Syksyn yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kun haluat ratkaisijaksi, valitse Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hakuprosessin tärkeät lisäohjeet

Kyniä ja post-it-lappuja pöydällä.

Ennakkotehtävät

Osalla tutkinnoista hakuprosessiin sisältyy ennakkotehtävät. Kaikilla tutkinnoilla niitä ei ole.

Läppärin näppäimistä, kuulokkeet, vihko ja kynä pöydällä.

Valintakokeet

Yhteishakuihin liittyy valintakokeet. Osa tutkinto-ohjelmista on mukana valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa, osalla ohjelmista on oma valintakokeensa.

Opiskelija käyttää läppäriä ja tekee muistiinpanoja.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, täytä kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus.

Asiakas terveydenhuoltohenkilön vastaanotolla.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelija kännykkä kädessä kampuksen pihalla.

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiö

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiössä on kyse aloituspaikkojen varaamisesta yhteishaussa maahanmuuttajille suunnattujen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille tai suorittaville.

Henkilö kirjoittaa lyijykynällä paperille.

Oikaisupyynnöt

Hakijana voit vaatia Metropolian oikeusturvalautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Kun sinut on valittu opiskelijaksi

Kolme opiskelijaa kävelee lumisella tiellä.

Opiskelupaikan vahvistaminen tammikuussa alkaviin opintoihin

Kun sinut on valittu opiskelijaksi, sinun on vahvistettava opiskelupaikkasi suorittamalla 5-6 vaihetta määräaikaan mennessä.

Poissaolo 1. vuonna

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan tietyistä määritellyistä syistä, esimerkiksi asevelvollisuuden vuoksi.

Uusille opiskelijoille

Opiskelupaikan vastaanottaminen, ilmoittautuminen, käyttäjätunnusten aktivointi... Tutustu opintojen aloituksen ohjeisiin.

Muut hakuväylät

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoon johtavan koulutuksen tai avoimen opintoja suorittaneille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (haku voi päättyä joidenkin tutkintojen kohdalla alla mainittua aikaisemminkin):

  • 1.5. - 31.10. klo 15:00
  • 1.11. - 30.4. klo 15:00

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (haku voi päättyä joidenkin tutkintojen kohdalla alla mainittua aikaisemminkin):

  • 1.5. - 31.10. klo 15:00
  • 1.11. - 30.4. klo 15:00

Siirtohaku

Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat siirtää voimassa olevan opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa:

  • 1. - 15.5. klo 15:00
  • 1. - 15.11. klo 15:00

Kevään yhteishaku I

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku on suunnattu kaikille vieraskielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville. Seuraava hakuaika on 3. - 17.1.2024 klo 15:00.

Kevään yhteishaku II

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on suunnattu kaikille suomenkielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville. Seuraava hakuaika on 13. - 27.3.2024 klo 15:00.

Avoimen AMK:n väyläopinnot

Löydä oma väyläsi AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi! Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoihin.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksista

Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt löydät koulutuskuvauksien yhteydestä.