Terveyden osaamisalue

Olemme osaamiskeskittymä, joka

 • kehittää asiantuntijoina terveysalan käytännön osaamista, palveluita, tutkimusta ja innovaatioita yhdessä työelämän kanssa
 • toimii aktiivisesti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa terveysalan koulutuksen ja työelämän uudistamiseksi.

Terveyden osaamisalueeseen kuuluu runsas sata asiantuntijaa. Henkilökuntamme muodostuu arvostetuista huippuosaajista ja uudistajista. Palvelemme mielellämme asiakkaitamme monipuolisissa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiohaasteissa. Vahvuuksiamme ovat innovatiivisuus, ketteryys ja luotettavuus.

Opiskelijoita meillä on yhteensä noin 2500, joista noin 400 suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista

Osaamisaluejohtaja Päivi Haarala
+358 40 334 0923

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Olemme aktiivisia hanketoiminnassa ja kehitämme terveysalan käytäntöjä soveltaen erilaisia työmenetelmiä, toimintatapoja ja -malleja yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Toimeksiantomme vaihtelevat yhden päivän toteutuksista (esim. terveyden edistämisen tapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi tai lääkehoidon asiantuntijaluennot) laajoihin kehitystehtäviin (esim. rokotusosaamisen valtakunnallisen virtuaalisen koulutuskokonaisuuden tuottaminen).

Teemme terveysalan opiskelijaprojekteja yhteistyössä yritysten ja korkeakoulukumppaniemme kanssa. Kauttamme voi hakea myös harjoittelijaa tai opinnäytetyön tekijää omaan projektiin. Yhteistyössä on mahdollista hyödyntää Metropolian monialaista osaamista ja kutsua mukaan myös kulttuurin, liiketalouden tai tekniikan toimijoita.

Tutustu Metropolian innovaatiokeskittymiin

Asiakaslähtöiset hyvinvointi ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä

Jatkuvan oppimisen palvelut

Kätilötyön opettaja näyttää opiskelijoille kuinka käsitellään vauvanukkea simulaatioympäristössä.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin, , joita erilaiset muutokset kuten teknologian kehitys ja työn murros aiheuttavat.

Tarjoamme asiakkaillemme ajankohtaisia koulutus- ja asiantuntijapalveluja organisaation ja työyhteisön kehittämiseen joko valmiina tai räätälöityinä kokonaisuuksina. Opetuksessa meillä on mahdollisuus hyödyntää tehokkaita ja motivoivia simulaatio-oppimisympäristöjä sekä virtuaalisia oppimisalustoja.

Esimerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoisista koulutuksistamme, joita voimme kohdentaa asiakkaan tarpeisiin vastaaviksi:

 • ALS- Advanced Life Support ja ERC-koulutukset
 • Avannehoitajakoulutus, 30 op
 • Defusing-ohjaajakoulutus, 2 op
 • Diabeteshoitajakoulutus, 30 op
 • Hätäensiapukoulutus
 • Imetyskouluttaja terveen ja sairaan vauvan imetyksen tukijana, 7,5 op
 • Kiikku -vauvaperhetyön koulutus ®, 15 op + 8 op harjoittelu
 • Lääkehoito
 • Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi
 • Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus verkko-opintoina, 3 op
 • Seksuaalineuvonta, 30 op
 • Simulaatio-ohjaajakoulutus 10 op
 • Taitava ja pätevä syöpäpotilaan sekä sydänpotilaan hoitotyö
 • Työhyvinvointi ja johtaminen
 • Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op

Tutustu täydennyskoulutustarjontaamme

Opintoja voi suorittaa joustavasti myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen väylän kautta on mahdollista suorittaa niin yksittäisiä opintojaksoja kuin laajempia opintokokonaisuuksia moduuli- tai polkuopintoina. Avoimen väylän kautta on mahdollista hakeutua myös tutkinto-opiskelijaksi AMK- tai YAMK-tasoisiin tutkinto-ohjelmiin.

Lisätietoja opiskelusta avoimessa AMK:ssa

Kysy lisää joustavan oppimisen palveluistamme

koulutussuunnittelija Maarit Vallinkoski
+358 40 630 2951