Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiö yhteishaussa

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiössä on kyse aloituspaikkojen varaamisesta maahanmuuttajille suunnattujen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille/suorittaville.

Hakija tulee huomioiduksi kyseissä kiintiössä, jos hän:

 • hakee yhteishaussa kiintiötä käyttävään Metropolian tutkinto-ohjelmaan, ja
 • on suorittanut 1.4.2019 jälkeen (tai suorittaa parhaillaan *) 30 op laajuisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahamuuttajille suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, ja
 • lataa hakemuksen liitteeksi viimeistään 7 vuorokautta hakuajan päättymisestä klo 15:00 mennessä:
  • joko todistuksen edellä mainittujen opintojen suorittamisesta, jos opinnot on suoritettu ennen hakuaikaa,
  • tai opiskelutodistuksen ja opintorekisteriotteen keskeneräisistä opinnoista, jos opintojen suorittaminen on hakuaikana vielä kesken
 • suorittaa AMK-valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti

*) Kiintiössä huomioitavat opinnot tulee olla suoritettuna viimeistään hakukohteena olevan opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä.

Miten minun tulee toimia, että tulen huomioiduksi kiintiössä?

 1. Hae yhteishaussa täyttämällä hakulomake Opintopolussa. Hakulomakkeella on valmentavan koulutuksen opiskelijoille oma kysymys pohjakoulutuksesta, jonka yhteydessä sinun pitää liittää hakemukselle todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta.
 2. Osallistu AMK-valintakokeeseen. Sinun pitää saada hyväksytty tulos valintakokeen jokaisesta osiosta, että sinut voidaan valita.
 3. Odota valintojen tuloksia. Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttajille suorittaneet hakijat asetetaan valintakoepisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Heille on oma valintakoepistejono ja kiintiö. Eniten pisteitä saaneille hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa kiintiölle varattujen aloituspaikkojen mukaisesti (katso kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat alla).

Kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiö on käytössä yhteishaussa kaikissa Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa pois lukien seuraavat:

 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset
 • vieraskieliset koulutukset
 • koulutukset, johon hakevien kelpoisuus on määritelty erikseen (esim. täydentävät koulutukset)
 • koulutukset, johon valitaan niin pieni määrä opiskelijoita, että paikkojen varaaminen asettaisi hakijat kohtuuttomasti eriarvoiseen asemaan (= ≤ 5 aloituspaikkaa)