BLOCKCC - Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Alueellisia energiaratkaisuja eri toimijoiden yhteistyönä

BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change -hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä. Hankkeessa kehitetään alueellisia energiaratkaisuja ja -yhteisöjä taloyhtiöiden, energia-alan yritysten ja paikallisten yhteisöjen/yritysten kanssa. Käytännössä aitojen taloyhtiökohteiden tarkastelun pohjalta simuloidaan erilaisia lämmitysenergiaratkaisuja. Hankkeessa pyritään löytämään energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille.

Tervetuloa mukaan hankkeen kehitystyöhön viiteryhmissä, lue lisää alta.

Mistä on kyse?

  • Yhteisöllistä, alueellista energiatuotantoa: lämpöenergian tuotantoa yhteisönä, paikallisesti, asuinalueella
  • Hanke tutkii ja simuloi ratkaisuja kahden tarkastelualueen kautta: uudisalue Ainolassa Järvenpäässä ja kerrostaloalue Käpylässä Helsingissä
  • Kehitetään energiaratkaisuja taloyhtiöiden, energia-alan yritysten ja paikallisten organisaatioiden/yritysten kanssa
  • Yhteiskehittämisen ja simulointien pohjalta konseptoidaan lämmitysenergiaratkaisuja
  • Tavoitteena on kehittää kaksi skaalautuvaa aluetason lämmitysenergiakonsepti.

Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lähtökohtia

Energiasiirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin sekä maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttamat paineet kaukolämmön tuotantotapojen kehittämiseksi kiihdyttävät merkittävästi tarvetta löytää nopealla aikavälillä energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille.

BLOCKCC-hanke tuottaa vähintään kahteen erityyppiseen tarkastelualueeseen, mallinnukseen ja markkinavuoropuheluun perustuen uutta tietoa ja ratkaisumalleja erilaisten alueelliseen lämpöliiketoimintaan keskittyvien kumppanuusmallien tueksi. Yhteistoimintaperiaatteita noudattaen kehitetään asiakkaiden, rahoittajien sekä erilaisten lämpöenergiaratkaisujen toimittajien ymmärrystä tarjolla olevista vaihtoehdoista järjestelmän koko elinkaaren ajalta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja tuottaa apuvälineitä yrittäjille ja mikro- ja pk-yrityksille vihreän energiasiirtymän edistämiseen. Hanke painottaa erityisesti tapaa luoda sektori-integraatiota, jossa energian tuottajat ja muita energiapalveluita tarjoavat pk-yritykset, suuret energia-alan yritykset, lämmitysenergian loppukäyttäjät ja vihreille investoinneille rahoitusta antavat tahot pystyisivät alueellisesti toimimaan tehokkaasti. Ymmärrys käyttäjien tarpeesta ja toisaalta käyttäjien ymmärrys heille tarjottavista palveluista on edellytys sellaisten ratkaisujen kehittämiseksi, jotka ovat kaikkien osapuolten kannalta toivottavia ja taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida kahta erilaista alueellista tarkastelukohdetta liiketoiminta-alustoina ja hyödyntää tarkastelutuloksia uudentyyppisten energiakumppanuuksien ja -yhteisöiden perustamisessa.

Liity mukaan hankkeen viiteryhmiin

Hankkeessa perustetaan kaksi viiteryhmää, joissa kehitystyötä tehdään kohderyhmien edustajien kanssa yhteistyössä. Viiteryhmiin ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat osallistua (lämmitys)energiaratkaisujen yhteiskehittämiseen, tuoda esiin tarjolla olevia ratkaisuja, vaikuttaa tutkittavien ratkaisuiden valintaan tai kuulla hankkeen toiminnasta ja tuloksista.

Viiteryhmä A:n toiminta keskittyy uudisalueen alueellisen energian kehitystyöhön Järvenpäässä ja viiteryhmä B keskittyy jo olemassa olevan asuinalueen taloyhtiökohteen kautta alueelliseen energiaan Helsingissä. Hankkeen viiteryhmät tuovat yhteen eri toimijat kehittämään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä.

Viiteryhmä B:n tapaamisista ja toiminnasta vastaa Metropolia. Ilmoittaudu mukaan viiteryhmään tällä lomakkeella.

Seuraava tapaaminen järjestetään ke 17.4. klo 12.30-14 Metropolian Arabian kampuksella Helsingissä sekä etänä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen saman lomakkeen kautta.

Jos olet ilmoittautunut jo aiemmin Green Net Finlandin sivujen kautta, tietosi ovat jo meillä. Ilmoittaudu kuitenkin tapaamiseen yllä olevalla lomakkeella.

Avoin tapahtuma: Näkökulmia ja ratkaisuja alueellisiin energiajärjestelmiin 17.4.2024

Tulossa: Näkökulmia ja ratkaisuja alueellisiin energiajärjestelmiin -tilaisuus 17.4.2024

BLOCKCC-hanke järjestää avoimen tilaisuuden:

Näkökulmia ja ratkaisuja alueellisiin energiajärjestelmiin
– Kahden tarkastelualueen uusien konseptien kehitystyö esittelyssä –

Ke 17.4.2024 klo 9.30 – 11.30
Paikka: Metropolia Arabia, Hämeentie 135D, Helsinki

Myös etäosallistuminen on mahdollista. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu klo 9, ohjelma alkaa klo 9.30. Ilmoittaudu pian ja viimeistään 15.4.2024.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Tilaisuudessa esitellään aitojen taloyhtiökohteiden kautta alueellisten energiaratkaisujen kehitystyötä. Yritykset esittelevät olemassa olevia energiaratkaisuja ja hankkeen puheenvuorot käsittelevät mm. tarkastelukohteissa tehtyjen lämmitysenergiaratkaisujen simulointien tuloksia sekä hukkalämmön hyödyntämistä. Tilaisuudessa esitellään simulointimalleja, joissa on huomioitu erityyppisiä ympäristöystävällisiä sekä taloudellisesti kannattavia energiaratkaisuja lämmitysjärjestelmiin taloyhtiöissä. Hanke huomioi kehitystyössä eri näkökulmia, mm. energiataloudellisuutta, ekologisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Tapahtuman tarkempi ohjelma GNF:n verkkosivuilla.

Kumppanit

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Green Net Finland, Metropolia ja Aalto-yliopisto.

Lisätietoja

Kaisa Rapanen, projektipäällikkö
kaisa.rapanen [at] metropolia.fi (kaisa[dot]rapanen[at]metropolia[dot]fi)

Antti Tohka, energiatekniikan asiantuntija
antti.tohka [at] metropolia.fi (antti[dot]tohka[at]metropolia[dot]fi)

Sergio Rossi, talotekniikan asiantuntija
sergio.rossi [at] metropolia.fi (sergio[dot]rossi[at]metropolia[dot]fi)

Jaana Numminen, projektisuunnittelija
jaana.numminen [at] metropolia.fi (jaana[dot]numminen[at]metropolia[dot]fi)