EU-logo and project-logo

SusTexEdu Erasmus+ -hanke

Education Partnership of Textile and Clothing Sector Materials & Sustainability

Hankkeen loppuseminaari pidettiin 6.3.2024 - Palautelomake löytyy täältä!

Hankkeen tulokset julkaistaan elokuuhun 2024 mennessä

Erasmus+ SusTexEdu -hankkeen tavoitteena on kehittää tekstiili- ja vaatetusalan koulutusta materiaaleihin, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyen. Hanke osallistuu EU:n aloittamaan jatkuvan oppimisen kehitystyöhön. Hankkeessa kehitetään pieniä oppimiskokonaisuuksia (micro-learning units) sekä niiden suorittamisesta saavutettavien osaamiskokonaisuuksien (micro-credentials) laadun arviointia.

Vastuu tekstiili- ja vaatetusteollisuudesta edellyttää riittävää materiaalituntemusta. Tekstiilimateriaaleihin liittyvää osaamista tarvitaan teollisuudessa muun muassa kestävään suunnitteluun, hankintaan, logistiikkaan, myyntiin, kierrätykseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön. Hankkeessa jatketaan Nordplus Horisontaali -ohjelman rahoittamassa SusTexEdu-selvityshankkeessa aloitettua taustatutkimusta alan osaamistarpeista, jotka mahdollistavat materiaalien ja tuotteiden kestävyyden kriittisen arvioinnin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi tarvepohjainen oppimiskokonaisuus vastaamaan tekstiili- ja vaatetusalan tarpeisiin ja osaamisvajeeseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n ympäristösopimusten tavoitteet huomioiden. Osaamistarpeiden pohjalta hankkeessa suunnitellaan tekstiilimateriaaleihin, tekstiiliteknologiaan ja kiertotalouteen liittyviä pieniä oppimiskokonaisuuksia (learning units) ja testataan niitä osana olemassa olevaa opetussuunnitelmaa kumppaniorganisaatioissa. Suunnitellut oppimiskokonaisuudet tarjotaan suoritettaviksi verkkoalustalla avoimina koulutusresursseina, jolloin niitä voidaan hyödyntää myös täydennyskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Lisäksi tavoitteena on tehdä arviointia ja laadunvarmistusta suunnitellulle koulutukselle ja sen mahdollistamille osaamiskokonaisuuksille (micro-credentials). Hankkeessa kehitetään luotettavaa tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä ja yhteistyötä eri koulutusasteilla (ylempi ja toinen aste). Pienet osaamiskokonaisuudet voivat toimia siltoina eri koulutustasojen välillä.

Hankkeen kesto: 2022-2024

Hankekoordinaattori: Metropolia AMK | Puhtaat ja kestävät ratkaisut - innovaatio keskittymä

Kumppanit: Hogent (BE), Mome (HU), Omnia (FI), TTHK (EE), TTK (EE), Boråsin yliopisto (SE)

Rahoitus: Erasmus + www.oph.fi/erasmusplus

Opiskelijanäyttely: Sustainability in Textile and Clothing 6.3.-27.4.2024

Alla linkit töihin, joita on sekä pdf- ja pp-formaateissa että videoina.

SusTexEdu Gallery - lime cover by Borås SusTexEdu Gallery - lime cover 1. by Hogent SusTexEdu Gallery - lime cover 2. by Hogent SusTexEdu Gallery - lime cover 2. by Hogent

SusTexEdu Gallery - lime cover by Metropolia SusTexEdu Gallery - lime cover 1. by TTHK SusTexEdu Gallery - lime cover 2.by TTHK SusTexEdu Gallery - lime cover by TTK