SusTexEdu | Nordplus -hanke

Nordic and Baltic Educational Roadmap for Sustainability in the Textile and Clothing Sector

Hankkeen kesto | 2021-2022

Hanketta koordinoi | Metropolia AMK | Puhtaat ja kestävät ratkaisut Innovaatiokeskittymä.

Hankekumppanit | TTK UAS, University of Borås, Estonian Clothing and Textile Association (ERTL)

Hankkeen rahoittaja | Nordplus Horizontal

Hankkeen kuvaus

Nordplus Horizontal rahoitteisessa SusTexEdu-hankkeessa selvitettiin tekstiilimateriaalien, vastuullisuuden ja kiertotalouden ammatillisen korkeakoulutuksen suhdetta työelämän kestävän kehityksen vaatimuksiin ja EU:n hiilineutraaliustavoitteisiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Projektityöpajoissa, joita järjestettiin kussakin osallistujamaassa, asiantuntijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat keskustelivat ja verkostoituivat sekä analysoivat koulutusta. Tavoitteena oli saada vertailevaa tietoa, näkökulmaa ja visioita pääosin tekstiili- ja vaatetusalan koulutukseen liittyen, mutta myös muut muotoilualat pyrittiin huomioimaan.

Koulutustietoja kerättiin pitkän tähtäimen kehitystyötä varten ja luotiin pohjaa perusteelliselle tutkimukselle. Hankkeessa laadittiin etenemissuunnitelma TKI-työn ja ammatillisen koulutuksen mallin kehittämiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa vastaamaan tämänhetkisiin ja tulevaisuuden ammatillisiin osaamistarpeisiin. Suunnitelma luo tuottamallaan aineistolla pohjan jatkokehitykselle, jossa huomioidaan myös elinikäisen oppimisen tarpeet sekä osaamisen kerryttämisen ja osoittamisen mahdollisuudet koulutusasteelta toiselle siirryttäessä.

Ajatuksena oli laajentaa verkostoa kattamaan EU-maat. Erasmus+ SusTexEdu hanke laajemmalla konsortiolla aloitti kesällä 2022. SusTexEdu Nordplussan selvitystyön tuloksia, visioita ja saatua dataa on voitu hyödyntää uudessa hankkeessa.

Hankkeen tulokset

Katsaus hankkeeseen ja sen tuloksiin esiteltiin päätöswebinaarissa 24.8.2022. Alla linkit projektiyhteenvetoon seminaarissa sekä projektin syyskuussa valmistuneeseen loppuraporttiin:

SusTexEdu 2022 kierrätystapahtuma TTK-ammattikorkeakoulussa Tallinnassa