Terveyden osaamisalue

Olemme osaamiskeskittymä, joka

 • kehittää asiantuntijoina terveysalan käytännön osaamista, palveluita, tutkimusta ja innovaatioita yhdessä työelämän kanssa
 • toimii aktiivisesti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa terveysalan koulutuksen ja työelämän uudistamiseksi.

Terveyden osaamisalueeseen kuuluu lähes 100 asiantuntijaa. Henkilökuntamme muodostuu arvostetuista huippuosaajista ja uudistajista. Palvelemme mielellämme asiakkaitamme monipuolisissa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiohaasteissa. Vahvuuksiamme ovat kehittymishakuisuus, ketteryys ja luotettavuus.

Opiskelijoita meillä on yhteensä noin 2000, joista noin 100 suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista

Osaamisaluepäällikkö Päivi Haarala
040 3340923

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Olemme aktiivisia hanketoiminnassa ja tunnemme hyvin erityyppiset rahoituskanavat. Uudistamme ja kehitämme teknologiaa soveltaen erilaisia työmenetelmiä, toimintatapoja ja -malleja. Tarjoamme toiminta- ja innovaatioympäristön toimiala-, sektori- ja teknologiarajat ylittävien haasteiden ratkaisemiselle.

Toimeksiantomme vaihtelevat yhden päivän toteutuksista (esim. terveyden edistämisen tapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi tai lääkehoidon asiantuntijaluennot) laajoihin kehitystehtäviin (esim. rokotusosaamisen valtakunnallisen virtuaalisen koulutuskokonaisuuden tuottaminen).

Teemme terveysalan opiskelijaprojekteja yhteistyössä yritysten ja korkeakoulukumppaniemme kanssa. Kauttamme voi hakea myös harjoittelijaa tai opinnäytetyön tekijää omaan projektiin. Yhteistyössä on mahdollista hyödyntää Metropolian monialaista osaamista ja kutsua mukaan myös kulttuurin, liiketalouden tai tekniikan toimijoita.

Erityistä mielenkiintoa tunnemme tällä hetkellä mm. Älykkäät ratkaisut ja palvelut -, Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - sekä Työhyvinvointi -aihealueisiin.

Tutustu Metropolian innovaatiokeskittymiin

Asiakaslähtöiset hyvinvointi ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä

Jatkuvan oppimisen palvelut

Kätilötyön opettaja näyttää opiskelijoille kuinka käsitellään vauvanukkea simulaatioympäristössä.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin, joita teknologian kehitys ja työn murros aiheuttavat.

Tarjoamme asiakkaillemme ajankohtaisia koulutus- ja asiantuntijapalveluja organisaation ja työyhteisön kehittämiseen joko valmiina tai räätälöityinä kokonaisuuksina. Opetuksessa meillä on mahdollisuus hyödyntää tehokkaita ja motivoivia simulaatio-oppimisympäristöjä sekä virtuaalisia oppimisalustoja.

Esimerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoisista koulutuksistamme, joita voimme räätälöidä asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi:

 • Hoitotason ensihoito, 30 op
 • Hätäensiapukoulutus
 • Imetyskouluttaja terveen ja sairaan vauvan imetyksen tukijana, 7,5 op
 • Kiikku -vauvaperhetyön koulutus ®, 15 op + 8 op harjoittelu
 • Lääkehoito
 • Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi
 • Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus verkko-opintoina, 3 op
 • Seksuaalineuvonta, 30 op
 • Simulaatio-ohjaajakoulutus 10 op
 • Taitava ja pätevä syöpäpotilaan sekä sydänpotilaan hoitotyö
 • Työhyvinvointi ja johtaminen
 • Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op

Tutustu täydennyskoulutustarjontaamme

Lisäksi järjestämme tutkintoon johtavia ns. satelliittikoulutuksia eli koulutamme alueellisesti osaajia, joista on työvoimapulaa. Opiskelijat suorittavat nämä opinnot pääosin virtuaaliopintoina.

Opintoja voi suorittaa joustavasti myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen väylän kautta on mahdollista suorittaa niin yksittäisiä opintojaksoja kuin laajempia opintokokonaisuuksia moduuli- tai polkuopintoina.

Avoimen väylän kautta on mahdollista hakeutua myös tutkinto-opiskelijaksi AMK- tai YAMK-tasoisiin tutkinto-ohjelmiin siinä vaiheessa, kun tutkintoon hyväksyttävissä olevia AMK-tasoisia opintoja on suoritettu vähintään 60 opintopistettä tai YAMK-tasoisia opintoja 30 opintopistettä.

Lisätietoja opiskelusta avoimessa AMK:ssa

Kysy lisää joustavan oppimisen palveluistamme

suunnittelija Tarita Tuomola
p. 040 187 1831