Vaatetusala, vestonomi (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Vestonomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Tutkinnon tavoitteet

Tekstiili- ja vaatetusala pyrkii vahvasti kohti kiertotaloutta. Vaatetusalan ylempi AMK-tutkinto kasvattaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjujen haasteista, muutospaineista sekä kiertotaloutta tukevista innovaatioista ja verkostoista.

Opinnot lisäävät opiskelijan vastuullisuus- ja kiertotalousosaamista ja tarjoavat valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä alan kansainvälisellä kentällä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa prosesseja ja hankkeita sekä luoda uudenlaista toimintakulttuuria tekstiili- ja vaatetusalalle.

Kenelle tutkinto on suunnattu?

Tutkinto soveltuu tekstiili- ja vaatetusalan ammattilaisille, jotka kaipaavat päivitystä ammatilliseen osaamiseensa, uusia haasteita ja ylemmän korkeakoulututkinnon tuomaa pätevyyttä.

Tutustu tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolku-sivustolla.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Monimuotokoulutusta työn ohessa

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta. Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö.

Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä sekä ryhmätehtävistä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin.

Opetusta on 2-4 päivänä kuukaudessa. Opetuspäiviin on useimmiten mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomeksi, mutta osa opetuksesta ja/tai oppimateriaalista on englanninkielistä.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen ja uudistuneeseen opetussuunnitelmaan tarkemmin Opinto-opas-sivustolla.

Opinnäytetyö

Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön teko lisää opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia uudistaa organisaatioita ja yrityksiä.

Opinnäytetyön toimeksiantajana on useimmiten opiskelijan oma työnantaja, mutta opinnäytteen voi tehdä myös muualle työelämään. Vestonomi (YAMK) opinnäytetyön aiheen tulee liittyä selkeästi tekstiili- ja vaatetusalan teemoihin.

Opetuksen aikataulu

Opetusta on keskimäärin 3 arkipäivänä kuukaudessa, pääosin perjantaisin klo 9-15.30.

Paikka:
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus
Hämeentie 135 D
00560 Helsinki

Opetuspäiviin on myös useimmiten mahdollista osallistua etäyhteyden kautta.

Syksy 2023

Aloitusinfo: pe 25.8.2023 klo 9-15:30, Arabian kampus

Arvoketjut ja vastuullisuuden mittarit tekstiili- ja vaatetusalalla, K000FA53
1.9. // 15.9. // 22.9. // 6.10.

Vastuullinen hankintajohtaminen ja laadunhallinta tekstiili- ja vaatetusalalla, K000FA54
27.10 // 3.11. // 17.11. (iltapäivä) // 24.11. // 8.12.

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, XX00EJ16
17.11. (aamupäivä) // 28.11. (ti aamupäivä) // 15.12. // 12.1.2024 // 19.1.2024

Kevät 2024 (muutokset mahdollisia)

Opinnäytetyö, XX00FB87-3011
2.2.2024

Kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen tekstiili- ja vaatetusalalla, K000FA56
9.2. // 1.3. // 8.3. // 22.3.

Brändin vastuullisuusviestintä tekstiili- ja vaatetusalalla, K000FA55
5.4. // 19.4. // 26.4. // 10.5.

Syksy 2024

Opinnäytetyö, XX00FB87-3011
20.9. // 11.10. // 21.-22.11.

Kokemuksia vestonomi (YAMK) opinnoista

Kati Grönvall, myymäläpäällikkö, kevät 2023

Ennen opintojaan Kati Grönvall oli miettinyt jo pari vuotta uutta suuntaa työuralleen - olihan hän ehtinyt olla nykyisessä työssään jo reilut 20 vuotta.

"Nämä vuodet myymäläpäällikkönä ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja työnkuva on kehittynyt paljon alkuajoista. Erilaiset projektit ovat antaneet haastetta, mutta kaipasin silti jotain uutta työn rinnalle. Olin ehtinyt miettiä jo täysin uuden tutkinnon opiskelua."

Eri vaihtoehtoja selaillessaan Kati törmäsi vestonomi (YAMK) opintoihin, jotka herättivät samantien hänen mielenkiintonsa.

"Vestonomi-tutkinto oli entuudestaan itselleni vieras, mutta mitä enemmän selailin YAMK-tutkinnon sisältöjä, sitä vakuuttuneempi olin, että olin löytänyt itselleni juuri sen oikean suunnan tekstiili- ja vaatetusalan kiertotalousopinnoista!"

Opinnot ovat antaneet Katille enemmän kuin hän osasi odottaakaan, vaikka hän oli jo valmiiksi erittäin innostunut ja motivoitunut opintoja aloittaessaan.

"Kurssien kautta pääsin paremmin sisälle tekstiili- ja vaatetusalan nykytilanteeseen, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin, koska omassa työssäni erikoiskaupan alalla olen työskennellyt valmiiden tuotteiden ja niitä käyttävien kuluttajien kanssa. Kiertotalouden erilaisten liiketoimintamallien syventäminen kurssitehtävien avulla sekä oma kokemus on tuonut työhöni lisää asiantuntijuutta. Lisäksi tiivis opiskelu yhdessä 19 opiskelukaverin kanssa, joilla kaikilla on erilainen työ- ja koulutustausta sekä vahvuusalueet, on ollut parasta vertaistukea ja tsemppiä opiskeluihin."

Katin vinkit uudelle vestonomi (YAMK) opiskelijalle:

"Kannattaa ehdottomasti aloittaa avoimin mielin opinnot, mennä mahdollisuuksien mukaan lähipäivinä kampukselle ja verkostoitua. Kurssitehtävät kannattaa tehdä pienryhmissä, sillä yhteiset keskustelut ja pohdiskelut eri näkökulmista ovat parasta antia. Kalenterista on hyvä raivata tilaa opinnoille. Ne vievät yllättävän paljon aikaa, mutta vastineeksi myös antavat paljon. Puolitoista vuotta on loppujen lopuksi lyhyt aika. Opinnäytetyötä kannattaa miettiä jo hyvissä ajoin syksyllä ja kartoittaa mahdollisia toimeksiantajia, ettei sen kanssa tule kiire. Yhdessä opettajien ja opiskelukavereiden kanssa kaikesta selviää!"