Terveyden edistäminen, ylempi AMK

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 - 2 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mihin terveyden edistämisen ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet?

Terveyden edistäminen YAMK-tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla.

Opinnot profiloituvat kehittämään terveyden edistämisen asiantuntijuutta kansainvälisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen kriteerien (IUHPE 2016, Core Competencies and Professional Standards for Health Promotion) sekä kansallisten uudistusten, strategioiden ja osaamistarpeiden suuntaisesti.

Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuvat hallintoalat ylittävänä monialaisena yhteistyönä, sekä yhteistyössä myös järjestöjen ja yritysten kanssa.

Koulutuksen tietoperusta, kuten teoriat, mallit ja lähestymistavat, on eri tieteenaloja hyödyntävä ja laaja-alaisesti terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen sovellettava. Opiskelija voi halutessaan kohdentaa opintojaan valitsemalla asiantuntijuusopintojen oppimistehtävien ja opinnäytetyön aiheet sekä vapaavalintaiset opinnot vastaamaan omaa urasuunnitelmaansa.

Opinnoissaan voi painottaa esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden, työhyvinvoinnin, perheiden, nuorten tai ikääntyvien terveyden edistämistä, johtamista tai yrittäjyyttä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Terveyden edistäminen YAMK -tutkinnon opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
 • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
 • olet kiinnostunut terveyden edistämisestä ja haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksessa saat valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen toimintamallien ja ohjelmien suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen yhteistyöhön sekä terveyden edistämisen koordinointiin ja johtamiseen.

Omaat kriittisen, kehittämisorientoituneen asiantuntijuuden toimiessasi erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa. Voit toimia myös yrittäjänä.

Opintojen sisältö

Opinnot sisältävät terveyden edistämisen asiantuntijuuteen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä johtamiseen liittyviä opintoja. Opinnoissa painottuu salutogeeninen lähestymistapa terveyteen ja terveyden edistämiseen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja se sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Terveyden edistämisen syventävät asiantuntijuusopinnot 40 op
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (sisältää opinnäytetyön) 35 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Tutustu terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Opintojen kokonaiskesto on 1,5 - 2 vuotta.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista tukevia tehtäviä. Osallistumista vaativaa lähiopetusta on 3-5 päivänä kuukaudessa lukuvuoden aikana. Suurin osa lähiopetuksesta toteutuu verkon kautta etäyhteydellä. Tarkemmat syksyn 2023 opetuspäivämäärät ja ajat lähetetään valituiksi tulleille kesäkuussa.

Opiskelu toteutuu monialaisena ja osin Metropolia ammattikorkeakoulun sekä työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroituneena.

Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella.

Tutustu terveysalan oppimis- ja simulaatiotiloihin 360-esityksen avulla.

Kysyttävää terveyden edistämisen YAMK-opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.