Organisaatio ja strategia

Metropolia on osakeyhtiö, jonka omistavat pääkaupunkiseudun kunnat seuraavin omistusosuuksin:

 • Helsinki 42 %Omistajakunnat: Helsinki 42 %, Espoo 27 %, Vantaa 26 %, Kirkkonummi 4 % ja Kauniainen 1 %
 • Espoo 27 %
 • Vantaa 26 %
 • Kirkkonummi 4 % ja
 • Kauniainen 1 %

Osakeyhtiön toimintaa ohjaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Ilona Lundström.

Katso hallituksen kokoonpano.

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori on Riitta Konkola.

Katso johtoryhmän kokoonpano.

Osaamisalueet

Metropolian ytimen muodostavat 10 osaamisaluetta. Osaamisalueet vastaavat oman koulutusalansa osalta Metropolian ydintoimintojen eli opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta ja laadusta.

Katso osaamisalueiden johtajat Metropolian PeopleFinderistä.

Innovaatiokeskittymät

Metropoliassa on kolme innovaatiokeskittymää: Puhtaat ja kestävät ratkaisut, Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi ja Älykäs ja luova kaupunki.

Katso innovaatiojohtajat PeopleFinderista.

Koulutus- ja yrityspalvelut

Yrityspalvelut toimii oivalluttavana osaamisen yhdistäjänä eri alojen asiantuntijoiden ja yritysten välillä.

Tutustu palveluihin yrityksille ja organisaatioille.

Hae asiantuntijoita ja osaamista People Finderista.

Yhteiset palvelut

Metropolian keskeisiä ydintoimintoja ja muuta Metropolian päivittäistä toimintaa tukevat lukuisat yhteiset palvelut. Yrityspalvelut toimii oivalluttavana osaamisen yhdistäjänä eri alojen asiantuntijoiden ja yritysten välillä.

Johtoryhmä

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Riitta Konkola

Toimitusjohtaja-rehtori

Riitta Konkola, KL
Twitter @RiittaKonkola
Katso Riitta Konkolan profiili
People Finderissa

Johdon sihteeri
Sanni Puuri
p. 050 565 1426

Simo Mustila

Varatoimitusjohtaja

Simo Mustila, KTM, MBA
p. 044 220 3300
Katso Simo Mustilan profiili
People Finderissa

Johdon sihteeri
Anniina Hietaranta
p. 050 407 1567

Eeva Viitanen.

Kehitysjohtaja

Eeva Viitanen
p. 040 046 5953
Katso Eeva Viitasen profiili
People Finderissa

Johdon sihteeri
Ritva Suojärvi-Mäkinen
p. 040 554 2981

Anna-Maria Vilkuna

TKI-johtaja

Anna-Maria Vilkuna, FT
p. 040 334 7929
Katso Anna-Maria Vilkunan
profiili People Finderissa

Johdon sihteeri
Minna Holm
p. 050 536 8071

Heidi Rontu

Jatkuvan oppimisen johtaja

Heidi Rontu, FT, dosentti
p.050 563 6230
Katso Heidi Rontun profiili People Finderissa.

Johdon sihteeri
Sanni Puuri
p. 050 565 1426

Mikko Jäkälä

Henkilöstöjohtaja

Mikko Jäkälä
p. 040 688 6712
Katso Mikko Jäkälän profiili
People Finderissa

Johdon sihteeri
Ritva Suojärvi-Mäkinen
p. 040 554 2981

Liisa Salo

Viestintäpäällikkö

Liisa Salo
p. 050 363 7048
Katso Liisa Salon profiili
People Finderissa

Hallituksen kokoonpano 15.5.2024 alkaen

 • hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström, Helsinki
 • elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsinki
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas, Helsinki
 • professori Kalevi Ekman, Espoo
 • kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho, Espoo
 • apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske, Vantaa
 • talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, Vantaa
 • lehtori, Metropolian henkilökunnan edustaja Timo Junell
 • Metropolian opiskelijoiden edustaja Santeri Hietanen

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Neuvottelukunnat

Tutkinto-ohjelmilla on neuvottelukunnat, joissa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi edustajia työelämästä. Yksi neuvottelukuntien tehtävistä onkin luoda ja kehittää tutkinto-ohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden tutkinto-ohjelmaan tai osaamisalueeseen liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä;
 • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeinoelämään ja työelämään;
 • antaa tarvittaessa lausuntoja tutkinto-ohjelmien ja osaamisalueiden keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä;
 • tehdä aloitteita tutkinto-ohjelman tai osaamisalueen alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä.

Neuvottelukunnille voidaan antaa myös muita tehtäviä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.