Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Aloituspaikat
36
Hinta
Maksuton

Visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelu auttaa sinua löytämään unelma-ammattisi laaja-alaiselta muotoilun ja viestinnän kentältä. Hae meiltä tarvitsemasi tiedot ja taidot!

Visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelijana saat valmiudet toimia suunnittelijana monipuolisesti useiden eri alojen sisällöntuotantoon ja viestintään liittyvissä tehtävissä. Opiskelijoidemme suurimpia työnantajia ovat:

 • Mainos-, viestintä- ja design-toimistot
 • Web-sisällöntuotantoyhtiöt
 • Peli- ja ohjelmistotalot
 • Yritysten sisäiset viestintä- ja markkinointiyksiköt
 • Video- ja animaatiotuotantoyhtiöt

Sisällön laaja-alaisuudesta johtuen visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelijaksi hakiessasi valitset jo ennakkotehtävävaiheessa joko graafisen suunnittelun tai liikkuvan grafiikan linjan. Visuaalisen suunnittelun opinnot ja vahva työelämälähtöisyys ovat keskeisiä molemmissa linjavaihtoehdoissa. Suuntautumisella joko graafiseen suunnitteluun tai liikkuvaan grafiikkaan varmistat ammattiosaamisesi erikoistuneissa alan työtehtävissä.

Opintojen rakenne ja sisältö

Visuaalisen viestinnän muotoilijan 240 opintopisteen laajuinen muotoilija (AMK) tutkinto koostuu:

Yhteiset perusopinnot (25 OP)

Oman erikoistumisalan ammattiopinnot (145 OP)

Graafinen suunnittelu:

 • markkinointiviestintää ja mainontaa
 • julkaisujen suunnittelua
 • yritys- ja tuoteilmeitä
 • brändinhallintaa ja palvelumuotoilua
 • verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalista suunnittelua
 • informaation visualisointia ja kuvitusta

Tutustu graafisen suunnittelun opetussuunnitelmaan

Liikkuva grafiikka:

 • liikegrafiikkaa ja animaatiota
 • tv-, video- ja tehostetuotantoja
 • peligrafiikkaa ja pelialan visuaalista suunnittelua
 • animoitua brändi- ja informaatiografiikkaa

Tutustu liikkuvan grafiikan opetussuunnitelmaan

Vapaasti valittavat opinnot (15 op)

Monialainen innovaatioprojekti (10 op)

Harjoittelu (30 op)

Opinnäyte (15 op)

Työelämään

Visuaalisen viestinnän muotoilijana voit työskennellä esimerkiksi:

 • graafisena suunnittelijana
 • art directorina
 • visuaalisena käyttöliittymäsuunnittelijana (UI-/UX-suunnittelu)
 • kuvittajana tai peligraafikkona
 • animaattorina tai liikegrafiikan suunnittelijana

Työskentelet mainos- ja suunnittelutoimistoissa, pelitaloissa, tv- ja elokuvatuotannoissa tai viestintätoimistoissa. Voit toki ryhtyä myös yrittäjäksi.

Opiskelijoiden kokemuksia

Elina Niemistö

Graafinen suunnittelu, Elina Niemistö.

Graafisesta suunnittelusta kiinnostuneelle Elina Niemistölle opinnot viestintäalalla ja ura visuaalisen viestinnän parissa ovat olleet päivän selvä vaihtoehto jo pitkään.

Metropoliasta Elina onkin ammentanut uutta ammatillista osaamista ja luovia ideoita haaveidensa tueksi. Urasuunnitelmia ovat vauhdittaneet myös haastava työharjoittelu arvostetussa hasan & partners -mainostoimistossa.

Unelmana ammatti graafisena suunnittelijana

Urasuunnittelu on helppoa, kun omat haaveet ja tavoitteet ovat tiedossa. Määrätietoiselle ja visuaalisesti lahjakkaalle Elina Niemistölle viestintäala oli itsestään selvä vaihtoehto. Metropolian viestinnän koulutusohjelmassa graafista suunnittelua opiskeleva Elina on tyytyväinen käytännönläheisiin opintoihinsa.

Metropolian viestinnän koulutusohjelma jakautuu kolmeen itsenäiseen ammatilliseen suuntautumisvaihtoehtoon, joita ovat 3D-animointi ja -visualisointi, Graafinen suunnittelu ja Digitaalinen viestintä. Noin neljä vuotta kestävästä koulutusohjelmasta valmistuu medianomeja (AMK).

Ennen nykyisiä opintojaan Elina valmistui liiketalouden tradenomiksi, suuntautumisenaan mainonta ja yritysviestintä. Kiinnostus visuaalista suunnittelua kohtaan sai hänet jatkamaan opintojaan.

− Graafinen suunnittelu oli jo pitkään ollut ammattihaaveeni, ja olin kuullut Metropolian viestinnän koulutusohjelmasta hyvää palautetta siellä jo opiskelevilta ystäviltäni. Niinpä minäkin päätin hakea Metropoliaan opiskelemaan graafista suunnittelua.

Kriittinen ja kannustava opiskelijayhteisö

Graafisen suunnittelun opinnoissa perehdytään sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Opinnot sisältävät muun muassa tietoa kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelusta, visuaalisista tuotantoprosesseista, suunnittelussa käytettävistä tietokoneohjelmista ja kaupallisesta toiminnasta. Opiskelutavat ovat monipuoliset ja käytännön harjoittelulla on opinnoissa suuri rooli.

− Graafisen suunnittelun kursseilla työt ovat suurimmaksi osaksi yksilötehtäviä, mutta esimerkiksi viestinnän teoriaa koskevilla kursseilla tehdään usein ryhmätöitä.

Erityisen hyödylliseksi Elina on kokenut muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa käydyt palautekeskustelut, joiden avulla omasta työstä on mahdollista saada konkreettista palautetta ja kritiikkiä.

− Graafisen suunnittelun opinnoissa ehdottomasti antoisinta ovat olleet kurssien päätteeksi pidettävät kritiikkitilaisuudet, joissa opiskelijat ja opettajat keskustelevat ja antavat palautetta toisilleen kurssilla tehdyistä töistä. Luokkamme kesken on aina ollut hyvä ja kannustava yhteishenki, eikä näitä tilaisuuksia koskaan ole tarvinnut pelätä.

Työharjoittelun kautta kohti urahaaveita

Elina on päässyt harjoittelemaan oppimaansa myös työelämässä. Elina suoritti opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun hasan & partners -mainostoimistossa, jossa hän työskenteli AD-assistenttina. Työharjoittelun aikana Elinan työnkuvaan kuuluivat ensisijaisesti mainosmateriaalien graafinen viimeistely ja presentaatiomateriaalien tuottaminen. Elina pääsi toteuttamaan AD:lta tulleita alustavia piirroksia ja ideoita valmiiksi materiaaleiksi.

− Parhaat puolet työssäni olivat ehdottomasti loistavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri, sekä monipuoliset projektit ja työn vaihtelevuus.

− Työharjoittelujakso oli erittäin mielenkiintoinen. Harjoittelu antoi minulle teknisten taitojen lisäksi monipuolisen näkemyksen mainonnan prosesseista ja suunnittelutyöstä. Lisäksi opin työelämässä tärkeää stressinsietokykyä.

Harjoittelunsa jälkeen Elina vietti vuoden mainostoimistossa työskennellen. Nyt, palattuaan takaisin opintojen pariin hän tekee edelleen satunnaisia työrupeamia hasan & partnersilla. Opintoja Elinalla on jäljellä vielä noin vuoden verran. Valmistumisen jälkeen töiden jatkaminen mainostoimistossa olisi kiinnostava vaihtoehto.

− Jossain vaiheessa olisi mielenkiintoista kokeilla työskentelyä myös pienessä kollektiivissa. Lisäksi olen kiinnostunut kuvitustöistä.

Tähtäätkö sinäkin viestintäalalle?

Viestintäalan koulutus ja työ graafisella alalla kiinnostavat monia. Mitä Elina kertoisi alasta kiinnostuneille?

− Viestintäalalla olennaista on oma-aloitteisuus ja motivaatio kehittää itseään jatkuvasti. Myös ammatillinen yleissivistys on tärkeää. Metropoliaa suosittelen erityisesti niille, jotka haluavat käytäntöpainotteista koulutusta graafisesta suunnittelusta.

− Luovalla alalla on kova kilpailu ja freelance-työ vaatii joustavuutta, kovaa motivaatiota, aktiivisuutta ja kärsivällisyyttä. Mainosmaailma vaatii työntekijältään stressinsietokykyä ja loputonta innostusta.

(teksti Studentum.fi-sivustolta)

Visuaalisen viestinnän muotoilu videoina

Visuaalisen viestinnän muotoilu Metropolia