Suuhygienisti (AMK)

Tutkintonimike
Suuhygienisti (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Tartu haasteeseen, hae suuhygienistikoulutukseen!

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijat valmistuvat suun terveydenhoitotyön asiantuntijoiksi, suuhygienisteiksi. Opetus on näyttöön perustuvaa. Kliiniset hoitotaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskeisiä suuhygienistin osaamisalueita.

Koulutus toteutuu yhteiskehittelynä metropolialueen eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Koulutuksessa ydin on työelämäläheisyys ja tavoitteena on yhteinen tiedon luominen ja työelämän kehittäminen.

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten

 • suun terveyden edistäminen
 • suun terveydentilan kartoittaminen
 • suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus.

Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Sovinko minä suuhygienistiksi?

Suuhygienistinä tarvitset

 • Hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja
 • Hienomotorisia kädentaitoja
 • Silmä-käsi-koordinaatiota

Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös

 • Hyvä näkökyky
 • Kolmiulotteinen hahmottaminen
 • Kiinnostus suun terveyden edistämiseen

Suuhygienistin työ edellyttää edellisten lisäksi

 • Huolellisuutta ja tarkkuutta
 • Vastuullisuutta ja päätöksentekokykyä
 • Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • Jatkuvaa itsensä kehittämistä

Suun kampus

Suun kampus -video on opiskelijoiden innovaatioprojektin tuotos. Videon tarkoituksena on lisätä ymmärrystä suun terveyden tärkeydestä.

Suuhygienistiksi voi opiskella päivä- ja monimuoto-opinnoissa.

Suuhygienistin opinnot sisältävät sopivassa suhteessa teoriaa, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua harjoittelua Metropolian oppimisympäristöissä ja työelämässä. Oppiminen perustuu terveystieteiden ja hammaslääketieteen sekä niitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon.

Suuhygienistikoulutuksen sisältö

Suuhygienistitutkinnon alkuvaiheessa, ennen potilaiden kanssa työskentelyä, harjoittelu toteutuu simuloidussa oppimisympäristössä taitopajassa. Simulaatioympäristö muovikalloineen luo jäljitelmän kliinisestä potilaan hoitotilanteesta.

”En lähtisi opetusklinikalle ilman taitopajaa. Se valmensi harjoitteluun."
- Virpi, viidennen lukukauden opiskelija.

Hoitotaitojen kartuttua opiskelija harjoittelee kliinistä suun terveydenhoitotyötä sekä itsenäisesti että tiimityönä hammaslääketieteen opiskelijoiden kanssa Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla. Osa harjoittelusta toteutuu myös sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.

”Hyvää hoitoa ja miellyttävä opiskelija - olen tyytyväinen saamaani hoitoon."
- Potilas Suunhoidon opetusklinikalta.


Suuhygienistiopintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa suuhygienistiopiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveysalan tutkinto-ohjelmille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu muun muassa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen monialaiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen.

Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden. Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja.

Suuhygienistitutkinnon opintokokonaisuudet ovat:

 1. vuosi: Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op
 2. vuosi: Kliinisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op
 3. vuosi: Kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60op
 4. vuosi: Itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 30 op

Tutustu suuhygienistin päiväopintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu suuhygienistin monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Kansainvälisyys suuhygienistiopinnoissa

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen opiskelijan opintoihin

 • kansainvälisenä opiskelijavaihtona (lyhyet ja pitkät vaihdot),
 • harjoitteluna tai
 • kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on

 • Yhdysvalloissa
 • Australiassa
 • Belgiassa
 • Hollannissa
 • Portugalissa ja
 • Ruotsissa.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma tekee laajaa yhteistyötä pääkaupunkiseudun terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Kumppaneita ovat mm.

 • pääkaupunkiseudun hyvinvointialueet
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Helsingin yliopisto sekä useat yksityiset yritykset.

Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Suomen Suuhygienistiliitto ry ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry.

Suuhygienistit työelämässä

Suuhygienistit työelämässä

Suuhygienistit työllistyvät hyvin. Suuhygienisti voi työskennellä perusterveydenhuollossa kliinisessä potilastyössä terveyskeskuksessa tai yksityisillä hammaslääkäriasemilla. Suuhygienisti voi toimia myös esimiestehtävissä. Hän voi toimia halutessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Lisäksi suuhygienisti voi työskennellä alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Pätevyys

Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Opiskelija hakee tutkinnon suoritettuaan oikeutta ammatinharjoittamiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan

Kysy tutkintovastaavalta suuhygienistin opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta suuhygienistikoulutukseen hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 30.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 30.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Suuhygienistiopintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.