Strategia 2030

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.

Yhteisö ja työnantaja

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä.

Laatu

Laatu on meille yhteinen arvo, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme. 

3AMK

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouman keskiössä tulevaisuuden työelämätarpeet.

Kansainvälisyys

Tämän päivän työelämä on kansainvälinen ja yhteiskunta monikulttuurinen. 

Oppiminen 

Luomme edellytyksiä rikastavalle ja rakentavalle opiskelijalähtöiselle oppimiselle monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Johtajisto

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Riitta Konkola
Lataa
kuvatiedosto

kuvaaja
Markku Lempinen

Toimitusjohtaja-rehtori

Riitta Konkola, KL
Twitter @RiittaKonkola

Johdon suunnittelija Noora Soikko
p. 050 570 0628

Katri Luukka
Lataa
kuvatiedosto

Kuvaaja Taavi Tihkan

Johtaja, Jatkuvan oppimisen palvelut

Katri Luukka, FT, MBA
p. 040 573 6728
Twitter @katriluukka

Eeva Viitanen.

Kehitysjohtaja

Eeva Viitanen
p. 040 046 5953

Johdon sihteeri Minna Holm
p. 050 536 8071

Liisa Salo

Viestintäpäällikkö

Liisa Salo
p. 050 363 7048

Simo Mustila
Lataa
kuvatiedosto

kuvaaja
Teemu Hartikainen

Varatoimitusjohtaja

Simo Mustila, KTM, MBA
p. 044 220 3300

Johdon suunnittelija Noora Soikko
p. 050 570 0628

Tapani Martti
Lataa 
kuvatiedosto

Oppimisjohtaja

Tapani Martti, DI
p. 040 771 9160

Johdon sihteeri Natalia Kallio
p. 050 575 1860

Anna-Maria Vilkuna
Lataa
kuvatiedosto

Kuvaaja Taavi Tihkan

TKI-johtaja

Anna-Maria Vilkuna, FT
p. 040 334 7929

Johdon sihteeri Minna Holm
p. 050 536 8071

Mikko Jäkälä

Henkilöstöjohtaja

Mikko Jäkälä
p. 040 688 6712

Muu johtajisto

Kimmo Nikkanen

Tietohallintojohtaja

Kimmo Nikkanen
p. 040 560 8020

sihteeri Ritva Suojärvi-Mäkinen
p. 040 554 2981

Minna Elomaa-Krapu

Innovaatiojohtaja, Asiakaslähtöiset
hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Minna Elomaa-Krapu
p. 050 532 6331

Mona Roman

Innovaatiojohtaja,
Toimiva ihmisten kaupunki

Mona Roman
p. 040 555 1044

Innovaatiojohtaja,
Tieto-ohjattu rakentaminen

Vishal Singh
p. 050 431 5667

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Tuire Ranta-Meyer

Johtaja,
verkostot ja yhteistyö

Tuire Ranta-Meyer, FT, MuM, dosentti
p. 050 526 2002
Twitter @RantaMeyer

Oscar Nissin

Innovaatiojohtaja,
Älykäs liikkuminen

Oscar Nissin
p. 040 674 8224

Antti Tohka

Innovaatiojohtaja,
Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Antti Tohka
p. 040 142 4943

Hallituksen kokoonpano 3.6.2020 alkaen

 • hallituksen puheenjohtaja: OTK Henri Kuitunen, Helsinki
 • rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, Helsinki
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, Helsinki
 • professori Kalevi Ekman, Espoo
 • sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-aho, Espoo
 • apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske, Vantaa
 • henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen, Vantaa
 • lehtori, Metropolian henkilökunnan edustaja Tomi Hämäläinen
 • Metropolian opiskelijoiden edustaja Hanna Kivimäki

Hallituksen toimikausi alkoi 3.6.2020 ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Advisory Board

Advisory Board on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä, joka antaa Metropolialle näkemystä tulevaisuuden työelämästä ja sen ilmiöistä ohjaten korkeakoulua kohti entistä parempaa, kansainvälisempää ja  yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa toimintaa.

Kokoonpano 2019

 • Tiina Immonen, rehtori (Mercuria)
 • Mikael Jungner, toimitusjohtaja (Kreab Oy)
 • Kari Kallonen, teollisuusneuvos
 • Mervi Karikorpi, innovaatiojohtaja (Teknologiateollisuus ry.)
 • Liisa Kivelä, viestintäjohtaja (Helsingin kaupunki)
 • Tatu Laurila, yhteiskuntasuhdejohtaja (Novartis Oyj)
 • Mikko Leppänen, tekninen johtaja (Ramboll Oy)
 • Anna Miettinen, yrittäjä, kulttuurituottaja (Sewatek Oy, Ensto Oy)
 • Markku Oksanen, johtaja (Pöyry Finland Oyj)
 • Piia Sormunen, toimialajohtaja (Granlund Oy)
 • Erik Söderblom, teatteri- ja oopperaohjaaja
 • Pia Talonpoika, henkilöstöjohtaja (Nokia Oyj)

Toimintaa koordinoivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja verkostosuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. Tapaamisiin kutsutaan Metropoliasta asiantuntijoita ja keskustelijoita teemakohtaisesti.

Advisory Boardin ensimmäisessä tapaamisessa 3.5.2017 keskustelut käytiin epämuodollisessa ja innostavassa hengessä.

Neuvottelukunnat

Tutkinto-ohjelmilla on neuvottelukunnat, joissa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi edustajia työelämästä. Yksi neuvottelukuntien tehtävistä onkin luoda ja kehittää tutkinto-ohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään.

Neuvottelukuntien tehtävänä on

 • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden tutkinto-ohjelmiin liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä
 • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeino- ja työelämään
 • antaa tarvittaessa lausuntoja tutkinto-ohjelmia sekä tutkinto-ohjelmien keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä
 • tehdä aloitteita tutkinto-ohjelmien alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä.

Neuvottelukunnille voidaan antaa myös muita tehtäviä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.