Teollinen muotoilu, muotoilija (AMK)

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Millaista on opiskella teollista muotoilua?

Dylan kertoo videolla teollisen muotoilun opinnoistaan.

Teollisen muotoilijan ammatinkuva on luova ja monipuolinen. Teollisen muotoilijan toimenkuvaan kuuluu suunnitella ja kehittää teollisesti valmistettavia tuotteita sekä erilaisia palveluita, jotka ovat sekä toiminnallisesti että visuaalisesti houkuttelevia. Muotoilijan tavoitteena on suunnitella tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, kestävät, tuotannolliset ja taloudelliset arvot.

Teollinen muotoilu vaatii usein monialaista osaamista ja yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa, kuten insinöörien, tuotannon ja markkinoinnin asiantuntijoiden kanssa. Teollinen muotoilu edellyttää taitoa käyttää erilaisia suunnitteluohjelmistoja ja -työkaluja, kuten 3D mallinnusohjelmistoja.

Opintojen tavoite

Opiskelijat oppivat tunnistamaan esinemaailmassa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä aitoja ongelmia. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa.

Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat käyttäjien elämää parantavia, toimivia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, käyttäjälähtöiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan ja kolmiulotteiseen muodonantoon. Opiskelu teollisen muotoilun pääaineissa muistuttaa suunnitteluprosessin etenemistä.

Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehitetään omaa luovuutta ja innovatiivisuutta. Omaa ajattelua käsitteellistetään ja todennetaan käsin ja tietokoneavusteisesti tuotetulla visuaalisella materiaalilla. Eri viestintämenetelmien ja kommunikaatiovälineiden avulla toimitaan vuorovaikutuksessa työryhmien muiden osapuolten kanssa ja opitaan esittelemään oman suunnitteluprosessin tuloksia. Materiaalituntemus ja välineiden hallinta lisääntyy kun osaamista sovelletaan tuotettaessa hallittua kolmiulotteista muotomaailmaa.

Projekti- ja liiketoimintaosaaminen sekä osallistuminen todellisiin tuotekehitysprojekteihin valmentavat opiskelijoita vastaamaan elinkeinoelämän asettamiin haasteisiin ja työelämään, jossa monialaiset asiantuntijat kohtaavat. Muotoilu on ajattelua, innovatiivista osaamista.

Muotoilun tutkinto-ohjelmassa tehdään monenlaista yhteistyötä niin työelämän, kolmannen sektorin, yksittäisten toimeksiantajien kuin Metropolian muiden alojen toimijoiden kanssa. Tutustu yhteistyön muotoihin Luovan Dimension sivuilla.

Tutustu teollisen muotoilun opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Teollisen muotoilun opiskelijatöitä

Teollisen muotoilijan työkenttä

Teollinen muotoilu on ala, joka vaatii jatkuvaa kehittymistä ja oppimista uusista teknologioista ja trendeistä. Teolliset muotoilijat suunnittelevat tuotteita ja palveluita eri toimialoille ja asiakkaille. Teolliset muotoilijat työskentelevät tyypillisesti suunnittelutoimistoissa, yritysten tai julkisen sektorin monialaisissa tuotekehitysryhmissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Teollisen muotoilijan työ sisältää usein seuraavia tehtäviä:

 • Asiakastarpeiden tunnistaminen ja tutkiminen tuotteen suunnittelua varten
 • Konseptisuunnittelu ja 3D-mallinnus
 • Tuotekehityksen ohjaaminen ja yhteistyö tuotannon ja teknisten asiantuntijoiden kanssa
 • Prototyyppien valmistaminen ja testaaminen
 • Tuotteen teknisen dokumentaation tuottaminen
 • Brändin ja tuotteen markkinointimateriaalien suunnittelu
 • Kilpailijoiden seuraaminen ja markkinatrendien analysointi
 • Tuotteen jatkokehitys ja muutokset asiakaspalautteen perusteella

Opiskelijoiden kokemuksia

Tero Ohranen kertoo teollisen muotoilun opinnoistaan.

Kysyttävää teollisen muotoilun opinnoista?

Voit kysyä myös yhteissähköpostissa

Lähetä kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen muotoilu [at] metropolia.fi (muotoilu[at]metropolia[dot]fi).

Design Metropolia Instagram

Muotoilun sivut

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Teollisen muotoilun opintojen aloitus

Onneksi olkoon! Sinut on valittu Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijaksi valintakokeessa saamiesi pisteiden perusteella.

Orientaatiojakso

Opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024 klo 09.00 orientaatiojaksolla Arabian kampuksella osoitteessa Hämeentie 135 D

Muistathan ottaa ensimmäisenä päivänä mukaan henkilöllisyystodistuksesi. Aloittavien opiskelijoiden henkilöllisyys tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Orientaatio (19.-21.8.) ja sitä seuraavat opetuspäivät kestävät pääsääntöisesti klo 9.00–16.00, mutta varaudu siihen, että aikoihin saattaa tulla pieniä muutoksia. Orientaatiojaksolla läsnäolo on pakollista.

Orientaatiojaksolla käsiteltäviä asioita ovat mm:

 • Opetussuunnitelma, lukujärjestys ja ilmoittautumiset
 • Toimipisteen ja tutkinto-ohjelman käytännöt
 • AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
 • HOPS (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen)
 • Metropolian tietotekniset järjestelmät
 • Opiskelijahyvinvointipalveluiden, kirjaston ja opiskelijajärjestöjen esittelyt
 • Mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojen aikana

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloittamiseen tai sisältöihin liittyen, voit olla yhteydessä
Laura Kivistöön 1.8.2024 alkaen:
laura.kivisto [at] metropolia.fi (laura[dot]kivisto[at]metropolia[dot]fi)

Metropolian hakijapalvelut vastaa hakuprosessiin ja opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyviin kysymyksiin myös kesän aikana:

hakijapalvelut metropolia fi
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma-to klo 10.00–13.00

Hyvää kesää ja tapaamisiin elokuussa!

Tutorien terveiset uusille opiskelijoille