Puhdas vesi, ilma ja luonto ovat perusoikeuksia, jotka pitää taata tulevillekin sukupolville. Metropolian tavoitteena on kouluttaa ihmisiä, jotka pystyvät vastaamaan ilmastonmuutoksen, ekosysteemien kuormituksen ja luonnonvarojen hupenemisen aiheuttamiin haasteisiin ja toimimaan aktiivisesti ja innovatiivisesti siten, että negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieneksi.

Innovaatiokeskittymä kokoaa Metropolian kestävän kehityksen osaamisen yhteen

Koska ongelmat ovat laajoja ja monialaisia, tarvitsemme myös laajaa ja monialaista osaamista. Metropolian uudet innovaatiokeskittymät ovat alusta, jolla tällaista osaamista luodaan. Erityisesti Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä kokoaa Metropolian kestävän kehityksen osaamisen yhteen, jotta voisimme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa taata Suomelle tärkeän roolin kestävyyskriisin ratkaisijana.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia puhtaita ja kestäviä ratkaisuja kestävyyskriisin hillitsemiseksi.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä ovat seuraavat teemat:

  • Kestävä ruokajärjestelmä
  • Kiertotalous
  • Teollisuus 4.0 sovellutukset kestävässä kehityksessä

Green Net Finland jäsen-logo

Olemme jäsenenä Green Net Finland -verkostossa. Tutustu toimintaan Green Net Finlandin sivuilla.

Toimintaa toteutetaan avoimissa tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisalustoissa

Urbanfarmlab

Urbanfarmlab on energia-, vesi- ja tilatehokas kaupunkiviljelytila Myyrmäen kampuksella. Tila mahdollistaa yritysten välisen ekosysteemin. Toisten yritysten tuotteet ja sivuvirrat hyödyttävät myös naapuriyritystä.

Robotiikka

Metropolian tavoitteena on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä.

Nuuskija

Nuuskija on liikkuva ilmanlaadun tutkimuslaboratorio, joka mittaa liikennepäästöjä ja katupölypitoisuuksia. Nuuskija on rakennettu Metropolian autolaboratoriossa.

Kestävä ruokajärjestelmä -teeman hankkeet

CircularHoodFood

CircularHoodFood kehittää urbaania ruoantuotantoa ja uusia kiertotalouden ratkaisuja. Se on yksi 6Aika-hankkeista ja sen tavoitteena on pienentää ruoantuotannon aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina

Circular Green Blocks -hanke tuo kestäviä ja asumista helpottavia ratkaisuja kaupunkikortteleihin. Yhteiskehitämme ja kokeilemme kestäviä jakamis- ja kiertotalouden ratkaisuja yhdessä taloyhtiöiden ja vihreää kasvua tukevien yritysten kanssa.

Kiertotalous-teeman hankkeet

HYPPY - Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa

HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka tukisivat uuden kiertotalousliiketoiminnan muodostumista.

Plast2Recycle - Muovin kierrätyksen integroidut pilotointialustat

Hankkeen tavoitteena on kehittää integroitu pilotointialusta sekä innovaatioekosysteemi entistä parempilaatuisen kierrätysmuovin tuottamiseksi yhdistämällä nykytekniikoihin uutta kemian ja prosessitekniikan osaamista.

Industry 4.0 -teeman hankkeet

Digisalama

Digi-Salama -hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotiikka, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin-teknologia, Tekoäly ja kone-oppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck.

Roboboost

Roboboostissa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille. Se on yksi 6Aika-hankeista.

PasilaHub

Metropolia on mukana Haaga-Helian PasilaHub-hankkeessa, jonka tavoitteena on on kehittää Helsingin Pasilaa sekä löytää uusia markkinointi- ja viestintäratkaisuja palvelemaan alueen asukkaita, kuluttajia ja yrityksiä.

Cleantech capacity building -teeman hankkeet

Urbaania kasvua - GSIP Vantaa

Hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten Vantaan työvoiman, sekä työssä että työttömänä olevan, pääasiassa matalan perustason osaamista voidaan nostaa ja miten samalla kiihdytetään yritysten kasvua

A-STEP 2030

A-STEP 2030 (Attracting diverSe Talent to the Engineering Professions of 2030) -hankkeen tavoitteena on luoda houkutteleva ja kiehtova oppimisympäristö ja kannustaa nuoria erilaisista taustoista hakeutumaan insinööriopintoihin.

Cata3Pult

Metropolia on mukana Cata3Pult – Finnish Russian Public Private Partnership catalyzing new green business - hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää taloudellista ja ympäristöön liittyvää kehitystä, parantaa alueellista yritystoiminnan kilpailukykyä rajatylittävän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön avulla ja kannustaa vihreiden ratkaisujen kehittämiseen.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän julkaisuja

Tutustu myös muihin Metropolian julkaisuihin.

Yhteystiedot

Merja Rehn
Kuva: Jiri Halttunen

Innovaatiojohtaja
Merja Rehn
merja.rehn [at] metropolia.fi
p. 050 500 3890

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
p. 040 334 7929