Ensimmäisen vuoden poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee ottaa paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin. Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun tulee myös ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta Opintopolku.fi:ssa.

Poissaolevaksi voi ilmoittautua vain seuraavista syistä

Ammattikorkeakoululain 29 §:n mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

  Toimitettava dokumentti: Palvelukseenastumismääräys, (vain suomalainen) joka todistaa että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan. Huom! Jos suoritat varusmies-, siviili- tai asepalveluksen opiskelupaikan saatuasi ja sinulla on poissaololukukausia ennen tai jälkeen palvelusjakson, voit menettää opintolainahyvityksen. Lisätietoja alla kohdassa opintolainahyvitys.
 2. tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (14.1.2022/53); tai

  Toimitettavat dokumentit:
  Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

  Toimitettavat dokumentit: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.

  Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla siis joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Huom. Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman takia, poissaolo kuluttaa hänen lain salliman kahden lukukauden mittaisen poissaolonsa, jota ei lasketa lakisääteiseen enimmäisopiskeluaikaan.

Dokumentit tulee toimittaa Metropolia Ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä e-lomakkeella:

Mikäli dokumentit eivät ole riittävät tai niitä ei toimiteta lainkaan ilmoittautumisaikana, opiskelija merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi (Tutkintosääntö 16 §: Poissaolo-oikeus 1.8.2015 ja sen jälkeen alkavasta koulutuksesta opiskelupaikan vastaanottaneilla).

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus), voi halutessaan ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomioithan että poissaolevaksi ilmoittautumisella voi olla vaikutuksia mahdollisuuksiisi saada etuuksia.

Jos ilmoittautumistietoa haluaa muuttaa ilmoittautumisajan jälkeen, opiskelijan tulee olla sähköpostitse yhteydessä opiskelijapalveluihin opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi (opiskelijapalvelut[at]metropolia[dot]fi) ilmoittautumistiedon muutoksesta. Näitä muutoksia koskevia ilmoituksia tai dokumentteja ei tule toimittaa e-lomakkeella.

Poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon Metropoliassa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Koulutus saattaa loppua poissaolon aikana tai toteutua uudelleen vasta useamman vuoden kuluttua. Metropolia ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana. Opiskelijan kannattaa harkita poissaolevaksi ilmoittautumista huolella ja selvittää asiaa tutkinto-ohjelman edustajan kanssa.

Opintolainahyvitys

Jos suoritat varusmies-, siviili- tai asepalveluksen opiskelupaikan saatuasi ja sinulla on poissaololukukausia ennen tai jälkeen palvelusjakson, voit menettää opintolainahyvityksen. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa aikaa voidaan pidentää, mutta se koskee vain palveluksessaololukukausia.

Esimerkki:

Opiskelija saa opiskelupaikan 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkintoon syksyllä 2022 alkaviin opintoihin. Koska opiskelijan varusmiespalvelus on vuonna 2023 (tammikuusta syys- tai joulukuulle), hän ilmoittautuu poissaolevaksi lukuvuodeksi 2022–2023 ja 2023–2024.

Opiskelija aloittaa opintonsa syksyllä 2024. Hän suorittaa opintonsa 3,5 lukuvuodessa ja valmistuu joulukuussa 2027. Opintolainahyvitykseen oikeuttava opiskeluaika on 4,0 lukuvuotta. Sitä voidaan pidentää 1,0 lukuvuodella eli 5,0 lukuvuoteen palveluksessaololukukausien perusteella. Opintolainahyvitystä ei voida myöntää, koska hyvityksessä huomioitava opiskeluaika on 5,5 lukuvuotta ajalla 1.8.2022 – 31.12.2027.