Sairaanhoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK, Development and Leadership of Nursing

Tutkintonimike
Ensihoitaja, Kätilö, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Englanti
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Opiskelu

Sairaanhoitotyön asiantuntijaksi, kehittäjäksi ja/tai esimieheksi

Sairaanhoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana vahvistat osaamista, joka valmistaa sinut uudistamaan sekä johtamaan ja kehittämään omaa työtäsi.

Sairaanhoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opiskelijalla on mahdollisuus myös syventää osaamistaan oman työympäristönsä tai hoitotyön taustansa mukaisesti.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat työskennellä kliinisessä asiantuntijatehtävissä ja/tai tutkimus-, opetus- ja johtamistehtävissä ja joilla on hoitotyön soveltuva pohjakoulutus ja työkokemus. Tarkemmat valintaperusteet Opintopolussa.

Koe opiskelu aidosti kansainvälisessä ympäristössä

Opinnot toteutetaan englanninkielellä ja opiskelijat opiskelevat aidosti monikulttuurisuutta sekä kansainvälisyyttä arvostavassa ympäristössä. Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä Master’s Degree Programme in Health Business Management -ohjelman sekä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus valita suomenkielellä toteuttavia vapaasti valittavia opintoja.

Koulutuksen rakenne

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä, joista

  • tutkimusmenetelmiin liittyviä opintoja on 10 opintopistettä,
  • syventäviä ammattiopintoja on 40 opintopistettä,
  • vapaasti valittavia opintoja on 10 opintopistettä,
  • opinnäytetyö on 30 opintopistettä.

Opinnäytetyö suositellaan kohdistettavan oman työn tai organisaation kehittämiseen. Opiskelijoille tarjotaan tukea opinnäytetyöprosessissa

  • heti ensimmäisistä viikoista lähtien, opinnäytetyöprosessin mukaisesti,
  • tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiin liittyvää tukea,
  • ryhmä- ja yksilöohjausta,
  • opiskelijoiden itsenäinen opiskelu, motivaatio ja kova työ ovat tärkeitä menestymisen tekijöitä.

Opintojen tarkempi kuvaus eli opetussuunnitelma Opinto-oppaassa.

Koulutuksen toteutustapa

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 - 2 vuodessa. 1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen täysipäiväisen työn ohessa vaatii hyviä itseohjautuvuuden ja ajanhallinnan taitoja.

Opinnot toteutetaan etä- ja lähiopintoina. Opinnot sisältävät noin 2-5 opetuspäivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Opiskelijoita pyydetään varamaan opetuspäivien lisäksi 1-1,5 päivää viikossa itsenäiseen opiskeluun ja kirjallisiin töihin.

Kysyttävää sairaanhoitotyön kehittämisen ja johtamisen opinnoista?

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Sairaanhoitotyön Master's-opintojen aloittaminen

Aloitusohjeet julkaistaan englanninkielisellä sivulla.