Opiskelupaikan vahvistaminen, keväällä alkavat opinnot

Kevätlukukaudella 2024 alkavat opinnot

Syksyn yhteishaku kevätlukukaudella 2024 alkaviin opintoihin

Seuraavat ohjeet koskevat suomenkielisille koulutuksille suunnattua syksyn 2023 yhteishakua, jossa haetaan kevätlukukaudella 2024 alkavaa tutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan todistusvalintojen osalta viimeistään maanantaina 18.10.2023 ja muiden kuin todistusvalintojen osalta viimeistään perjantaina 24.11.2023. Varasijoilta hyväksyminen päättyy tiistaina 12.12.2023 klo 15:00.

Opiskelupaikan vahvistaminen edellyttää, että kaikki alla kuvatut vaiheet suoritetaan opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä:

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Saat automaattisen ilmoituksen sähköpostiisi kun sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa Opintopolussa. Opiskelupaikan vastaanottaminen on mahdollista vasta sitten kun kyseisen yhteishaun kaikkien hakutoiveiden opiskelijavalinnat on julkaistu. Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään:

 • 1.12.2023 klo 15:00 mennessä jos opiskelijavalintapäätös on julkaistu 24.11.2023 tai sitä ennen, tai
 • 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00 mennessä jos opiskelijavalintapäätös on julkaistu 24.11.2023 jälkeen.

Tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolku.fi -portaalista.

Erityistä huomioitavaa:

 • Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen.
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Tarkemmat tiedot yhden korkeakoulupaikan säännöksestä Opintopolussa.
 • Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin.
 • Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakutoiveet.
 • Kun otat vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, et ole jatkossa enää ensikertalainen etkä voi tulla valituksi ensikertalaiskiintiössä (linkki Opintopolku.fi-portaalissa sijaitseviin tarkempiin tietoihin).
 • Jos tarvitset oleskeluluvan opintoihisi, katso opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä näkyvä kansallinen oppijanumerosi ja kirjoita se itsellesi muistiin, sillä sinun on ilmoitettava se Maahanmuuttovirastolle hakiessasi oleskelulupaa. Tarkemmat ohjeet opiskelijan oleskelulupahakemukseen liittyen löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

2. Ilmoittaudu lukuvuodelle

Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun pitää ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2023-2024 (kevätlukukausi 2024) opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Ilmoittautuminen tapahtuu opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeutensa menettänyt voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Huomaathan, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäiselle lukuvuodelle voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä:

 1. opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. opiskelija tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 3. opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee toimittaa todistus poissaoloon oikeuttavasta syystä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Katso tarkemmat ohjeet verkkosivuiltamme ”Ensimmäisen vuoden poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen”.

3. Toimita terveydentilaselvitys pyydettäessä

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakevalla tulee olla riittävä terveys- ja toimintakyky, jotta hän pystyy suorittamaan harjoittelutehtäviä ja harjoittelujaksoja osana opintoja. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun valituilla tulee olla riittävä näkökyky mikroskoopilla työskentelyyn ja normaali värinäkö.

Sinua on pyydetty hakulomakkeilla arvioimaan omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella ja jos olet ilmoittanut terveydellisen esteen tai vastaavaan hakulomakkeellasi, opiskelijavalintasi on ehdollinen kunnes terveydentilasi ja toimintakykysi on tarkistettu.

Terveydentilan ja toimintakyvyn tarkistaminen tapahtuu erillisen terveydentilaselvityksen perusteella, joka sinua pyydetään täyttämään opiskelijavalinnan jälkeen opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Asiasta lähetetään sinulle erillinen sähköposti jos asia koskee sinua. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun on esitettävä opintojensa alussa silmälääkärin, optikon tai optometristin antama todistus ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijoiden näkö on tarkistettu.

Lue lisää terveysvaatimuksista Metropolian verkkosivuilta.

4. Varmista, että olet toimittanut kaikki valinnan perusteena käytetyt dokumentit

Dokumentteja tulee toimittaa seuraavissa tapauksissa:

 • jos et ole toimittanut hakuaikana kopiota hakukelpoisuuden antavan tutkinnon todistuksesta, jonka tietoja ei löydy kansallisesta koulutustietojen tietovarannosta Koskesta, tai
 • jos hait AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ja valmistuit hakukautena johonkin seuraavista tutkinnosta:
  • suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
  • Ahvenanmaalla suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • ulkomailla suoritettu tutkinto
  • International Baccalaureate (IB) *,
  • European Baccalaureate (EB), tai
  • Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIA)/Reifeprüfung (RP)
 • jos hait ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ja hakukelpoisuuden edellyttämien tutkintojen/opintojen tai työkokemuksen suorittaminen oli hakuaikana vielä kesken, jolloin sinun tulee toimittaa:
  • työkokemuksen osalta kopiot työtodistuksista (huomaa, että esim. CV, työsopimus, työeläkeote tai palkkatodistus ei vastaa työtodistusta).
  • tutkintojen/opintojen osalta kopio korkeakoulututkinnon todistuksesta, sekä virallisista opintosuoritusotteista (*) tai linkki Oma Opintopolun suoritustietoihin

*) IB -tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisista arvosanoista ”transcript of grades”.

Huom! Lisäksi todistuksista, jotka eivät ole kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, tulee toimittaa kopio todistuksen virallisesta käännöksestä.

Vaaditut dokumentit tulee ladata opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä Opintopolun hakemuksen kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK/YAMK)” liitteeksi. Älypuhelimella tai kameralla otettu selkeä kuva riittää. Pääset lataaman documentit hakemuksellesi Oma Opintopolku-palvelun, tai sähköpostitse saamasi hakemuksen muokkauslinkin kautta. Jos olet toimittanut todistukset hakemuksen liitteeksi jo hakuaikana, niitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Tarkemmat aikataulut liitetoimituksiin löydät Metropolian verkkosivujen hakuohjeista, kohdasta vaadittavat liitteet.

Dokumentteja ei tarvitse lähettää niiden tietojen osalta, jotka näkyvät valtakunnallisessa koulutustietojen tietovarannossa Koskessa, vaan todistusten sijaan riittää kun lähetät katseluoikeudet koulutustietoihisi. Löydät omat koulutustietosi Oma Opintopolku -palvelusta tutkintokohtaisesti. Koulutustietojen katseluoikeuksien antaminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelussa seuraavalla tavalla:

 • valitse "jaa suoritustietojasi",
 • valitse koulutuksen/koulutukset johon/joihin haluat antaa katseluoikeuden,
 • tarkista linkin voimassaolo (linkin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta hakemuksen lähettämisestä), ja
 • liitä saamasi linkki/linkit Opintopolun hakulomakkeelle.

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Lisätietoja saat Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluista.

5. Valmistaudu opintojen aloittamiseen

Opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet Metropolian uusien opiskelijoiden sivulta.

Huomaathan, että jos ilmoittaudut läsnä olevaksi, sinun pitää oma-aloitteisesti maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Lisätietoja löydät yllä olevan linkin kautta.

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella kevätlukukaudella 2024 alkaviin opintoihin

Seuraavat ohjeet koskevat hakua Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella, jossa haetaan kevätlukukaudella 2024 alkavaa tutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta.

Kyseisessä haussa on käytössä "joustava valinta" mikä tarkoittaa, että opiskelijavalintoja voidaan tehdä jo hakuaikana sitä mukaa kun hakemuksia saapuu. Metropolia pyrkii, että hakija saa valintapäätöksen mahdollisimman nopeasti, mutta se kuinka nopeasti opiskelijavalintapäätöksen saa, riippuu useasta eri tekijästä. Tästä johtuen opiskelijavalintapäätöksen saaminen voi siis kestää joissain tapauksissa yli kaksikin kuukautta (esimerkiksi jos hakemus lähetetään juuri loma-ajan alettua), mutta käsittelyaika voi olla myös huomattavasti tätä lyhyempi.

Opiskelupaikan vahvistaminen edellyttää, että kaikki alla kuvatut vaiheet suoritetaan opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä:

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Saat automaattisen ilmoituksen sähköpostiisi kun sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa Opintopolussa. Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään:

 • 1.12.2023 klo 15:00 mennessä jos opiskelijavalintapäätös on julkaistu 24.11.2023 tai sitä ennen, tai
 • 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00 mennessä jos opiskelijavalintapäätös on julkaistu 24.11.2023 jälkeen.

Tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolku.fi -portaalista.

Erityistä huomioitavaa:

 • Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen.
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Tarkemmat tiedot yhden korkeakoulupaikan säännöksestä Opintopolussa.
 • Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin.
 • Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakutoiveet.
 • Kun otat vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, et ole jatkossa enää ensikertalainen etkä voi tulla valituksi ensikertalaiskiintiössä (linkki Opintopolku.fi-portaalissa sijaitseviin tarkempiin tietoihin).
 • Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä (lisätietoja kohdassa 3, maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa).

2. Ilmoittaudu lukuvuodelle

Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun pitää ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2023-2024 (kevätlukukausi 2024) opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeuoikeutensa menettänyt voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Huomaathan, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäiselle lukuvuodelle voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä:

 1. opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. opiskelija tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 3. opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee toimittaa todistus poissaoloon oikeuttavasta syystä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Katso tarkemmat ohjeet verkkosivuiltamme ”Ensimmäisen vuoden poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen”.

Huom! Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä (lisätietoja kohdassa 3, maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa).

3. Maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa

Lukukausimaksut koskevat englanninkielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin valittuja opiskelijoita, jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia. Opiskelijat voidaan vapauttaa lukukausimaksusta tiettyjen dokumenttien perusteella. Maksuvelvollisille opiskelijoille lähetetään tarkemmat tiedot lukukausimaksua koskien opiskelijavalinnan jälkeen.

Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan osalta opiskelupaikan hyväksyminen ja läsnäolevaksi ilmoittautuminen tulee voimaan vasta, kun kyseisen lukukauden lukukausimaksu on kokonaisuudessaan maksettu. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei maksa lukukausimaksua eräpäivään mennessä, hänet kirjataan eronneeksi sen perusteella, ettei opiskelupaikkaa ole pätevästi otettu vastaan eikä ilmoittautuminen ole voimassa. Opiskeuoikeutensa menettänyt voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Huom! Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä. Tarkemmat tiedot lukukausimaksuihin ja Early Bird -alennukseen liittyen löytyvät Metropolian verkkosivuilta.

4. Toimita terveydentilaselvitys pyydettäessä

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakevalla tulee olla riittävä terveys- ja toimintakyky, jotta hän pystyy suorittamaan harjoittelutehtäviä ja harjoittelujaksoja osana opintoja. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun valituilla tulee olla riittävä näkökyky mikroskoopilla työskentelyyn ja normaali värinäkö.

Sinua on pyydetty hakulomakkeilla arvioimaan omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella ja jos olet ilmoittanut terveydellisen esteen tai vastaavaan hakulomakkeellasi, opiskelijavalintasi on ehdollinen kunnes terveydentilasi ja toimintakykysi on tarkistettu.

Terveydentilan ja toimintakyvyn tarkistaminen tapahtuu erillisen terveydentilaselvityksen perusteella, joka sinua pyydetään täyttämään opiskelijavalinnan jälkeen opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Asiasta lähetetään sinulle erillinen sähköposti jos asia koskee sinua. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun on esitettävä opintojensa alussa silmälääkärin, optikon tai optometristin antama todistus ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijoiden näkö on tarkistettu.

Lue lisää terveysvaatimuksista Metropolian verkkosivuilta.

5. Valmistaudu opintojen aloittamiseen

Opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet Metropolian uusien opiskelijoiden sivulta.

Huomaathan, että jos ilmoittaudut läsnä olevaksi, sinun pitää oma-aloitteisesti maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Lisätietoja löydät yllä olevan linkin kautta.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella kevätlukukaudella 2024 alkaviin opintoihin

Seuraavat ohjeet koskevat hakua suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella, jossa haetaan kevätlukukaudella 2024 alkavaa tutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta.

Kyseisessä haussa on käytössä "joustava valinta" mikä tarkoittaa, että opiskelijavalintoja voidaan tehdä jo hakuaikana sitä mukaa kun hakemuksia saapuu. Metropolia pyrkii, että hakija saa valintapäätöksen mahdollisimman nopeasti, mutta se kuinka nopeasti opiskelijavalintapäätöksen saa, riippuu useasta eri tekijästä. Tästä johtuen opiskelijavalintapäätöksen saaminen voi siis kestää joissain tapauksissa yli kaksikin kuukautta (esimerkiksi jos hakemus lähetetään juuri loma-ajan alettua), mutta käsittelyaika voi olla myös huomattavasti tätä lyhyempi.

Opiskelupaikan vahvistaminen edellyttää, että kaikki alla kuvatut vaiheet suoritetaan opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä:

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Saat automaattisen ilmoituksen sähköpostiisi kun sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa Opintopolussa. Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään:

 • 1.12.2023 klo 15:00 mennessä jos opiskelijavalintapäätös on julkaistu 24.11.2023 tai sitä ennen, tai
 • 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00 mennessä jos opiskelijavalintapäätös on julkaistu 24.11.2023 jälkeen.

Tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolku.fi -portaalista.

Erityistä huomioitavaa:

 • Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen.
 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Tarkemmat tiedot yhden korkeakoulupaikan säännöksestä Opintopolussa.
 • Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin.
 • Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hakutoiveet.
 • Kun otat vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, et ole jatkossa enää ensikertalainen etkä voi tulla valituksi ensikertalaiskiintiössä (linkki Opintopolku.fi-portaalissa sijaitseviin tarkempiin tietoihin).
 • Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä (lisätietoja kohdassa 3, maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa).

2. Ilmoittaudu lukuvuodelle

Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun pitää ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2023-2024 (kevätlukukausi 2024) opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeuoikeutensa menettänyt voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Huomaathan, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäiselle lukuvuodelle voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä:

 1. opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. opiskelija tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 3. opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee toimittaa todistus poissaoloon oikeuttavasta syystä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Katso tarkemmat ohjeet verkkosivuiltamme ”Ensimmäisen vuoden poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen”.

Huom! Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä (lisätietoja kohdassa 3, maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa).

3. Maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa

Lukukausimaksut koskevat englanninkielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin valittuja opiskelijoita, jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia. Opiskelijat voidaan vapauttaa lukukausimaksusta tiettyjen dokumenttien perusteella. Maksuvelvollisille opiskelijoille lähetetään tarkemmat tiedot lukukausimaksua koskien opiskelijavalinnan jälkeen.

Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan osalta opiskelupaikan hyväksyminen ja läsnäolevaksi ilmoittautuminen tulee voimaan vasta, kun kyseisen lukukauden lukukausimaksu on kokonaisuudessaan maksettu. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei maksa lukukausimaksua eräpäivään mennessä, hänet kirjataan eronneeksi sen perusteella, ettei opiskelupaikkaa ole pätevästi otettu vastaan eikä ilmoittautuminen ole voimassa. Opiskeuoikeutensa menettänyt voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Huom! Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä. Tarkemmat tiedot lukukausimaksuihin ja Early Bird -alennukseen liittyen löytyvät Metropolian verkkosivuilta.

4. Toimita terveydentilaselvitys pyydettäessä

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakevalla tulee olla riittävä terveys- ja toimintakyky, jotta hän pystyy suorittamaan harjoittelutehtäviä ja harjoittelujaksoja osana opintoja. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun valituilla tulee olla riittävä näkökyky mikroskoopilla työskentelyyn ja normaali värinäkö.

Sinua on pyydetty hakulomakkeilla arvioimaan omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella ja jos olet ilmoittanut terveydellisen esteen tai vastaavaan hakulomakkeellasi, opiskelijavalintasi on ehdollinen kunnes terveydentilasi ja toimintakykysi on tarkistettu.

Terveydentilan ja toimintakyvyn tarkistaminen tapahtuu erillisen terveydentilaselvityksen perusteella, joka sinua pyydetään täyttämään opiskelijavalinnan jälkeen opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Asiasta lähetetään sinulle erillinen sähköposti jos asia koskee sinua. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun on esitettävä opintojensa alussa silmälääkärin, optikon tai optometristin antama todistus ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijoiden näkö on tarkistettu.

Lue lisää terveysvaatimuksista Metropolian verkkosivuilta.

5. Valmistaudu opintojen aloittamiseen

Opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet Metropolian uusien opiskelijoiden sivulta.

Huomaathan, että jos ilmoittaudut läsnä olevaksi, sinun pitää oma-aloitteisesti maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Lisätietoja löydät yllä olevan linkin kautta.

Siirtohaku kevätlukukaudella 2024 alkaviin opintoihin

Seuraavat ohjeet koskevat siirtohakua, jossa haetaan opinto-oikeuden siirtoa uuteen korkeakouluun tai koulutusohjelmaan kevätlukukauden 2024 alusta alkaen.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään torstaina 15.12.2023.

Opiskelupaikan vahvistaminen edellyttää, että kaikki alla kuvatut vaiheet suoritetaan opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä:

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Saat automaattisen ilmoituksen sähköpostiisi kun sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa Opintopolussa. Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.12.2023 klo 15:00 mennessä. Tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolku.fi -portaalista.

Erityistä huomioitavaa:

 • Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen.
 • Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin.
 • Siirto-opiskelija menettää ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 32 §) perusteella siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa samalla, kun hän ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden.
 • Kun otat vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, et ole jatkossa enää ensikertalainen etkä voi tulla valituksi ensikertalaiskiintiössä (linkki Opintopolku.fi-portaalissa sijaitseviin tarkempiin tietoihin).
 • Yhden korkeakoulupaikan säännös ei koske siirtohakua joka tarkoittaa sitä, että voit ottaa siirtohaussa opiskelupaikan vastaan ilman, että se estää sinua ottamasta vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta korkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta.
 • Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä (lisätietoja kohdassa 3, maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa).

2. Ilmoittaudu lukuvuodelle

Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun pitää ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2023-2024 (kevätlukukausi 2024) opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta tai opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen lähetetyssä sähköpostissa mainitun linkin kautta. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeuoikeutensa menettänyt voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Huomaathan, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäiselle lukuvuodelle voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä:

 1. opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. opiskelija tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 3. opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, sinun tulee toimittaa todistus poissaoloon oikeuttavasta syystä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Katso tarkemmat ohjeet verkkosivuiltamme ”Ensimmäisen vuoden poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen”.

Huom! Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä (lisätietoja kohdassa 3, maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa).

3. Maksa lukuvuosimaksu tarvittaessa

Lukukausimaksut koskevat englanninkielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin valittuja opiskelijoita, jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia. Opiskelijat voidaan vapauttaa lukukausimaksusta tiettyjen dokumenttien perusteella. Maksuvelvollisille opiskelijoille lähetetään tarkemmat tiedot lukukausimaksua koskien opiskelijavalinnan jälkeen.

Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan osalta opiskelupaikan hyväksyminen ja läsnäolevaksi ilmoittautuminen tulee voimaan vasta, kun kyseisen lukukauden lukukausimaksu on kokonaisuudessaan maksettu. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei maksa lukukausimaksua eräpäivään mennessä, hänet kirjataan eronneeksi sen perusteella, ettei opiskelupaikkaa ole pätevästi otettu vastaan eikä ilmoittautuminen ole voimassa. Opiskeuoikeutensa menettänyt voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta sähköisesti osoitteessa maksut.metropolia.fi. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) 3 §:n mukaisesti. Huomaathan, että ensin maksat käsittelymaksun ja sen jälkeen sinut ohjataan täyttämään hakemus.

Huom! Opiskelija voi vähentää Early Bird -alennuksen (1 500 €) ensimmäisen lukukauden lukukausimaksusta, jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 7 päivän kuluessa opiskelijavalintapäätöksen julkistamisesta klo 15:00 mennessä. Tarkemmat tiedot lukukausimaksuihin ja Early Bird -alennukseen liittyen löytyvät Metropolian verkkosivuilta.

5. Toimita terveydentilaselvitys pyydettäessä

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakevalla tulee olla riittävä terveys- ja toimintakyky, jotta hän pystyy suorittamaan harjoittelutehtäviä ja harjoittelujaksoja osana opintoja. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun valituilla tulee olla riittävä näkökyky mikroskoopilla työskentelyyn ja normaali värinäkö.

Sinua on pyydetty hakulomakkeilla arvioimaan omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella ja jos olet ilmoittanut terveydellisen esteen tai vastaavaan hakulomakkeellasi, opiskelijavalintasi on ehdollinen kunnes terveydentilasi ja toimintakykysi on tarkistettu.

Terveydentilan ja toimintakyvyn tarkistaminen tapahtuu erillisen terveydentilaselvityksen perusteella, joka sinua pyydetään täyttämään opiskelijavalinnan jälkeen opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Asiasta lähetetään sinulle erillinen sähköposti jos asia koskee sinua. Lisäksi bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valitun on esitettävä opintojensa alussa silmälääkärin, optikon tai optometristin antama todistus ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijoiden näkö on tarkistettu.

Lue lisää terveysvaatimuksista Metropolian verkkosivuilta.

6. Varmista, että olet toimittanut kaikki valinnan perusteena käytetyt dokumentit

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Liitä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä Opintopolun hakemuksellesi kopiot/kuvat todistuksista, joiden perusteella sinut on valittu koulutukseen, jollet ole niitä jo hakuvaiheessa hakemuksellesi liittänyt. Mikäli todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, liitä myös viralliset käännökset.

Vaaditut dokumentit tulee ladata opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä Opintopolun hakemuksen kohtaan ”Opiskelijaksi hyväksytyiltä vaaditut todistukset” liitteeksi. Älypuhelimella tai kameralla otettu selkeä kuva riittää. Pääset lataaman documentit hakemuksellesi Oma Opintopolku-palvelun, tai sähköpostitse saamasi hakemuksen muokkauslinkin kautta. Jos olet toimittanut todistukset hakemuksen liitteeksi jo hakuaikana, niitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Tarkemmat aikataulut liitetoimituksiin löydät Metropolian verkkosivujen hakuohjeista.

Dokumentteja ei tarvitse lähettää niiden tietojen osalta, jotka näkyvät valtakunnallisessa koulutustietojen tietovarannossa Koskessa, vaan todistusten sijaan riittää kun lähetät katseluoikeudet koulutustietoihisi. Löydät omat koulutustietosi Oma Opintopolku -palvelusta tutkintokohtaisesti. Koulutustietojen katseluoikeuksien antaminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelussa seuraavalla tavalla:

 • valitse "jaa suoritustietojasi",
 • valitse koulutuksen/koulutukset johon/joihin haluat antaa katseluoikeuden,
 • tarkista linkin voimassaolo (linkin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta hakemuksen lähettämisestä), ja
 • liitä saamasi linkki/linkit Opintopolun hakulomakkeelle.

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Lisätietoja saat Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluista.

7. Valmistaudu opintojen aloittamiseen

Opintojen aloittamiseen liittyvät ohjeet Metropolian uusien opiskelijoiden sivulta.

Huomaathan, että jos ilmoittaudut läsnä olevaksi, sinun pitää oma-aloitteisesti maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Lisätietoja löydät yllä olevan linkin kautta.