SusTexEdu Nordplus -hanke

SusTexEdu 2022 kierrätystapahtuma TTK-ammattikorkeakoulussa Tallinnassa

Hankkeen kesto | 2021-2022

Hanketta koordinoi | Metropolia AMK | Puhtaat ja kestävät ratkaisut Innovaatiokeskittymä.

Hankekumppanit | TTK UAS, University of Borås, Estonian Clothing and Textile Association (ERTL)

Hankkeen rahoittaja | Nordplus Horizontal

Hankkeen kuvaus

SusTexEdu-hankkeessa selvitettiin tekstiilimateriaalien, vastuullisuuden ja kiertotalouden ammatillisen korkeakoulutuksen suhdetta työelämän kestävän kehityksen vaatimuksiin ja EU:n hiilineutraaliustavoitteisiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Projektityöpajoissa, joita järjestettiin kussakin osallistujamaassa, asiantuntijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat keskustelivat ja verkostoituivat sekä analysoivat koulutusta. Tavoitteena oli saada vertailevaa tietoa, näkökulmaa ja visioita pääosin tekstiili- ja vaatetusalan koulutukseen liittyen, mutta myös muut muotoilualat pyrittiin huomioimaan.

Koulutustietoja kerättiin pitkän tähtäimen kehitystyötä varten ja luotiin pohjaa perusteelliselle tutkimukselle. Hankkeessa laadittiin etenemissuunnitelma TKI-työn ja ammatillisen koulutuksen mallin kehittämiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa vastaamaan tämänhetkisiin ja tulevaisuuden ammatillisiin osaamistarpeisiin. Suunnitelma luo tuottamallaan aineistolla pohjan jatkokehitykselle, jossa huomioidaan myös elinikäisen oppimisen tarpeet sekä osaamisen kerryttämisen ja osoittamisen mahdollisuudet koulutusasteelta toiselle siirryttäessä. Ajatuksena oli laajentaa verkostoa kattamaan EU-maat Euroopan komission hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi

Hankkeen tulokset

Katsaus hankkeeseen ja sen tuloksiin esiteltiin päätöswebinaarissa 24.8.2022. Alla linkit projektiyhteenvetoon seminaarissa sekä projektin syyskuussa valmistuneeseen loppuraporttiin:

Tuloksia, visioita ja saatua dataa hyödynnetään uudessa juuri alkaneessa SusTexEdu Erasmus+ -hankkeessa laajemmalla konsortiolla.

Päätöswebinaari päättyi paneelikeskusteluun: Future education for sustainable development in textile and clothing sector. Kiitämme kaikkia panelisteja osallistumisesta ja kiinnostavasta keskustelusta: Felix Rohn | EU:n komissio, Heidi Åhlström | Metropolia AMK, Niina Hernandez | Boråsin yliopisto, Innar Susi | Paragon Sleep AS

Visiting Borås UAS 2022 - the Innovation lab
Kuva: Boråsin yliopiston DoTank keskus keväällä 2022 (M.Amgwerd)