Perustiedot

Tutkintonimike
Vestonomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 16. - 30.3.2022
Hinta
Maksuton

Tavoitteet

Tekstiili- ja vaatetusala pyrkii vahvasti kohti kiertotaloutta. Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto kasvattaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä alan muutospaineista sekä kiertotaloutta tukevista innovaatioista ja verkostoista. Opinnot lisäävät opiskelijan vastuullisuus- ja kiertotalousosaamista ja tarjoavat valmiuksia toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä vaatetusalan kansainvälisellä kentällä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa prosesseja ja hankkeita sekä luoda uudenlaista toimintakulttuuria tekstiili- ja vaatetusalalle.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Koulutus saattaa sisältää englanninkielistä materiaalia. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja johtotehtävissä tekstiili- ja vaatetusalan toimintakentällä.

Vaatetusalan ylempi AMK-koulutus kuuluu Metropolia Master’s -ohjelmien verkostoon. Opetussuunnitelmaa kehitetään työelämän tarpeet huomioiden sekä opiskelija- ja opettajapalautteen pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään Metropolian työelämäyhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Master’s -opiskelijat itse tuovat opintoihin arvokasta työelämän asiantuntemustaan.

Opinnäytetyö

Opintoihin liittyvä opinnäytetyö on työelämälähtöisenä toimeksiantona tehtävä kehittämistyö, joka lisää opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia uudistaa organisaatioita ja yrityksiä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Heidi Duncker kertoo kokemuksistaan Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnossa

Heidi Duncker.

Kuka olet ja missä olet opiskellut aikaisemmin?

Olen Heidi Duncker. Lukion jälkeen aloitin Vaatetusteknikko-opiskelut Roihuvuoren ammattioppilaitoksessa. Valmistuin vuonna 1991, jonka jälkeen olen ollut koko ajan vaatetusalalla. Vuonna 2014–2017 suoritin Metropoliassa Vestonomi-tutkinnon. Nyt suoritan ylempää Vestonomitutkintoa, josta valmistun näillä näkymin vuoden 2020 lopulla.

Miksi hakeuduit opiskelemaan Metropoliaan?

Olen innostunut aikuisiällä opiskelemaan ja halusin itselleni vaatetusalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Toinen vaihtoehto olisi ollut Aalto Yliopiston maisteriohjelma, mutta se olisi vaatinut kahden vuoden opintovapaata. Metropolian ylempi korkeakoulututkinto on räätälöity tehtäväksi työn ohella, joten se sopi elämäntilanteeseeni paremmin.

Mitä teet työksesi tällä hetkellä?

Olen ollut monissa eri työtehtävissä vaatetusalalla, mutta viimeiset 20 vuotta olen toiminut ketjuliikkeiden mallimestarina, ensin Keskolla ja nyt Stockmannilla.

Miten työn, perheen ja opiskelujen yhdistäminen on toiminut käytännössä?

Työn, perheen ja opiskelun yhdistäminen vaatii vaivannäköä ja joustavuutta. Onnekseni asun aivan Metropolian Arabian kampuksen vieressä, joten matkoihin ei kulu aikaa. Lisäksi lapseni ovat yhtä vailla täysi-ikäisiä, joten äidin läsnäolo ei ole enää niin välttämätöntä. Lähiopetuspäiviä on n. 2-3 perjantaita kuukaudessa ja näiden lisäksi annetaan tehtäviä (esityksiä, esseitä ja analyysejä), jotka tulee suorittaa omalla ajalla. Illat ja viikonloput menevät usein koulutöitä tehdessä, mutta toisaalta tehtäviä ei ole niin paljon, etteikö niistä suoriutuisi.

Millaista YAMK-opiskelu on, onko se vastannut toiveitasi tai kuvitelmiasi?

Opiskelu on varsin antoisaa ja kiinnostavaa, jopa antoisampaa kuin etukäteen kuvittelin. Meitä on 15 henkeä hyvin erilaisista koulutus- ja työtaustoista. Vaikka lähiopetuspäiviä on vain harvakseltaan, on luokkaan kuitenkin muodostunut varsin lämmin me-henki. On ollut mielenkiintoista tutustua uusiin alan ihmisiin ja verkostoituminenhan kannattaa aina!

Kurssit ovat käsitelleet tutkimusmenetelmiä, tuotteiden ja hankintaketjun laadunhallinnan johtamista ja brändäystä. Aiheet ovat mielenkiintoisia ja vaikka kursseilla on käsitelty minulle entuudestaan varsin tuttuja asioita, aina olen oppinut paljon uutta. Opetuksen taso on mielestäni hyvä ja hieno lisä on ollut monet ulkopuoliset työelämän luennoitsijat.

Tutkinnon suuruus on 60 opintopistettä, josta 30 op on kursseilla suoritettavaa ja 30 op on opinnäytetyö, joka on tarkoitus tehdä johonkin yritykseen. Itse teen opinnäytetyöni omalle työpaikalleni Stockmannille.    

Mikä opinnoissa on ollut parasta, mikä haastavaa, mitä haluaisit kehittää?

Parasta opinnoissa on tietenkin uuden oppiminen. Opiskeluhan on aina kannattavaa ja varsinkin näin aikuisiällä on ollut palkitsevaa huomata, että vielä sitä jaksaa ja oppii. Haastavaa on saada kaikki koulutehtävät tehtyä, mutta onneksi niihin annetaan kunnolla aikaa ja kaikki tehtävät olen tähän saakka saanut palautettua ajallaan.

Koska koulutus vaatii työelämän joustoa, olisi toivottavaa että hakuprosessissa kerrottaisiin selkeämmin lähiopetuspäivien määrä. Varsinkin kevätlukukauden lähipäivien suuri määrä yllätti. Syksyllä opetusta oli perjantaisin n. 2 / kk ja keväällä jopa 3-4/kk.

Millaiset valmiudet opinnot antoi? Mikä oli kaikkein hyödyllisintä?

Opinnot valmistavat maisteritason vaatetusalan tutkintoon. Opinnoista on paljon hyötyä jos tähtää esimerkiksi esimiestehtäviin. Hyödyllisintä on kuitenkin oman osaamisen vahvistuminen ja lisääminen, sekä verkostoituminen.

Kenelle voisit suositella opintoja?

Voin suositella ylempää Vestonomitutkintoa kaikille vaatetusalan osaajille!

Vestonomi (ylempi AMK) Marianne Moisio: Opiskelu Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnossa avasi uuden elämänvaiheen

Lähikuva Marianne Moisiosta punavalkoraidallisessa paidassa kukkaseppele päässään.

Valmistuin vuonna 2001 Artenomiksi Metropolian edeltäjästä EVTEK:stä ja tuntui kovin tutulta ja kotoisalta palata Metropoliaan täydentämään tutkintoa Ylemmän ammattikorkeakoulun puolelle syksyllä 2018. Monet opettajat, vahtimestareista kirjastonhoitajiin olivat tuttuja jo 20 vuoden takaa. Valmistuin Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnosta joulukuussa 2019 ja pääsin haluamaani työpaikkaan, jossa keskiössä ovat teknologiapainotteiset älyvaatteet.

Maailma on muuttunut vajaassa 20 vuodessa paljon. Kukaan ei ole voinut välttyä keskustelulta ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta. Tänä päivänä vaatetusteollisuudesta on tullut pahis, joka tuottaa jopa 10% globaaleista hiilipäästöistä, kuluttaa maailman toiseksi eniten vettä ja tuottaa 20% maailman jätevedestä. Yhden puuvillapaidan valmistaminen kuluttaa 2700 litraa vettä. Se on yhtä paljon kuin ihminen juo keskimäärin kahdessa ja puolessa vuodessa. Tämän lisäksi 75% kaikista valmistetuista vaatteista päätyy kaatopaikalle tai poltettavaksi.

Onneksi myös kuluttajat ovat heränneet tilanteeseen. Suomeen on syntynyt 2010-luvun aikana paljon pieniä brändejä, jotka ovat palauttaneet tuotantoa Suomeen, panostavat tuotteiden laatuun ja kestävyyteen sekä kehottavat kuluttajia vastuullisempaan kuluttamiseen. Yksi vastaus vaatteiden kierrätyspulmaan ovatkin kehitteillä olevat uudet teknologiat, joilla kierrätyskuidusta tehdään uutta kangasta. Vaatteita voi myös nyt jo vuokrata tai hankkia valmistajilta, jotka tekevät niitä täysin kierrätysmateriaalista.

Vaatetusteollisuus on ollut haastava valinta omaksi urapoluksi. Alan epävarmuus on pakottanut myös itseni päivittämään koko ajan osaamistani, seuraamaan tiiviisti aikaa, olemaan aktiivinen, verkostoitumaan ja olemaan kiinnostunut laaja-alaisesti kaikesta ympärillä tapahtuvasta. Eikä pelkästään alaan liittyvistä asioista vaan yleismaailmallisesti.

Sitran julkaisussa "Perspectives on new work", tulevaisuuden työ on oppimista ja oppiminen työtä. Työn tulee muokata ja aktiivisesti luoda tulevaisuutta. Tulevaisuuden osaamistarpeita keinoälyn ja robotiikan lisäksi ovatkin luovuus ja ongelmanratkaisukyky. Luovan alan osaajille on siis tulevaisuudessakin kysyntää!

Hakeuduin myös Ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin juuri tästä syystä. Edellinen työsuhteeni oli päättynyt ja halusin täydennystä koulutukseeni. Edellisistä opinnoista oli vierähtänyt riittävästi aikaa ja motivaatio oli korkealla. Tärkein syy oli kuitenkin opinnäytetyö, joka tehdään aina yritysyhteistyössä. Oikein valitun opinnäytetyön aiheen ja yrityksen avulla oli mahdollista saada jalka halutun yrityksen oven väliin. Halusin myös pitkään jo työelämässä työskenneltyäni haastaa itseäni ja tutkia jotain itselleni täysin vierasta ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuvaa aihetta. Hakeuduin kauas vaatetussuunnittelijan mukavuusalueelta ja päätin valita opinnäytetyön aiheeksi teknologiapainotteiset älyvaatteet.

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnossa parasta ja antoisinta opinnäytetyön lisäksi ovat olleet tietysti mahtavat opiskelukaverit, joiden kanssa käydyt keskustelut tunneilla ja tuntien ulkopuolella ovat tuoneet suuren lisäarvon varsinaisesta opetuksesta saatuun tietoon. Koin antoisaksi myös lähipäivien vierailevat asiantuntijaluennot ja yritysvierailut mielenkiintoisiin kohteisiin.

Kannustan kaikkia niitä, jotka haluavat kehittää omaa urapolkuaan; olkaa aktiivisia, verkostoitukaa ja pitäkää opittuja taitoja parhaalla mahdollisella tavalla yllä ja ennen kaikkea oppikaa koko ajan lisää. Se tuottaa jossain vaiheessa varmasti tulosta! Minullekin avautui opiskelun ja opinnäytetyön kautta uusi työpaikka juuri sinne, jonne halusinkin. Tulevaisuus on pitkälti omissa käsissä.

Tiina Granström

Tiina Granström.

Olen Tiina Granström ja aloittanut vestonomin ylemmät ammattikorkeakouluopinnot syksyllä 2017. Olen taustaltani Helsingin yliopistosta valmistunut käsityön opettaja ja työskentelin peruskoulussa muutaman vuoden ennen uusien opintojen aloittamista. Koska minulla ei juurikaan ollut aiempaa kokemusta kaupallisesta tekstiilialasta, opin kursseilla paljon. Muiden opiskelijoiden kirjava työtausta toi erilaisia mielenkiintoisia näkemyksiä keskusteluihin.

Hain tähän tutkinto-ohjelmaan, koska halusin oppia lisää vaatetusteollisuudesta ja saada työelämän kontakteja. Minua kiinnosti työllistyä koulumaailman ulkopuolelle, mutta jatkaa tekstiilien parissa työskentelyä. Näissä onnistuin loistavasti, sillä opinnäytetyöprojektini jälkeen työllistyin vakituisesti yritykseen, jolle tein opinnäytetyön.

Opintojen alkaessa minulla ei ollut vakinaista työpaikkaa, johon olisin voinut tehdä kehittämistehtävän yrityksen tarpeisiin. Opettajataustani takia myös kontaktini yritysmaailmaan olivat rajalliset. Löysin oikeastaan sattuman kautta suomalaisomisteisen Tuli Trading Ltd.:n, joka on kansainvälinen vaatteiden alihankintaprosesseja hallinnoiva yritys. Sain unelmahomman: tutkia vaatteen tuotantoprosessia ja miettiä, miten sitä voisi kehittää. Tällä hetkellä työskentelen Tuli Tradingin markkinointikoordinaattorina ja matkustan ahkerasti Helsingin ja Dhakan väliä. Työtehtäviini kuuluu esimerkiksi uusien tuotteiden ideointi ja tarjoaminen asiakkaille, markkinointimateriaalien tuottaminen sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin.

Kristiina Jyläntö

Kristiina Jyläntö.

Olen Kristiina Jyläntö. Suoritin vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon joulukuussa 2018.

Otin opintovapaata opiskellakseni päätoimisesti. Nautin opiskelusta, ja se toi kivaa vaihtelua pitkään työelämässä olleena. Toimin käsi- ja taideteollisuusalan kouluttajana, ja oli hienoa nähdä omaa alaa eri näkökulmasta. Ryhmässäni oli useita vaatealan tekniikan ja kaupan osaajia.

Oppimistehtävät olivat mielekkäitä ja käytännönläheisiä. Pystyin hyödyntämään aikaisempaa osaamistani ja liittämään tehtävät omaan työhöni. Tehtävät vaativat kuitenkin paljon taustatyön tekemistä: perehtymistä laaja-alaisesti aiheisiin.

Opinnäytetyöni kehittämistehtävän toimeksiantaja oli suomalainen yritys Tarw-Trading Oy, jolla on liiketoimintaa Kiinassa. Kehittämistyön tavoitteena oli mahdollistaa henkilöstön kulttuuriosaamisen karttuminen, jotta yritys menestyisi hyvin Kiinan liiketoimintaympäristössä. Työn tuloksena syntyi toimeksiantajalle tapa- ja pukeutumiskulttuuria sisältävä internetsivusto, jossa selvitin suomalaisen ja kiinalaisen kulttuurin eroja ja sopivaa pukeutumista Kiinan työelämässä. Sivusto oli jaoteltu aihealueisiin: kiinalaiset tavat, kansainvälinen bisnespukeutuminen ja pukeutuminen Kiinaan.

Sivusto sai innostuneen vastaanoton, ja sitä käytetään osana henkilöstön perehdyttämistä ja Kiinaan suuntautuvien työmatkojen suunnittelua.

Salla Tähtinen

Salla Tähtinen.

Olen Salla Tähtinen ja suoritin Metropoliassa vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon 2016-2017.

 Aiemmin olin opiskellut tekstiili- ja vaatetusalan artenomin (AMK) ja merkonomin tutkinnot ja työskennellyt pitkään vaatetusalalla. Pitkäaikainen työpaikkani oli Halosella ostajana. Jäin pois työstäni ja mietin, mitä haluan elämässäni ja urallani vielä tehdä. Päädyin siihen, että haluan syventää ammattitaitoani vaatetusalalla. Koin, että saisin opinnoista vahvistusta ja täydennystä työssä oppimalleni ammattitaidolle.

Osa kurssien sisällöstä oli minulle hyvinkin tuttua ostajataustani takia, mutta kursseilla oli myös riittävästi uutta ja täydentävää asiaa, jotta opiskelu pysyi mielenkiintoisena. Opiskeluryhmässämme oli hyvin eritaustaisia opiskelijoita ja itse olin ainoa, jolla oli ostajan tausta. Opiskelijoiden erilaiset taustat ja työkokemukset toivat kursseihin paljon mielekästä ja hyödyllistä sisältöä: aina joku tiesi asiasta jotain, mitä muut eivät.

En ollut töissä opiskelun aikana ja etenkin opinnäytetyön tekemisen aikana se ei olisi ollut ajankäytöllisesti mahdollista. Meillä opiskeluaika oli vain yhden lukuvuoden, mutta nykyisin opiskelu kestää 1,5 vuotta, mikä on erittäin hyvä uudistus. Se mahdollistaa paremmin opiskelun myös työn ohella.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä oman työpaikan tai muun yrityksen kanssa. Sovin yhteistyöstä Planimex Oy:n kanssa, joka on pääasiassa tuotantoagentuuriin keskittynyt vaatetusalan yritys. Yrityksellä on myös omaa tuotantoa, jonka myyntikanavia oli tarkoitus kehittää. Opinnäytetyönä teinkin yritykselle verkkokaupan.

Tavoitteenani oli kehittää ammattitaitoani ja edesauttaa työllistymistäni edelleen vaatetusalalla. Onnistuin tavoitteessani hyvin. Työskentelen Planimex Oy:ssä tuotantoasiantuntijana.