Kätilötyön johtamisen ja kehittämisen YAMK-tutkinto mahdollisti Essi Ruotsalalle uralla kehittymisen ja kasvamisen

12.3.2024 - 11:00

Kasvokuva vaaleahiuksisesta kätilöstä.Muutama vuosi sitten kätilöksi valmistunut Essi Ruotsala aloitti syksyllä 2022 YAMK-opinnot avatakseen uusia ovia ammatilliselle kasvulle. Kätilötyön johtamisen ja kehittämisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto puhutteli Essiä, joka etsi erilaisia mahdollisuuksia itsensä ja ammatillisen osaamisensa kehittämiseksi. Opinnot oli helppo yhdistää työnteon kanssa, sillä opintojen suunnittelussa oli otettu huomioon se, että opiskelijoilla saattaa olla opintojen lisäksi työt, perhe ja vapaa-aika, jotka pitää saada sovitettua yhteen. Lähiopetuspäiviä oli vain pari kertaa kuussa, ja ne sai suorittaa tarvittaessa etäyhteyksien varassa, ja iso osa opiskelusta oli itsenäistä ja hyvin joustavaa.

”Opintojen sisällöissä on paljon sellaista, mitä ajattelin, että voisin hyödyntää tulevaisuudessa myös sairaalatyön ulkopuolella. Haluan kehittää omaa työtäni ja osaamistani, sillä koen, että meistä jokainen on siitä itse vastuussa. Mielestäni uralla ja elämässä ylipäätään ei saa jumiutua paikoilleen. Varsinkin, jos työssä uupuu ja sen kokee näköalattomaksi, on aika tehdä muutoksia. Yllättävistäkin paikoista voi löytää kiinnostavia asioita, ja aina voi myös palata taaksepäin, jos muutokset eivät olleetkaan itselle oikeita”, Essi kertoo.

Uudet haasteet ja jatkuva oppiminen ovat olleet Essi Ruotsalalle tärkeitä tekijöitä läpi hänen monipuolisen uransa. Essillä on takataskussaan jo kuusi ammattia ennen kätilöksi kouluttautumista. Ennen kätilöopintoja hän toimi yrittäjänä, mutta kaipasi palkkatyön tuomaa taloudellista vakautta ja tasaista tulovirtaa. Päällimmäisiksi vaihtoehdoiksi nousivat lastenlääkärin ja kätilön opinnot, jotka molemmat kiinnostivat Essiä kovasti. Kätilötyö vei kuitenkin loppupeleissä voiton, ja Essi on nauttinut uudesta ammatistaan ja työstään kovasti.

Kätilötyön kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, ja sen suorittaminen työn ohessa vie yleensä 1,5-2 vuotta. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden kehittämisen asiantuntijana tai johtamistehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Tutkittu tieto opintojen perustana

Essi kertoo yllättyneensä miten hyvin kätilötyön johtamisen ja kehittämisen YAMK-tutkinto oli toteutettu. Opintojen yhdeksi tärkeimmäksi anniksi Essi nostaa sen, miten on saanut työnsä tueksi paljon viimeisintä tutkittua tietoa kätilötyöstä. Opintoihin on kuulunut myös esimerkiksi ulkomaisia vierailijaluennoitsijoita, jotka ovat kehittäneet ammatillista osaamista ja tietotaitoa alasta.

”Tutkittua tietoa kätilötyöstä on paljon ja olen luonteeltani sellainen, että tutkimusten lueskelu imaisee minut helposti mukaansa. Onkin ollut haastavaa välillä jättää tutkimusten lukeminen sikseen ja päästä etenemään koulutöissä itse tehtävien tekemiseen”, Essi naurahtaa.

Muiden kätilöiden kanssa verkostoituminen ja yhdessä kätilötyön tulevaisuuden pohtiminen on Essille ollut korvaamattoman arvokasta opinnoissa. Ryhmän opiskelijat tulivat eri puolilta Suomea, ja Essi kertoo oppineensa paljon muissa sairaaloissa työskenteleviltä kollegoilta.

”Eri sairaaloista keskustelu ja erilaisten käytäntöjen jakaminen ja niiden pohtiminen on ollut erittäin hyödyllistä ja innostavaa. Ryhmähenki opiskeluryhmässämme on myös ollut loistava, pidämme edelleen yhtä useiden opiskelutovereiden kanssa. Me kätilöt olemme yksi iso heimo, vaikka paljon on erilaisia persoonia. Työ on sellaista, että vain muut kätilöt voi ymmärtää sitä", Essi jatkaa.

Kouluttautumisen vaikutukset työyhteisöön ja hoitotyön eettisyyteen

Opintojen aikana Essi on pohtinut paljon kätilötyön eettisiä kysymyksiä. Kätilön työkenttä on hyvin laaja, ja keskittyy pitkälti herkkiin ja merkityksellisiin hetkiin ihmisen elämässä, kuten synnytykseen, lapsettomuushoitoihin ja gynekologisella osastolla hoidettavana oloon. Asiakkaan kohtaamisella on suuri merkitys, ja eettiseen ja naislähtöiseen hoitotyöhön pitäisi Essin mielestä panostaa entistä enemmän.

”Kätilöt muistetaan aina, niin hyvässä kuin pahassa. Koulutus on haastanut minua näkemään, että onko itselläni joitain poislaitettavia ajatusmalleja tai käsityksiä, jotka vaikuttavat omaan tapaan katsoa ihmisiä ja maailmaa. Opinnoissa on päässyt pohtimaan kollegojen kanssa neutraalissa ympäristössä, että mihin suuntaan alaa ja koulutusta pitäisi viedä ja mitä eettisyys omassa työssä tarkoittaa”, Essi pohtii.

Essi ajattelee, että opiskelusta ei hyödy vain opiskelija itse, vaan koko työyhteisö saa samalla uusia näkökulmia alaan ja työhön liittyen. Oman sairaalan toimintatapojen kyseenalaistaminen ja uusien ideoiden jakaminen hyödyttää kaikkia, ja samalla saattaa saada työyhteisöstä uusia näkökulmia takaisinpäin. Essi haluaa tukea muita ajattelemaan kunnianhimoisemmin ja kannustaa uudistamaan työtapoja. Vanhoihin tapoihin voi aina palata, jos uudet toimintamallit osoittautuvatkin huonommiksi kuin vanhat.

Tutkinto, josta jokainen kätilö hyötyisi

Essi kertoo olevansa erittäin tyytyväinen YAMK-tutkintoonsa ja kiittelee, että kätilöille on saatu tällainen tutkinto kehitettyä. Hän kokee kaikkien kätilöiden, jotka haluavat kehittyä urallaan, hyötyvän tutkinnosta, ja ajattelee, että tutkinto on kaiken vaivannäön ja ajan arvoista. Opinnot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä ja pohtia kunnolla, että miltä kätilötyön tulevaisuudessa pitäisi näyttää ja miten omassa roolissaan voi asiaan vaikuttaa.

”Aina voi olla työssään vähän parempi ja toimia eettisemmin, ja aina voi tuottaa suurempaa hyötyä asiakkaalle ja työyhteisölle”, Essi summaa.

Lue lisää kätilötyön johtamisen ja kehittämisen YAMK-tutkinnosta