Osaamisalueet

Metropolian ytimen muodostavat 10 osaamisaluetta. Osaamisalueet vastaavat oman koulutusalansa osalta Metropolian ydintoimintojen eli opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan tuloksellisuudesta ja laadusta.

Osaamisalueet ja tutkinto-ohjelmat

Media, muotoilu ja konservointi

Tutustu Median, muotoilun ja konservoinnin osaamisalueeseen.

AMK-ohjelmat

 • Elokuva ja televisio
 • Esitys- ja teatteritekniikka
 • Konservointi
 • Muotoilu
 • Viestintä

YAMK-ohjelmat

 • Digitaaliset mediapalvelut
 • Konservointi
 • Muotoilu

Kulttuuripalvelut ja musiikki

AMK-ohjelmat

 • Kulttuurituotanto
 • Musiikki
 • Vaatetusala

YAMK-ohjelmat

 • Creativity and Arts in Social and Health Fields
 • Kulttuurituotanto
 • Musiikki
 • Vaatetusala

Liiketalous

Tutustu Liiketalouden osaamisalueeseen.

AMK-ohjelmat

 • European Business Administration
 • International Business and Logistics
 • Liiketalous

YAMK-ohjelmat

 • Business Informatics
 • Julkiset hankinnat
 • Muutosjohtaminen
 • Procurement

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Tutustu Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalueeseen.

AMK-ohjelmat

 • Ajoneuvotekniikka
 • Konetekniikka

YAMK-ohjelmat

 • Ajoneuvotekniikka

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Tutustu Puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen osaamisalueeseen.

AMK-ohjelmat

 • Bio- ja kemiantekniikka
 • Electronics
 • Energia- ja ympäristötekniikka
 • Environmental Engineering
 • Laboratorioanalytiikka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka

YAMK-ohjelmat

 • Älykäs teollisuus

Terveys

Tutustu Terveyden osaamisalueeseen.

AMK-ohjelmat

 • Ensihoito
 • Kätilötyö
 • Nursing
 • Sairaanhoitotyö
 • Terveydenhoitotyö

YAMK-ohjelmat

 • Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
 • Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen
 • Terveyden edistäminen

Hyvinvointi

AMK-ohjelmat

 • Social Services
 • Sosiaaliala
 • Toimintaterapia
 • Vanhustyö

YAMK-ohjelmat

 • Kuntoutus
 • Sosiaaliala
 • Vanhustyö

Kuntoutus ja tutkiminen

Tutustu Kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisalueeseen.

AMK-ohjelmat

 • Apuvälinetekniikka
 • Bioanalytiikka
 • Fysioterapia
 • Jalkaterapia
 • Optometria
 • Osteopatia
 • Radiografia ja sädehoito
 • Suun terveydenhuolto

YAMK-ohjelmat

 • Health Business Management
 • Health Care Diagnostics
 • Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla
 • Osteopathy

ICT ja tuotantotalous

AMK-ohjelmat

Information Technology

 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Tuotantotalous

YAMK-ohjelmat

 • Information Technology
 • Industrial Management

Kiinteistö- ja rakennusala

AMK-ohjelmat

 • Maanmittaustekniikka
 • Rakennusalan työnjohto
 • Rakennusarkkitehtuuri
 • Rakennustekniikka
 • Talotekniikka

YAMK-ohjelmat

 • Construction and Real Estate Management
 • Maanmittaustekniikka
 • Rakennustekniikka
 • Talotekniikka