XR Design,
Muotoilun tutkinto-ohjelma AMK, päiväopiskelu

Muotoilun ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan täydennyskoulutus

Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Aloituspaikat
18
Hinta
Maksuton

XR Design-opiskelijana opit luomaan innovatiivisia sisältöjä virtuaali- ja laajennetun todellisuuden ympäristöihin. Opit suunnittelemaan tiloja, konsepteja ja esineitä, jotka toteutat virtuaaliympäristöön työkaluinasi 3D-mallinnusohjelmat ja pelimoottorit.

XR-sisällöntuotannon taidot

Työkaluihin syvennytään laajoilla opintojaksoilla, joilla opitaan tärkeimmät XR-sisällöntuotannon taidot

 • sovellusten konseptointi
 • tila- ja esinemuotoilun perusteet
 • 3D-mallinnus ja -animointi
 • 3D-mallien valaisu ja teksturointi
 • 3D-mallien tuonti pelimoottoreihin
 • interaktiivisuuden luominen ohjelmoinnin avulla
 • käyttöliittymien suunnittelu virtuaali- ja laajennetun todellisuuden sovelluksiin
 • julkaisujen tekeminen virtuaali- ja laajennetun todellisuuden laitteille
 • pikseli- ja vektorigrafiikka
 • liikegrafiikka
 • 360 video

Ryhmätyöskentelyä ja työelämäprojekteja

XR Design -opinnoissa keskeistä on oppiminen erilaisia käytännön harjoitustöitä tekemällä.

XR-tuotannot syntyvät yleensä usean eri alueen erikoisosaajien yhteistyönä. Opintojen aikana työskennellään työelämän toimintatapoja simuloivissa tuotantoryhmissä. Intensiivinen työskentelymalli edellyttää opiskelijalta sitoutumista kokopäiväiseen opiskeluun.

XR Design -opiskelijat tekevät opintojensa aikana isoja projekteja, joissa tutustutaan ja syvennytään XR-tuotannon erityisalueisiin. Opiskelun loppuvaiheessa projekteja tehdään usein yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Opintojen rakenne

Muotoilija (AMK) -tutkinto koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Muotoilun koulutuksen yhteiset perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin kuuluu esimerkiksi

 • kieli- ja viestintäopintoja,
 • opiskeluun orientoitumista,
 • yritystoimintaa ja markkinointia sekä
 • muotoilun ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua.

Ammattiopinnoissa paneudutaan XR-tuotannon työvälineisiin ja tuotantoprosesseihin syvällisesti. Perinteisten visuaalisen viestinnän taitojen opinnot tukevat XR-osaamisen kehittymistä.

Tutkintoon sisältyy puolen vuoden opintojen laajuinen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu jotakin XR-tuotannon osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

XR-teknologia on kehittyvä tulevaisuuden ala, jossa syntyy uusia työmahdollisuuksia:

 • suunnitelmien havainnollistaminen rakentamisessa, teollisuudessa ja muotoilussa
 • 3D-pelit ja 3D-simulaattorit
 • virtuaalilavasteet elokuvissa ja televisiossa
 • terveysteknologian XR-sovellukset
 • tieteen havainnollistaminen

Työpaikka voi löytyä vaikkapa

 • peli- tai viihdeteollisuudesta
 • TV- ja elokuvatuotannoista
 • suunnittelutoimistoista
 • markkinointi- ja mainosalalta
 • opetusmateriaalin tuotannosta tai
 • tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Opiskelijoiden kokemuksia XR Designista

XR Designin videot