Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot).

Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

Hakuohjeet vaihtelevat riippuen siitä mille lukukaudelle haet opiskelemaan:

Haku keväällä 2024 aloitettaviin opintoihin

Hakuaika: alkaa 1.11.2023 klo 8:00, päättymispäivä riippuu hakukohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta

Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

Koulutustarjonta: alla alustava tieto kyseisessä hauissa tarjolla olevista koulutuksista (huom. tarjonta voi muuttua hakuajan alkuun saakka)

Kätilöopiskelijat hoitavat simulaatiovauvaa opettajan ohjauksessa.

Sosiaali- ja terveysala

AMK-tutkinnot

Bioanalyytikko, monimuotototeutus Opintopolussa

Ensihoitaja, päivätoteutus Opintopolussa

Fysioterapeutti, monimuotototeutus Opintopolussa

Fysioterapeutti, päivätoteutus Opintopolussa

Geronomi, vanhustyö, monimuotototeutus Opintopolussa

Kätilö, päivätoteutus Opintopolussa

Optometristi, päivätoteutus Opintopolussa

Röntgenhoitaja, radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus Opintopolussa

Sairaanhoitaja, Nursing, päivätoteutus Opintopolussa

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus Opintopolussa

Sairaanhoitaja, päivätoteutus Opintopolussa

Sairaanhoitaja, päivätoteutus lähihoitajan ammatillisella perustutkinnolla hakeville Opintopolussa

Sosionomi, päivätoteutus Opintopolussa

Sosionomi: varhaiskasvatus, monimuotototeutus Opintopolussa

Suuhygienisti, suun terveydenhuolto, monimuotototeutus Opintopolussa

Terveydenhoitaja, päivätoteutus Opintopolussa

Toimintaterapeutti, monimuotototeutus Opintopolussa

Ylemmät AMK-tutkinnot

Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen Opintopolussa

Development and Leadership of Nursing Opintopolussa

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen Opintopolussa

Health Business Management Opintopolussa

Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa Opintopolussa

Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija Opintopolussa

Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija Opintopolussa

Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen Opintopolussa

Mielenterveystyön kehittäminen ja johtaminen Opintopolussa

Osteopathy Opintopolussa

Terveyden edistäminen Opintopolussa

Vanhustyö Opintopolussa

Haku syksyllä 2024 aloitettaviin opintoihin

Hakuaika: alkaa 1.5.2024 klo 8:00, päättymispäivä riippuu hakukohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta

Hakuohjeet: julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä

Koulutustarjonta: alla alustava tieto kyseisessä hauissa tarjolla olevista koulutuksista (huom. tarjonta voi muuttua hakuajan alkuun saakka)

Hakuprosessin tärkeät lisäohjeet

Asiakas terveydenhuoltohenkilön vastaanotolla.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelija käyttää läppäriä ja tekee muistiinpanoja.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, täytä kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus.

Henkilö kirjoittaa lyijykynällä paperille.

Oikaisupyynnöt

Hakijana voit vaatia Metropolian oikeusturvalautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Kun sinut on valittu opiskelijaksi

Opiskelija kävelee kohti sisäänkäynti Myllypuron kampuksen pihalla.

Opiskelupaikan vahvistaminen syksyllä alkaviin opintoihin

Kun sinut on valittu opiskelijaksi, sinun on vahvistettava opiskelupaikkasi suorittamalla 5-6 vaihetta määräaikaan mennessä.

Kolme opiskelijaa kävelee lumisella tiellä.

Opiskelupaikan vahvistaminen tammikuussa alkaviin opintoihin

Kun sinut on valittu opiskelijaksi, sinun on vahvistettava opiskelupaikkasi suorittamalla 5-6 vaihetta määräaikaan mennessä.

Poissaolo 1. vuonna

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan tietyistä määritellyistä syistä, esimerkiksi asevelvollisuuden vuoksi.

Uusille opiskelijoille

Opiskelupaikan vastaanottaminen, ilmoittautuminen, käyttäjätunnusten aktivointi... Tutustu opintojen aloituksen ohjeisiin.

Muut hakuväylät

Kevään yhteishaku I

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku on suunnattu kaikille vieraskielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville. Seuraava hakuaika on 3. - 17.1.2024 klo 15:00.

Kevään yhteishaku II

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on suunnattu kaikille suomenkielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville. Seuraava hakuaika on 13. - 27.3.2024 klo 15:00.

Kaksi opiskelijaa läppärin ääressä.

Syksyn yhteishaku

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on suunnattu suomenkielisiin ja vieraskielisiin korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin hakeville. Seuraava hakuaika on 4.9. - 14.9.2023 klo 15:00.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoon johtavan koulutuksen tai avoimen opintoja suorittaneille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (haku voi päättyä joidenkin tutkintojen kohdalla alla mainittua aikaisemminkin):

  • 1.5. - 31.10. klo 15:00
  • 1.11. - 30.4. klo 15:00

Siirtohaku

Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat siirtää voimassa olevan opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa:

  • 1. - 15.5. klo 15:00
  • 1. - 15.11. klo 15:00

Avoimen AMK:n väyläopinnot

Löydä oma väyläsi AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi! Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoihin.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksista

Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt löydät koulutuskuvauksien yhteydestä.