Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK), päiväopiskelu

Tieto- ja viestintätekniikan päiväopintoihin voi hakea kevään toisessa yhteishaussa ja syksyn yhteishaussa. Lisäksi opintoihin voi hakea Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa 1.5. - 15.6. ja 1.11. - 15.12, jos hakija on suorittanut tutkintoon hyväksiluettavissa olevat Metropolian avoimen AMK polkuopinnot/väyläopinnot tai ammatilliset väyläopinnot 60 op. Tämän sivun Hakeminen -kohdassa ei näy yhtä aikaa kaikkien hakujen tietoja. Hakujen tiedot julkaistaan aina vasta lähellä hakuajan alkamista.

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • web-kehitys, mobiilikehitys, pelikehitys
 • ohjelmointi, ohjelmistokehitys
 • tietojärjestelmät, datan käsittely, koneoppiminen, tekoäly
 • digitaaliset verkkopalvelut, mediatuotanto, mediajakelu
 • IoT, tietoverkot, sulautetut tietokonejärjestelmät
 • tietoturva, kyberturvallisuus, pilvipalvelut
 • käyttäjälähtöinen suunnittelu, hyvinvointi- ja terveysteknologia

Haluatko alalle

 • jossa saat suunnitella ja kehittää käytännönläheisesti ICT-sovelluksia ja -ratkaisuja
 • jossa voit luoda tulevaisuuden tuotteita ja palveluja uusia oivalluksia ja tietotekniikkaa yhdistämällä
 • joka on globaali ja kansainvälinen edelläkävijä ja uudistaja
 • jonka työpaikkoja ja työmahdollisuuksia on kaikkialla

Opintojen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnon 240 op sisältökokonaisuudet:

 • Perehdytyspäivät
  • 2 päivää Karamalmin kampuksella
  • pakolliset kaikille uusille opiskelijoille, jotka aloittavat opinnot 1. vuoden opinnoissa
 • Ensimmäisen opintovuoden opinnot 60 op
  • 1. lukukausi (syksy tai kevät): Ohjelmisto 1 (15 op), Ohjelmisto 2 (15 op)
  • 2. lukukausi (kevät tai syksy): Laitteisto 1 (15 op), Laitteisto 2 (15 op)
  • 1. vuoden opintojen lopussa: Opiskelija osallistuu pääainehakuun eli opiskelija ei pääse halumaansa pääaineeseen automaattisesti.
 • Pääaineopinnot 95 op (2. - 3. vuosi)
  • Yhteiset pääaineopinnot 25 op
  • Tekniikan alan ruotsi 5 op TAI Suomi toisena kielenä: Työelämän suomi 5 op
  • Tutkimusviestintä 5 op
  • Innovaatioprojekti 10 op
  • Kansantaloustieteen perusteet 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Harjoittelu 15 op + 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Tutustu Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot

Heti ensimmäisellä opiskeluviikolla alkaa Python-ohjelmoinnin, matematiikan, fysiikan ja viestinnän opiskelu ja pakolliset lähiopetustunnit. Relaatiotietokannat opiskellaan itsenäisesti verkkomateriaalin avulla ja sen pakollisten tehtävien tekeminen alkaa myös heti ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Ensimmäisen vuoden opinnot (60 op) koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta:

 1. Ohjelmisto 1 (15 op)
 2. Ohjelmisto 2 (15 op)
 3. Laitteisto 1 (15 op) ja
 4. Laitteisto 2 (15 op).

Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.

Opintojaksot sisältävät:

 • ammattiopintoja: Python-ohjelmointi, relaatiotietokannat, JavaScript, HTML, CSS, Linux, digitaalitekniikka, tietoverkot, terveysteknologian perusteet, elektroniikka, pilviteknologian perusteet.
 • ammattiopintoihin liittyviä projekteja
 • matematiikkaa: lausekkeet, yhtälöt, vektorilaskenta, matriisilaskenta, funktiot.
 • fysiikkaa: liikeoppi, voima, energia, jaksollinen liike, sähköoppi, magnetismi.
 • suomen kieltä ja viestintää sekä englannin kieltä ja viestintää: suullisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä esim. projektisuunnitelma, raportti, seminaariesitys, työhaastattelu, CV.
 • alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita
 • pakollista lähiopiskelua sekä pakollista itsenäistä opiskelua ja itsenäistä tehtävien tekemistä

Yksi 15 opintopisteen opintojakso sisältää

 • ammattiaineita
 • projektin
 • matematiikkaa
 • fysiikkaa ja
 • kieliopintoja (suomi tai englanti).

Jokaisesta aineesta ja projektista pitää saada hyväksytty arvosana, jotta saa koko opintojaksosta (15 op) arvosanan. Projektit ja viestinnän ryhmätyöt tehdään 3-4 hengen tiimeissä.

Opiskelu on täysipäiväistä: 1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä. Todelliseen opiskelukuormaan vaikuttaa mm. opiskelijan taustaosaaminen. Erityisesti opintojen alussa voi olla, että opiskelija joutuu opiskelemaan koulupäivien klo 9.00-16.00 lisäksi iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Hyväksiluvut

Haussa Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella hyväksytyt opiskelijat saavat hyväksiluettua puolet 1. vuoden opinnoista (30 op): opiskelijat eivät suorita 2. lukukauden Laitteisto 1 ja 2 opintojaksoja. Lisäksi opiskelijat saavat hyväksiluettua vapaasti valittavat opinnot 15 op ja Harjoittelu 1 (15 op), jos he ovat suorittaneet alaan liittyvää harjoittelua.

Muuta aiemmin hankittua korkeakoulutasoista (AMK, yliopisto) osaamista on mahdollista hyväksyttää tutkintoon, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan.

Hyväksiluvut selvitetään vasta opintojen alkaessa. Hyväksiluvuista kysytään opintojen alussa pakollisessa taustakyselyssä.

Pääaineopinnot ja pääainehaku

Pääainetarjonta on sidoksissa siihen, millä haulla opiskelija valitaan ja milloin hän aloittaa opinnot. Sen takia hakijan kannattaa tutustua huolellisesti, mitkä pääaineet alkavat minäkin ajankohtana. Opiskelija ei voi itse valita, milloin osallistuu pääainehakuun.

Pääainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa joulukuussa ja toukokuussa, ja pääaineopinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja elokuussa. Tammikuussa ja elokuussa pääaineopinnot aloittavilla on toisistaan poikkeava pääainetarjonta.

Pääainevalinnan periaatteita

 • Opiskelija ei voi itse valita, osallistuuko joulukuun vai toukokuun pääainehakuun: opintojen aloittamisajankohta ja hyväksiluettavat korkeakoulutasoiset opinnot vaikuttavat pääaineen valinta-ajankohtaan.
 • Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna tai hyväksiluettuna 60 op ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä.
 • Opiskelija ei välttämättä pääse siihen pääaineeseen, johon ensisijaisesti haluaa.
 • Pääaineeseen otetaan tietty enimmäismäärä opiskelijoita.
 • Jos pääaineeseen hakevia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään ensimmäisen opintovuoden opintomenestystä (suoritettujen ensimmäisen opintovuoden opintojaksojen arvosanojen keskiarvo).
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

Elokuussa alkavat pääainevaihtoehdot

Opiskelijat, jotka hakevat elokuussa alkaviin pääaineisiin ja pääainehaun ajankohdat:

 • Elokuussa 2023 opintonsa aloittaneet yhteishaussa hyväksytyt ja avoimen AMK polkuopiskelijat: pääainehaku toukokuussa 2024 ja pääaineopinnot alkavat elokuussa 2024.
 • Tammikuussa 2024 opintonsa aloittaneet Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt: pääainehaku toukokuussa 2024 ja pääaineopinnot alkavat elokuussa 2024.
 • Elokuussa 2024 opintonsa aloittavat yhteishaussa hyväksytyt ja avoimen AMK polkuopiskelijat: pääainehaku toukokuussa 2025 ja pääaineopinnot alkavat elokuussa 2025.

Pääainevaihtoehdot

 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)
 • Ohjelmistotuotanto: koneoppimispainotteinen (opetuskieli suomi)
 • Pelikehitys (opetuskieli suomi)
 • Smart IoT Systems: Embedded IoT Devices (opetuskieli englanti)
 • Smart IoT Systems: IoT and Networks (opetuskieli englanti)
 • Software Engineering: mobiilikehityspainotteinen (opetuskieli englanti)
 • Web-kehitys ja digitaalinen media (opetuskieli suomi)

Kolmen pääaineen opetuskieli on englanti.

Smart IoT Systems pääaine sisältää 2 opintopolkua= kaksi pääainehakukohdetta.

Kurssikuvaukset löytyvät Opinto-oppaasta Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmasta nimellä Älykkäät IoT-järjestelmät: Sulautetut IoT-laitteet (englanniksi) ja Älykkäät IoT-järjestelmät: IoT ja tietoverkot (englanniksi).

Software Engineering pääaineen kurssikuvaukset löytyvät Opinto-oppaasta Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmasta nimellä Ohjelmistotuotanto (englanniksi).

Tammikuussa alkavat pääainevaihtoehdot

Opiskelijat, jotka hakevat tammikuussa alkaviin pääaineisiin ja pääainehaun ajankohdat:

 • Tammikuussa 2024 opintonsa aloittaneet yhteishaussa hyväksytyt ja avoimen AMK polkuopiskelijat: pääainehaku järjestetään joulukuussa 2024 ja pääaineopinnot alkavat tammikuussa 2025.
 • Elokuussa 2024 opintonsa aloittavat Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt: pääainehaku järjestetään joulukuussa 2024 ja pääaineopinnot alkavat tammikuussa 2025.

Pääainevaihtoehdot

 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)
 • Ohjelmistotuotanto: koneoppimispainotteinen (opetuskieli suomi)
 • Software Engineering: mobiilikehityspainotteinen (opetuskieli suomi ja englanti)
 • Smart IoT Systems: Embedded IoT Devices (opetuskieli suomi ja englanti)

Pääaineiden sisältökuvaukset

Opintojen toteutustapa

Opinnot sisältävät

 • pakollista lähiopetusta
 • projektiopiskelua
 • itsenäistä opiskelua
 • työelämäprojekteja ja
 • työharjoittelua alan yrityksissä.

Vapaasti valittavia opintoja (15 op) voi suorittaa verkko-opintoina.

Opetustunneilla on läsnäolovaatimus

 • Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä.
 • Opintojaksoilla on 80% läsnäolovelvoite kaikkien opettajien lukujärjestyksiin merkityillä opetustunneilla.
 • Opintojaksoilla on valmiit lukujärjestykset.
 • Yksi opintojakso kestää 8 viikkoa. Opetustunteja on ma-pe klo 8.00-16.00 välillä. Ajankohta vaihtelee opintojaksoittain ja ryhmittäin. Lisäksi opetustuntien ajakohta voi vähän vaihdella viikkokohtaisesti.
 • Pakollisten opetustuntien lisäksi opiskelu sisältää lukujärjestykseen merkittyjä itsenäisen opiskelun ajankohtia, joiden aikana opiskelijatiimit tekevät itsenäisesti pakollisia ryhmätöitä.
 • Opettajat seuraavat läsnä- ja poissaoloja päivittäin.
 • Opiskelijan pitää ilmoittaa pakollisista poissaoloista (esim. sairastuminen) opettajille sähköpostitse.
 • Lomamatkoja ei tule varata pakollisten perehdytyspäivien ajankohtaan ja opetusviikoille.

Opetuspaikat

Ensimmäisen opintovuoden opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella ainakin syksyyn 2026 asti (*).

Näiden pääaineiden opinnot (2. - 4. opintovuosi) järjestetään Karamalmin kampuksella ainakin syksyyn 2026 asti (*):

 • Hyvinvointi-ja terveysteknologia
 • Pelikehitys (entinen Pelisovellukset)
 • Web-kehitys ja digitaalinen media (entinen Mediatekniikka).

Smart IoT Systems pääaine sisältää kaksi opintopolkua:

 • Embedded IoT Devices opintopolun ensimäisen puolen vuoden opinnot järjestetään ainakin syksyyn 2026 asti Karamalmin kampuksella ja viimeisten vuosien opinnot Myyrmäen kampuksella (*).
 • IoT and Networks opintopolun opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella ainakin syksyyn 2026 asti (*).

Ohjelmistotuotannon ja Software Engineering pääaineen opinnot järjestetään Myllypuron kampuksella ainakin syksyyn 2026 asti (*).

(*) Seuraavien lukuvuosien opetuspaikat julkaistaan vuonna 2025-2026.

Mitä opinnot edellyttävät?

Kielitaito

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopinnoissa edellytettävä suomenkielentaito ja englanninkielentaito.

Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Toisen lukukauden Laitteisto opintojaksoilla osa opetuksesta on englanniksi.

Opintojaksoilla käytetään suomenkielistä ja englanninkielistä materiaalia.

Opinnot sisältävät pakollisia ryhmätöitä, joissa tarvitaan sujuvaa suomen arkikielen ymmärtämistä. Opiskelijan pitää pystyä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa suomeksi ja omaksumaan nopeasti tieto- ja viestintätekniikan alan suomenkielistä sanastoa.

Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomenkielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta.

Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin.

Muut opiskeluvalmiudet

AMK-opiskelijalta edellytetään yleisiä opiskeluvalmiuksia mm. ajanhallinta, tiedonhakutaidot, ryhmätyötaidot ja erilaisten asiatekstien kirjoittamistaidot.

AMK-opinnoissa menestyminen vaatii myös vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi sekä aktiivista osallistumista opetustunneille ja valmiutta opiskella myös vapaa-ajalla.

Kannettava tietokone

Opiskelijalla pitää olla käytössä oma kannettava tietokone, koska kampuksen opetusluokissa ei ole kiinteitä tietokoneita. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia tieto- ja viestintätekniikasta

Jukka kertoo opinnoistaan ja työstään

Tutustu Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta insinööriksi (AMK) valmistuneen Jukan opintoihin ja työhön.

Joni kertoo opinnoistaan ja työstään

Tutustu Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta insinööriksi (AMK) valmistuneen Jonin opintoihin ja työhön.

Joni kertoo opinnoistaan

Metropoliassa Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskeleva Joni kertoo opiskeluistaan Bassoradion haastattelussa.

Kysyttävää koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta?

Kysyttävää tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnosta?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.6.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.6.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavien uusien opiskelijoiden aloitusohjeet.

 1. Yhteishaussa hyväksytyt opiskelijat (tutkinto-opiskelijoita)
 2. Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt opiskelijat (tutkinto-opiskelijoita)
 3. Avoimen AMK väyläopintoihin ilmoittautuneet (ent. polkuopiskelijat/Eivät ole tutkinto-opiskelijoita, suorittavat maksulliset 1. vuoden lähiopinnot 60 op tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.)

Avoimen AMK väyläopiskelijoiden omia tietoja löytyy myös Metropolian avoimen AMK sivuilta.

Poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat (ei koske väyläopiskelijoita)

 • Jos ilmoittaudut poissaolevaksi syyslukukaudelle 2024: Katso kevään 2025 opintojen aloituksen ohjeet tältä samalta sivulta marraskuussa 2024.
 • Jos ilmoittaudut poissaolevaksi syyslukukaudelle 2024 ja kevätlukukaudelle 2025:
  • Katso syksyn 2025 opintojen aloituksen ohjeet tältä samalta sivulta huhtikuussa 2025.
  • Ilmoittaudu lukuvuodelle 2025-2026 Metropolian opiskelijapalveluiden sähköpostitse lähettämän ohjeen mukaan: opiskelijapalvelut lähettää ohjeen huhtikuussa 2025. Ilmoittautuminen pitää tehdä 1.5. - 31.5.2025 Metropolian OMA-järjestelmässä. Jos et tee lukuvuosi-ilmoittautumisesta, sinut merkitään eronneeksi 1.8.2025 alkaen.

Aikataulukooste

 • Vastaa pakolliseen taustakyselyyn: katso osoitelinkki ja päivämäärä alta.
 • Lue sähköpostit säännöllisesti.
 • Aktivoi Metropolian järjestelmätunnukset 1.8.2024 alkaen
  • Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.8.2024
 • Osallistu pakollisille perehdytyspäiville to 15.8. ja pe 16.8.2024 Karamalmin kampuksella: ota oma kannettava tietokone mukaan to 15.8.2024.
 • Osallistu pakollisille opetustunneille ma 19.8.2025 alkaen.

Vastaa pakolliseen taustatietokyselyyn

Taustatietojen perusteella tehdään ryhmäjako, ohjataan opiskelijoita opintojen aloittamisessa, hyväksilukuprosessissa ja opinnoissa.

Saat tiedon omasta opetusryhmästäsi sähköpostitse vasta perehdytysviikolla tai sitä edeltävällä viikolla.

Tarkista alta, että vastaat oikeaan taustakyselyyn.

1. YHTEISHAUSSA HYVÄKSYTYT

Vastaa taustakyselyyn viimeistään su 4.8.2024.

 • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

2. HAKU METROPOLIAN AVOIMEN AMK OPINTOJEN PERUSTEELLA HYVÄKSYTYT

Vastaa taustakyselyyn viimeistään su 4.8.2024.

Opiskelijat, jotka ovat ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista suorittaneet Tieto-ja viestintätekniikan väyläopinnot 60 op toisen asteen oppilaitoksen opintojen aikana (Omnia, Helsinki Business Collage, Keuda, Live, Taitotalo, Varia) TAI suorittaneet muita Tieto-ja viestintätekniikan avoimen AMK polkuopinnot 60 op.

 • Kyselyyn vastaavat vain läsnäoleviksi ilmoittautuvat. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, älä vastaa taustakyselyyn.
 • Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija vastaa taustakyselyyn vasta sitten, kun hän aloittaa opinnot läsnäolevana opiskelijana.

3. VÄYLÄOPINTOIHIN HYVÄKSYTYT (ent. polkuopiskelijat)

Vastaa taustakyselyyn viimeistään su 4.8.2024.

Opiskelijat, jotka on hyväksytty Metropolian avoimen AMK:n maksullisiin Tieto-ja viestintätekniikan päivätoteutuksen väyläopintoihin (= suorittavat 1. vuoden pakolliset lähiopinnot 60 op Karamalmin kampuksella).

Pakolliset perehdytyspäivät 15.8. ja 16.8.2024

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät järjestetään torstaina 15.8. klo 9.00-15.00 ja perjantaina 16.8.2024 klo 10.00-14.00 Karamalmin kampuksella.

Jos et pääse perehdytyspäiville sairastumisen tai muun pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

Kampuksella järjestettävän ohjelman jälkeen alkaa vertaistuutoreiden järjestämä vapaamuotoinen ohjelma (varaudu sään mukaiseen vaatetukseen).

Vertaistuutorien iltapäivän ja illan ohjelma on vapaaehtoista, mutta kaikkien opiskelijoiden toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan.

Perehdytyspäivien sisältöä

 • 1. vuoden opinnot ja opiskelu, opiskelukäytänteet
 • IT-vinkit, sähköiset järjestelmät
 • Järjestelmäkoulutus
 • Opiskelupalvelut, opiskelijakunta ja opiskelijayhdistykset
 • Tutustumista omaan ryhmään ja vertaistuutoreihin sekä vapaamuotoista yhdessä oloa

HUOM! Ota oma kannettava tietokone mukaan to 15.8.2024 perehdytyspäiville.

Lue sähköpostisi säännöllisesti 5.8.- 14.8.2024 välisenä aikana, koska sinulle lähetetään:

 • Metropolian järjestelmätunnuksien aktivointiohje: sinun pitää aktivoida tunnukset ennen to 1.8.2024 perehdytyspäiviä. Ohje löytyy myös tältä sivulta.
 • Perehdytyspäivien tarkka aikataulutettu ohjelma.
 • Ryhmäjakolista, josta näet oman opetusryhmäsi.

Tiedot lähetetään opintopolku.fi -palvelussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, niin lähetä siitä tieto opinto-ohjaaja Ulla Forsströmille (yhteystiedot sivun lopussa).

Opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

Elokuussa 2024 aloittavat opiskelijat jaetaan kuuteen opetusryhmään taustojen ja taustakyselyn tietojen perusteella.

Yhteen ryhmään sijoitetaan n. 30-40 opiskelijaa.

Yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden ja väyläopiskelijoiden opetusryhmät ja 1. vuoden kurssit

 • Opetusryhmätunnukset: TXK24S1-A, TXK24S1-B, TXK24S1-C, TXK24S1-D, TXK24S1-E.
 • Opiskelijat suorittavat kaikki neljä 1. vuoden kurssia ennen pääainehakua
  1. Ohjelmisto 1 (15 op)
  2. Ohjelmisto 2 (15 op)
  3. Laitteisto 1 (15 op)
  4. Laitteisto 2 (15 op)
  • Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.
 • Opiskelijat osallistuvat pääainehakuun toukokuussa 2025
 • Opiskelijat noudattavat TXK24S1 opetussuunnitelmaa
 • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
 • Valitse 2024-2025: TXK24S1 opetussuunnitelma (S= syksy)

Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opetusryhmä ja 1. vuoden kurssit

 • Opetusryhmätunnus: TXK24S1-E, TXK24S1-F.
 • Opiskelijat suorittavat kaksi 1. vuoden kurssia ennen pääainehakua
  1. Ohjelmisto 1 (15 op)
  2. Ohjelmisto 2 (15 op)
  • Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.
 • Opiskelijoille hyväksiluetaan puolet 1. vuoden opinnoista (30 op) Metropolian avoimen AMK opintosuorituksilla. Loput Metropolian avoimen AMK opintosuoritukset hyväksiluetaan tutkinnon muihin osiin.
  • Opinto-ohjaaja Marja Koskua lähettää hyväksilukuohjeet opintojen alussa.
 • Opiskelijat osallistuvat pääainehakuun joulukuussa 2024.
 • Opiskelijat noudattavat TXK24K1 opetussuunnitelmaa.
 • Tutustu kurssien sisältöön ja pääaineisiin Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan opinto-opassivustolla
 • Valitse 2023-2024: TXK24K1 opetussuunnitelma (K= kevät)

Hyväksiluvut

Kokonaisten opintojaksojen hyväksilukeminen

Koskee vain yhteishaussa hyväksyttyjä ja Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjä opiskelijoita. Avoimen AMK väyläopiskelijat eivät voi saada hyväksiluettua kokonaisia opintojaksoja.

 • Jos sinulla on tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon liittyviä aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja (yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu) tai muuta alaan liittyvää osaamista, jota voi olla mahdollista sisällyttää tutkintoon, kerro siitä taustatietokyselyssä.
 • Opinto-ohjaaja Marja Koskua ottaa sinuun yhteyttä ennen perehdytyspäiviä taustatietolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
 • Voit olla myös oma-aloitteinen ja lähettää sähköpostiviestin opinto-ohjaaja Marja Koskualle itse sen jälkeen, kun olet antanut taustatietosi. Sähköpostiviestiin ei saa liittää opintosuoritusotteita, tutkintotodistuksia tai muita todistuksia.
 • Opinto-ohjaaja Marja Koskua ohjeistaa, millä tavalla aiemmat opintosuoritukset tarkistetaan.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Yksittäisten opintojaksoihin sisältyvien aineiden hyväksilukeminen

 • Esim. Ohjelmisto 1 opintojakson matematiikka 2,5 op.
 • Yksittäisten aineiden hyväksilukuja voi saada ainoastaan korkeakoulutasoisten (yliopisto, avoin yliopisto, ammattikorkeakoulu, avoin AMK) opintojen perusteella.
 • Kurssien yksittäisten aineiden hyväksiluvuissa opiskelija ei tee sähköistä hyväksilukuhakemusta Metropolian eAHOT-palvelulla vaan sopii hyväksiluvusta suoraan kurssin aineen opettajan kanssa.

Metropolian Viope verkkokurssit

 • Metropolian Viopen NonStop verkkokurssien (esim. Lausekkeet ja yhtälöt 5 op, SQL ja relaatiotietokannat 5 op) perusteella ei lähtökohtaisesti voi saada hyväksiluettua 1. vuoden opintojaksojen yksittäisiä aineita.

Muut kurssit

 • Jos opiskelija on suorittanut esim. yliopiston matematiikan opintoja, joiden sisältö vastaa Ohjelmisto 1 (15 op) opintojakson matematiikan sisältöjä, opiskelija ottaa asian puheeksi Ohjelmisto 1 opintojakson matematiikan opettajan kanssa heti opintojakson alussa.
 • Jos opiskelija on suorittanut esim. Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin perusteet 5 op (Python) verkkokurssin tentillisen version, opiskelija ottaa asian puheeksi Ohjelmisto 1 opintojakson ohjelmoinnin opettajan kanssa.
 • Opiskelijan pitää näyttää opettajalle aiemmin suoritetusta opinnosta opintosuoritusote tai todistus.
 • Jos opettaja hyväksyy aineen hyväksiluvun kokonaan: opettaja merkitsee aineen suoritetuksi ja opiskelijan ei tarvitse osallistua aineen opetukseen.
 • Jos opettajat hyväksyy aineen hyväksiluvun vain osittain: opettaja kertoo opiskelijalle, mitä opiskelija saa hyväksiluettua (esim. tehtävät) ja mitä opiskelija ei saa hyväksiluettua eli mitä opiskelijan pitää tehdä opintojaksolla (esim. koe).
 • Opettaja päättää merkitseekö hän hyväksiluvun H= hyväksytty -arvioinnilla vai alkuperäisellä numeerisella arvosanalla.
 • H= hyväksytty arviointi ei vaikuta opintojakson kokonaisarvosanaan.

Opetus alkaa 19.8.2024: pakollisille tunneille osallistuminen

Syksyn ensimmäisen opintojakson opetus alkaa ma 19.8.1.2024: opintojakson opetustunnit ovat pakollisia.

Jos et pääse tunneilla pakollisen esteen takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä opinto-ohjaaja Ulla Forsströmiin: ulla.forsstrom(al)metropolia.fi

AMK opinnoissa menestyminen vaatii vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi, aktiivista osallistumista tunneille sekä valmiutta opiskella ja harjoitella asioita myös vapaa-ajalla. Jotkut aiheet voivat tuntua haastavilta erityisesti opintojen alussa, mutta pääasia on, että opiskelija ottaa tavoitteeksi osallistua 100% opettajien opetustunneille ja tekee kaikki tehtävät opettajien antamissa aikatauluissa.

 • Kaikkien opettajien tunneilla on 80% läsnäolovaatimus. Lisäksi opiskelijan pitää osallistua ryhmätöihin ja projekteihin, joita tehdään myös opetustuntien ulkopuolella itsenäisesti.
 • Opetustunnit ja ryhmätöille varatut ajanjaksot ovat ma-pe klo 9.00-16.00. Tuntien sijoittuminen voi vaihdella ryhmittäin, viikkokohtaisesti ja kurssikohtaisesti.
 • Yksi kurssi kestää aina 8 viikkoa ja lähiopetusta on kaikilla viikoilla. Lukuvuodessa on yhteensä 4 kurssia (4 x 8 viikkoa).
 • Kursseja ei voi suorittaa etänä itse valitsemana ajankohtana, yhtä aikaa säännöllisen päivätyön kanssa tai yksilötyönä.
 • Opinnoissa on valmiit lukujärjestykset: Opetukseen pitää osallistua lukujärjestykseen merkittyinä ajankohtina.
 • Poissaolosta pitää aina ilmoittaa sähköpostitse kaikille päivän opettajille. Opettajien nimet näkyvät lukujärjestyksessä ja kurssien työtiloissa (etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)).
 • Opettajat seuraavat opiskelijoiden läsnä- ja poissaoloja.
 • Päivätyö tai lomamatkat eivät ole hyväksyttävä poissaolosyy.
 • Opintojaksojen suorittaminen ja opintomenetys edellyttävät, että opiskelijat osallistuvat opetukseen heti ensimmäisistä tunneista lähtien. Opintojakson ensimmäisillä tunneilla voidaan mm. tehdä ammatillisen projektin ryhmäjako.
 • Opintomenestyksellä on vaikutusta pääainevalinnassa: pääaineen aloittaminen edellyttää kaikkien 1. vuoden pakollisten opintojen suorittamista. Kilpailutilanteessa opiskelijat valitaan pääaineisiin opintomenestyksen perusteella: opintopistemäärä ja pakollisten opintojen keskiarvo.
 • Jokaisessa kurssissa tehdään ammatillinen projekti ja ryhmätöitä noin 3-4 hengen opiskelijatiimissä. Tiimien kokoonpano vaihtuu aina opintojakson vaihtuessa.
 • Opiskelijan ei tule varata lomamatkoja opetuksen kanssa samalle ajankohdalle. Lomamatkat tulee sijoittaa projekti-ja itseopiskeluviikoille tai lomaviikoille.

Lukujärjestykset

Syksyn opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan arviolta toukokuun lopussa Lukkarikoneessa.

Lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksilla: TXK24S1-A, TXK24S1-B, TXK24S1-C, TXK24S1-D, TXK24S1-E, TXK24S1-F.

Opetuksen aikataulu

 • Kevään ensimmäisen opintojakson pakollinen opetus alkaa ma 19.8.2024 ja loppuu viimeistään pe 11.10.2024.
 • Ma 14.10. - pe 18.10.2024 on syyslomaviikko, jolloin ei ole pakollisia opetustunteja.
 • Syksyn toisen opintojakson pakollinen opetus järjestetään ma 21.10. - pe 13.12.2024. Tämän jälkeen alkaa joululoma.
 • Kevään 2025 opetus alkaa ma 13.1.2025.

Karamalmin kampus

Karamalmin kampus (Karaportti 2, Espoo) sijaitsee Nokian rakennuksessa Nokian alueella. Kampusrakennuksessa toimii myös Leppävaaran lukio.

 • Opiskelijat voivat parkkeerata Nokian alueen P6 parkkialueelle.
 • Karaportti 2 pääsisäänkäynnin edessä oleva parkkialue on pysäköinnin valvonnan piirissä: parkkialueelle saavat pysäköidä vain liikkumisesteiset opiskelijat, joilla on pysäköintiin oikeuttava lupa.
 • Pyöräparkki sijaitsee rakennuksen takana Karaniityntien ja Karaportin kulmassa.

Palvelut

 • Kampuksen pääsisäänkäynti, aulapalvelu, kirjasto, kansainvälisten palveluiden toimisto ja opiskelijaravintola ovat rakennuksen 2. kerroksessa.
 • Pääaula ja opiskelijaravintola ovat Metropolian ja Leppävaaran lukion yhteiskäytössä.
 • Food & Co opiskelijaravintola.

Oppimistilat

 • Tieto-ja viestintätekniikan opetustilat ja opiskelijoiden oleskelutilat ovat 5.-7. kerroksissa.
 • Tiloista löytyy luokkatiloja, pienempiä yhteistyötiloja pienryhmätyöskentelyyn, keittiönurkkauksia, kahviautomaatti sekä opiskelijakunta METKAn tila.

Opiskelijat voivat myös käyttää Metropolian muiden kampuksien (Myllypuro, Myyrmäki ja Arabia) vapaina olevia tiloja, kirjastoja ja opiskelijaravintoloita.

Kannettava tietokone

Lähiopetuksessa opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone, koska Karamalmin kampuksen luokkatiloissa ei ole kiinteitä tietokoneita. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, hanki niin hyvä laite kuin oma budjettisi sallii. Lue laitesuositus.

Mahdollista etäopetusta varten suositellaan kuulokemikrofonin käyttöä/hankkimista.

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Uudelle opiskelijalle myönnetään käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin. Sinun pitää aktivoida käyttäjätunnus ennen to 15.8.2024 perehdytyspäiviä.

Voit aktivoida järjestelmätunnukset opiskeluoikeuden alkamisen jälkeen eli 1.8.2024 lähtien. Jos olet saanut opiskelupaikan aikaisemmin ja olet ollut poissaolevana: voit aktivoida tunnukset jo ennen 1.8.2024.

Metropolian sähköposti

Kun olet aktivoinut käyttäjätunnukset, saat käyttöösi Metropolian sähköpostin: tutustu siihen jo ennen perehdytyspäiviä.

Ohjeita:

Käytännön asioita

1) Yhteishaussa ja Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt

Julkisen liikenteen alennukset (HSL, VR, Matkahuolto) ja Kelan ateriatuki

Opiskelutodistus

 • Voit pyytää todistuksen Metropolian opiskelija-ja hakijapalveluista sen jälkeen, kun opiskeluoikeutesi on alkanut eli 1.8.2024 lähtien.
 • Jos haet HOAS:lta opiskelija-asuntoa, riittää että ilmoitat toimittavasi opiskelutodistuksen opintojen alkaessa.

TE-toimiston lomake (TEM621-lomake)

Mikäli haet työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka sitovasti vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi. Opiskelija-ja hakijapalvelut täyttää TEM621-lomakkeen ja lähettää lomakkeen opiskelijalle sähköpostitse. Lähetä pyyntö sähköpostitse tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi (opiskelijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

2) Avoimen AMK väyläopiskelijat

Lue lisätiedot opiskelijaetuuksista mm. erillisestä ateriaedusta avoimen AMK sivuilta.

Lisätietoja ja tukihakemusten täydennyspyynnöt: avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

 • Opinto-ohjaaja Ulla Forsström
  Perehdytyspäivät ja yleinen opinto-ohjaus
 • Opinto-ohjaaja Marja Koskua
  Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden opintojen aloituksen ohjaus ja opintosuunnitelmat
  Kaikkien opiskelijoiden hyväksilukujen koordinointi
  Harjoittelun ohjaus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Ota tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse, älä puhelimitse, kiitos!