Perustiedot

Laajuus
60 op

Tieto- ja viestintätekniikan väyläopinnot (60 op) voi tällä hetkellä suorittaa vain Omnian, Helsinki Business Collegen, Varian ja Taitotalon opiskelijat (entinen Amiedu).

Väyläopintoihin voi ilmoittautua edellä mainittujen oppilaitoksien Tieto-ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijat, jotka tekevät seuraavia tutkintoja:

  • Ohjelmistokehittäjä
  • IT tukihenkilö
  • Tietoverkkoasentaja
  • Elektroniikka-asentaja
  • Hyvinvointiteknologia-asentaja

Väyläopintoihin voi ilmoittautua myös

  • Tieto-ja viestintätekniikan ammattitutkintoa suorittavat opiskelijat
  • datanomitutkintoa suorittavat opiskelijat, jos opiskelijan oma 2. asteen oppilaitos antaa luvan

Tieto-ja viestintätekniikan väyläopinnot (60 op) suoritetaan samanaikaisesti toisen asteen opintojen kanssa.

Väyläopintojen tavoitteet

Väyläopintojen tavoitteena on kehittää Metropolian tieto-ja viestintätekniikan insinööriopinnoissa tarvittavia valmiuksia ja osaamista (ohjelmointi, tietokannat, matematiikka), kannustaa toisen asteen tutkinnon suorittaneita jatkamaan opintojaan Metropolian tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmassa sekä mahdollistaa nopeampi valmistuminen Metropoliasta ja työelämään siirtyminen.

Väyläopintojen sisältö, kurssit ja toteutus

Väyläopintoihin sisältyy verkkokurssien suorittaminen, ryhmähaastattelu ja portfolio.

Omnian, Helsinki Business Collegen, Varian tai Taitotalon opiskelijan pitää kysyä tarkemmat opintotiedot ja ilmoittautumisohjeet omasta oppilaitoksesta.

Ilmoittautuminen väyläopiskelijaksi

Omnian, Helsinki Business Collegen, Varian tai Taitotalon opiskelija ilmoittautuu väyläopintoihin omassa oppilaitoksessaan pääsääntöisesti 2. asteen koulutuksen alussa. Lisäohjeet pitää pyytää omasta oppilaitoksesta, koska oppilaitoksissa voi olla omia ohjeita.

Hakeminen Metropolian tutkinto-opiskelijaksi

Kun opiskelija on suorittanut väyläopinnot 60 op, hän voi hakea Metropolian Tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista.

Väyläopinnot (60 op) suorittaneet voivat tällä hetkellä hakea vain suomenkieliseen Tieto-ja viestintätekniikan päivätoteutukseen.

Hakijan kannattaa tutustua ennen hakemista erityisesti eri hakuaikoina tarjolla oleviin Tieto-ja viestintätekniikan pääainevaihtoehtoihin. Kevään 1.5. alkavassa Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haussa hyväksytyille opiskelijoille on tarjolla vain rajattu määrä pääainevaihtoehtoja.

Lisätietoja

Väyläopintojen sisältö, suoritettavat kurssit, toteutus ja ilmoittautuminen:
Omnian, Helsinki Business Collegen, Varian ja Taitotalon koulutuspäälliköt ja opinto-ohjaajat.

Metropolian tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sisältö, toteutus, opetussuunnitelma ja opinto-ohjaajan yhteystiedot löytyvät Tieto- ja viestintätekniikan nettisivulta.