Syksyllä 2018 aloittaville opiskelijoille

Uusien opiskelijoiden tulee toimittaa kopiot tutkintotodistuksista (liiketalouden monimuotototeutus ja ylemmät AMK-tutkinnot: myös työtodistuksista) hakijapalveluihin 10.7.2018 klo 15:00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokautta valintapäätöksestä).

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Todistuskopioiden toimitus sähköisesti.

Huom! Todistuskopioiden toimittaminen ei koske kaikkia opiskelijoita, tarkista hakijapalvelujen tiedotteesta pitääkö sinun toimittaa todistukset.

Ota  mukaan ensimmäisenä orientaatio/perehdytyspäivänä

  • kuvallinen henkilöllisyystodistus
  • pankkitunnukset tai mobiilivarmenne käyttäjätunnuksen ja salasanan hakemista varten

AMK-tutkinnot monimuotototeutuksena

TUUDO

Tuudo on mobiilisovellus, jonka kautta voit käyttää sisältöjä Metropolian eri verkkopalveluista kätevästi älypuhelimellasi.

Tuudosta näet Metropolian, Opiskelija- ja Hakijapalveluiden sekä opiskelijakunta METKAn tiedotteet, lukujärjestyksesi, opintosuoritukset ja päivän ruokalistat. Lisäksi uusille opiskelijoille Tuudoon on kasattu tärkeimpiä asioita, joita ottaa huomioon opintojen alussa.

Käy hakemassa Tuudo puhelimesi sovelluskaupasta maksutta ja ota se käyttöön!

Apple AppStore

Android/Google Play

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen on pakollista kaikille opiskelijoille, ja se on tehtävä Metropolian ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen, jonka opintoasiainvastaava voi palauttaa erityisestä syystä hakemuksesta. Opiskeluoikeus palautetaan aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (1440/2014) mukaan ammattikorkeakoulut perivät opiskeluoikeuden menettäneen tai harkinnanvaraisen lisäajan hakemuksen käsittelystä 50 euroa.

Poissaolo ensimmäisenä vuonna

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

Toimitettava dokumentti: Palvelukseenastumismääräys, (vain suomalainen) joka todistaa että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

Toimitettavat dokumentit: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Toimitettavat dokumentit: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. (syksyn yhteishaussa 1.1.).

Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla siis joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Huom. Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman takia, poissaolo kuluttaa hänen lain salliman kahden lukukauden mittaisen poissaolonsa, jota ei lasketa lakisääteiseen enimmäisopiskeluaikaan.

Dokumentit tulee toimittaa Metropolia Ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin e-lomakkeella osoitteessa: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22511/lomake.html.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus), voi halutessaan ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.  Kevätlukukauden läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi voi myös muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumisaikana 1.-10.1.

Jos dokumentit eivät ole riittävät tai jos niitä ei toimiteta ollenkaan, menettää ilmoittautumisajan loppumisen jälkeen opiskeluoikeuden, koska ei ole ilmoittautunut yliopistolain 39 §:n /ammattikorkeakoululain 29 §:n mukaisesti. 

Jos mikä tahansa näistä syistä ilmenee ilmoittautumisajan jälkeen, olemassa olevaa ilmoittautumista ei muuteta, vaan asia huomioidaan lisäaikaa myönnettäessä.

Huom!

Poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon Metropoliassa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Koulutus saattaa loppua poissaolon aikana tai toteutua uudelleen vasta useamman vuoden kuluttua. Metropolia ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana. Opiskelijan kannattaa harkita poissaolevaksi ilmoittautumista huolella ja selvittää asiaa tutkinto-ohjelman edustajan kanssa.

Suositus uuden opiskelijan kannettavan tietokoneen hankinnasta

Uusi opiskelija voi halutessaan hankkia opiskeluaan varten omaan käyttöönsä kannettavan tietokoneen.

Uuden opiskelijan kannettavan tietokoneen minimivaatimukset:

  • Intel i5 prosessori (miel. 6/7 gen) tai vastaavan tehoinen suoritin
  • RAM 8 GB muistia
  • SSD-kovalevy min. 256 GB

Kannettavan tietokoneen elinkaari olisi hyvä olla vähintään neljä vuotta.

Suositusmäärittelyn mukainen kannettava maksaa arviolta 600€-800€ ja ylöspäin. Mikäli opiskelija suuntautuu opinnoissaan esim. pelialalle tai graafiseen suunnitteluun, kannettavassa olisi hyvä olla tehokkaampi näytönohjain ja enemmän SSD-kovalevyä.

Suositeltu käyttöjärjestelmä riippuu suuntautumisesta, pääsääntöisesti Microsoft Windows ja Mac OS X ovat turvallisia valintoja kannettavan käyttöjärjestelmäksi.