtiä ympäröivällä sinisellä reunaviivalla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Onnistumiskriteerit eivät täyty ainakaan seuraavissa komponenteissa:

 • ”Tulevia tapahtumia ja muuta ajankohtaista” etusivulla

Toimintavarma

HTML-merkkauskielessä on virheitä

Sivustolla on HTML-merkkauskielen virheitä kuten ID-tunnisteiden samanlaisuus.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.1 Jäsentäminen
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Metropolia.fi etusivu 

Hakusuodattimien vaikutusta ei välitetä ruudunlukuohjelmalle

Hakutermin tai hakusuodattimiin tehtyjen valintojen vaikuttaessa hakutuloksiin, hakutulosten
lukumäärään muutosta ei välitetä ruudunlukuohjelmalle. Saavutettavuuskriteeri ei toteudu
missään sivustolle toteutetuissa hakusuodattimissa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Haitarisisällöille ei ole määritetty roolia

Haitarielementeille ei ole määritetty saavutettavaa roolia, joka välittää ruudunlukijalle
haitarielementin toiminnallisuuden ja kulloisen tilan. Saavutettavuuskriteeri ei toteudu
missään sivustolle toteutetussa haitarielementeissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Karusellivalikoille ei ole määritetty roolia

Karusellivalikoille ei ole määritetty saavutettavaa roolia, joka välittää ruudunlukulaitteelle
karusellivalikon toiminnallisuuden. Saavutettavuuskriteeri ei toteudu missään sivustolle
toteutetussa karusellivalikossa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Linkkielementeillä ei ole saavutettavaa otsikkoa

Tekstistä ja kuvasta muodostuvilla linkkielementeillä ei ole saavutettavaa otsikkoa, joka
välittää ruudunlukulaitteelle linkin kohdesivun. Saavutettavuuskriteeri ei toteudu missään
sivustolle toteutetussa tekstistä ja kuvasta muodostuvassa linkkielementissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Jaa-ponnistusikkunalle ei ole määritetty roolia

Jaa-ponnistusikkunalle määritetty saavutettavaa roolia, joka välittää ruudunlukulaitteelle
ponnistusikkunan toiminnallisuuden. Näppäimistön kohdennus ei automaattisesti siirry
ponnahdusikkunan sisään, joka voi hämmentää ruudunlukulaiteen käyttäjää.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo