Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 1.5. - 15.7.2021
 • 1.5. - 31.10.2021
 • 1.9. – 15.9.2021
 • 1.11.-22.12.2021
 • 16. - 30.3.2022
Aloituspaikat
Hakuväylien aloituspaikkamäärät on ilmoitettu hakuväylien omissa ohjeissa
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • web-kehitys, mobiilikehitys, pelikehitys
 • ohjelmointi, ohjelmistokehitys
 • tietojärjestelmät, datan käsittely, koneoppiminen, tekoäly
 • digitaaliset verkkopalvelut, mediatuotanto, mediajakelu
 • IoT, tietoverkot, sulautetut tietokonejärjestelmät
 • tietoturva, kyberturvallisuus, pilvipalvelut
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia

Haluatko alalle

 • jossa saat suunnitella ja kehittää käytännönläheisesti ICT-sovelluksia ja -ratkaisuja

 • jossa voit luoda tulevaisuuden tuotteita ja palveluja uusia oivalluksia ja tietotekniikkaa yhdistämällä

 • joka on globaali ja kansainvälinen edelläkävijä ja uudistaja

 • jonka työpaikkoja ja työmahdollisuuksia on kaikkialla

Koulutukseen voi hakea näiden hakuväylien kautta

Kevään yhteishaku ja Syksyn yhteishaku

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Jos yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneella ei ole tutkintoon hyväksiluettavia aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, opiskelija aloittaa tutkinto-opinnot ensimmäisen vuoden opinnoilla (60 op) ja osallistuu pääainevalintaan ensimmäisen opintovuoden lopussa. Opintojen aloittamiseen ohjeistetaan uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Jos yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneella on tutkintoon hyväksiluettavia aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, joita opiskelija haluaa hakea hyväksiluettavaksi, tutkinto-opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu).

Haku Metropolian Avoimen amk:n opintojen perusteella

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Löydät hakulomakkeen täältä (Opintopolku.fi): kohta Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon hyväksiluettavia Metropolian Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia. Hakeminen on mahdollista, kun Metropolian Avoimen amk:n opintosuoritukset (60 op) on kirjattu Metropolian Avoimen amk:n opintorekisteriin (OMA). Keskeneräisillä opintosuorituksilla ei voi hakea.
 • Tutkinto-opinnot alkavat Metropolian Avoimen amk:n opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyväksiluvut tehdään tutkinto-ohjelman määrittämillä tavoilla tutkinnon eri osiin. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Pääperiaatteena on, että opiskelija tekee puolen vuoden ajan tutkinto-ohjelman määrittelemiä ensimmäisen opintovuoden opintoja ja osallistuu pääainevalintaan ensimmäisen opiskelulukukauden lopussa. Jos tutkinto-opiskelupaikan saaneen taustalla on Metropolian Avoimen amk:n opintojen lisäksi myös muita tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja, henkilökohtainen opintosuunnitelma määritellään suoritetun opintokokonaisuuden pohjalta.
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu), ei kesken lukukausien. Hakemusten käsittely, valintapäätösten tekeminen, opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät menettelytavat ja tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelijan virallisten tietojen vieminen opiskelijarekisteriin (OMA) kestävät jonkin aikaa. Hae paikkaa ajoissa, ettei opintojen alkaminen lukukauden alussa vaarannu.
 • Jos tavoitteenasi on aloittaa opinnot syyslukukauden alussa (elokuu), hae viimeistään 15.7.
 • Jos tavoitteenasi on aloittaa opinnot kevätlukukauden alussa (tammikuu), hae viimeistään 22.12.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Löydät hakulomakkeen täältä (Opintopolku.fi): kohta Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 180 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto). Opintojen tulee olla hakuvaiheessa valmiina eli arvioituna ja kirjattuna. Keskeneräisillä opintosuorituksilla ei voi hakea.
 • Tutkinto-opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyväksiluvut tehdään tutkinto-ohjelman määrittämillä tavoilla tutkinnon eri osiin. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät pääaineen opetussuunnitelman, hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta.
 • Opinnot voi aloittaa joustavasti lukuvuoden eri aikoina.

Siirtohaku

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Löydät hakulomakkeen täältä (Opintopolku.fi): kohta Siirtohaku: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Siirtohaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelijan opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta, jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA). Opiskelijan opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu).

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen ja yhdessä oppiminen

Opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, vastuunottoa opiskelusta, sitoutumista opiskeluun ja ajanhallintataitoja. Opinnot sisältävät lähiopetusta/etäopetusta, projektiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua alan yrityksissä. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämäprojekteissa. Aiemmin hankittua korkeakoulutasoista osaamista on mahdollista hyväksyttää tutkintoon, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Aiemmin hankittu hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan. Hyväksiluvut selvitetään opintojen alkaessa.

Opinnoissa edellytettävä kielitaito

Opinnot toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Osa pääaineista toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi. Kaikissa pääaineissa käytetään englanninkielistä opiskelumateriaalia. Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta. Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on opinnoissa edellytettävä kielitaito.

Lähiopetuksessa edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Tieto-ja viestintätekniikan opetustilat: Karamalmi ja Myllypuro

 • Ensimmäisen vuoden opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella, Karaportti 2, Espoo.
 • Näiden pääaineiden opinnot (2. -  4. opintovuosi) järjestetään Karamalmin kampuksella: Hyvinvointi-ja terveysteknologia, Mediatekniikka, Mobile Solutions, Pelisovellukset, Smart IoT Systems.
 • Ohjelmistotuotanto-pääaineen opinnot järjestetään Myllypuron kampuksella tämänhetkisen tiedon mukaan ainakin syksyyn 2024 asti.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnon (240 op) rakenne

 • Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
 • Pääaineopinnot 90 op
 • Valinnaiset ammattiopinnot 10 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op  
 • Tekniikan alan ruotsi 5 op TAI Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5 op (koulusivistyskieli määrittää, kumpi opinto edellytetään tutkintoon)
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Menetelmäopinnot 5 op
 • Harjoittelu 15 op + 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Ensimmäisen opintovuoden opinnot

Ensimmäisen opintovuoden opinnot (Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op) koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: 

 • Mobiilit terveyssovellukset (15 op)
 • Web-tekniikat ja digitaalinen media (15 op)
 • Pelikehitys (15 op)
 • Älykkäät IoT-laitteet (15 op)

Tiimi-ja projektipainotteiset opinnot sisältävät ammattiopintoja (mm. ohjelmointi), matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja (suomi ja englanti), alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita ja liiketaloutta. Kaikissa neljässä opintojaksossa on ohjelmointia, mutta ohjelmointikieli vaihtelee opintojaksoittain. Matematiikan opintojen sisältö: lausekkeet ja yhtälöt, funktiot, vektorit ja matriisit. Fysiikan opintojen sisältö: mekaniikka, sähköoppi, värähtelyt ja aaltoliike

Lähiopetukseen osallistumista edellytetään

Opiskelu on täysipäiväistä: 1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä. Lähiopetuksessa on läsnäolovaatimus. Opiskelijoiden tulee osallistua lukujärjestyksiin merkityille lähiopetustunneille. Opetustunnit sijoittuvat ma - pe klo 9.00 - 18.00. Lähiopetukseen osallistumisella on positiivinen vaikutus opintomenestykseen, ja opintomenestyksellä on suuri merkitys mm. pääainevalinnassa. Päiväopiskelu ei mahdollista kokopäivätyön tekemistä opintojen ohella, itse valitsemanaan ajankohtana tai yksilötyönä. Lomamatkoja ei tule varata uusien opiskelijoiden perehdytyspäiville ja lähiopetusviikoille.

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineopinnot ja pääainehaku

Pääainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa joulukuussa ja toukokuussa, ja pääaineopinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa  tammikuussa ja elokuussa. Tammikuussa ja elokuussa pääaineopinnot aloittavilla on toisistaan poikkeava pääainetarjonta.

Pääainevalinnan periaatteita

 • Opiskelija ei voi itse valita, osallistuuko joulukuun vai toukokuun pääainehakuun: opintojen aloittamisajankohta ja hyväksiluettavat korkeakoulutasoiset opinnot vaikuttavat pääaineen valinta-ajankohtaan.
 • Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna tai hyväksiluettuna 60 op ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä.
 • Opiskelija ei välttämättä pääse siihen pääaineeseen, johon ensisijaisesti haluaa.
 • Pääaineeseen otetaan tietty enimmäismäärä opiskelijoita.
 • Jos pääaineeseen hakevia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään ensimmäisen opintovuoden opintomenestystä (suoritettujen ensimmäisen opintovuoden opintojaksojen arvosanojen keskiarvo).
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

Toukokuun pääainevalinnassa mukana olevat, elokuussa alkavat pääaineet

 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)
 • Mediatekniikka (opetuskieli suomi)
 • Mobile Solutions (opetuskieli englanti)
 • Ohjelmistotuotanto (opetuskieli suomi)
 • Pelisovellukset (opetuskieli suomi)
 • Smart IoT Systems (opetuskieli englanti)

Joulukuun pääainevalinnassa mukana olevat, tammikuussa alkavat pääaineet

 • Ohjelmistotuotanto (opetuskieli suomi)
 • Mobile Solutions (opetuskieli suomi)
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineiden sisältökuvaukset

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Terveyteen liittyvä toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Perinteisesti terveysteknologian ratkaisuja, kuten kuvantamislaitteita, potilasmonitoreja, verenpainemittareita ja potilastietojärjestelmiä on käytetty sairauksien hoitamisessa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Nykyisin ja tulevaisuudessa näiden lisäksi keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja uusiin asiakaslähtöisiin palveluihin. Toimintaympäristön ja -mallien muuttuessa uusia hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuja tarvitaan.

Esimerkkeinä meneillään olevasta muutoksesta ovat mm. koneoppimiseen perustuvat järjestelmät tukemaan lääkinnällisten kuvien tulkitsemista, robotiikan ratkaisut tehostamaan sairaaloiden logistiikkaa, pienikokoiset kuvantamislaitteet mahdollistamaan kuvantamispalvelut sairaaloiden ulkopuolella, kotona käytettävät langattomat mittausjärjestelmät tuottamaan tietoa ihmisen terveydentilasta hoitoprosessin tueksi. Lisäksi hyvinvointia mittaavia sovelluksia, mm. aktiivisuusrannekkeita, on alettu hyödyntää myös osana terveydenhuoltoa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat valtavia. Oleellista on käyttäjien, käyttöympäristön, toimintamallien ja -tapojen, tuotteiden käyttötarkoituksen sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen merkityksen huomioiminen ja ymmärtäminen sovellettaessa teknologiaa. Tärkeää on myös tuntea alan sääntelyä, joka ohjaa vahvasti tuotteiden kehitystä.

Hyvinvointi- ja terveysteknologia -pääaineen suorittaneena

 tunnet ja ymmärrät ihmisestä mitattavia fysiologisia signaaleja, niiden mittaamiseen käytettyjä antureita, langattomia ratkaisuja, mittauslaitteita ja -menetelmiä, mittaustiedon käsittelyä ja tallentamista, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi fysiologisiin mittauksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektinhallinnan ja asiakastiedon tärkeyden

 tunnet ja ymmärrät web-sovelluskehittämistä, sosiaali- ja terveysalaan liittyviä sähköisiä ratkaisuja, toimintaperiaatteita, palveluita, käyttäjiä ja asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi web-sovelluksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektin johtamisen, liiketoiminnan ja käytettävyyden näkökulmat

tunnet ja ymmärrät terveydenhuollon ympäristöä sekä potilasvalvonnan, lääketieteellisen kuvantamisen, telelääketieteen ja robotiikkaan liittyviä laitteita ja ratkaisuja, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden kehitystä ohjaavia viranomaismääräyksiä sekä alalla hyödynnettäviä standardeja liittyen mm. laadun ja riskinhallintaan

voit syventää tai laajentaa osaamistasi valinnaisten opintojen avulla esimerkiksi lääketieteellisiin laitteisiin, koneoppimiseen, ohjelmistotuotantoon tai liiketoimintaan

Suomessa terveysteknologia-ala on ollut vuosia tasaisessa kasvussa ja tarve osaaville työntekijöille on kova. Valmistuneiden työtehtävät ovat liittyneet mm. tuote- ja sovelluskehitykseen, huoltoon, laadun varmistukseen, projektin johtoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee erityisesti laitteita, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä ja maahantuovissa sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Mediatekniikka

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digi-TV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikka-pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Mobile Solutions

Mobile Solutions -pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotanto-pääaineen suorittaneena

 • sinulla on sujuvat ohjelmointitaidot ja hallitset joukon moderneja ohjelmointikieliä
 • tunnet käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnan perusteet sekä rajapinnat
 • tunnet uusimmat suunnittelumenetelmät, ohjelmointiympäristöt ja tietokantaratkaisut
 • hallitset ohjelmistosuunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaat soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät taloudelliset ja aikataululliset vaatimukset tietojärjestelmien kehitysprosessissa
 • ymmärrät ohjelmistokaupan, markkinoinnin ja tietotekniikan alan yritystoiminnan perusteet
 • pystyt soveltamaan osaamistasi ohjelmistotekniikan eri sovellusalueilla kuten pelialalla, mobiiliympäristöissä, web-/ pilvisovelluskehityksessä ja robotiikassa

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pelisovellukset

Pelisovellukset pääaineen suorittaneena

 • sinulla on sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:hen
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Smart IoT Systems

Kampus: Karamalmi
Pääaineopintojen alkaminen: yhden kerran lukuvuodessa elokuussa (syyslukukausi).
Opetuskieli: Englanti

Smart IoT Systems -pääaine johdattaa sinut sulautettujen tietokonejärjestelmien, pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan.

Yhteisten ammattiopintojen jälkeen voit valita syvennytkö tarkemmin älykkäisiin sulautettuihin järjestelmiin vai pilvipalvelu- ja tietoverkkotekniikoihin.

Älykkäät sulautetut tietokonejärjestelmät ovat avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvia laitteita, jotka ohjaavat prosesseja tai keräävät IoT-dataa pilvipalvelualustoille. Ymmärtämys pilvipalveluista on myös tarpeellista IoT-laitteiden kehityksessä. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimintatapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä. Valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

Tietoverkot ja pilvipalvelut syventymiskohde käsittelee modernia tietoverkkotekniikkaa, palvelinjärjestelmiä sekä pilvipalveluja. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka rakentuvat IP-pohjaisten tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien  ja mobiiliverkkojen ympärille. Johtavien laitevalmistajien kanssa yhdessä kehitetyt kurssit antavat hyvän osaamisen nykyaikaisten tietoturvallisten verkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Valmistuvat insinöörit toimivat usein tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntijana tai teknisenä asiantuntijana.

 

Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys

Uusien opiskelijoiden ohjeet julkaistaan Metropolian www-sivuilla.

 • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen, tammikuussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kalenteriviikolla  47.
 • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen, elokuun lopussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kesäkuussa viimeistään kalenteriviikolla 25.

Yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneiden tulee tutustua omatoimisesti www-sivuilla julkaistavaan materiaaliin: ohjeita ei lähetetä opiskelijoille erikseen sähköpostitse. Opiskelijoita ohjeistetaan antamaan myös taustatiedot, joiden pohjalta määritellään ryhmäjaot ja käsitellään aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen vaikutus opintoihin. Jos yhteishaun kautta opiskelupaikan saaneella uudella opiskelijalla on aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, joita on mahdollista hyväksilukea tutkintoon, opinto-ohjaaja ottaa opiskelijaan yhteyttä sähköpostitse opiskelijan antamien taustatietojen perusteella jo ennen uusien opiskelijoiden perehdytyspäiviä ja lähiopetuksen alkamista (henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Jos tutkinto-opiskelupaikka on saatu Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella tai Haku Metropolian Avoimen amk:n opintojen perusteella -hakuväylien kautta tai Siirtohaun kautta, tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamisessa (hyväksilukutilanteet). Voit ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä opinto-ohjaajaan, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden lähettämien ohjeiden mukaisesti.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: opintojen aloittamisohjeet

Todistusten tarkistamista varten annetaan erilliset ohjeet. Henkilötunnuksen sisältäviä opinto- ja työtodistuksia ei saa lähettää yksityisistä sähköpostiosoitteista tutkinto-ohjelman henkilöstölle.

Opintojen ohjaus hyväksilukutilanteissa, opinto-ohjaaja: Marja Koskua, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä näiden hakuväylien kautta opiskelupaikan saaneilla: Yhteishaku, Haku Metropolian Avoimen amk:n opintojen perusteella. Opiskelijan tulee osallistua perehdytyspäiville, jos hän ottaa opiskelupaikan vastaan läsnäolevana opiskelijana. Uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät on kohdennettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa ensimmäisen opintovuoden opinnoilla.

Muiden hakuväylien kautta opiskelupaikan saaneilla opintotilanne (mm. hyväksiluettavien opintojen määrä ja sisältö) vaikuttaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, opintojen aloittamistapaan ja siihen, millä tavalla opiskelija ohjeistetaan opintojen aloittamiseen.