Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Teollinen muotoilu

Mitä on teollinen muotoilu ja miten sitä opiskellaan?

Teollisen muotoilijan ammatinkuva on luova ja monipuolinen. Teollisen muotoilijan toimenkuvaan kuuluu suunnitella ja kehittää teollisesti valmistettavia tuotteita sekä erilaisia palveluita, jotka ovat sekä toiminnallisesti että visuaalisesti houkuttelevia. Muotoilijan tavoitteena on suunnitella tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, kestävät, tuotannolliset ja taloudelliset arvot.

Teollinen muotoilu vaatii usein monialaista osaamista ja yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa, kuten insinöörien, tuotannon ja markkinoinnin asiantuntijoiden kanssa. Teollinen muotoilu edellyttää taitoa käyttää erilaisia suunnitteluohjelmistoja ja -työkaluja, kuten 3D mallinnusohjelmistoja.

Opintojen tavoite

Opiskelijat oppivat tunnistamaan esinemaailmassa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä aitoja ongelmia. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa.

Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat käyttäjien elämää parantavia, toimivia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, käyttäjälähtöiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan ja kolmiulotteiseen muodonantoon. Opiskelu teollisen muotoilun pääaineissa muistuttaa suunnitteluprosessin etenemistä.

Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehitetään omaa luovuutta ja innovatiivisuutta. Omaa ajattelua käsitteellistetään ja todennetaan käsin ja tietokoneavusteisesti tuotetulla visuaalisella materiaalilla. Eri viestintämenetelmien ja kommunikaatiovälineiden avulla toimitaan vuorovaikutuksessa työryhmien muiden osapuolten kanssa ja opitaan esittelemään oman suunnitteluprosessin tuloksia. Materiaalituntemus ja välineiden hallinta lisääntyy kun osaamista sovelletaan tuotettaessa hallittua kolmiulotteista muotomaailmaa.

Projekti- ja liiketoimintaosaaminen sekä osallistuminen todellisiin tuotekehitysprojekteihin valmentavat opiskelijoita vastaamaan elinkeinoelämän asettamiin haasteisiin ja työelämään, jossa monialaiset asiantuntijat kohtaavat. Muotoilu on ajattelua, innovatiivista osaamista.

Teollisen muotoilun opinnäytetöitä

Ready 18 - teollisen muotoilun opinnäytetyöt

Työkenttä

Teollinen muotoilu on ala, joka vaatii jatkuvaa kehittymistä ja oppimista uusista teknologioista ja trendeistä. Teolliset muotoilijat suunnittelevat tuotteita ja palveluita eri toimialoille ja asiakkaille. Teolliset muotoilijat työskentelevät tyypillisesti suunnittelutoimistoissa, yritysten tai julkisen sektorin monialaisissa tuotekehitysryhmissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Teollisen muotoilijan työ sisältää usein seuraavia tehtäviä:

  • Asiakastarpeiden tunnistaminen ja tutkiminen tuotteen suunnittelua varten
  • Konseptisuunnittelu ja 3D-mallinnus
  • Tuotekehityksen ohjaaminen ja yhteistyö tuotannon ja teknisten asiantuntijoiden kanssa
  • Prototyyppien valmistaminen ja testaaminen
  • Tuotteen teknisen dokumentaation tuottaminen
  • Brändin ja tuotteen markkinointimateriaalien suunnittelu
  • Kilpailijoiden seuraaminen ja markkinatrendien analysointi
  • Tuotteen jatkokehitys ja muutokset asiakaspalautteen perusteella

Opiskelijoiden kokemuksia

Joona Ström.

Joona Ström

Opiskelijaelämää ja kohti tulevaisuutta teollisena muotoilijana

Joona opiskelee neljättä vuotta teollista muotoilua. Teollisen muotoilun opiskelu Metropoliassa on ollut Joonan mielestä hyvin hauskaa ja vaihtelevaa. - Opetustapa vaihtelee kursseittain hyvin paljon, joka on ollut minulle todella virkistävää, Joona kertoo. Osa kursseista vietetään kokonaan tietokoneen ääressä 3D mallintamassa, kun taas osassa piirretään ja hahmotellaan muotoja ja osa kursseista on enemmän teoriaa ja lukemista. On myös projektikursseja, joissa valitaan kurssin alussa aihe, jonka ympärille tehdään puu- ja metallipajoilla varsinaiset kunnolliset tuotteet, kuten vaikka astiasto tai lamppu.

- Hain ensimmäisen vuoteni keväällä opiskelijakuntamme METKAn tutoriksi ja toisena vuonna halusin jatkaa tutorointitehtäviä ja päätin hakea tutorvastaavaksi. Mielestäni verkostoituminen muiden alojen ja koulujen opiskelijoihin on ollut hyvin helppoa tutoroinnin avulla, jonka näen suureksi avuksi tulevaisuudessa jopa sen jälkeen, kun valmistun teolliseksi muotoilijaksi, Joona toteaa. En ole varma mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja koitan pitää mahdollisimman vapaat ovet kaikelle, koska teollisia muotoilijoita tarvitaan kaikkialla suunnittelemassa tuotteita, palveluita, käyttöliittymiä ja ohjelmistoja.

Joona suoritti vaihto-opinnot kolmannen opiskeluvuoden keväällä Irlannissa Maynooth Yliopistossa Design Innovation, Erasmus vaihto-opiskelijana.

Kenelle suosittelisit teollista muotoilua ja miten voi valmistautua pääsykokeisiin?

- Suosittelisin teollista muotoilua kaikille luoville ja sosiaalisille henkilöille, jotka ovat koskaan halunneet luoda jotakin omaa tai ovat miettineet, miksi joku tavara tai palvelu toimii huonosti ja miettinyt sille ratkaisua. Suureksi osaksi teollinen muotoilija on kuitenkin pulmien ratkoja ja tulevaisuuden luoja, Joona kiteyttää.

- Valintakokeissa suosittelen pitämään pään kylmänä ja tekemään vaan sellaisia töitä, jotka ovat sinun näköisiäsi. Meitä on erilaisia ja kaikkien töiden ei tarvitse näyttää taideteoksilta. Välillä hyvin simppeli mittakuva on muutenkin paljon selkeämpi, kuin maalaus täynnä kaikkea. Älkää kuitenkaan unohtako, että olemme luovalla alalla ja kaikki pitävät taiteesta, Joona muistuttaa lopuksi.