Ensihoitaja (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Ensihoitaja

Millaista on ensihoitajaksi opiskelu Metropoliassa? Katso video.

Ensihoitajan työssä ei ole kahta samanlaista työpäivää

  • olet usein ensimmäisenä tapahtumapaikalla
  • kohtaat työssäsi äkillisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita ja heidän läheisiään
  • työtehtäviisi kuuluvat mm. potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuljettaminen
  • teet yhteistyötä eri viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen sekä terveydenhuoltoalan eri ammattiryhmien, kuten päivystyksen henkilökunnan kanssa.

Olisinko minä hyvä ensihoitaja?

  • olet rauhallinen ja kykenet työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa
  • sinulla on hyvä stressinsietokyky ja pystyt toimimaan paineen alaisena
  • osaat tehdä potilaan hoitoa koskevia päätöksiä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa
  • olet valmis tekemään 3-vuorotyötä. Ensihoidossa tehdään useimmiten 24 tunnin työvuoro, jonka jälkeen on vapaata.
  • sinulla on hyvä kunto, koska työ on fyysisesti haastavaa
  • osaat huolehtia omasta jaksamisestasi, koska ensihoitajan työssä kohtaat myös psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita.

Ensihoitajaopinnot sisältävät teoriaa, itsenäistä opiskelua ja ohjattua harjoittelua

Ensihoitajakoulutus perustuu terveystieteiden ja ensihoitolääketieteen sekä niitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon.

Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Opiskelu tapahtuu pääosin päivisin, opiskelua voi olla myös iltaisin. Opiskelu tapahtuu muuallakin kuin luokassa. Digitaaliset ratkaisut, kuten verkko-opiskelu ja kosketustaulujen käyttö tukevat oppimistasi ja tekevät opiskelusta joustavaa ja monimuotoista. Opintojen aikana tehdään paljon ryhmätöitä.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, päivystys- ja vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Simulaatiotiloissa pääset harjoittelemaan myös mm. lastenhoitotyötä ja lääkehoitoa. Katso tilojemme 360-esittelyt.

Koulutus sisältää 5 viikon mittaisia työelämäharjoittelujaksoja, joita on 1-2 kpl joka lukukausi. Työelämäharjoittelujaksoilla opiskelija harjoittelee keskimäärin 40h/viikko erilaisissa hoitotyön, akuutti hoitotyön ja ensihoitotyön ympäristöissä. Harjoittelualueena on koko Suomi ja opiskelijan halutessa osan harjoitteluista voi tehdä myös ulkomailla Metropolian KV kontaktien kautta.

Suoritat osan harjoittelusta simulaatio-oppimisympäristössä, jossa voit turvallisesti harjoitella potilaan hoitamista ennen todellisiin potilastilanteisiin siirtymistä.

Ohjatut harjoittelujaksot toteutuvat mm. perustason ja hoitotason ambulanssissa, sisätautien vuodeosastolla, päivystyspoliklinikalla ja leikkausosastolla. Harjoittelut ovat pääasiassa viiden viikon mittaisia eikä niistä saa palkkaa. Opintojesi edetessä sinulla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa osa niistä palkallisena.

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja sen hetkinen elämäntilanteesi.

Jos sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista terveydenhuoltoalalta, voit hakea osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Lue lisää osaamisesi tunnistamisesta opintojen suunnittelu sivulta. Tutustu opetussuunnitelmaan ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi.

Opintojen kansainvälisyys

Voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai toimimalla tutoropiskelijana Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille. Ensihoitajaopiskelijoita on lähtenyt vaihtoon mm. Malawiin, Viroon, Ruotsiin ja Espanjaan.

Ensihoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla erittäin hyvin

Työpaikkasi voi ensihoidon lisäksi löytyä esim. sairaalan päivystyksestä sekä teho- ja leikkausosastolta.

Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Kaksoistutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi sekä Suomessa että EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten voit hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.