Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Ensihoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Opiskelupaikka
Etänä ja/tai
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnot suoritettuasi saat valmiudet johtaa ja kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi sekä uudistaa ja johtaa päivystyksellisiä palveluita. Tämän lisäksi saat valmiudet toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä valmiudet kehittää ja johtaa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa. Osaamisesi karttuu myös varautumisen ja valmiuden ylläpidon kehittämisessä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Ensihoidon kehittäminen- ja johtaminen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus ensihoidosta
 • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai tai opistoasteen tutkinnon
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Koulutuksen tavoite

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Opinnot suoritettuasi saat valmiudet johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutason määrittelyä erilaisten sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla. Tämän lisäksi saat valmiudet toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä valmiudet kehittää ja johtaa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa.

Opintojen sisältö

 • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opinnot
 • sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteiset opinnot
 • ensihoidon johtamisen syventävät opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Tutustu ensihoidon YAMK-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutus

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja/tai verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Kontaktiopetuspäiviä on noin 4-6 päivää kuukaudessa riippuen toteutusmuodosta. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa sekä itseohjautuvuutta.

Tutustu terveysalan oppimis- ja simulaatiotilojen 360-esittelyyn.

Kysy tutkintovastaavalta YAMK-opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta YAMK-opintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Ensihoidon ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Tervetuloa aloittamaan Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen YAMK opinnot!

Ryhmäsi tunnus on S1824S6.

Opintojen aloitus

Opintosi alkavat orientaatiopäivillä 29.-30.8.2024 klo 9-16. Torstai 29.8.2024 toteutuu etäyhteydellä (Zoom). Perjantaina 30.8.2024 voit osallistua valintasi mukaan joko Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, Helsinki) tai etäyhteydellä valintasi mukaan. Aloitamme opinnot perehtymällä Metropolian käytäntöihin ja oppimisympäristöihin, tarkempi ohjelma ja linkki on tällä sivulla.

Tämän sivun alaosasta löydät myös syyskuun 2024 lähiopetuksen ajankohdat. Tiedot päivittyvät 13.6. mennessä.

Opetus tullaan Metropoliassa järjestämään pääsääntöisesti verkossa, mutta opetusta voi olla myös kampuksella. Tähän vaikuttaa myös henkilökohtainen opintosuunnitelmasi, joka laaditaan opintojen alussa.

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Voit alkaa suunnitella HOPSiasi eli henkilökohtaista opetussuunnitelmaasi. Perehdy opetussuunnitelmaasi ja vertaa omaa osaamistasi opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja myös tulevan ammattisi vaatimuksiin. Varsinainen HOPS tehdään opintojen alussa ja opinto- ja uraohjaajasi auttaa sinua tässä.

Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka vastaa opetussuunnitelman osaamisvaatimuksiin, hae niille tunnustamista opintojen alussa. AHOT-päätösten käsittelyssä tarkistetaan alkuperäiset liitedokumentit. Näiden lisäksi tarvitset kopiot niistä myös sähköisessä muodossa. Skannaa kaikki dokumenttisi myös sähköiseen muotoon.

Dokumentteja voivat olla:

 • opintotodistus tai opintosuoritusote
 • työtodistukset
 • työnantajan lausunto
 • kirjoittamasi asiantuntija -artikkelit
 • e-portfolio tai
 • jokin muu osaamistasi osoittava todiste

Opinnot ja lukujärjestys

Tarkemmat tiedot lähiopiskelupäivistä ja niiden sisällöstä löytyvät lukujärjestyksestä, osoitteessa lukkarit.metropolia.fi. Lukujärjestys haetaan omalla ryhmätunnuksellasi (S1824S6). Muutokset lähiopiskelupäivissä ja niiden sisällössä ovat mahdollisia, joten varaudu myös tähän.

Syyslukukaudella 2024 on kaikille yhteisiä johtamisen opintoja sekä ensihoidon asiantuntijuusopintoja. Kontaktiopetusta on kuukausittain noin 3–5 päivänä joko etäopetuksena tai kampuksella. Syksyllä on myös kaikkien Terveysalan YAMK-tutkintojen Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op) opintojakso. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan keväällä 2025, syksyllä järjestetään kuitenkin 4.12.2024 kaikille pakollinen opinnäytetyöprosessin starttipäivä.

Zoomin ohje opiskelijoille

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät syksy 2024

TO 29.8.2024, klo 9.00–16.00 etänä VAIN ZOOM

9.00–9.15 Tervetuloa opiskelemaan! Metropolian esittely

9.15–9.30 Tutkintovastaavien esittäytyminen ja tutkinnot

9.30–10.30 Tietohallinto ja opetukseen liittyvät järjestelmät

Tauko

10.45–11.30 Turvallisuusinfo, digiturvallisuus

11.30–12.30 lounas

12.30–13.15 Kirjastopalvelut

13.30–15.30 Terveysalan tutkintojen omaa ohjelmaa: yleistä asiaa & ryhmäytyminen

PE 30.8.2024, klo 9.00–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaa (Myllypuro-Sali, D-tornin aula)

Hybridi (voit osallistua Zoomilla tai tulla kampukselle)

9.00–10.30 Oma, Moodle, Zoom ja Teams (verkkoympäristöjä)

10.30–10.45 tauko

10.45–12.15 TKI +ONT

12.15–12.45 Innovaatiokeskittymät ja TKIO

12.45–13.45 lounas

13.45–15.30 Tutkintojen omaa ohjelmaa


Ystävällisin terveisin,

Jukka Lehtimäki

tutkintovastaava

Yhteystiedot

Jukka Lehtimäki

jukka.lehtimaki [at] metropolia.fi (jukka[dot]lehtimaki[at]metropolia[dot]fi)


Elokuun ja syyskuun 2024 kontaktiopetusten ajankohdat

28.8.2024 klo 9.00–16.00 Orientaatiopäivä

30.8.2024 klo 9.00–15.30 Orientaatiopäivä

5.9.2024 klo 13.00–16.00 Ensihoidon palvelutason kehittäminen

11.9.2024 klo 10.45–12.15 Tapaaminen tutkintovastaavan ja uraohjaajan kanssa

11.9.2024 klo 13.00–16.00 Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus

12.9.2024 klo 09.00–12.00 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

12.9.2024 klo 13.00–16.00 Ensihoidon palvelutason kehittäminen

13.9.2024 klo 9.00–12.00 Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen

17.9.2024 klo 10–11.30 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet

25.9.2024 klo 9.00–16.00 Ensihoidon palvelutason kehittäminen