Älykäs ja luova kaupunki -innovaatiokeskittymä

Vuoteen 2050 mennessä 70% maailman väestöstä arvioidaan asuvan urbaaneissa ympäristöissä. Kaupunkiympäristöjen toimivuus vaatii uusia ratkaisuja sitä mukaa kun kaupungit laajenevat tai niiden väestöntiheys kasvaa.

Älykäs ja luova kaupunki -innovaatiokeskittymän tavoitteena on tuoda yhteen eri alojen ja ammattien asiantuntijat, kaupungit ja maat tutkimaan ja oppimaan yhdessä, sekä luomaan että kokeilemaan uusia innovaatioita kehittääkseen parempia kaupunkielinympäristöjä meille kaikille. Yhteiskehittämällä voimme tuoda uusia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin ja tarttua syntyviin uusiin mahdollisuuksiin.

Innovaatiotoiminnan keskiössä

SmartLab

Myllypuron kampuksella sijaitseva SmartLab on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä.

Luova Dimensio

Luova Dimensio avaa Metropolian luovien tekijöiden kampusta Arabian kaupunginosassa lokaaliksi kohtaamispaikaksi kutsuen luovan ja ilmiölähtöisen tekemisen äärelle asukkaita, yrityksiä, opiskelijoita ja korkeakoulun henkilöstöä.

Älykäs ja luova kaupunki -innovaatiokeskittymän julkaisuja

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Ota yhteyttä

Lars Miikki

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö TITAN – Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hankkeessa. Innovaatio- ja yhteistyöekosysteemien sekä -alustojen rakentaja.

Näytä profiili People Finderissa