Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyitä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö, terveydentilan seurantaan käytettävä langaton elektroninen laite, opas- tai avustajakoira), täytä yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet ja millä perusteella (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille).

Toimita yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyitä?

Tarkista yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen liittyvät ohjeet sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluista, jossa olet osallistumassa valintakokeeseen.

Metropolian järjestämiä valintakokeita koskevia yksilöllisiä järjestelyitä haetaan:

  • Yhteishauissa sähköisellä lomakkeella viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä:
  • Siirtohaku: lähettämällä sähköpostia turvapostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi) viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakuajan päätymisestä klo 15:00 mennessä.
  • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: lähettämällä sähköpostia turvapostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi) viimeistään 7 vuorokauden kuluessa Opintopolun hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä
  • Haku Metropolian avoimen amk:n opintojen perusteella: lähettämällä sähköpostia turvapostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi) viimeistään 7 vuorokauden kuluessa Opintopolun hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä

Metropolian valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä koskevassa hakemuksessa sinun tulee ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot, sekä valintakoe/valintakokeet, jota/joita hakemus koskee. Lisäksi sinun tulee kuvata valintakokeissa tarvitsemasi yksilölliset järjestelyt ja liittää kopiot todistuksista joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).


Määräajan jälkeen lähetetty yksilöllisten järjestelyjen pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä Metropolian järjestämässä kokeessa vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin turvapostilla. Ohjeet turvapostin käyttöön.

Yksilöllisiä järjestelyitä koskevien hakemusten käsittely ja ilmoitus järjestelyistä

Metropolia tarkistaa, että olet hakenut hakukohteeseen, jonka käyttämää valintakoetta yksilöllisten järjestelyjen hakemuksesi koskee ja, että olet hakukelpoinen. Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä lähetetään sinulle sähköpostitse hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, siitäkin lähetetään sinulle sähköpostitse ilmoitus perusteluineen.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli olet tyytymätön ilmoituksessa mainittuihin järjestelyihin, kehotamme sinua ottamaan viipymättä yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin, jotta aikaisempi ratkaisu voidaan tarvittaessa oikaista. Mikäli yhteydenottosi ei johda muutoksiin yksilöllisissä järjestelyissä, voit halutessasi tehdä vielä virallisen oikaisuvaatimuksen osana valinnan muutoksenhakua kun olet saanut lopullisen yhteishaun valintapäätöksen.

Lisätietoja

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opiskelija- ja hakijapalvelut

Yhteystiedot ja aukioloajat