Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
133
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • web-kehitys, mobiilikehitys, pelikehitys
 • ohjelmointi, ohjelmistokehitys
 • tietojärjestelmät, datan käsittely, koneoppiminen, tekoäly
 • digitaaliset verkkopalvelut, mediatuotanto, mediajakelu
 • IoT, tietoverkot, sulautetut tietokonejärjestelmät
 • tietoturva, kyberturvallisuus, pilvipalvelut
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia

Haluatko alalle

 • jossa saat suunnitella ja kehittää käytännönläheisesti ICT-sovelluksia ja -ratkaisuja

 • jossa voit uusia oivalluksia ja tietotekniikkaa yhdistämällä luoda tulevaisuuden tuotteita ja palveluja

 • joka on globaali ja kansainvälinen edelläkävijä ja uudistaja

 • jonka työpaikkoja ja työmahdollisuuksia on kaikkialla

Minkälaista tieto- ja viestintätekniikan opiskelu on

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen, yhdessä oppiminen ja projektimaisuus. Pääset soveltamaan opittuja teorioita käytäntöön esimerkiksi rakentamalla robotin, tekemällä mobiilisovelluksia tai suunnittelemalla pelejä.

"Opiskelu tapahtuu porukalla ja tarvittaessa saa aina kavereilta apua ja vertaistukea, jos jokin aihe tuntuu hankalalta."

Opiskelu edellyttää osallistumista opetukseen, vastuunottoa, sitoutumista ja ajanhallintataitoja. Opinnot sisältävät lähiopetusta/etäopetusta, projektiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua alan yrityksissä. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämäprojekteissa.

Aiemmin hankittua osaamista on mahdollista hyväksyttää tutkintoon, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Aiemmin hankittu hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan. Hyväksiluvut selvitetään opintojen alussa.

Opinnoissa edellytettävä kielitaito

Opinnot toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Osa pääaineista toteutetaan suomeksi ja osa vain englanniksi. Kaikissa pääaineissa käytetään englanninkielistä materiaalia.

Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta.

Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä kielitaito.

Opiskelu edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Tieto-ja viestintätekniikan opetustilat: Karamalmi ja Myllypuro

Ensimmäisen vuoden opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella, Karaportti 2, Espoo.

Myös seuraavien pääaineiden opinnot (2.- 4. opintovuosi) järjestetään Karamalmin kampuksella: Hyvinvointi-ja terveysteknologia, Mediatekniikka, Mobile Solutions, Pelisovellukset, Smart IoT Systems.

Ohjelmistotuotannon pääaineopinnot järjestetään Myllypuron kampuksella tämän hetken tiedon mukaan ainakin syksyyn 2024 asti.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnon (240 op) rakenne

 • Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
 • Pääaineopinnot 90 op
 • Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 25 op  
 • Tekniikan alan ruotsi 5 op TAI Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5 op (määräytyy koulusivistyskielen mukaisesti)
 • Innovaatioprojekti 10 op + Menetelmäopinnot 5 op
 • Harjoittelu 15 op + 15 op
 • Insinöörityö 15 op

Tieto- ja viestintätekniikan ensimmäisen vuoden opinnot

Ensimmäisen opintovuoden opinnot (Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op) koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: 

 • Mobiilit terveyssovellukset (15 op)
 • Web-tekniikat ja digitaalinen media (15 op)
 • Pelikehitys (15 op)
 • Älykkäät Iot-laitteet (15 op)

Tiimi-ja projektipainotteiset opinnot sisältävät ammattiopintoja (mm. ohjelmointi), matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja (suomi ja englanti), alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita ja liiketaloutta.

 • Matematiikan sisältö: lausekkeet ja yhtälöt, funktiot, vektorit ja matriisit
 • Fysiikan sisältö: mekaniikka, sähköoppi, värähtelyt ja aaltoliike

Kaikissa neljässä opintojaksossa on ohjelmointia, mutta ohjelmointikieli vaihtuu aina opintojaksoittain.

Opetukseen osallistumista edellytetään

 • Opiskelu on täysipäiväistä: 1 op vastaa noin 27h opiskelutyötä.
 • Opetuksessa on läsnäolovaatimus.
 • Opinnoissa on valmiit lukujärjestykset ja opiskelijoiden tulee osallistua lukujärjestyksissä näkyville opetustunneille.
 • Opetukseen osallistumisella on positiivinen vaikutus opintomenestykseen. Opintomenestyksellä on taas vaikutusta mm. pääainevalinnassa.
 • Opettajat seuraavat opetukseen osallistumista läsnäololistojen avulla.
 • Opetustunnit sijoittuvat ma-pe klo 9.00-18.00.
 • Opintoja ei voi suorittaa kokopäivätyön ohessa, itse valitsemanaan ajankohtana tai yksilötyönä.
 • Lomamatkoja ei tule varata uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolle ja opetusviikoille.

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineopinnot ja pääainehaku

Kaikki pääaineet eivät ole välttämättä tarjolla syksyn yhteishaussa hyväksytyille opiskelijoille eikä kevään Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (entinen Avoimen AMK väylähaku) hyväksytyille opiskelijoille. Lue alta lisää.

Pääainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa joulukuussa ja toukokuussa ja pääaineopinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa  tammikuussa ja elokuussa.

Tammikuussa ja elokuussa pääaineopinnot aloittaville opiskelijoille on erilainen pääainetarjonta. Opiskelija ei voi itse valita osallistuuko hän joulukuun vai toukokuun pääainehakuun.

 • Esim. jos opiskelija tulee hyväksytyksi syksyn yhteishaussa ja aloittaa opinnot alusta: opiskelija suorittaa 1. vuoden pakolliset opinnot yhteensä 60 op keväällä ja syksyllä ja  osallistuu joulukuun pääainehakuun, jossa on tarjolla kolme tammikuussa alkavaa pääainevaihtoehtoa.
 • Mutta jos syksyn yhteishaussa hyväksytty opiskelija saa hyväksiluettua puolet ensimmäisen vuoden opinnoista: opiskelija suorittaa kevätlukukauden pakolliset opinnot ja osallistuu toukokuun pääainehakuun, jossa on tarjolla kaikki kuusi elokuussa alkavaa pääainevaihtoehtoa.
 • Esim. jos opiskelija tulee hyväksytyksi kevään Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (entinen avoimen väylähaku) ja saa hyväksiluettua puolet ensimmäisen vuoden opinnoista: opiskelija suorittaa syyslukukauden pakolliset opinnot ja osallistuu joulukuun pääainehakuun, jossa on tarjolla kolme tammikuussa alkavaa pääainevaihtoehtoa.
 • Esim. jos opiskelija tulee hyväksytyksi syksyn Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen (entinen avoimen väylähaku) perusteella ja saa hyväksiluettua puolet ensimmäisen vuoden opinnoista: opiskelija suorittaa kevätlukukauden pakolliset opinnot ja osallistuu toukokuun pääainehakuun, jossa on tarjolla kaikki kuusi elokuussa alkavaa pääainevaihtoehtoa.

Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna tai hyväksiluettuna 60 op ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä. Pääainehaku järjestetään ensimmäisen opintovuoden lopussa. Poikkeuksena ovat Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyt, jotka saavat hyväksiluettua puolet ensimmäisen vuoden opinnoista ja siirtyvät pääaineopintoihin suoritettuaan puolen vuoden opinnot.

 • Opiskelija ei välttämättä pääse siihen pääaineeseen, johon ensisijaisesti haluaa.
 • Pääaineeseen otetaan tietty enimmäismäärä opiskelijoita. Mikäli pääaineeseen hakevia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään opintomenestystä (ensimmäisen opintovuoden opintojaksojen arvosanat).
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

Syyslukukaudella elokuussa alkavat pääaineet

Seuraavat opiskelijat mm. voivat hakea kaikkiin pääaineisiin:
* yhteistyöoppilaitoksien väyläopintoja (60 op) suorittaneet, jotka hakevat syksyllä 1.11. alkaen Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella -haun kautta (entinen Avoimen AMK väylähaku)
* kevään yhteishaussa hyväksytyt, joka suorittavat kaikki ensimmäisen vuoden opinnot 60 op

 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)
 • Mediatekniikka (opetuskieli suomi)
 • Mobile Solutions (opetuskieli englanti)
 • Ohjelmistotuotanto (opetuskieli suomi)
 • Pelisovellukset (opetuskieli suomi)
 • Smart Iot Systems (opetuskieli englanti)

Kevätlukukaudella tammikuussa alkavat pääaineet

Seuraavat opiskelijat mm. voivat hakea vain alla mainittuihin kolmeen pääaineeseen:
* yhteistyöoppilaitoksien väyläopintoja (60 op) suorittaneet, jotka hakevat keväällä 1.5. alkaen Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella -haun kautta (entinen Avoimen AMK väylähaku)
* syksyn yhteishaussa hyväksytyt, joka suorittavat kaikki ensimmäisen vuoden opinnot 60 op

 • Ohjelmistotuotanto (opetuskieli suomi)
 • Mobile Solutions (opetuskieli suomi)
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineiden sisältökuvaukset

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Terveyteen liittyvä toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Perinteisesti terveysteknologian ratkaisuja, kuten kuvantamislaitteita, potilasmonitoreja, verenpainemittareita ja potilastietojärjestelmiä on käytetty sairauksien hoitamisessa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Nykyisin ja tulevaisuudessa näiden lisäksi keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja uusiin asiakaslähtöisiin palveluihin. Toimintaympäristön ja -mallien muuttuessa uusia hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuja tarvitaan.

Esimerkkeinä meneillään olevasta muutoksesta ovat mm. koneoppimiseen perustuvat järjestelmät tukemaan lääkinnällisten kuvien tulkitsemista, robotiikan ratkaisut tehostamaan sairaaloiden logistiikkaa, pienikokoiset kuvantamislaitteet mahdollistamaan kuvantamispalvelut sairaaloiden ulkopuolella, kotona käytettävät langattomat mittausjärjestelmät tuottamaan tietoa ihmisen terveydentilasta hoitoprosessin tueksi. Lisäksi hyvinvointia mittaavia sovelluksia, mm. aktiivisuusrannekkeita, on alettu hyödyntää myös osana terveydenhuoltoa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat valtavia. Oleellista on käyttäjien, käyttöympäristön, toimintamallien ja -tapojen, tuotteiden käyttötarkoituksen sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen merkityksen huomioiminen ja ymmärtäminen sovellettaessa teknologiaa. Tärkeää on myös tuntea alan sääntelyä, joka ohjaa vahvasti tuotteiden kehitystä.

Hyvinvointi- ja terveysteknologia -pääaineen suorittaneena

 tunnet ja ymmärrät ihmisestä mitattavia fysiologisia signaaleja, niiden mittaamiseen käytettyjä antureita, langattomia ratkaisuja, mittauslaitteita ja -menetelmiä, mittaustiedon käsittelyä ja tallentamista, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi fysiologisiin mittauksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektinhallinnan ja asiakastiedon tärkeyden

 tunnet ja ymmärrät web-sovelluskehittämistä, sosiaali- ja terveysalaan liittyviä sähköisiä ratkaisuja, toimintaperiaatteita, palveluita, käyttäjiä ja asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi web-sovelluksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektin johtamisen, liiketoiminnan ja käytettävyyden näkökulmat

tunnet ja ymmärrät terveydenhuollon ympäristöä sekä potilasvalvonnan, lääketieteellisen kuvantamisen, telelääketieteen ja robotiikkaan liittyviä laitteita ja ratkaisuja, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden kehitystä ohjaavia viranomaismääräyksiä sekä alalla hyödynnettäviä standardeja liittyen mm. laadun ja riskinhallintaan

voit syventää tai laajentaa osaamistasi valinnaisten opintojen avulla esimerkiksi lääketieteellisiin laitteisiin, koneoppimiseen, ohjelmistotuotantoon tai liiketoimintaan

Suomessa terveysteknologia-ala on ollut vuosia tasaisessa kasvussa ja tarve osaaville työntekijöille on kova. Valmistuneiden työtehtävät ovat liittyneet mm. tuote- ja sovelluskehitykseen, huoltoon, laadun varmistukseen, projektin johtoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee erityisesti laitteita, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä ja maahantuovissa sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Mediatekniikka

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digi-TV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikka-pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Mobile Solutions

Mobile Solutions -pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotanto-pääaineen suorittaneena

 • sinulla on sujuvat ohjelmointitaidot ja hallitset joukon moderneja ohjelmointikieliä
 • tunnet käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnan perusteet sekä rajapinnat
 • tunnet uusimmat suunnittelumenetelmät, ohjelmointiympäristöt ja tietokantaratkaisut
 • hallitset ohjelmistosuunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaat soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät taloudelliset ja aikataululliset vaatimukset tietojärjestelmien kehitysprosessissa
 • ymmärrät ohjelmistokaupan, markkinoinnin ja tietotekniikan alan yritystoiminnan perusteet
 • pystyt soveltamaan osaamistasi ohjelmistotekniikan eri sovellusalueilla kuten pelialalla, mobiiliympäristöissä, web-/ pilvisovelluskehityksessä ja robotiikassa

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pelisovellukset

Pelisovellukset pääaineen suorittaneena

 • sinulla on sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:hen
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Smart Iot Systems

Smart IoT Systems -pääaine johdattaa sinut sulautettujen tietokonejärjestelmien, pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan. Halutessasi voit syventyä tarkemmin älykkäisiin sulautettuihin järjestelmiin tai vaihtoehtoisesti pilvipalvelu- ja tietoverkkotekniikoihin tai näiden yhdistelmiin. .

Älykkäät sulautetut tietokonejärjestelmät ovat avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvia laitteita, jotka ohjaavat prosesseja tai keräävät IoT-dataa pilvipalvelualustoille. Ymmärtämys pilvipalveluista on myös tarpeellista IoT-laitteiden kehityksessä. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimintatapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä. Valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

Tietoverkot ja pilvipalvelut syventymiskohde käsittelee modernia tietoverkkotekniikkaa, palvelinjärjestelmiä sekä pilvipalveluja. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka rakentuvat IP-pohjaisten tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien  ja mobiiliverkkojen ympärille. Johtavien laitevalmistajien kanssa yhdessä kehitetyt kurssit antavat hyvän osaamisen nykyaikaisten tietoturvallisten verkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Valmistuvat insinöörit toimivat usein tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntijana tai teknisenä asiantuntijana.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Aikatauluja

 • Uusien opiskelijoiden materiaali ja ohjeet julkaistaan Metropolian www-sivuilla.
  • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen, tammikuussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan vkolla 47.
  • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen, elokuun lopussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kesäkuussa viimeistään vkolla 25.
 • HUOM! Opiskelijalle ei lähetetä tietoa opintojen aloittamisesta, vaan opiskelijan tulee itse tutustua www-sivuilla julkaistavaan materiaaliin.
 • Opinnot alkavat opiskelijoille pakollisella perehdyttämisjaksolla.
  • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään tammikuussa vkolla 1 tai vkolla 2 torstaina ja perjantaina.
  • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään elokuussa vkolla 34 torstaina ja perjantaina.