Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen, kätilö (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Kätilö (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 - 2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Mihin tutkinto antaa valmiudet?

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmius toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden kehittämisen asiantuntijana tai johtamistehtävissä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Kenelle?

Voit hakea opintoihin, mikäli sinulla on Suomessa suoritettu ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen kätilötutkinto tai sairaanhoitajan tutkinto ja sen lisäksi vuoden kestävissä kätilön erikoistumisopinnoissa suoritettu erikoissairaanhoitajan tutkinto. Sinulla voi myös olla ulkomailla suoritettu kätilön tutkinto sekä Valviran hyväksymä kätilön ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat kehittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintamalleja ja käytänteitä hyödyntäen kätilötyön teoreettisia malleja ja laatuindikaattoreita. Osaat suunnitella ja kehittää palveluja ja hoitoa ottaen huomioon asiakkaiden moninaisuus ja monikulttuurisuus naiskeskeisesti. Saat valmiuksia kätilötyön johtamiseen ja osaat kehittää kätilötyön johtamista näyttöön perustuvasti.

Sisällöt

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä, joista

  • seksuaali- ja lisääntymisterveyden syventäviä ammattiopintoja on 30 opintopistettä,
  • pakollisia syventäviä opintoja, kuten johtamiseen ja tutkimusmenetelmiin liittyviä opintoja on 20 opintopistettä ja
  • vapaasti valittavia opintoja on 10 opintopistettä.

Lisäksi tehdään 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön voi kohdistaa oman työn tai organisaation kehittämiseen.

Opinnot on mahdollista suorittaa 1,5-2 vuodessa (1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä).

Toteutustapa

Opinnot toteutetaan sekä lähi- että etäopintoina, ja opintojen aikana on 2-5 lähiopetuspäivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tarkemmat syksyn 2023 opetuspäivämäärät ja ajat lähetetään valituiksi tulleille kesäkuussa 2023.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden syventävät ammattiopinnot toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Muissa opinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä Metropolian muiden ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kanssa. Myös kansainvälisten koulutusorganisaatioiden ja verkostojen kanssa tehdään yhteistyötä, joka tulevina vuosina tulee entisestään vahvistumaan.