Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 7.-20.1.2021
Aloituspaikat
40

Miksi lähteä opiskelemaan?

Etsitkö uusia uravaihtoehtoja? Oletko kiinnostunut laajentamaan tietojasi Informaatioteknologiasta? Onko näköpiirissä uusia haasteita, jotka vaativat uutta osaamista?

Metropolian Master’s ohjelma (YAMK) antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä tietotekniikan alalla. Oppiminen tapahtuu sekä soveltavan tutkimuksen että monipuolisten käytännön harjoitusten kautta.

Ohjelma on tarkoitettu työelämässä oleville alan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa tutkintonsa ylemmäksi AMK- eli Master’s-tutkinnoksi.

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu ja toteutettu siten, että ne ovat mahdollista suorittaa täysipäiväisen työn ohella. Ennakkovaatimuksena on aikaisempi AMK- / Bachelor-tasoinen insinööritutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Ohjelman opiskelijat tulevat useista eri maista ja opiskelu suoritetaan englannin kielellä. Opinnot on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät sekä teollisuudessa että julkisella sektorilla.

Ohjelman laajuus on 60 opintopistettä (op) ja se koostuu ammatillisista kursseista (30 op) ja opinnäytetyöstä (Master’s thesis, 30 op). Opinnot pitävät sisällään luentoja, laboratoriotehtäviä, harjoituksia, ryhmätöitä sekä itsenäistä opiskelua. Luentoja on tyypillisesti kahtena iltana ja yhtenä iltapäivänä per viikko (iltapäivän ja illan luennot ovat samana viikonpäivänä). Ohjelman kaikki kurssit järjestetään Metropolian Karamalmin kampuksella.

Ohjelmassa ei järjestetä erillistä pääsykoetta vaan opiskelijoiden valinta perustuu kahteen ennakkotehtävään, joiden tarkemmat kuvaukset löytyvät hakuohjeista.

Lue lisää ohjelman sisällöstä ja opiskelijoiden kokemuksista englanninkieliseltä sivulta