Osaamisen täydentäminen

Yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset vaativat jatkuvaa päivittämistä, uudistamista ja täydentämistä osaamisessa - jatkuvaa oppimista.