Terveyden edistäminen, ylempi AMK

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 - 2 vuotta
Opiskelupaikka
Etänä ja/tai
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mihin terveyden edistämisen ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet?

Terveyden edistäminen YAMK-tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla.

Opinnot profiloituvat kehittämään terveyden edistämisen asiantuntijuutta kansainvälisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen kriteerien (IUHPE 2016, Core Competencies and Professional Standards for Health Promotion) sekä kansallisten uudistusten, strategioiden ja osaamistarpeiden suuntaisesti.

Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuvat hallintoalat ylittävänä monialaisena yhteistyönä, sekä yhteistyössä myös järjestöjen ja yritysten kanssa.

Koulutuksen tietoperusta, kuten teoriat, mallit ja lähestymistavat, on eri tieteenaloja hyödyntävä ja laaja-alaisesti terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen sovellettava. Opiskelija voi halutessaan kohdentaa opintojaan valitsemalla asiantuntijuusopintojen oppimistehtävien ja opinnäytetyön aiheet sekä vapaavalintaiset opinnot vastaamaan omaa urasuunnitelmaansa.

Opinnoissaan voi painottaa esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden, työhyvinvoinnin, perheiden, nuorten tai ikääntyvien terveyden edistämistä, johtamista tai yrittäjyyttä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Terveyden edistäminen YAMK -tutkinnon opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
 • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
 • olet kiinnostunut terveyden edistämisestä ja haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksessa saat valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen toimintamallien ja ohjelmien suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen yhteistyöhön sekä terveyden edistämisen koordinointiin ja johtamiseen.

Omaat kriittisen, kehittämisorientoituneen asiantuntijuuden toimiessasi erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa. Voit toimia myös yrittäjänä.

Opintojen sisältö

Opinnot sisältävät terveyden edistämisen asiantuntijuuteen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä johtamiseen liittyviä opintoja. Opinnoissa painottuu salutogeeninen lähestymistapa terveyteen ja terveyden edistämiseen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja se sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Terveyden edistämisen syventävät asiantuntijuusopinnot 40 op
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (sisältää opinnäytetyön) 35 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Tutustu terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Opintojen kokonaiskesto on 1,5 - 2 vuotta.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista tukevia tehtäviä. Osallistumista vaativaa lähiopetusta on 3-5 päivänä kuukaudessa lukuvuoden aikana. Suurin osa lähiopetuksesta toteutuu verkon kautta etäyhteydellä. Tarkemmat syksyn 2023 opetuspäivämäärät ja ajat lähetetään valituiksi tulleille kesäkuussa.

Opiskelu toteutuu monialaisena ja osin Metropolia ammattikorkeakoulun sekä työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroituneena.

Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella.

Tutustu terveysalan oppimis- ja simulaatiotiloihin 360-esityksen avulla.

Kysy tutkintovastaavalta YAMK-opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta YAMK-opintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa aloittamaan Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot!

Ryhmäsi tunnus on S1924S6.

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat orientaatiopäivillä 29.-30.8.2024 klo 9-16. Torstai 29.8.2024 toteutuu etäyhteydellä (Zoom). Perjantaina 30.8.2024 voit osallistua valintasi mukaan joko Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki) tai etäyhteydellä valintasi mukaan. Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin ja oppimisympäristöihin, tarkempi ohjelma ja linkki on tällä sivulla.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Voit alkaa suunnitella HOPSiasi. Perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa ja opinto- ja uraohjaaja auttaa sinua tässä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa. Uraohjaaja käy kanssasi AHOT-hakemukset opintojen alkuvaiheessa.  AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaathan kaikki dokumentit sähköiseen muotoon.

Dokumentteja voivat olla:

 • opintotodistus tai opintosuoritusote,
 • työtodistus,
 • työnantajan lausunto,
 • kirjoittamaasi asiantuntija-artikkelit,
 • e-portfolio tai
 • jokin muu osaamistasi osoittava todiste.

Opinnot ja lukujärjestys

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöistä löytyvät lukujärjestyksestä osoitteesta lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestys haetaan omalla ryhmätunnuksellasi (S1924S6). Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällöissä ovat mahdollisia, joten varaudu myös tähän.

Syyslukukaudella 2024 on yhteensä kolme Terveyden edistämisen substanssin opintojaksoa (yhteensä 20 op). Kontaktiopetusta on kuukausittain noin 2-3 päivänä joko kampuksella tai zoomissa. Lisäksi syksyllä on kaikkien Terveysalan YAMK-tutkintojen Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op) opintojakso. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan keväällä 2025, syksyllä järjestetään kuitenkin 4.12.2024 kaikille pakollinen opinnäytetyöprosessin starttipäivä.

Zoomin pikaohje opiskelijoille


YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät syksy 2024


TO 29.8.2024, klo 9.00–16.00 etänä VAIN ZOOM

9.00–9.15 Tervetuloa opiskelemaan! Metropolian esittely

9.15–9.30 Tutkintovastaavien esittäytyminen ja tutkinnot

9.30–10.30 Tietohallinto ja opetukseen liittyvät järjestelmät

Tauko

10.45–11.30 Turvallisuusinfo, digiturvallisuus

11.30–12.30 lounas

12.30–13.15 Kirjastopalvelut

13.30–15.30 Terveysalan tutkintojen omaa ohjelmaa: yleistä asiaa & ryhmäytyminen


PE 30.8.2024, klo 9.00–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaa (Myllypuro-Sali, D-tornin aula) Hybridi (voit osallistua Zoomilla tai tulla kampukselle)

9.00–10.30 Oma, Moodle, Zoom ja Teams (verkkoympäristöjä)

10.30–10.45 tauko

10.45–12.15 TKI +ONT

12.15–12.45 Innovaatiokeskittymät ja TKIO

12.45–13.45 lounas

13.45–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaaTervetuloa orientoitumaan terveyden edistämiseen!

Ystävällisin terveisin
Arja Liinamo
tutkintovastaava

Yhteystiedot
Arja Liinamo
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)


Syksyn 2024 kontaktiopetusten ajankohdat:

29.8.2024 klo 9.00–16.00 Orientaatiopäivä

30.8.2024 klo 9.00–15.30 Orientaatiopäivä

9.9.2024 klo 9.00–16.00 Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat

10.9.2024 klo 9.00–16.00 Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat

12.9.2024 klo 9.00–16.00 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

17.9.2024 klo 10–11.30 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

30.9.2024 klo 9.00–16.00 Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat

8.10.2024 klo 9-16 Terveyden edistäminen kansainvälisessä kontekstissa

9.10. 2024 klo 9-12 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

10.10.2024 klo 9-12 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

24.10.2024 klo 13-16 Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat

31.10.2024 klo 9-12 Terveyden edistäminen kansainvälisessä kontekstissa

19.11.2024 klo 10-11 Uraohjaus: kevään 2025 opinnot

19.11.2024 klo 12-16 Terveyden edistämisen tietoperusta ja lähtökohdat

28.11.2024 klo 9-16 Terveyden edistäminen kansainvälisessä kontekstissa

2.12.2024 klo 9-16 Näyttöön perustuva asiakaslähtöinen terveyden edistäminen

3.12.2024 klo 9.00-10.30 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

4.12.2024 klo 9.00-16 YAMK Opinnäytetyön starttipäivä

13.12.2024 klo 9-12 Näyttöön perustuva asiakaslähtöinen terveyden edistäminen

Koko syyslukukauden opetuksen aikataulut lukkarit.metropolia.fi