Metropolia on osakeyhtiö, jonka omistavat pääkaupunkiseudun kunnat seuraavin omistusosuuksin:

 • Helsinki 42 %Omistajakunnat: Helsinki 42 %, Espoo 27 %, Vantaa 26 %, Kirkkonummi 4 % ja Kauniainen 1 %
 • Espoo 27 %
 • Vantaa 26 %
 • Kirkkonummi 4 % ja
 • Kauniainen 1 %  

Osakeyhtiön toimintaa ohjaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Henri Kuitunen. Katso hallituksen kokoonpano.

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori on Riitta Konkola. Katso johtoryhmän kokoonpano.

Metropolian ytimen muodostavat 10 osaamisaluetta. Osaamisalueet vastaavat oman koulutusalansa osalta Metropolian ydintoimintojen eli opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta ja laadusta. 

Metropolian keskeisiä ydintoimintoja ja muuta Metropolian päivittäistä toimintaa tukevat lukuisat yhteiset palvelut. Yrityspalvelut toimii oivalluttavana osaamisen yhdistäjänä eri alojen asiantuntijoiden ja yritysten välillä.

Hae asiantuntijoita ja osaamista Metropolia People Finderista. 

Tutustu Metropoliaan työnantajana.

Katso avoimet työpaikat.

Johtoryhmä

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Riitta Konkola

Toimitusjohtaja-rehtori

Riitta Konkola, KL
Twitter @RiittaKonkola
Katso Riitta Konkolan profiili
People Finderissa

Johdon suunnittelija
Noora Soikko
p. 050 570 0628

Simo Mustila

Varatoimitusjohtaja

Simo Mustila, KTM, MBA
p. 044 220 3300
Katso Simo Mustilan profiili
People Finderissa

Johdon suunnittelija
Noora Soikko
p. 050 570 0628

Eeva Viitanen.

Kehitysjohtaja

Eeva Viitanen
p. 040 046 5953
Katso Eeva Viitasen profiili
People Finderissa

Johdon sihteeri
Minna Holm
p. 050 536 8071

Anna-Maria Vilkuna

TKI-johtaja

Anna-Maria Vilkuna, FT
p. 040 334 7929
Katso Anna-Maria Vilkunan
profiili People Finderissa

Johdon sihteeri
Minna Holm
p. 050 536 8071

Heidi Rontu Arabian kampuksen edustalla.

Jatkuvan oppimisen johtaja

Heidi Rontu, FT, dosentti
p.050 563 6230
Katso Heidi Rontun profiili People Finderissa.

Johdon sihteeri
Natalia Kallio
p. 050 575 1860

Mikko Jäkälä

Henkilöstöjohtaja

Mikko Jäkälä
p. 040 688 6712
Katso Mikko Jäkälän profiili
People Finderissa

Johdon sihteeri
Ritva Suojärvi-Mäkinen
p. 040 554 2981

Liisa Salo

Viestintäpäällikkö

Liisa Salo
p. 050 363 7048
Katso Liisa Salon profiili
People Finderissa

Muu johtajisto

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Kimmo Nikkanen

Tietohallintojohtaja

Kimmo Nikkanen
p. 040 560 8020
Katso Kimmo Nikkasen profiili People Finderissa

Minna Elomaa-Krapu

Innovaatiojohtaja, Asiakaslähtöiset
hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Minna Elomaa-Krapu
p. 050 532 6331
Katso Minna Elomaa-Krapun profiili People Finderissa

Oscar Nissin

Innovaatiojohtaja,
Älykäs liikkuminen

Oscar Nissin
p. 040 674 8224
Katso Oscar Nissin profiili People Finderissa

Mona Roman

Innovaatiojohtaja,
Toimiva ihmisten kaupunki

Mona Roman
p. 040 555 1044
Katso Mona Romanin profiili People Finderissa

Merja Rehn
Kuva: Jiri Halttunen

Innovaatiojohtaja,
Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Merja Rehn
p. 050 500 3890

Hallituksen kokoonpano 20.5.2021 alkaen

 • hallituksen puheenjohtaja: OTK Henri Kuitunen, Helsinki
 • rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, Helsinki
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, Helsinki
 • professori Kalevi Ekman, Espoo
 • sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-aho, Espoo
 • apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske, Vantaa
 • henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen, Vantaa
 • lehtori, Metropolian henkilökunnan edustaja Tomi Hämäläinen
 • Metropolian opiskelijoiden edustaja Lilli-Mari Häyhänen

Hallituksen toimikausi alkoi 20.5.2021 ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Advisory Board

Advisory Board on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä, joka antaa Metropolialle näkemystä tulevaisuuden työelämästä ja sen ilmiöistä ohjaten korkeakoulua kohti entistä parempaa, kansainvälisempää ja  yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa toimintaa.

Kokoonpano 2019

 • Tiina Immonen, rehtori (Mercuria)
 • Mikael Jungner, toimitusjohtaja (Kreab Oy)
 • Kari Kallonen, teollisuusneuvos
 • Mervi Karikorpi, innovaatiojohtaja (Teknologiateollisuus ry.)
 • Liisa Kivelä, viestintäjohtaja (Helsingin kaupunki)
 • Tatu Laurila, yhteiskuntasuhdejohtaja (Novartis Oyj)
 • Mikko Leppänen, tekninen johtaja (Ramboll Oy)
 • Anna Miettinen, yrittäjä, kulttuurituottaja (Sewatek Oy, Ensto Oy)
 • Markku Oksanen, johtaja (Pöyry Finland Oyj)
 • Piia Sormunen, toimialajohtaja (Granlund Oy)
 • Erik Söderblom, teatteri- ja oopperaohjaaja
 • Pia Talonpoika, henkilöstöjohtaja (Nokia Oyj)

Toimintaa koordinoivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja verkostosuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. Tapaamisiin kutsutaan Metropoliasta asiantuntijoita ja keskustelijoita teemakohtaisesti.

Advisory Boardin ensimmäisessä tapaamisessa 3.5.2017 keskustelut käytiin epämuodollisessa ja innostavassa hengessä.

Neuvottelukunnat

Tutkinto-ohjelmilla on neuvottelukunnat, joissa on henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien lisäksi edustajia työelämästä. Yksi neuvottelukuntien tehtävistä onkin luoda ja kehittää tutkinto-ohjelmien yhteyksiä elinkeinoelämään.

Neuvottelukuntien tehtävänä on

 • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden tutkinto-ohjelmiin liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä
 • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeino- ja työelämään
 • antaa tarvittaessa lausuntoja tutkinto-ohjelmia sekä tutkinto-ohjelmien keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä
 • tehdä aloitteita tutkinto-ohjelmien alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä.

Neuvottelukunnille voidaan antaa myös muita tehtäviä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.