Rakennustekniikka: rakentamisen projektinhallinta ja rakennetekniikka, insinööri (AMK), päivätoteutus

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Rakennusalan osaajia tarvitaan

Rakennusala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Rakentamisen tai korjaamisen tarve ei lopu koskaan ja uusia osaajia tullaan tarvitsemaan niin suunnittelu- kuin tuotantotehtäviin.

Kestävä kehitys, rakennusten energiatehokkuus ja tiedonhallinta tietomallien avulla ovat tärkeitä asioita nykyisessä rakentamisessa. Koko rakennushankkeen elinkaari uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen ja ylläpitoon tarjoaa monipuolisia työtehtäviä rakennusinsinöörille.

Rakennusinsinöörin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

 • asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten rakenteiden suunnittelu ja rakennuttaminen
 • varsinaisen rakentamisen johtaminen työmaalla tai toimistossa sekä projektien hallinta monipuolisesti rakennusyrityksessä tai kunnalla/valtiolla.
 • kunnossapito ja korjausrakentaminen.

Rakennustekniikan opintojen toteutustapa

Rakennustekniikan insinööri (AMK) -koulutus toteutetaan ilmiölähtöisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden, opettajien, yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa hyödyntäen Metropolian innovaatiokeskittymiä. Konkreettisesti oppiminen suunnataan ammatilliseen osaamiseen, jota vahvistaa ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, matemaattinen ja taloudellinen näkemys, ryhmätyötaidot sekä tietoteknisten sovellusten käyttövalmius.

Opiskelu on päätoimista: lähiopetus järjestetään arkisin klo 8-21 välillä, mutta tavoite on, että opetus päättyy klo 17. Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opintoihin kuuluvat työharjoittelu ja opinnäytetyö.

Rakennustekniikan opintojen sisältö

Voit syventää osaamistasi joko rakentamisen projektinhallinnan tai rakennetekniikan alalla.

Huomaa, että infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehto toteutetaan syksystä 2023 alkaen vain rakennustekniikan monimuotokoulutuksessa.

Rakentamisen projektinhallinta

Projektinhallinnassa suunnittelet, valvot ja johdat tai rakennutat uudis- ja korjausrakentamisen tehtäviä suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Lisäksi olet rakentamisen asiantuntijana kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokysymyksissä sekä kiinteistöjen korjaamisessa. Rakentamisen projektinhallinnan työ on arvostettua, monipuolista ja erilaisia mahdollisia työtehtäviä on monia. Rakennusinsinööri johtaa rakentamista siten, että rakennus toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen.

Osaamisalueitasi ovat tyypillisesti:

 • talonrakennustuotanto ja sen ohjaaminen
 • rakentamisen elinkaaren hallinta
 • hankinnat
 • kustannushallinta
 • rakentamisen projektinhallinnan erityiskysymykset, kuten suunnittelunohjaus
 • johtaminen

Projektinhallintaan erikoistuneen insinöörin työpaikkana voi olla rakennusliike, rakennustuoteteollisuus tai esimerkiksi rakennuttamispalveluita tarjoava yritys. Tyypillisiä tehtäviä nuorelle rakentamisen projektinhallinnan insinöörille ovat esimerkiksi työmaainsinöörin, hankintainsinöörin tai muut tuotantojohdon tehtävät, ja kokemuksen karttuessa alalla on tarjolla lukuisia eri työtehtäviä, nimikkeitä ja myös johtamistehtäviä osaaville rakentamisen projektinhallinnan ammattilaisille.

Rakennetekniikka

Rakennetekniikassa perehdyt rakenteiden toimintaan ja suunnitteluun osana koko rakennushanketta. Rakenteiden suunnittelijana ymmärrät hyvin, miten rakennukset ja rakenteet teknisesti toimivat. Työsi osa-alueita voivat olla:

 • rakennuksen kantavan rungon suunnittelu
 • rakennuksen puu-, betoni ja teräsrakenteiden suunnittelu
 • lämmön- ja vedeneristyksen suunnittelu
 • rakennuksen paloturvallisuuden, meluntorjunnan ja käyttöturvallisuuden suunnittelu
 • kuntotutkimukset, -arvioinnit ja niiden pohjalta tehtävät korjaussuunnitelmat
 • erilaisissa alan asiantuntijatehtävissä toimiminen, kuten esimerkiksi kosteushallinta- tai tietomallikoordinaattorina

Yksityisellä sektorilla rakennesuunnittelijat ovat useimmiten töissä rakennesuunnittelutoimistoissa ja julkisella puolella valtion ja kuntien teknisissä virastoissa ja toimistoissa. Rakennesuunnittelusta siirrytään ajoittain kokemuksen karttuessa myös muihin rakennusalan tehtäviin.

Tutustu rakennustekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Työharjoittelu

Metropolia ohjaa erityisesti opintopisteitä antavaa opiskelijoiden työharjoittelua asettamalla opiskelijalle työharjoitteluun liittyviä oppimis- ja raportointitehtäviä. Lisäksi kannustamme opiskelijaa hankkimaan työkokemusta jo opiskeluaikana pakollista harjoittelua enemmänkin jatkamalla harjoittelua esim. kesäisin kesätyönä, koska se tukee oppimista ammattiin.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen opintovuoden lopussa opiskelijat suorittavat työharjoittelua ajanjaksolla toukokuu-kesäkuu yhteensä 10 opintopistettä kunakin mainittuna opiskeluvuonna. Työharjoittelun jälkeen opiskelijoiden suositellaan jatkavan työsuhdettaan kesätöinä elokuun lopulle saakka, vaikka tämä osio ei kuulu oppijan polkuun eli siitä ei saa opintosuorituspisteitä.

Innovaatioprojekti

Insinöörikoulutuksessa toteutetaan kolmantena opintovuonna innovaatioprojekti yrityksen määrittelemästä aiheesta. Yritys määrittelee projektiin soveltuvan tehtävän keskustellen aiheen sopivuudesta ja laajuudesta tarvittaessa oppilaitoksen edustajan kanssa.

Projektin aiheen ja tavoitteen tulee tähdätä yrityksen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla myös toiminnan ja tuotteiden ongelmien selvitys ja analysointitehtävä. Vaikeusaste ja laajuus säädetään sellaiseksi, että se soveltuu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle.

Innovaatioprojekteissa voidaan myös hyödyntää Metropolian monialaisuutta, jolloin projektiin osallistuvat opiskelijat ja ohjaavat asiantuntijaopettajat voivat olla useammalta osaamisalueelta, esimerkkinä rakennustekniikan ja kestävän kehityksen opiskelijoiden yhteistyöprojektit.

Projekti voi olla työryhmän itsenäinen tehtävä tai se voi kuulua osana yrityksen laajempaan projektiin. Yritys esittää toivomuksensa työryhmän koosta ja opiskelijoiden vahvuusalueista.

Innovaatioprojektille asetetut tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • harjaannuttaa projektimuotoiseen työskentelyyn ja kehittää ryhmätyötaitoja
 • hallita suunnitelmallinen, itseohjattu työskentely
 • opiskelijan oman työn arvioinnin kehittäminen
 • saada toiminnankehityksessä tarvittava osaaminen
 • yritysten toiminnan oppiminen
 • henkilökohtaisten kontaktien ja sen myötä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääminen (työharjoittelu, opinnäytetyö, työpaikka valmistumisen jälkeen)
 • uuden tiedon tuonti rakennusalan koulutusohjelmiin

Esimerkki rakennustekniikan innovaatioprojektista

Opinnäytetyö

Insinöörikoulutuksessa opinnäytetyö tehdään nimellä insinöörityö, jonka laajuus on 15 op. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Työ on useimmiten tilaajayrityksen tarpeisiin perustuva tutkimus-, selvitys- tai kehitystehtävä. Hyvä työ on innovatiivinen ja uutta tietoa tuottava. Opiskelija itse hankkii pääsääntöisesti aiheen, mutta toteutamme opinnäytetöitä myös yritysten toimeksiannosta sekä kehittämishankkeisiimme liittyen.

Kysyttävää rakennustekniikan opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Opintojen aloitus rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa

Tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet julkaistaan toukokuussa.