Opetusharjoittelu Terveyden ja Kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisalueilla

Tarjoamme

  1. kokeneen henkilöstömme laadukasta ohjausta ja tukea
  2. monipuoliset, innostavat ja uudet oppimisympäristöt ja palvelut mm. HyMy-kylä (Hyvinvointia Myllypurosta), joka on Myllypuron kampuksella toimiva ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö
  3. monipuoliset ja uudet oppimisympäristöt, mm. simulaatiotilat, aistihuone, KyläOPTIKKO
  4. kehittämisorientoituneen ilmapiirin
  5. mahdollisuuden osallistua monialaisiin innovaatioprojekteihin ja kehittämistoimintaan
  6. mahdollisuuden tutustua innovaatiokeskittymiin, jotka mahdollistavat uusia tapoja oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä poikkialaista yhteistyötä
  7. Mahdollisuuden tulla harjoittelemaan opinto-ohjausta ja ammatillista erityisopetusta.

Aikataulu

Opetusharjoittelu syyslukukaudella 2023

Hakuaika syyslukukauden 2023 opetusharjoitteluun aukeaa 15.1.2023, hakuaika päättyy 28.2.2023.

Lisähakuaika syyslukukauden 2023 opetusharjoitteluun alkaa 15.5.2023 ja päättyy 31.5.2023.

Opetusharjoitteluun hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia emme valitettavasti voi ottaa käsiteltäväksi, vaan kannustamme sinua hakemaan seuraavassa haussa. Linkki e-lomakkeeseen.

Opetusharjoittelu kevätlukukaudella 2024

Hakuaika kevätlukukauden 2024 opetusharjoitteluun aukeaa 15.8.2023, hakuaika päättyy 15.10.2022.

Lisätietoja

Opetusharjoittelun koordinointi
Lehtori, TtT Jaana Seitovirta
p. 050 475 6060
jaana.seitovirta [at] metropolia.fi

Linkki opetusharjoittelun tietosuojaselosteeseen