Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen, kätilö (ylempi AMK)

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Kätilö (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Etänä ja/tai
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mihin tutkinto antaa valmiudet?

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmius toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden kehittämisen asiantuntijana tai johtamistehtävissä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Kenelle koulutus soveltuu?

Voit hakea opintoihin, mikäli sinulla on Suomessa suoritettu ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen kätilötutkinto tai sairaanhoitajan tutkinto ja sen lisäksi vuoden kestävissä kätilön erikoistumisopinnoissa suoritettu erikoissairaanhoitajan tutkinto. Sinulla voi myös olla ulkomailla suoritettu kätilön tutkinto sekä Valviran hyväksymä kätilön ammatinharjoittamisoikeus Suomessa.

Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta.

Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat kehittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintamalleja ja käytänteitä hyödyntäen kätilötyön teoreettisia malleja ja laatuindikaattoreita. Osaat suunnitella ja kehittää palveluja ja hoitoa ottaen huomioon asiakkaiden moninaisuus ja monikulttuurisuus naiskeskeisesti.

Saat valmiuksia kätilötyön johtamiseen ja osaat kehittää kätilötyön johtamista näyttöön perustuvasti.

Koulutuksen sisältö

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä, joista

 • seksuaali- ja lisääntymisterveyden syventäviä ammattiopintoja on 30 opintopistettä,
 • pakollisia syventäviä opintoja, kuten johtamiseen ja tutkimusmenetelmiin liittyviä opintoja on 20 opintopistettä ja
 • vapaasti valittavia opintoja on 10 opintopistettä.

Lisäksi tehdään 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön voi kohdistaa oman työn tai organisaation kehittämiseen.

Tutustu kätilön ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Koulutuksen toteutustapa

Opinnot on mahdollista suorittaa 1,5-2 vuodessa (1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opinnot toteutetaan sekä lähi- että etäopintoina, ja opintojen aikana on 2-5 lähiopetuspäivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella.

Tutustu terveysalan oppimis- ja simulaatiotiloihimme 360-esittelyn avulla.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden syventävät ammattiopinnot toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Muissa opinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä Metropolian muiden ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kanssa. Myös kansainvälisten koulutusorganisaatioiden ja verkostojen kanssa tehdään yhteistyötä, joka tulevina vuosina tulee entisestään vahvistumaan.

Opiskelijoiden kokemuksia kätilötyön johtamisen ja kehittämisen opinnoista

Kysy tutkintovastaavalta YAMK-opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta YAMK-opintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Kätilötyön ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa aloittamaan Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen opinnot!

Ryhmäsi tunnus on S2624S6.

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat orientaatiopäivillä 29.-30.8.2024 klo 9-16. Torstai 29.8.2024 toteutuu etäyhteydellä (Zoom). Perjantaina 30.8.2024 voit osallistua valintasi mukaan joko Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki) tai etäyhteydellä valintasi mukaan. Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin ja oppimisympäristöihin, tarkempi ohjelma ja linkki on tällä sivulla.

Tämän sivun alaosasta löydät myös syksyn 2024 lähiopetuksen ajankohdat.

Opetus tullaan Metropoliassa järjestämään hybridimallilla, joka koostuu lähi- ja etäopiskelumahdollisuudesta. 

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Voit alkaa suunnitella HOPSia eli henkilökohtaista opetussuunnitelmaasi.  Perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa ja opinto- ja uraohjaaja auttaa sinua tässä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa. AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaa kaikki dokumenttisi myös sähköiseen muotoon.

Dokumentteja voivat olla:

 • opintotodistus tai opintosuoritusote
 • työtodistukset
 • työnantajan lausunto
 • kirjoittamasi asiantuntija -artikkelit
 • e-portfolio tai
 • jokin muu osaamistasi osoittava todiste

Opinnot ja lukujärjestys  

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestys haetaan omalla ryhmätunnuksellasi (S2624S6). Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia, joten varaudu myös tähän.

Syyslukukaudella 2024 on yhteensä kaksi Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen substanssinopintojaksoa sekä kaksi johtamisen opintojaksoa.  Näihin liittyviä lähiopiskelupäiviä on kuukausittain noin 4-5 joko etäopetuksena tai harvemmin kampuksella. Lisäksi syksyllä on kaikkien Terveysalan YAMK-tutkintojen Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op) opintojakso. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan keväällä 2025, syksyllä järjestetään kuitenkin 4.12.2024 kaikille pakollinen opinnäytetyöprosessin starttipäivä.

Zoomin ohje opiskelijoille

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät syksy 2024


TO 29.8.2024, klo 9.00–16.00 etänä VAIN ZOOM

9.00–9.15 Tervetuloa opiskelemaan! Metropolian esittely

9.15–9.30 Tutkintovastaavien esittäytyminen ja tutkinnot

9.30–10.30 Tietohallinto ja opetukseen liittyvät järjestelmät

Tauko

10.45–11.30 Turvallisuusinfo, digiturvallisuus

11.30–12.30 lounas

12.30–13.15 Kirjastopalvelut

13.30–15.30 Terveysalan tutkintojen omaa ohjelmaa: yleistä asiaa & ryhmäytyminenPE 30.8.2024, klo 9.00–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaa (Myllypuro-Sali, D-tornin aula) Hybridi (voit osallistua Zoomilla tai tulla kampukselle)

9.00–10.30 Oma, Moodle, Zoom ja Teams (verkkoympäristöjä)

10.30–10.45 tauko

10.45–12.15 TKI +ONT

12.15–12.45 Innovaatiokeskittymät ja TKIO

12.45–13.45 lounas

13.45–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaa


Ystävällisin terveisin,

Maija-Riitta Jouhki
tutkintovastaava

Yhteystiedot
Maija-Riitta Jouhki
maija-riitta.jouhki [at] metropolia.fi (maija-riitta[dot]jouhki[at]metropolia[dot]fi)

Syksyn 2024 lähiopetuspäivien ajankohdat

Syyskuussa on enemmän lähiopetuspäiviä johtuen aloituspäivistä. Huomioi, että osa päivistä on vain puolikkaita tai vain yksittäisiä tunteja. 

Opinnot syksyllä 2024:

Naisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän kätilötyön kehittäminen

16.9.2024 10.00–16.00 HYBRIDI

7.10.2024 9.00–12.00 ZOOM

9.10.2024 13.00–16.00 ZOOM

22.10.2024 9.00–14.30 HYBRIDI, läsnäoloa kampuksella suositellaan

1.11.2024 klo 8.00–11.15 ZOOM

2.12.2024 klo 9.00–16.00 SEMINAARI, HYBRIDI

Synnyttävän naisen kätilötyön kehittäminen

26.9.2024 klo 9.00–16.00 HYBRIDI

14.10.2024 klo 9.00–16.00 HYBRIDI, läsnäoloa kampuksella suositellaan

5.11.2024 klo 9.00–16.00 ZOOM

12.11.2024 klo 9.00–14.30 ZOOM

13.12.2024 klo 9.00–16.00 SEMINAARI, HYBRIDI

Lisäksi syksyllä 2024 toteutuvat / on mahdollista suorittaa myös seuraavat opinnot:

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

30.08.2024 klo 10.45–12.15

12.09.2024 klo 09.00–12.00

17.09.2024 klo 10.00–11.30

09.10.2024 klo 09.00–12.00

10.10.2024 klo 09.00–12.00

03.12.2024 klo 09.00–10.30

Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen

13.09.2024 klo 09.00–12.00

11.10.2024 klo 09.00–12.00

08.11.2024 klo 13.00–16.00

Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus

11.9.2024 klo 13 (14)-16.00
7.10.2024 klo 13.00–16.00
10.10.2024 kl 13.00–16.00

HUOM! Muutokset mahdollisia