Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiö yhteishaussa

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiössä on kyse aloituspaikkojen varaamisesta maahanmuuttajille suunnattujen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille/suorittaville. Todistusvalinnoissa kiintiö ei ole käytössä.

Hakija tulee huomioiduksi kyseissä kiintiössä, jos hän:

 • hakee yhteishaussa kiintiötä käyttävään Metropolian tutkinto-ohjelmaan, ja
 • on suorittanut 1.4.2019 jälkeen (tai suorittaa parhaillaan *) 30 op laajuisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttajille suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, ja
 • lataa hakemuksen liitteeksi viimeistään 7 vuorokautta hakuajan päättymisestä klo 15:00 mennessä:
  • joko todistuksen edellä mainittujen opintojen suorittamisesta, jos opinnot on suoritettu ennen hakuaikaa,
  • tai opiskelutodistuksen ja opintorekisteriotteen keskeneräisistä opinnoista, jos opintojen suorittaminen on hakuaikana vielä kesken
 • saa valinnassa hyväksytyn tuloksen (todistusvalinnoissa kiintiö ei ole käytössä).

*) Kiintiössä huomioitavat opinnot tulee olla suoritettuna viimeistään hakukohteena olevan opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä.

Miten minun tulee toimia, että tulen huomioiduksi kiintiössä?

 1. Hae yhteishaussa täyttämällä hakulomake Opintopolussa. Hakulomakkeella on valmentavan koulutuksen opiskelijoille oma kysymys pohjakoulutuksesta, jonka yhteydessä sinun pitää liittää hakemukselle todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta.
 2. Sinun pitää saada hyväksytty tulos valinnan jokaisesta osiosta, että sinut voidaan huomioida valinnassa.
 3. Odota valintojen tuloksia. Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen maahanmuuttajille suorittaneet hakijat asetetaan valintakoepisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Heille on oma valintakoepistejono ja kiintiö. Eniten pisteitä saaneille hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa kiintiölle varattujen aloituspaikkojen mukaisesti (katso kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat alla).

Kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kiintiö on käytössä yhteishaussa kaikissa Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa pois lukien seuraavat:

 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset
 • vieraskieliset koulutukset
 • koulutukset, johon hakevien kelpoisuus on määritelty erikseen (esim. täydentävät koulutukset)
 • koulutukset, johon valitaan niin pieni määrä opiskelijoita, että paikkojen varaaminen asettaisi hakijat kohtuuttomasti eriarvoiseen asemaan (= ≤ 5 aloituspaikkaa)

Kiintiötä käyttävät tutkinto-ohjelmat kevään 2024 toisessa yhteishaussa

HakukohdeKiintiöpaikat
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus Opintopolku-polussa1
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus Opintopolussa1
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus Opintopolussa2
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, puhtaat tuotantoteknologiat, päivätoteutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus Opintopolussa2
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, infrarakentaminen, monimuotototeutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, rakentamisen projektinhallinta ja rakennetekniikka, päivätoteutus Opintopolussa2
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus Opintopolussa2
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus Opintopolku-polussa1
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus Opintopolussa1
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus Opintopolussa3
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus Opintopolussa1
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus Opintopolku-polussa1
Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus Opintopolussa1
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus Opintopolussa2
Kätilö, (AMK), kätilötyö, päivätoteutus Opintopolussa1
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Medianomi (AMK),media ja elokuva, päivätoteutus Opintopolussa2
Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, monimuotototeutus Opintopolussa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: 3D-animointi ja –visualisointi, päivätoteutus Opintopolussa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: digitaalinen muotoilu, päivätoteutus Opintopolussa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: sisustusarkkitehtuuri, päivätoteutus Opintopolussa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: tekstiilisuunnittelu, päivätoteutus Opintopolussa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: teollinen muotoilu, päivätoteutus Opintopolussa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: visuaalisen viestinnän muotoilu, päivätoteutus Opintopolussa1
Muotoilija (AMK), muotoilu: Motion Graphics, päivätoteutus Opintopolussa1
Musiikkipedagogi (AMK), varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö, päivätoteutus Opintopolussa1
Muusikko (AMK), musiikin tekeminen ja tuottaminen, päivätoteutus Opintopolussa1
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus Opintopolussa1
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus Opintopolussa1
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus Opintopolku-polussa1
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus Opintopolussa1
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus Opintopolussa1
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus Opintopolussa
(huom. valintakoevalinnan sijaan valintakurssi)
1
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus Opintopolussa1
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) Opintopolku-polussa2
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus Opintopolussa1
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, monimuotototeutus Opintopolussa1
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, monimuotototeutus Opintopolussa1
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, verkkotototeutus Opintopolussa1
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus Opintopolussa1
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus Opintopolussa1
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus Opintopolussa1
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus Opintopolussa2
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus Opintopolussa3
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus Opintopolussa1
Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus Opintopolussa1