Hakuaika

Syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun hakuaika alkaa 1.5.2021 klo 08:00.

Keväällä 2022 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun hakuaika alkaa 1.11.2021 klo 08:00.

Haun päättymisaika riippuu hakukohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta ja löytyy kohdasta "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet". 

Koulutustarjonta

Syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun koulutustarjonta ja aloituspaikat on julkaistu Opintopolussa.

Keväällä 2022 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun koulutustarjonta ja aloituspaikat on julkaistu uudessa Opintopolussa.

Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Seuraavat valintaperusteet koskevat hakeutumista lukuvuonna 2021-2022 alkaviin opintoihin.

Kuka voi hakea?

Hakukelpoisuusehtojen tulee täyttyä todistettavasti jo hakuvaiheessa. Hakukelpoisuusvaatimukset ovat erilaiset AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon haettaessa. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi.

 • AMK-tutkinnot
  Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää, että hakija on suorittanut hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman vaatiman määrän vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintonsa suomalaisessa korkeakoulussa (*).
   
 • Ylemmät AMK-tutkinnot
  Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää, että:
  • hakija on suorittanut hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman vaatiman määrän vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) suomalaisia korkeakouluopintoja (*), ja
  • hakijalla on hakukohteena olevaan ylempään AMK-tutkintoon hakukelpoisuuden antava pohjakoulutus, ja
  • hakijalla on hakukohteena olevaan ylempään AMK-tutkintoon hakukelpoisuuden antava työkokemus.

*) Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu Metropoliassa tai jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, Metropoliassa tai jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

Tarkista hakukohteesi hakukelpoisuusvaatimukset alta kohdasta "Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet".

Huom! Korkeakouluopintoihin kohdistuu erilaisia vaatimuksia myös opiskelijavalintakriteereissä. Mitkä tahansa suomalaisessa korkeakoulussa suoritut opinnot eivät käy, vaan opiskelijavalintakriteereissä mainitaan, että hakukelpoisuuden antavien suomalaisten korkeakouluopintojen tulee olla hyväksiluettavissa hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan, kyseisen hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojen hyväksiluettavuutta ei voida arvioida ennen hakemuksen saapumista, mutta hakija voi itse arvioida opintojensa vastaavuutta vertaamalla niitä hakukohteena olevan Metropolian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Lue lisää opiskelijavalintakriteereistä alla olevassa kohdassa "Mitä opiskelijavalinta edellyttää?".

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakeminen tapahtuu sähköisellä Opintopolun hakulomakkeella. Hakija voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika. Hakemuksella ilmoitetun hakukohteen, tai suuntautumis-/pääainetoiveen muuttaminen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista enää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Poikkeustapauksissa tieto voidaan kuitenkin hakijan pyynnöstä muuttaa, jos hakemusta ei ole ehditty vielä siirtää opiskelijavalinnan päätöksentekovaiheeseen.

Hakemus tulee lähettää hakuaikana, mutta vasta sitten, kun hakija täyttää hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit ja pystyy todistamaan sen virallisin dokumentein. Hakijoita kehotetaan kuitenkin hakemaan mahdollisimman pian hakukelpoisuusehtojen ja opiskelijavalintakriteerien täyttymisen jälkeen, koska opiskelupaikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä ja koska opintojen aloittaminen on vaikeampaa kesken lukukauden (hakija on oltava realistinen mahdollisuus suorittaa kohtuullinen määrä opintopisteitä ensimmäisen lukukauden aikana).

Hakuajat

 • hakuaika syyslukukaudella 2021 aloitettaville opinnoille: haku alkaa 1.5.2021 klo 8:00 ja päättyy kohdassa "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet" mainittuna ajankohtana. 
 • hakuaika kevätlukukaudella 2022 aloitettaville opinnoille: haku alkaa 1.11.2021 klo 8:00 ja päättyy kohdassa "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet" mainittuna ajankohtana. 

Hakuajan päättymispäivä on siis määritelty tutkinto-ohjelmakohtaisesti ja tulee tarkistaa hakukohteena olevan tutkinnon kohdalta alla olevassa kohdassa "tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet. 

Hakemusliitteet

Hakemus tulee lähettää vasta sitten, kun hakija pystyy todistamaan hakukelpoisuutensa hakemuksen liitteeksi ladattavilla virallisilla dokumenteilla tai vastaavilla. Dokumentteja ei  kuitenkaan tarvitse lähettää niiden tietojen osalta, jotka näkyvät valtakunnallisessa koulutustietojen tietovarannossa Koskessa, vaan todistusten sijaan riittää kun lähetät katseluoikeudet koulutustietoihisi. Löydät omat koulutustietosi Oma Opintopolku -palvelusta tutkintokohtaisesti. Koulutustietojen katseluoikeuksien antaminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelussa seuraavalla tavalla:

 1. valitse "jaa suoritustietojasi",
 2. valitse koulutuksen/koulutukset johon/joihin haluat antaa katseluoikeuden,
 3. tarkistan linkin voimassaolo (linkin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta hakemuksen lähettämisestä), ja
 4. liitä saamasi linkki/linkit Opintopolun hakulomakkeelle. 

Metropolian opintorekisterissä näkyviä tietoja ei tarvitse todentaa millään tavalla.

Alla mainitut dokumentit tulee liittää hakemukselle ennen hakemuksen lähettämistä, tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä:

 • AMK-tutkintoon hakevat:
  • todistukset suomalaisissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista, tai linkki valtakunnalliseen koulutustietojen tietovarantoon (kaikkien opiskelijavalinnan perusteena käytettävien opintojen tulee näkyä), ja
  • lukuvuosimaksusta vapauttavat dokumentit (vaaditaan vain englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa, jos hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen), ja
  • viralliset käännökset kaikista niistä dokumenteista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ja
  • tutkinto-ohjelman mahdollisesti vaatimat muut liitteet kuten esim. CV:t, ennakkotehtävät, tutkinnot jne. (katso tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet alla).
    
 • Ylempään AMK-tutkintoon hakevat:
  • todistukset suomalaisissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista, tai linkki valtakunnalliseen koulutustietojen tietovarantoon, ja
  • todistukset ylempään AMK-tutkintoon vaadituista tutkinnoista täydennyksineen, tai linkki valtakunnalliseen koulutustietojen tietovarantoon, ja
  • työnantajan antamat työtodistukset ylempään AMK-tutkintoon vaadituista työkokemuksesta (työsopimus ei käy) sisältäen vähintään alla mainitut tiedot, ja
   • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä (jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus)
   • työnantajan yhteystiedot
   • työtehtävät,
   • osa-aikatyön kohdalla työtunnit
  • yrittäjiltä yritysrekisteriote, sekä todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus, ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein), ja
  • kopio henkilöllisyystodistuksesta, ja
  • lukuvuosimaksusta vapauttavat dokumentit (vaaditaan vain englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa, jos hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen), ja
  • viralliset käännökset kaikista niistä dokumenteista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ja
  • tutkinto-ohjelman mahdollisesti vaatimat muut liitteet kuten esim. CV:t, ennakkotehtävät, tutkinnot jne. (katso tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet alla).

Jos vaadittuja liitteitä ja tietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, hakemus hylätään puutteellisena.

Mitä opiskelijavalinta edellyttää?

Opiskelijavalinta edellyttää, että:

 • hakija on todettu hakukelpoiseksi, ja
 • hakukelpoisuuden antavat opinnot suomalaisessa korkeakoulussa suoritetut, vastaavan tasoiset opinnot ovat hyväksiluettavissa (*) hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan, kyseisen hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että valmistuminen normaali opiskeluvauhdilla (30 op per lukukausi / 60 op per lukuvuosi) on nomiajassa (esim. 240 op = opiskeluaika 4 vuotta, 210 op = opiskeluaika 3,5 vuotta jne.) mahdollista hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • ryhmässä johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa on tilaa, ja
 • hakemus saapuu riittävän ajoissa niin, että hakijalla on realistinen mahdollisuus suorittaa kohtuullinen määrää hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan soveltuvia opintoja lukukaudella, johon haku kohdistuu, ja
 • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito (osoitukseksi riittävästä kielitaidosta voidaan katsoa se, että opiskelijavalinnan perusteena käytettävät opinnot ovat pääosin hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetuskielellä tai suomenkielisten tutkinto-ohjelmien kohdalla se, että hakijan äidinkieli on suomi), ja
 • hakija täyttää tutkinto-ohjelmakohtaisissa valintaperusteissa mainitut muut opiskelijavalintakriteerit. 

*) Aiempien opintojen hyväksiluettavuutta ei voida arvioida ennen hakemuksen saapumista, mutta hakija voi itse arvioida opintojensa vastaavuutta vertaamalla niitä hakukohteena olevan Metropolian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Lisäksi opiskelijavalinta edellyttää:

 • sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakeneilta, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, ja
 • bioanalytiikkaan hakeneilta hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta, joka tarkistetaan opintojen alussa.

Opiskelijavalinta perutaan jos edellä mainitut terveydelliset vaatimukset eivät täyty. Katso lisätiedot terveydellisistä vaatimuksista Metropolian verkkosivuilla.

Miten opiskelijavalinnat tehdään?

Kyseisessä haussa on käytössä joustava valinta, jossa kaikki opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat hyväksytään hakemusten saapumisjärjestyksessä kunnes haku päättyy tai aloituspaikat ovat täyttyneet. Olennaisinta joustavassa valinnassa on, että opiskelijavalintoja voidaan tehdä jo hakuaikana sitä mukaa kun hakemuksia saapuu, hakemusten käsittelyaika huomioiden (käsittelyajoista löytyy lisää tietoa seuraavassa kohdassa "Milloin opiskelijavalintapäätöksen saa?"). 

Opiskelijavalinta edellyttää, että kaikki alla mainitut kriteerit täyttyvät:

 • yleiset hakukelpoisuuskriteerit, jotka ovat kuvattu kohdassa "Mitä hakukelpoisuus edellyttää?", ja
 • yleiset opiskelijavalintakriteerit, jotka on kuvattu kohdassa "Mitä opiskelijavalinta edellyttää?", ja
 • tutkinto-ohjelmakohtaiset hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit, jotka on kuvattu kohdassa "Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet".

Opiskelijavalintapäätökset tehdään päätöksentekohetkellä hakemuksella ja sen liitteenä olevien tietojen perusteella. Annetun määräajan jälkeen toimitettuja tietoja tai liitteitä ei huomioida. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja. 

Jos samasta paikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija, hakijat voidaan tarvittaessa asettaa paremmuusjärjestykseen päätöksentekohetkellä todennettavissa olevan opintomenestyksen (suoritusten ja arvosanojen) perusteella.

Hakeminen on mahdollista useamman erillishaun kautta samanaikaisesti. Jotta vältetään tilanne, jossa hakijalle tarjotaan useampi kuin yksi opiskelupaikka samaan tutkinto-ohjelman ja samalla lukukaudelle, muut kyseiseen tutkinto-ohjelmaan ja samalle lukukaudelle kohdistuvat hakemukset voidaan hylätä aiemmin tarjotun opiskelupaikan perusteella (yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan per lukukausi). Näissä tapauksissa päätös siitä missä haussa hakija valitaan, tehdään kuitenkin aina sen perusteella mikä on hakijalle edullisin vaihtoehto.

Milloin opiskelijavalintapäätöksen saa?

Olennaisinta joustavassa valinnassa on, että opiskelijavalintoja voidaan tehdä jo hakuaikana sitä mukaa kun hakemuksia saapuu. Opiskelijavalintapäätös lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen opiskelija- ja hakijapalveluiden toimesta. Joustavassa valinnassa pyritään siihen, että hakija saa valintapäätöksen mahdollisimman nopeasti, mutta se kuinka nopeasti opiskelijavalintapäätöksen saa, riippuu useasta eri tekijästä kuten esimerkiksi:

 • hakemuksella mahdollisesti ilmenevistä puutteista tai epäselvyyksistä,
 • ajankohdasta jolloin hakemus jätetään (opiskelijavalintapäätöksiä ei joissain tapauksissa tehdä lainkaan loma-aikoina, joita ovat yleensä kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, sekä vuoden viimeinen ja vuoden ensimmäinen viikko),
 • käsiteltävien hakemusten määrästä (hakemuksen käsittelyaika voi pidentyä esimerkiksi hetkellisesti suuremmasta vastaanottamiemme hakemusten lukumäärästä), ja
 • tutkinto-ohjelman valintaperusteista (hakemuksen käsittelyaika voi pidentyä jos opiskelijavalinta edellyttää esimerkiksi ennakkotehtävän arviointia tai valintakokeen järjestämistä).

Opiskelijavalintapäätöksen saaminen voi kestää joissain tapauksissa yli kaksikin kuukautta (esimerkiksi jos hakemus lähetetään juuri loma-ajan alettua), mutta käsittelyaika voi olla myös huomattavasti tätä lyhyempi. Hakijan tulee seurata sähköpostiaan säännöllisesti, sillä jos opiskelijavalintapäätös on myönteinen, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 7 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkaisusta klo 15:00 mennessä. Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät alta kohdasta opiskelupaikan vahvistaminen.

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Tutustu ensin kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin ja ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluun. Sinun on mahdollista tehdä edellä mainittuna määräaikana kirjallinen, yksilöity oikaisuvaatimus, joka tulee toimittaa määräajassa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaamoon, ks. oikaisupyyntöohje.

Miten vahvistan opiskelupaikkani?

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan per lukukausi.

Opiskelupaikan vahvistamista koskevat ohjeet lähetetään opiskelijavalintapäätöksen liitteenä. Opiskelupaikan vahvistaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä (7 vuorokautta opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00):

 1. Opiskelupaikan vastaanotto (saat sähköpostia kun sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa)
 2. Lukuvuosimaksun maksaminen (koskee vain maksuvelvollisia)
 3. Ilmoittautuminen lukuvuodelle (poissaolevaksi voi ilmoittautua ainoastaan lakisääteisistä syystä)
 4. Ensimmäisen vuoden poissaoloon oikeuttavien dokumenttien toimittaminen (koskee vain poissaolevaksi ilmoittautuneita)
 5. Terveydentilaselvityksen toimittaminen (koskee vain sosiaali- ja terveysalalle hakevia, jotka ovat ilmoittaneet hakemuksella terveydellisen esteen)
 6. Opiskelijasopimuksen (Student Agreement pdf) allekirjoittaminen ja palauttaminen (koskee vain vieraskieliseen koulutukseen valittuja opiskelijoita jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia)

Tarkempia ohjeita alla.

Opiskelupaikan vastaanotto

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan per lukukausi.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan sähköisesti Opintopolku-järjestelmässä määräaikaan mennessä. Opiskelija saa tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon sähköpostitse. Jos opiskelupaikkaa ei oteta vastaan annettuun määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Opiskelupaikan vastaanoton määräajat ovat:

 • Syyslukukaudella 2021 alkava opiskeluoikeus:
  • viimeistään 9.7.2021 hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 16.7.2021 klo 15:00
  • 9.7.2021 jälkeen hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 7 päivän kuluttua opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00
    
 • Kevätlukukaudella 2022 alkava opiskeluoikeus:
  • viimeistään 26.11.2021 hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 3.12.2021 klo 15:00
  • 26.11.2021 jälkeen hyväksytyillä paikan vastaanoton määräaika on 7 päivän kuluttua opiskelijavalintapäätöksen julkaisusta klo 15:00

Opiskelupaikan vastaanotto on sitova, eikä sitä voi muuttaa sitä myöhemmin. Sitova vastaanotto estää ottamasta vastaan muita korkeakoulututkintoon johtavia opiskelupaikkoja lukukauden aikana (katso yhden korkeakoulupaikan säännös osoitteessa Opintopolku.fi). Sitova vastaanotto tarkoittaa myös sitä, että hakija ei ole jatkossa enää ensikertalainen osoitteessa Opintopolku.fi kuvatulla tavalla (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 28 b §).

Lukukausimaksun maksaminen

Ammattikorkeakoulun on perittävä lukuvuosimaksu muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 13 a §). Maksua ei kuitenkaan peritä, jos hakijalla on esittää lukukauden ensimmäisenä päivänä (1.8. tai 1.1.) voimassa oleva/ollut lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti.

Lukukausimaksu peritään koko lukukaudelta opiskeluoikeuden alkamisajankohdasta riippumatta. Lukuvuosimaksuvelvollisen kannattaa siis lähettää hakemuksensa heti hakuajan alussa, jotta opintojen aloitus olisi mahdollista heti lukukauden alusta.

Metropolian lukukausimaksuja koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät Metropolian verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ilmoittautua lukuvuodelle läsnä tai poissaolevaksi, minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 29 §).

Opiskelijavalinnan yhteydessä tapahtuva lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä Opintopolussa näkyvän erillisen ilmoittautumislinkin kautta. Jos opiskelija ei ilmoittaudu ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, hänet kirjataan automaattisesti läsnä olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle.

Huom! Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan lakisääteisistä syistä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 29 §). Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, hänen tulee toimittaa opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä todistus poissaolon syystä Metropolian verkkosivuilla olevan erillisohjeen mukaisesti.

Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, merkitään hänet ammattikorkeakoulun toimesta läsnäolevaksi opiskelijaksi. 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Opiskelijavalinta edellyttää, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Mikäli hakija on ilmoittanut terveydellisen esteen tai vastaavan hakemuksellaan, opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes selvitys mahdollisista terveydellisistä esteistä on tehty. 

Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistusta ammatin edellyttämästä näkökyvystä on toimitettu.

Lisätiedot terveydellisistä vaatimuksista löytyvät Metropolian verkkosivuilla.

Student Agreement -sopimus

Opiskelijasopimus (Student Agreement pdf) koskee vain englanninkielisiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin valittuja henkilöitä, jotka eivät ole EU-ETA-maiden kansalaisia. Muiden ei tarvitse allekirjoittaa sopimusta. Opiskelijasopimus koskee Metropolian ammattikorkeakoulun lukukausimaksuja ja apurahoja, sekä täsmentää kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä ehdot, joiden mukaisesti opiskelija voi saada lukuvuosimaksuihin liittyvän apurahan.

Mistä saan tietoa opintojen aloitukseen liittyen?

Opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet lähetetään opiskelijaksi hyväksytyille opiskelijavalintapäätöksen liitteenä hakulomakkeella ilmoitettuu sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi Metropolian verkkosivuilta löytyy yleistä tietoa esim. asumisesta, opintototuesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista. Kuvallinen henkilöllisyystodistus on tärkeää olla mukana opintoja aloittaessasi. Ota mukaasi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne käyttäjätunnuksen ja salasanan hakemista varten.

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeusaika alkaa hakemuksen lähettämisajankohdasta riippuen joko syyslukukaudella (1.8. - 31.12.) tai kevätlukukaudella (1.1. - 31.7.). Opiskeluoikeuden alkamispäivä on aina lukukauden ensimmäinen päivä (1.8. tai 1.1.) paitsi jos opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan vasta tämän jälkeen, jolloin opiskeluoikeuden alkamispäivä on se päivä jona opiskelija otti kyseisen opiskelupaikan vastaan. Opiskeluoikeusajan pituus määräytyy tutkinnon laajuuden perusteella (240 op = 4 vuotta, 210 op = 3,5 vuotta jne.).

Opiskelutodistukset, opiskelija-alennukset jne.

Opiskelutodistukset, opiskelija-alennukset, tunnukset jne. ovat saatavilla opiskelija- ja hakijapalveluista opiskeluoikeusajan ensimmäisestä päivästä lähtien edellyttäen, että kaikki opiskelupaikan vahvistamisen edellyttämät muodollisuudet on hoidettu ja opiskelijatiedot ovat siirtyneet Metropolian opiskelijahallintojärjestelmään. Opiskelijaetuudet saa nopeiten käyttöön lataamalla puhelimeen Tuudo-sovelluksen, joka sisältää muun muassa digitaalisen opiskelijakortin, jolla saat esim. opiskelijahintaista lounasta, sekä alennukset VR:n, Matkahuollon kuin HSL:n palveluista.

Terveydenhoitomaksun maksaminen

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu pitää maksaa Kelalle oma-aloitteisesti. Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaisesti, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi. Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. Lue lisää YTHS:n palveluista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Seuraavat valintaperusteet koskevat hakeutumista syyslukukaudella 2021 ja kevätlukukaudella 2022 alkaviin opintoihin.

Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1. - 31.5.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa


Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 70 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat:
  • suomenkielisiä terveysalan opintoja, kuten apuvälinetekniikan tai vastaavan alan opintoja, ja
  • hyväksiluettavissa Metropolian opintojaksoihin sisällöltään ja vaatimuksiltaan, ja
  • korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintako järjestetään ja se tulee suorittaa hyväksytysti vain, jos tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat bio- tai luonnontieteiden alalta ja vastaavat sisällöiltään ja tavoitteiltaan bioanalytiikan tutkinnon sisältöjä ja vaatimuksia niin, että ne on hyväksiluettavissa Metropolian bioanalytiikan opetussuunnitelman opintojaksoihin.

Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 70 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä). Opintojen hyväksiluettavuus määräytyy käytössä olevasta Metropolian fysioterapian opetussuunnitelmasta.

Geronomi (AMK), vanhustyö

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 65 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat:
  • hyväksiluettavia, kuten gerontologian opintoja, ja
  • korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti vain, jos tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?).

Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot korvaavat 55 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-12 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 6).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuuskriteerit täyttävät hakijat.

Insinööri (AMK), Electronics

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot korvaavat 60 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti.

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:

 • vastaavat esitietovaatimusten osalta aloittamishetkellä alkavia toteutuksia, jos opintojen aloitus ei ajoitu lukukauden alkuun, ja
 • korvaavat 60 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti.

Insinööri (AMK), Information Technology

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 180 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot on suoritettu englannin kielellä.

Insinööri (AMK), konetekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?).

Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?).

Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 180 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). Suuntautumisvalinta tehdään aikaisempien opintojen perusteella opiskelijavalinnan yhteydessä.

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 120 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät opinnoista:

 • ensimmäiset 60 op ovat sellaisia, joilla voidaan hyväksilukea hakukohteena olevan tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • loput 60 op sellaisia, joilla voidaan hyväksilukea muita hakukohteena olevan tutkinnon opintoja, hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti.  

Insinööri (AMK), talotekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 180 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). Suuntautumisvaihtoehto päätetään opiskelijavalintojen yhteydessä opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella.

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

Hakuaika

Opinnot voi aloittaa joustavasti lukuvuoden eri aikoina.

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 120 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Korkeakouluopintojen lisäksi myös suomalaiset opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen opinnot huomioidaan. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?)Huom. tarkennetut tiedot 120 op -kriteereistä tutkinto.ohjelman omalla sivulla.

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). 

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 180 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Korkeakouluopintojen lisäksi myös suomalaiset opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen opinnot huomioidaan. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). 

Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut

 • haettessa syyslukukaudella 2021 alkaviin opintoihin hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. 
 • haettessa kevätukukaudella 2022 alkaviin opintoihin hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 120 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. 

Korkeakouluopintojen lisäksi myös suomalaiset opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen opinnot huomioidaan. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hyväksiluettavissa hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelman perusopintoihin, ammattiaineopintoihin, valinnaisiin opintoihin, tai vapaasti valittaviin opintoihin, kyseisen hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 180 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Korkeakouluopintojen lisäksi myös suomalaiset opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen opinnot huomioidaan. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Pääaine määräytyy opiskelijavalinnan yhteydessä aikaisempien opintojen, sekä sen perusteella, miten opetusryhmissä on tilaa.

Ennakkotehtävä

Insinööri (ylempi AMK), ajoneuvotekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa, ja
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalaiset insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla *
  • vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen suomalainen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). 

Insinööri (ylempi AMK), Business Informatics

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5.- 15.8.2021 klo 15:00 10.6.2021 klo 11:30.

Huom. hakukohteen aloituspaikat ovat täyttyneet, jonka johdosta haku päätettiin 10.6.2021 klo 11:30.

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi kyseiseen alaan/aineeseen (Business Informatics), ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0, ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Insinööri (ylempi AMK), Health Business Management

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5.- 31.10.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Depending on the phase of your Thesis proposal, the pre-assignment may be completed via the following means:

Option 1: draft a proposal relating to your intended Master Thesis topic. Please, include the following sections:

 • title/topic
 • arguments for choosing the topic - use two references, at minimum
 • purpose, aims and specific objectives / research questions of the paper
 • for the systematic data search, describe the data bases, search words, and inclusion /exclusion criteria that you intend to use
 • intended methods (description of the population, methods for data collection and data analysis) - refer to   appropriate research literature
 • ethical concerns, including data privacy - refer to appropriate literature
 • trustworthiness / reliability and validity - refer to appropriate research literature
 • scheduling and required resources

Option 2: should you already have a research proposal that has been approved by an institute of higher education, you may use that as the pre-assignment.

Insinööri (ylempi AMK), Industrial Management

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit 

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 20).

Ennakkotehtävä/Pre-assignment

The pre-assignment consists of two parts (part A and part B) and each part have to be passed. They are both graded. The assignments must to be written in English and you should preferably submit a single document consisting of parts A and B. Use either MS Word (doc, docx) or pdf format in your assignment, no images (scanned or produced in other ways).

A. The students selected to the degree programme need to have both academic knowledge and work experience in the field of engineering.  Moreover, studies in the Master’s programme require that the student is capable of participating in the contact classes, working independently and also as a member in a group. In the autumn there will be two contact sessions per week: on Fridays (starting 9.00) and Saturdays (in autumn 2019 seven Saturdays). Therefore, high motivation and support from the employer are essential for the applicant.

Write, then about yourself including:

 • both your educational and professional background
 • why you want to study on the Industrial Management programme
 • your motivation and capability to take part in the programme

The length of part A should be roughly one A4. Please remember to add your name and a headline “Preliminary Assignment A” at the beginning of the text.

B. The Master’s thesis is an important part of the study programme. The topic should be relevant to your organization (or target group). Write an essay on a problem you consider a good potential preliminary topic for your Master’s thesis. In the essay you should:

 • identify the problem (and its relevance to the case organization)
 • describe the consequences of the identified problem to the case organization
 • tell what steps (in your opinion) have to be taken in order to solve the problem

The length of part B should be roughly max two A4s. Please remember to add your name and a headline “Preliminary Assignment B” at the beginning of the essay.

Be aware of ethics in preparing your pre-assignment. Do not use others’ ideas in your work as submitted pre-assignments may be subject to plagiarism control.

Note that if you are selected to the program, you may change your Master’s thesis topic, the topic introduced here is by no means binding.

Insinööri (ylempi AMK), Information Technology

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). 

Insinööri (ylempi AMK), julkiset hankinnat

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3):
  • on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • liittyvät kiinteästi julkisiin hankintoihin, ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0.
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Hakemuksen liitteenä on toimitettava hyväksiluettavaksi ehdotettavien, hakijan suorittamien opintojaksojen nimet ja kuvaukset sekä ehdotus siitä, mitä opintojaksoa haettavan tutkinto-ohjelman Metropolian hakuvuoden opetussuunnitelmassa kukin hyväksiluettavaksi ehdotettava opintojakso vastaisi (huom! opiskelijan suunnitelma ei sido tutkinto-ohjelmaa).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Insinööri (ylempi AMK), maanmittaustekniikka

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 1.9.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä on kirjoittaa vastaus alla esitettyihin kysymyksiin ja liittää se Opintopolun hakulomakkeelle:

 • Miksi haluat suorittaa YAMK-tutkinnon, miksi se on sinulle tärkeää? 
 • Mitä osaamisaluetta haluat vahvistaa YAMK-tutkinnon kautta? 
 • Miten YAMK-tutkinto voisi vaikuttaa työtehtäviisi ja urasuunnitelmiisi? 
 • Miten aiot opiskella YAMK-tutkinnon työn ohessa ja miten huomioit myös muut velvoitteesi? Perustele ja hahmota lyhyesti työsuunnitelmasi ja ajankäyttösi opiskelua varten. 
 • Kerro opinnäytetyösi alustava aihealue – huomioi, että opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, eli puolet ylemmästä AMK-tutkinnosta. 

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 1 GB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1., jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?).

Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 70 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat:
  • korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • on suoritettu suomen kielellä, ja
  • ovat terveysalan opintoja, kuten jalkaterapian tai vastaavan alan opintoja, ja
  • ovat hyväksiluettavissa hakukohteena olevan Metropolian tutkinto-ohjelman opintojaksoihin sisällöiltään ja vaatimuksiltaan, ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikoilla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti vain, jos tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Konservaattori (AMK), konservointi, monimuotototeutus

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat vastaavalta alalta kuin hakukohteena oleva tutkinto, ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikoilla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki haku- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

 

Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 45 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat vastaavalta alalta kuin hakukohteena oleva tutkinto, ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikoilla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki haku- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 120 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Suoritettujen opintojen tulee olla kulttuurituotannon opetussuunnitelman mukaisia, tutkintoon hyväksiluettavia opintoja. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?).

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS) -tutkinto
  • muu soveltuva vähintään 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto
  • muu soveltuva vähintään 180 op (ECTS) laajuinen korkeakoulututkinto yhdistettynä vastaavan alan 60 op (ECTS) laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin siten, että yhteislaajuus vähintään 240 op (ECTS) täyttyy
  • soveltuvat ulkomaiset vähintään 240 op (ECTS) laajuiset korkeakoulututkinnot
  • soveltuvat vähintään 3,5-vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset kulttuurialan suomalaiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot yhdistettynä vastaavan alan 30 op laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin (esim. avoin AMK)
  • soveltuvat 3-vuotiset / 120 opintoviikon (= 180 op) laajuiset humanistisen ja opetusalan suomalaiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot yhdistettynä vastaavan alan 60 op laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin (esim. avoin AMK).
    

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus kulttuurialan tehtävistä hakukelpoisen tutkinnon suorittamisen jälkeen, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla 0-20 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 10).

Ennakkotehtävä

Kulttuurituottaja, ylempi AMK, ennakkotehtävä

Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 55 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämillä opinnoilla voidaan hyväksilukea 55 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista, kyseisen hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuuskriteerit täyttävät hakijat.

Medianomi (AMK), elokuva ja televisio

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat hyväksiluettavissa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin (muihin kuin vapaasti valittaviin ja valinnaisiin opintoihin tai työharjoitteluun) Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtäväohje - medianomi (AMK), elokuva ja televisio

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja täytyy suorittaa hyväksytysti vain jos:

 • hakijan aiemmista opinnoista tarvitaan lisätietoja, tai
 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa (opintorekisteriotteella mahdollisesti näkyviä hyväksiluettuja opintoja, tai työharjoitteluja ei huomioida opintopistemäärässä). Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
  • ovat korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • liittyvät kiinteästi esitys- ja teatteritekniikkaan, eivätkä sisällä hyväksiluettuja opintoja, ja
 • hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus esitys- ja teatteriteknisen alan ammattitehtävistä (työsuhde, freelancetyö, yrittäjyys), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50 pistettä).

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Medianomi (ylempi AMK), digitaaliset mediapalvelut

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaista 240 op laajuisista AMK-tutkinnoista:
   • medianomi (AMK)
   • muotoilija (AMK)
   • edellä mainittujen lisäksi muut korkeakoulututkinnot ovat soveltuvia, jos hakijalla on korkeakouluopintojen, työkokemuksen tai muun koulutuksen kautta riittävää ennakko-osaamistamedian, muotoilun, viestinnän, tieto- ja viestintätekniikan tai markkinoinnin alalta (osaaminen osoitetaan ennakkotehtävässä).
  • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta
  • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen korkeakoulututkinto
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla suomalainen, vähintään 4-vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen opistoasteen tutkinto soveltuvalta alalta

   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Muotoilija (AMK), muotoilu (sisustusarkkitehtuuri / tekstiilisuunnittelu / teollinen muotoilu)

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakijan aiempia opintoja vastaavassa pääaineryhmässä on tilaa, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat. Jos hakija kutsutaan haastatteluun, hänen tulee valmistautua esittelemään ammatillinen portfolio ja suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi.

Muotoilija (AMK), muotoilu, viestintä (3D-animointi ja -visualisointi / digitaalinen muotoilu / visuaalisen viestinnän muotoilu / XR Design)

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
  • ovat korkeintaan 5 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • liittyvät haettavan pääaineen substanssiin, ja
 • hakijan opetuskielen mukainen kielitaito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Muotoilija (ylempi AMK), muotoilu

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen muotoilija (AMK) -tutkinto
  • muu soveltuva vähintään 240 op (ECTS) laajuinen korkeakoulututkinto
  • muu soveltuva vähintään 180 op (ECTS) laajuinen korkeakoulututkinto yhdistettynä vastaavan alan 60 op (ECTS) laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin siten, että yhteislaajuus vähintään 240 op täyttyy (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • soveltuvat vähintään 3,5-vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset kulttuurialan suomalaiset opisto- tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnot yhdistettynä vastaavan alan 30 op laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin (esim. avoin AMK).
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus muotoilualalta tai palvelujen kehittämisestä, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat. Jos hakija kutsutaan haastatteluun, hänen tulee valmistautua esittelemään ammatillinen portfolio ja suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi

Musiikkipedagogi (AMK), musiikki

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit (Syksyllä 2021 alkavat opinnot)

Hakukelpoisuus edellyttää, että hakemuksen lähettämishetkellä hakija on suorittanut:

 • joko vähintään 160 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa,
 • tai suomalaisen musiikin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 4 vuotisen / 160 ov laajuisen tutkinnon musiikin alalta.  

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna (peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi). Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Hakukelpoisuuskriteerit (Keväällä 2022 alkavat opinnot)

Hakukelpoisuus edellyttää, että hakemuksen lähettämishetkellä hakija on suorittanut:

 • joko vähintään 120 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa,
 • tai suomalaisen musiikin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 4 vuotisen / 160 ov laajuisen tutkinnon musiikin alalta.  

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna (peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi). Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • soiton- ja laulunopetuksen pääaineeseen hakevalla on suoritettuna vähintään 3 vuoden instrumenttiopinnot, ja
 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot liittyvät kiinteästi haettavaan pääaineeseen, ja
 • kyseisessä pääaineessa ja instrumenttiryhmässä on tilaa, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtäväohje - musiikki

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja se tulee suorittaa hyväksytysti vain jos näyttö riittävästä osaamisesta ja soveltuvuudesta pääaineeseen ei ole hakemuksella riittävää.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK), musiikki

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • opettajan koulutus (60 op) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista 240 op laajuisista AMK-tutkinnoista:
   • musiikkipedagogi (AMK)
   • muusikko (AMK)
  • opettajan koulutus (60 op) yhdistettynä johonkin seuraavista tutkinnoista edellyttäen, että hakijalla on lisäksi riittävä musiikin osaaminen, joka osoitetaan osana ennakkotehtävää:
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla (*)
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen opistoasteen tutkinto soveltuvalta alalta (*)
    *) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät musiikkialaan, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtäväohjeet: musiikkipedagogi (ylempi AMK), musiikki

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Muusikko (AMK), musiikki

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit (Syksyllä 2021 alkavat opinnot)

Hakukelpoisuus edellyttää, että hakemuksen lähettämishetkellä hakija on suorittanut:

 • joko vähintään 160 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa,
 • tai suomalaisen musiikin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 4 vuotisen / 160 ov laajuisen tutkinnon musiikin alalta.  

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna (peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi). Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Hakukelpoisuuskriteerit (Keväällä 2022 alkavat opinnot)

Hakukelpoisuus edellyttää, että hakemuksen lähettämishetkellä hakija on suorittanut:

 • joko vähintään 120 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa,
 • tai suomalaisen musiikin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen 4 vuotisen / 160 ov laajuisen tutkinnon musiikin alalta.  

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna (peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi). Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • esittämisen pääaineeseen hakevalla on suoritettuna vähintään 3 vuoden instrumenttiopinnot, ja
 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot liittyvät kiinteästi haettavaan pääaineeseen, ja
 • kyseisessä pääaineessa ja instrumenttiryhmässä on tilaa, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtäväohje - musiikki

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja se tulee suorittaa hyväksytysti vain jos näyttö riittävästä osaamisesta ja soveltuvuudesta pääaineeseen ei ole hakemuksella riittävää.

Muusikko (ylempi AMK), musiikki

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaisista 240 op laajuisista AMK-tutkinnoista:
   • musiikkipedagogi (AMK)
   • muusikko (AMK)
  • joku seuraavista tutkinnoista edellyttäen, että hakijalla on lisäksi riittävä musiikin osaaminen, joka osoitetaan osana ennakkotehtävää:
   • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta
   • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen korkeakoulututkinto
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
   • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla (*)
   • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen opistoasteen tutkinto soveltuvalta alalta (*)
    *) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
     
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät musiikkialaan, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtäväohjeet: muusikko (ylempi AMK), musiikki

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Optometristi (AMK), optometria

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
  • vastaavat Metropolian optometrian opintojaksojen sisältöjä ja vaatimuksia, ja
  • ovat korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen.

Osteopaatti (AMK), osteopatia

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 75 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot ovat korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Kirjoita motivaatiokirje, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haet Metropolia Ammattikorkeakoulun osteopatian tutkinto-ohjelmaan juuri nyt?
 • Millaiset tiedot sinulla on opiskelusta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja osteopatian tutkinnossa?
 • Mikä on aiempi koulutuksesi ja työkokemuksesi?
 • Millaisena näet omat opiskelutaitosi ja -tottumuksesi, eli tapasi opiskella?
 • Millaisia haasteita saattaisit kohdata opinnoissa ja miten aiot selvitä niistä?
 • Millaisena näet tulevaisuutesi osteopatian tutkinnon suorittamisen jälkeen?
 • Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot tutkinnon sinulle tarjoavan? Mitä haluaisit saavuttaa?
 • Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi ja opiskelumotiiveistasi?

Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00.

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
  • ovat rakennusarkkitehtuurin alalta, ja 
  • ovat korkeintaan 5 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • korvaavat 60 op hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • hakija on suorittanut hyväksytysti rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeen, tai toimittaa hakemuksen liitteenä rakennusarkkitehdin opistoasteen tutkinnon, tai osoittaa suoritettujen opintojensa avulla saman tasoisen osaamisen, ja
 • hakijan opetuskielen mukainen kielitaito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 150 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?). Suuntautumisvaihtoehto päätetään opiskelijavalintojen yhteydessä aiempien opintojen perusteella.

Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 70 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
  • ovat korkeintaan 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • vastaavat sisällöiltään ja tavoitteiltaan radiografian ja sädehoidon tutkinnon sisältöjä ja vaatimuksia niin, että ne on hyväksiluettavissa Metropolian radiografian ja sädehoidon opetussuunnitelman opintojaksoihin.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinoista:
   - ensihoitaja (AMK)
   - kätilö (AMK)
   - sairaanhoitaja (AMK)
   - terveydenhoitaja (AMK)
  • edellä mainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
  • joku seuraavista vähintään 3,5-vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista suomalaisista opistoasteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
   - kätilö
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
  • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen * tutkinnoista:
   - kätilö
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävä voit tehdä seuraavilla tavoilla riippuen opinnäytetyösi vaiheesta:

Vaihtoehto 1: ennakkotehtävänä on laatia ideapaperi omasta opinnäytetyön aiheesta. Kuvaa ideapaperissa seuraavia asioita:

 • opinnäytetyön aihe
 • vähintään kaksi lähteeseen viittaavaa perustelua, miksi aihetta on tärkeä tutkia
 • opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat
 • systemaattista tiedonhaun prosessia varten tietokannat, hakusanat sekä valinta/poissulkukriteerit
 • lähteisin perustuva tutkimusmenetelmä (tutkittavat, tiedonkeruu ja analyysi), jonka avulla saat vastauksen esittämiisi tutkimuskysymyksiin/-tehtäviin/-ongelmiin
 • eettiset ja tietosuojan näkökulmat (lähteisiin perustuen)
 • luotettavuus (lähteisiin perustuen)
 • aikataulu ja resurssit

Vaihtoehto 2: mikäli sinulla jo on hyväksytty tutkimussuunnitelma, voit käyttää sitä ennakkotehtävänä.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat neljä ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/4: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/4: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
   - ensihoitaja (AMK)
   - sairaanhoitaja (AMK)
  • edellä mainittuja korkeakoulututkintoja vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
  • suomalainen sairaanhoitajan vähintään 3,5-vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tutkinto (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto)
  • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
   - sairaanhoitaja

   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/4: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/4), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/4) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).
    
 • Hakukelpoisuusehto 4/4: hakijalla tulee olla edellä mainitun hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/4) suorittamisen jälkeen vaaditun työkokemuksen (hakukelpoisuusehto 3/4) lisäksi myös kahden vuoden työkokemus ensihoidon tehtävistä. Ensihoidon työkokemus voi joko sisältyä hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen suorittamisen jälkeen vaadittuun työkokemukseen (hakukelpoisuusehto 3/4), tai olla ennen hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen suorittamista hankittua.

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävä voit tehdä seuraavilla tavoilla riippuen opinnäytetyösi vaiheesta:

Vaihtoehto 1: ennakkotehtävänä on laatia ideapaperi omasta opinnäytetyön aiheesta. Kuvaa ideapaperissa seuraavia asioita:

 • opinnäytetyön aihe
 • vähintään kaksi lähteeseen viittaavaa perustelua, miksi aihetta on tärkeä tutkia
 • opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat
 • systemaattista tiedonhaun prosessia varten tietokannat, hakusanat sekä valinta/poissulkukriteerit
 • lähteisin perustuva tutkimusmenetelmä (tutkittavat, tiedonkeruu ja analyysi), jonka avulla saat vastauksen esittämiisi tutkimuskysymyksiin/-tehtäviin/-ongelmiin
 • eettiset ja tietosuojan näkökulmat (lähteisiin perustuen)
 • luotettavuus (lähteisiin perustuen)
 • aikataulu ja resurssit

Vaihtoehto 2: mikäli sinulla jo on hyväksytty tutkimussuunnitelma, voit käyttää sitä ennakkotehtävänä.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Health Business Management

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
   - apuvälineteknikko (AMK)
   - bioanalyytikko (AMK)
   - ensihoitaja (AMK)
   - fysioterapeutti (AMK)
   - geronomi (AMK)
   - jalkaterapeutti (AMK)
   - kätilö (AMK)
   - optometristi (AMK)
   - osteopaatti (AMK)
   - röntgenhoitaja (AMK)
   - sairaanhoitaja (AMK)
   - sosionomi (AMK)
   - suuhygienisti (AMK)
   - terveydenhoitaja (AMK)
   - toimintaterapeutti (AMK)
  • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto
  • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *
  • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista *:
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   - kätilö
   - laboratoriohoitaja
   - optikko
   - röntgenhoitaja
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   - toimintaterapeutti
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Depending on the phase of your Thesis proposal, the pre-assignment may be completed via the following means:

Option 1: draft a proposal relating to your intended Master Thesis topic. Please, include the following sections:

 • title/topic
 • arguments for choosing the topic - use two references, at minimum
 • purpose, aims and specific objectives / research questions of the paper
 • for the systematic data search, describe the data bases, search words, and inclusion /exclusion criteria that you intend to use
 • intended methods (description of the population, methods for data collection and data analysis) - refer to   appropriate research literature
 • ethical concerns, including data privacy - refer to appropriate literature
 • trustworthiness / reliability and validity - refer to appropriate research literature
 • scheduling and required resources

Option 2: should you already have a research proposal that has been approved by an institute of higher education, you may use that as the pre-assignment.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
   - bioanalyytikko (AMK)
   - ensihoitaja (AMK)
   - fysioterapeutti (AMK)
   - jalkaterapeutti (AMK)
   - kätilö (AMK)
   - optometristi (AMK)
   - röntgenhoitaja (AMK)
   - sairaanhoitaja (AMK)
   - suuhygienisti (AMK)
   - terveydenhoitaja (AMK)
   - toimintaterapeutti (AMK)
  • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
  • joku seuraavista suomalaisista, vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   - kätilö
   - laboratoriohoitaja
   - optikko
   - röntgenhoitaja
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   - toimintaterapeutti
  • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista *:
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   - kätilö
   - laboratoriohoitaja
   - optikko
   - röntgenhoitaja
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   - toimintaterapeutti
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä voit tehdä seuraavilla tavoilla riippuen opinnäytetyösi vaiheesta:

Vaihtoehto 1: ennakkotehtävänä on laatia ideapaperi omasta opinnäytetyön aiheesta. Kuvaa ideapaperissa seuraavia asioita:

 • opinnäytetyön aihe
 • vähintään kaksi lähteeseen viittaavaa perustelua, miksi aihetta on tärkeä tutkia
 • opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat
 • systemaattista tiedonhaun prosessia varten tietokannat, hakusanat sekä valinta/poissulkukriteerit
 • lähteisin perustuva tutkimusmenetelmä (tutkittavat, tiedonkeruu ja analyysi), jonka avulla saat vastauksen esittämiisi tutkimuskysymyksiin/-tehtäviin/-ongelmiin
 • eettiset ja tietosuojan näkökulmat (lähteisiin perustuen)
 • luotettavuus (lähteisiin perustuen)
 • aikataulu ja resurssit

Vaihtoehto 2: mikäli sinulla jo on hyväksytty tutkimussuunnitelma, voit käyttää sitä ennakkotehtävänä.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaisista vähintään 210 op laajuisista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnoista:
   - apuvälineteknikko (AMK)
   - bioanalyytikko (AMK)
   - ensihoitaja (AMK)
   - fysioterapeutti (AMK)
   - geronomi (AMK)
   - jalkaterapeutti (AMK)
   - kätilö (AMK)
   - optometristi (AMK)
   - osteopaatti (AMK)
   - röntgenhoitaja (AMK)
   - sairaanhoitaja (AMK)
   - sosionomi (AMK)
   - suuhygienisti (AMK)
   - terveydenhoitaja (AMK)
   - toimintaterapeutti (AMK)
  • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
  • joku seuraavista suomalaisista, vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista:
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   - kätilö
   - laboratoriohoitaja
   - optikko
   - röntgenhoitaja
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   - toimintaterapeutti
  • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   - kätilö
   - laboratoriohoitaja
   - optikko
   - röntgenhoitaja
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   - toimintaterapeutti
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä voit tehdä seuraavilla tavoilla riippuen opinnäytetyösi vaiheesta:

Vaihtoehto 1: ennakkotehtävänä on laatia ideapaperi omasta opinnäytetyön aiheesta. Kuvaa ideapaperissa seuraavia asioita:

 • opinnäytetyön aihe
 • vähintään kaksi lähteeseen viittaavaa perustelua, miksi aihetta on tärkeä tutkia
 • opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat
 • systemaattista tiedonhaun prosessia varten tietokannat, hakusanat sekä valinta/poissulkukriteerit
 • lähteisin perustuva tutkimusmenetelmä (tutkittavat, tiedonkeruu ja analyysi), jonka avulla saat vastauksen esittämiisi tutkimuskysymyksiin/-tehtäviin/-ongelmiin
 • eettiset ja tietosuojan näkökulmat (lähteisiin perustuen)
 • luotettavuus (lähteisiin perustuen)
 • aikataulu ja resurssit

Vaihtoehto 2: mikäli sinulla jo on hyväksytty tutkimussuunnitelma, voit käyttää sitä ennakkotehtävänä.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla joku seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaista 210 op laajuista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnoista:
   - apuvälineteknikko (AMK)
   - bioanalyytikko (AMK)
   - ensihoitaja (AMK)
   - fysioterapeutti (AMK)
   - geronomi (AMK)
   - jalkaterapeutti (AMK)
   - kätilö (AMK)
   - optometristi (AMK)
   - osteopaatti (AMK)
   - röntgenhoitaja (AMK)
   - sairaanhoitaja (AMK)
   - sosionomi (AMK)
   - suuhygienisti (AMK)
   - terveydenhoitaja (AMK)
   - toimintaterapeutti (AMK)
  • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä direktiivitodistukseen
  • joku seuraavista suomalaisista, vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   - kätilö
   - laboratoriohoitaja
   - optikko
   - röntgenhoitaja
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   - toimintaterapeutti
  • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   - kätilö
   - laboratoriohoitaja
   - optikko
   - röntgenhoitaja
   - sairaanhoitaja
   - terveydenhoitaja
   - toimintaterapeutti

   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävä voit tehdä seuraavilla tavoilla riippuen opinnäytetyösi vaiheesta:

Vaihtoehto 1: ennakkotehtävänä on laatia ideapaperi omasta opinnäytetyön aiheesta. Kuvaa ideapaperissa seuraavia asioita:

 • opinnäytetyön aihe
 • vähintään kaksi lähteeseen viittaavaa perustelua, miksi aihetta on tärkeä tutkia
 • opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat
 • systemaattista tiedonhaun prosessia varten tietokannat, hakusanat sekä valinta/poissulkukriteerit
 • lähteisin perustuva tutkimusmenetelmä (tutkittavat, tiedonkeruu ja analyysi), jonka avulla saat vastauksen esittämiisi tutkimuskysymyksiin/-tehtäviin/-ongelmiin
 • eettiset ja tietosuojan näkökulmat (lähteisiin perustuen)
 • luotettavuus (lähteisiin perustuen)
 • aikataulu ja resurssit

Vaihtoehto 2: mikäli sinulla jo on hyväksytty tutkimussuunnitelma, voit käyttää sitä ennakkotehtävänä.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), vanhustyö

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • joku seuraavista suomalaisista ammattikorkeakoulututkinnoista:
   - apuvälineteknikko (AMK)
   - ensihoitaja (AMK)
   - fysioterapeutti (AMK)
   - geronomi (AMK)
   - jalkaterapeutti (AMK)
   - optometristi (AMK)
   - osteopaatti (AMK)
   - sairaanhoitaja (AMK)
   - sosionomi (AMK)
   - suuhygienisti (AMK)
   - terveydenhoitaja (AMK)
   - toimintaterapeutti (AMK)
  • edellä mainittuja suomalaisia tutkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
  • joku seuraavista vähintään 3,5-vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista suomalaisista opistoasteen tutkinnoista (mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto):
   - fysioterapeutti
   - hammashuoltaja
   ​​​​​​​- optikko
   ​​​​​​​- sairaanhoitaja
   ​​​​​​​- terveydenhoitaja
   ​​​​​​​- toimintaterapeutti
  • joku seuraavista vähintään 3-vuotisista / 120 opintoviikon (= 180 op) laajuisista suomalaisista opistoasteen tutkinnoista yhdistettynä vastaavan alan 30 op laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin (esim. avoin AMK):
   ​​​​​​​- apuneuvoteknikko
   ​​​​​​​- kehitysvammaistenohjaaja
   ​​​​​​​- sosiaalikasvattaja
   ​​​​​​​- sosiaaliohjaaja
  • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin edellä mainituista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista

   * hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina.
   ** Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

   ​​​​​​​
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) vastaavat vanhustyön YAMK -tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia syventäviä ammattiopintoja.

Sosionomi (AMK), Social Services

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1. - 31.5.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 70 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakijan englannin kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 ja suomen kielen taito vähintään taitotasolla B1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Sosionomi (AMK), sosiaaliala

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 70 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti vain silloin jos tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 90 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot:
  • ovat toimintaterapian alalta, ja
  • on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikoilla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (=haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti vain silloin jos tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Tradenomi (AMK), European Business Administration

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien opintojen keskiarvo on vähintään 3,0 jos hyväksiluettavissa olevien opintopisteiden määrä on alle 180, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikoilla hyväksytty/hylätty).

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Ennakkotehtävä 

 1. Taulukko, johon olet selkeästi merkinnyt hyväksiluettavaksi ehdotettavien, jo suoritettujen opintojaksojen nimet, laajuudet ja kuvaukset sekä ehdotuksen siitä, mitä opintojaksoa Metropolian European Business Administration -tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa kukin hyväksiluettavaksi ehdotettava opintojakso vastaisi. Opetussuunnitelman näet täältä: https://opinto-opas.metropolia.fi/en/88094/en .
 1. Motivaatiokirje (pituus max 1 A4), jolla osoitat, että olet sitoutunut ja motivoitunut suorittamaan tutkinnon. Tuo motivaatiokirjeessä esille, minkä takia juuri sinun olisi hyvä saada opiskelupaikka, ja kerro miksi valitsit Metropolia Ammattikorkeakoulun ja European Business Administration -tutkinto-ohjelman. Kerro myös suunnitelmasi ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.

Valintakoe

Valintakoe toteutetaan haastatteluna.

Tradenomi (AMK), International Business and Logistics

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 30 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät opinnot on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien opintojen keskiarvo on vähintään 3,0 jos hyväksiluettavissa olevien opintopisteiden määrä on alle 180, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikoilla hyväksytty/hylätty).

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Ennakkotehtävä 

 1. Taulukko, johon olet selkeästi merkinnyt hyväksiluettavaksi ehdotettavien, jo suoritettujen opintojaksojen nimet, laajuudet ja kuvaukset sekä ehdotuksen siitä, mitä opintojaksoa Metropolian International Business and Logistics - tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa kukin hyväksiluettavaksi ehdotettava opintojakso vastaisi. Opetussuunnitelman näet täältä: https://opinto-opas.metropolia.fi/en/88094/en .
 1. Motivaatiokirje (pituus max 1 A4), jolla osoitat, että olet sitoutunut ja motivoitunut suorittamaan tutkinnon. Tuo motivaatiokirjeessä esille, minkä takia juuri sinun olisi hyvä saada opiskelupaikka, ja kerro miksi valitsit Metropolia Ammattikorkeakoulun ja International Business and Logistics -tutkinto-ohjelman. Kerro myös suunnitelmasi ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.

Valintakoe

Valintakoe toteutetaan haastatteluna.

Tradenomi (AMK), liiketalous

Hakuaika

 

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 60 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä 

Ennakkotehtävänä tulee palauttaa:

 1. Motivaatiokirje, jolla osoitat, että olet sitoutunut ja motivoitunut suorittamaan tutkinnon. Palauta kirje pdf-muodossa (pituus max. 1 A4). Tuo motivaatiokirjeessä esille, minkä takia juuri sinun olisi hyvä saada opiskelupaikka.  Voit hyödyntää näitä esimerkkikysymyksiä:
  - Miksi valitsit Metropolia Ammattikorkeakoulun ja liiketalouden tutkinto-ohjelman?
  - Miksi haluat opiskella päivä- tai monimuotototeutuksessa?
  - Kuinka voit yhdistää opinnot muihin elämänalueisiin?
  - Onko tutkinnon suorittaminen realistista elämäntilanteessasi?
   
 2. Opintosuunnitelma, jossa arvioit aiempien opintojesi vastaavuutta Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman opintojaksoihin.
  Opinto-opas löytyy täältä Opetussuunnitelmat - Metropolia Ammattikorkeakoulu.  Suunnittele, miten suoritat tutkinnon loppuun. Tallenna suunnitelma excel-taulukkoon, johon olet koonnut jo suorittamasi opintojaksot ja vertaa niitä Metropolian opetussuunnitelman opintojaksoihin eli tunnista toisiaan vastaavat opintojaksot (laajuudet voivat poiketa toisistaan). Laske kokonaislaajuus opinnoille siten, että suoritetut + Metropolian opetussuunnitelman mukaiset opinnot ovat yhteensä 210 op (pakolliset, ammatilliset, valinnaiset, harjoittelu ja opinnäytetyö).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat.

Tradenomi (ylempi AMK), Business Informatics

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5.- 15.8.2021 klo 15:00 10.6.2021 klo 11:30. 

Huom. hakukohteen aloituspaikat ovat täyttyneet, jonka johdosta haku päätettiin 10.6.2021 klo 11:30. 

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle CV:n viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi kyseiseen alaan/aineeseen (Business Informatics), ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0, ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Tradenomi (ylempi AMK), Health Business Management

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 31.10.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Depending on the phase of your Thesis proposal, the pre-assignment may be completed via the following means:

Option 1: draft a proposal relating to your intended Master Thesis topic. Please, include the following sections:

 • title/topic
 • arguments for choosing the topic - use two references, at minimum
 • purpose, aims and specific objectives / research questions of the paper
 • for the systematic data search, describe the data bases, search words, and inclusion /exclusion criteria that you intend to use
 • intended methods (description of the population, methods for data collection and data analysis) - refer to   appropriate research literature
 • ethical concerns, including data privacy - refer to appropriate literature
 • trustworthiness / reliability and validity - refer to appropriate research literature
 • scheduling and required resources

Option 2: should you already have a research proposal that has been approved by an institute of higher education, you may use that as the pre-assignment.

Tradenomi (ylempi AMK), julkiset hankinnat

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3):
  • on suoritettu alle 10 vuotta sitten (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
  • liittyvät kiinteästi julkisiin hankintoihin, ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Hakemuksen liitteenä on toimitettava hyväksiluettavaksi ehdotettavien, hakijan suorittamien opintojaksojen nimet ja kuvaukset sekä ehdotus siitä, mitä opintojaksoa haettavan tutkinto-ohjelman Metropolian hakuvuoden opetussuunnitelmassa kukin hyväksiluettavaksi ehdotettava opintojakso vastaisi (huom! opiskelijan suunnitelma ei sido tutkinto-ohjelmaa).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista  pohjakoulutuksista:
  • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) ovat alle 10 vuotta vanhoja (lasketaan hakemuksen saapumispäivästä), ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten opintojen (hakukelpoisuusehto 1/3) keskiarvo on vähintään 3,0, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Hakemuksen liitteenä (koottuna yhteen PDF-dokumenttiin) on toimitettava hyväksiluettavaksi ehdotettavien, hakijan suorittamien opintojaksojen nimet ja kuvaukset sekä ehdotus siitä, mitä opintojaksoa haettavan tutkinto-ohjelman Metropolian hakuvuoden opetussuunnitelmassa kukin hyväksiluettavaksi ehdotettava opintojakso vastaisi (huom! opiskelijan suunnitelma ei sido tutkinto-ohjelmaa).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Tradenomi (ylempi AMK), Procurement

Hakuaika

Syksyllä 2021 alkavat opinnot: 1.5. - 15.8.2021 klo 15:00

Keväällä 2022 alkavat opinnot: Ei mukana haussa

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 15 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että:

 • hakukelpoisuuden edellyttämät vastaavan tasoiset opinnot (hakukelpoisuusehto 1/3) liittyvät kiinteästi hankintatoimeen, ja
 • hyväksiluettavissa olevien hakukelpoisuuden edellyttämien vastaavan tasoisten (hakukelpoisuusehto 1/3) opintojen keskiarvo on vähintään 3,0.

Tradenomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisuus edellyttää, että seuraavat kolme ehtoa täyttyvät hakemuksen lähettämishetkellä:

 • Hakukelpoisuusehto 1/3: hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä vastaavan tasoisia (YAMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa.
   
 • Hakukelpoisuusehto 2/3: hakijalla tulee olla jokin seuraavista seuraavista pohjakoulutuksista:
  • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
  • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
  • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
  • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *
   * Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.
    
 • Hakukelpoisuusehto 3/3: hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, seuraavat seikat huomioiden:
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen (hakukelpoisuusehto 2/3), tai minkä tahansa suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon myöntämispäivän jälkeen.
  • Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeistään hakemuksen lähettämispäivään mennessä.
  • Osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden edellyttämä pohjakoulutus (hakukelpoisuusehto 2/3) on.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Työkokemus tulee olla todennettavissa virallisilla työtodistuksilla. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta edellyttää yleisissä valintaperusteissa mainittujen kriteerien (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?) lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän viimeistään 7 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä klo 15:00 mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä voit tehdä seuraavilla tavoilla riippuen opinnäytetyösi vaiheesta:

Vaihtoehto 1: ennakkotehtävänä on laatia ideapaperi omasta opinnäytetyön aiheesta. Kuvaa ideapaperissa seuraavia asioita:

 • opinnäytetyön aihe
 • vähintään kaksi lähteeseen viittaavaa perustelua, miksi aihetta on tärkeä tutkia
 • opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset/-tehtävät/-ongelmat
 • systemaattista tiedonhaun prosessia varten tietokannat, hakusanat sekä valinta/poissulkukriteerit
 • lähteisin perustuva tutkimusmenetelmä (tutkittavat, tiedonkeruu ja analyysi), jonka avulla saat vastauksen esittämiisi tutkimuskysymyksiin/-tehtäviin/-ongelmiin
 • eettiset ja tietosuojan näkökulmat (lähteisiin perustuen)
 • luotettavuus (lähteisiin perustuen)
 • aikataulu ja resurssit

Vaihtoehto 2: mikäli sinulla jo on hyväksytty tutkimussuunnitelma, voit käyttää sitä ennakkotehtävänä.

Vestonomi (AMK), vaatetusala

Hakuaika

Hakukelpoisuuskriteerit

Hakijan tulee olla suorittanut hakemuksen lähettämishetkellä vähintään 150 opintopistettä vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja suomalaisessa korkeakoulussa. Muilta osin hakukelpoisuusehdot noudattavat yleisiä valintaperusteita (kts. yllä oleva kohta Kuka voi hakea?).

Opiskelijavalintakriteerit

Opiskelijavalinta tapahtuu yleisten valintaperusteiden mukaisesti (kts. yllä oleva kohta Mitä opiskelijavalinta edellyttää?).

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00, perjantaisin suljettu)
hakijapalvelut [at] metropolia.fi

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksista 

Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt löydät Metropolian verkkosivuilla olevien koulutuskuvauksien yhteydestä.