Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Ensihoitaja / Kätilö / Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Akuuttihoitotyön kehittäminen- ja johtaminen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana vahvistat osaamista, joka valmistaa sinut uudistamaan sekä johtamaan ja kehittämään omaa työtäsi.

Kenelle?

Akuuttihoitotyön kehittäminen- ja johtaminen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon
  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti johtamis- ja kehittämisosaamisessa akuuttihoitoyön kontekstissa.

Tavoite

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia välitöntä päivystysluontoista ja/tai henkeä pelastavaa hoitoa vaativien potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opintojen toteutus

Opintojen aikana käydään muun muassa läpi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintoja, sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteisiä opintoja sekä akuuttihoitotyön asiantuntijuusopintoja. Tutkintoon kuuluvat lisäksi vapaasti valittavat opinnot.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 4-6 päivää kuukaudessa riippuen toteutusmuodosta. Tämän lisäksi opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii sitoutumista, ajanhallintaa sekä itseohjautuvuutta.

Opetuskielenä on pääosin suomi.