Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen, kätilö (ylempi AMK)

Tutkintonimike
Kätilö (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Etänä ja/tai
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Mihin tutkinto antaa valmiudet?

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmius toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden kehittämisen asiantuntijana tai johtamistehtävissä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Kenelle koulutus soveltuu?

Voit hakea opintoihin, mikäli sinulla on Suomessa suoritettu ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen kätilötutkinto tai sairaanhoitajan tutkinto ja sen lisäksi vuoden kestävissä kätilön erikoistumisopinnoissa suoritettu erikoissairaanhoitajan tutkinto. Sinulla voi myös olla ulkomailla suoritettu kätilön tutkinto sekä Valviran hyväksymä kätilön ammatinharjoittamisoikeus Suomessa.

Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta.

Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat kehittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintamalleja ja käytänteitä hyödyntäen kätilötyön teoreettisia malleja ja laatuindikaattoreita. Osaat suunnitella ja kehittää palveluja ja hoitoa ottaen huomioon asiakkaiden moninaisuus ja monikulttuurisuus naiskeskeisesti.

Saat valmiuksia kätilötyön johtamiseen ja osaat kehittää kätilötyön johtamista näyttöön perustuvasti.

Koulutuksen sisältö

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä, joista

 • seksuaali- ja lisääntymisterveyden syventäviä ammattiopintoja on 30 opintopistettä,
 • pakollisia syventäviä opintoja, kuten johtamiseen ja tutkimusmenetelmiin liittyviä opintoja on 20 opintopistettä ja
 • vapaasti valittavia opintoja on 10 opintopistettä.

Lisäksi tehdään 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön voi kohdistaa oman työn tai organisaation kehittämiseen.

Tutustu kätilön ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Koulutuksen toteutustapa

Opinnot on mahdollista suorittaa 1,5-2 vuodessa (1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opinnot toteutetaan sekä lähi- että etäopintoina, ja opintojen aikana on 2-5 lähiopetuspäivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Lähiopetus järjestetään Myllypuron kampuksella.

Tutustu terveysalan oppimis- ja simulaatiotiloihimme 360-esittelyn avulla.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden syventävät ammattiopinnot toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Muissa opinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä Metropolian muiden ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kanssa. Myös kansainvälisten koulutusorganisaatioiden ja verkostojen kanssa tehdään yhteistyötä, joka tulevina vuosina tulee entisestään vahvistumaan.

Opiskelijoiden kokemuksia kätilötyön johtamisen ja kehittämisen opinnoista

Kysy tutkintovastaavalta YAMK-opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta YAMK-opintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Kätilötyön ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.