Puhdas vesi, ilma ja luonto ovat perusoikeuksia, jotka pitää taata tulevillekin sukupolville. Metropolian tavoitteena on kouluttaa ihmisiä, jotka pystyvät vastaamaan ilmastonmuutoksen, ekosysteemien kuormituksen ja luonnonvarojen hupenemisen aiheuttamiin haasteisiin ja toimimaan aktiivisesti ja innovatiivisesti siten, että negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieneksi.

Kiertotalous

Innovaatiokeskittymä kokoaa Metropolian kestävän kehityksen osaamisen yhteen

Koska ongelmat ovat laajoja ja monialaisia, tarvitsemme myös laajaa ja monialaista osaamista. Metropolian uudet innovaatiokeskittymät ovat alusta, jolla tällaista osaamista luodaan. Erityisesti Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä kokoaa Metropolian kestävän kehityksen osaamisen yhteen, jotta voisimme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa taata Suomelle tärkeän roolin kestävyyskriisin ratkaisijana. 

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia puhtaita ja kestäviä ratkaisuja kestävyyskriisin hillitsemiseksi. 

Puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä ovat seuraavat teemat: 

  • Kestävä ruokajärjestelmä 
  • Kiertotalous 
  • Teollisuus 4.0 sovellutukset kestävässä kehityksessä 

Toimintaa toteutetaan erilaisissa avoimissa tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisalustoissa, kuten Urbanfarmlab-ekosysteemissä. 

Tutustu tästä sisäruokatuotannon ekosysteemiin, Urbanfarmlabiin

Robotiikka osana uuden kehittämistä

Yhteystiedot

Antti Tohka.

Innovaatiojohtaja
Antti Tohka
antti.tohka [at] metropolia.fi
p. 040 142 4943

 

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929