BLOCKCC - Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change -hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä. Hankkeessa kehitetään alueellisia energiaratkaisuja ja -yhteisöjä taloyhtiöiden, energia-alan yritysten ja paikallisten yhteisöjen/yritysten kanssa. Käytännössä aitojen taloyhtiökohteiden tarkastelun pohjalta simuloidaan erilaisia ratkaisuja.

Energiasiirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin sekä maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttamat paineet kaukolämmön tuotantotapojen kehittämiseksi kiihdyttävät merkittävästi tarvetta löytää nopealla aikavälillä energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille.

BLOCKCC-hanke tuottaa vähintään kahteen erityyppiseen tarkastelualueeseen, mallinnukseen ja markkinavuoropuheluun perustuen uutta tietoa ja ratkaisumalleja erilaisten alueelliseen lämpöliiketoimintaan keskittyvien kumppanuusmallien tueksi. Yhteistoimintaperiaatteita noudattaen kehitetään asiakkaiden, rahoittajien sekä erilaisten lämpöenergiaratkaisujen toimittajien ymmärrystä tarjolla olevista vaihtoehdoista järjestelmän koko elinkaaren ajalta.

Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Liity mukaan hankkeen viiteryhmiin

Hankkeessa perustetaan kaksi viiteryhmää, joiden kautta kehitystyötä tehdään kohderyhmien edustajien näkökulmat huomioiden. Viiteryhmä A koskee uudisalueen kehitystyötä ja viiteryhmä B jo olemassaolevan asuinalueen kohdetta. Hankkeen viiteryhmät tuovat yhteen eri toimijat kehittämään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä. Voit ilmoittautua mukaan eri viiteryhmien tiedotuslistoille sekä tilaisuuksiin tästä linkistä.

Hankkeen tavoitteet

Alueellista energiyhteistyötä ja energiasiirtymää edistetään hankkeessa seuraavin toimenpitein:

 • Kaukolämmön lämpötilatasojen laskeminen
 • Alueellisten hukkalämmön hyödyntämis-, matalakaukolämpö- ja lämmönvarastointiratkaisujen kehittäminen, jotka edistävät myös kaksisuuntaista lämpökauppaa
 • Lämpövarastojen ja lämpöpumppujen hyödyntäminen
 • Yhteiset alueratkaisut taloyhtiöiden näkökulmasta, esteiden ja ratkaisujen hahmottaminen, esim. lämpö toimintamallina
 • Optimoidut kumppanuus- ja yhteishankintamallit taloyhtiöille

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana tuotetaan

 1. uusia kaupunginosa-alueilla energiasiirtymään liittyviä ratkaisuja ja innovaatioita
 2. optimoituja kumppanuus- ja yhteishankintamalleja taloyhtiöille, energiasiirtymää tukemaan
 3. palveluiden tarjoajien liiketoimintamallien kehittymistä uudelle tasolle

Kumppanit

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Green Net Finland, Metropolia ja Aalto-yliopisto.

Lisätietoja

 • Kaisa Rapanen, projektipäällikkö
  kaisa.rapanen [at] metropolia.fi (kaisa[dot]rapanen[at]metropolia[dot]fi)
 • Antti Tohka, energiatekniikan asiantuntija
  antti.tohka [at] metropolia.fi (antti[dot]tohka[at]metropolia[dot]fi)
 • Sergio Rossi, talotekniikan asiantuntija
  sergio.rossi [at] metropolia.fi (sergio[dot]rossi[at]metropolia[dot]fi)