Digitaalinen muotoilu, muotoilija (AMK), päiväopiskelu

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Digitaalisen muotoilun ammattilaisena hallitset digitaalisten palveluiden suunnittelun ja tuotannon monipuolisesti. Ymmärrät design-ajattelun periaatteet ja tunnet alan suunnitteluprosessit.

Ihmiskeskeinen suunnittelu, verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat sinun alaasi.

Opintojen rakenne ja sisältö

Muotoilijan (AMK) tutkinto koostuu kaikille yhteisistä perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Muotoilun koulutuksen perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin sisältyy esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä median, muotoilun ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua.

Ammattiopinnoissa opiskelijat perehtyvät monipuolisesti käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluun, palvelumuotoilun menetelmiin, konseptikehitykseen, sisällöntuotantoon, toteutusteknologioihin ja digitaalisten kanavien erilaisiin julkaisumahdollisuuksiin.

Tutkintoon sisältyy viiden kuukauden mittainen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu tyypillisesti jotakin digitaalisen muotoilun osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Tavoittelemme koulutuksessamme kestävän kehityksen periaatteita.

Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelmassa tehdään monenlaista yhteistyötä niin työelämän, kolmannen sektorin, yksittäisten toimeksiantajien kuin Metropolian muiden alojen toimijoiden kanssa. Tutustu yhteistyön muotoihin Luovan Dimension sivuilla.

Tutustu Digitaalisen muotoilun opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Digitaalisen muotoilun asiantuntijaksi

Digitaalisen muotoilun opinnot ovat kiinteässä yhteydessä työelämään. Opiskelijat pääsevät opintojen aikana kartuttamaan kokemusta aidoissa työelämän asiakasprojekteissa.

Valmistumisen jälkeen voit työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Hallitset digitaalisen mediatuotannon työprosessit ja tuotannolliset taidot.

Työnimekkeesi valmistumisen jälkeen voi olla

  • Palvelumuotoilija
  • UI/UX designer
  • Front end developer
  • Designer

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi

  • media- tai mainostoimistossa
  • suunnittelu- tai viestintätoimistoissa
  • yritysten viestintäyksiköissä
  • it-yrityksissä tai
  • koulutusalalla.

Millaista on digitaalisen muotoilun opiskelu?

Tutustu digitaalisen muotoilun opiskelijoiden ylläpitämään sivustoon, josta saat tietoa ja vinkkejä digimuotoiluun hakemiseen ja siellä opiskeluun.

Lue lisää digimuotoilu.metropolia -sivustolta

Digitaalisen muotoilun syksyn 2020 fuksiryhmän tekemä esittelyvideo digitaalisen muotoilun opiskelusta Metropoliassa.

Opiskele digitaalista muotoilua avoimessa AMK:ssa

Digitaalinen muotoilu tarjoaa avoimen AMK:n kautta itsenäisesti suoritettavan 5 opintopisteen opintojakson Generatiivinen tekoäly muotoilijan työvälineenä.

Ilmoittautuminen opintojaksolle 1.10.2023 - 30.4.2024 Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Lue lisää avoimesta AMKsta.

Kysyttävää digitaalisen muotoilun opiskelusta?

Hakeminen

  • Hakuaika
    13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
    Opintojen aloitus
    Syksy 2024
    • Päiväopiskelu

    Hakuohjeet ja valintaperusteet

    Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

    Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

  • Hakuaika
    1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
    Opintojen aloitus
    Syksy 2024
    • Päiväopiskelu

    Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

    • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
      TAI
    • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

    Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

    Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

  • Hakuaika
    1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
    Opintojen aloitus
    Syksy 2024
    • Päiväopiskelu

    Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

    Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

    Hakuohjeet: Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  • Hakuaika
    1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
    Opintojen aloitus
    syksy 2024
    • Päiväopiskelu

    Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

    Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

    Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Digitaalisen muotoilun opintojen aloitusohjeet

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.