EU-logo and project-logo

SusTexEdu Erasmus+ -hanke

Education Partnership of Textile and Clothing Sector Materials & Sustainability

Tervetuloa SusTexEdu webinaariin ja työpajaan 13.12.2023.

Webinaarissa esitellään projektin tähänastiset tulokset ja työpajassa tämän jälkeen paneudutaan hankkeen tuottamiin pieniin osaamiskokonaisuuksiin (micro-credentials). Tapahtuman kieli on englanti. Linkit tapahtumasivulle ja ennakkoilmoittautumiseen.

SusTexEdu 13.12.2023 tapahtumabanneri 3

Hankekuvaus

SusTexEdu | Erasmus+ -hanke on jatkoa SusTexEdu | Nordplus selvityshankkeelle. SusTexEdun tavoitteet liittyvät tekstiili- ja vaatetusalan koulutukseen, tekstiili- ja vaatetusmateriaaleihin, kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Hanke julkaisee oppimis- ja opetusmateriaalia sekä suosituksia integroidun koulutuksen kehittämiseksi mainittujen aineiden osalta.

Vastuu tekstiili- ja vaatetusteollisuudesta edellyttää riittävää materiaalituntemusta. Tekstiilimateriaaleihin liittyvää osaamista tarvitaan teollisuudessa muun muassa kestävään suunnitteluun, hankintaan, logistiikkaan, myyntiin, kierrätykseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön. Hankkeessa jatketaan Nordplus Horisontaali -ohjelman rahoittamassa selvityshankkeessa aloitettua taustatutkimusta alan osaamistarpeista, jotka mahdollistavat materiaalien ja tuotteiden kestävyyden kriittisen arvioinnin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi tarvepohjainen koulutuskonsepti vastaamaan tekstiili- ja vaatetusalan tarpeisiin ja osaamisvajeeseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n ympäristösopimusten tavoitteet huomioiden. Osaamistarpeiden pohjalta hankkeessa suunnitellaan tekstiilimateriaaleihin, tekstiiliteknologiaan ja kiertotalouteen liittyviä pieniä oppimiskokonaisuuksia (learning units) ja testataan niitä osana olemassa olevaa opetussuunnitelmaa kumppaniorganisaatioissa. Suunnitellut oppimiskokonaisuudet tarjotaan suoritettaviksi verkkoalustalla avoimina koulutusresursseina, jolloin niitä voidaan hyödyntää myös täydennyskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Lisäksi tavoitteena on tehdä arviointia ja laadunvarmistusta suunnitellulle koulutukselle ja sen mahdollistamille osaamiskokonaisuuksille (micro-credentials). Hankkeessa kehitetään luotettavaa tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä ja yhteistyötä eri koulutusasteilla (ylempi ja toinen aste). Pienet osaamiskokonaisuudet voivat toimia siltoina eri koulutustasojen välillä.

Hankkeen kesto: 2022-2024

Hankekoordinaattori: Metropolia AMK | Puhtaat ja kestävät ratkaisut - innovaatio keskittymä

Kumppanit: Hogent (BE), Mome (HU), Omnia (FI), TTHK (EE), TTK (EE), Boråsin yliopisto (SE)

Rahoitus: Erasmus + www.oph.fi/erasmusplus