Korkeakouluopintojen valmentavan koulutuksen kiintiö yhteishaussa

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiössä on kyse aloituspaikkojen varaamisesta maahanmuuttajille suunnattujen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille/suorittaville.

Hakija tulee huomioiduksi kyseissä kiintiössä, jos hän:

 • hakee yhteishaussa kiintiötä käyttävään Metropolian tutkinto-ohjelmaan, ja
 • on suorittanut 1.4.2019 jälkeen (tai suorittaa parhaillaan *) 30 op laajuisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, ja
 • lataa hakemuksen liitteeksi viimeistään 7 vuorokautta hakuajan päättymisestä klo 15:00 mennessä:
  • joko todistuksen edellä mainittujen opintojen suorittamisesta, jos opinnot on suoritettu ennen hakuaikaa,
  • tai opiskelutodistuksen ja opintorekisteriotteen keskeneräisistä opinnoista, jos opintojen suorittaminen on hakuaikana vielä kesken
 • suorittaa AMK-valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti

*) Kiintiössä huomioitavat opinnot tulee olla suoritettuna viimeistään hakukohteena olevan opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä.

Miten minun tulee toimia, että tulen huomioiduksi kiintiössä?

 1. Hae yhteishaussa täyttämällä hakulomake Opintopolussa. Hakulomakkeella on valmentavan koulutuksen opiskelijoille oma kysymys pohjakoulutuksesta, jonka yhteydessä sinun pitää liittää hakemukselle todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta.
 2. Osallistu AMK-valintakokeeseen. Sinun pitää saada hyväksytty tulos valintakokeen jokaisesta osiosta, että sinut voidaan valita.
 3. Odota valintojen tuloksia. Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneet hakijat asetetaan valintakoepisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Heille on oma valintakoepistejono ja kiintiö. Eniten pisteitä saaneille hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa kiintiölle varattujen aloituspaikkojen mukaisesti (katso kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat alla).

Kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat

Korkeakouluopintojen valmentavan koulutuksen kiintiö on käytössä yhteishaussa kaikissa Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa pois lukien seuraavat:

 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset
 • vieraskieliset koulutukset
 • koulutukset, johon hakevien kelpoisuus on määritelty erikseen (esim. täydentävät koulutukset)
 • koulutukset, johon valitaan niin pieni määrä opiskelijoita, että paikkojen varaaminen asettaisi hakijat kohtuuttomasti eriarvoiseen asemaan (= ≤ 5 aloituspaikkaa)

Kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat kevään 2023 toisessa yhteishaussa

HakukohdeKiintiöpaikat
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa3
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa3
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Kätilö, (AMK), kätilötyö, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Medianomi (AMK), elokuva ja televisio, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: 3D-animointi ja –visualisointi, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: digitaalinen muotoilu, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: sisustusarkkitehtuuri, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: tekstiilisuunnittelu, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: teollinen muotoilu, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: visuaalisen viestinnän muotoilu, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Muotoilija (AMK), muotoilu: XR Design, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Musiikkipedagogi (AMK), varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Muusikko (AMK), musiikin tekeminen ja tuottaminen, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) Opintopolku-portaalissa1
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa2
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa3
Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1

Kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat syksyn 2023 yhteishaussa

HakukohdeKiintiöpaikat
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Kätilö, (AMK), kätilötyö, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus Opintopolku.fi-portaalissa1
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) Opintopolku-portaalissa1
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa2
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus Opintopolku-portaalissa1
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa1
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus Opintopolku-portaalissa2