Perustiedot

Tutkintonimike
Vestonomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
20

Tavoitteet

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa opiskelijan vastuullisen tuotejohtamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen kompetensseja sekä strategista hankintaosaamista. Opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa tuote- ja laadunhallinnan prosesseja, projekteja ja hankkeita. Opinnot lisäävät opiskelijan brändiosaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa pätevyyden työtehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Opinnäytetyö

Opintoihin liittyvä opinnäytetyö on työelämälähtöisenä toimeksiantona tehtävä kehittämistyö, joka lisää opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia uudistaa organisaatioita ja brändejä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Tiina Granström

Tiina Granström.

Olen Tiina Granström ja aloittanut vestonomin ylemmät ammattikorkeakouluopinnot syksyllä 2017. Olen taustaltani Helsingin yliopistosta valmistunut käsityön opettaja ja työskentelin peruskoulussa muutaman vuoden ennen uusien opintojen aloittamista. Koska minulla ei juurikaan ollut aiempaa kokemusta kaupallisesta tekstiilialasta, opin kursseilla paljon. Muiden opiskelijoiden kirjava työtausta toi erilaisia mielenkiintoisia näkemyksiä keskusteluihin.

Hain tähän tutkinto-ohjelmaan, koska halusin oppia lisää vaatetusteollisuudesta ja saada työelämän kontakteja. Minua kiinnosti työllistyä koulumaailman ulkopuolelle, mutta jatkaa tekstiilien parissa työskentelyä. Näissä onnistuin loistavasti, sillä opinnäytetyöprojektini jälkeen työllistyin vakituisesti yritykseen, jolle tein opinnäytetyön.

Opintojen alkaessa minulla ei ollut vakinaista työpaikkaa, johon olisin voinut tehdä kehittämistehtävän yrityksen tarpeisiin. Opettajataustani takia myös kontaktini yritysmaailmaan olivat rajalliset. Löysin oikeastaan sattuman kautta suomalaisomisteisen Tuli Trading Ltd.:n, joka on kansainvälinen vaatteiden alihankintaprosesseja hallinnoiva yritys. Sain unelmahomman: tutkia vaatteen tuotantoprosessia ja miettiä, miten sitä voisi kehittää. Tällä hetkellä työskentelen Tuli Tradingin markkinointikoordinaattorina ja matkustan ahkerasti Helsingin ja Dhakan väliä. Työtehtäviini kuuluu esimerkiksi uusien tuotteiden ideointi ja tarjoaminen asiakkaille, markkinointimateriaalien tuottaminen sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin.

Kristiina Jyläntö

Kristiina Jyläntö.

Olen Kristiina Jyläntö. Suoritin vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon joulukuussa 2018.

Otin opintovapaata opiskellakseni päätoimisesti. Nautin opiskelusta, ja se toi kivaa vaihtelua pitkään työelämässä olleena. Toimin käsi- ja taideteollisuusalan kouluttajana, ja oli hienoa nähdä omaa alaa eri näkökulmasta. Ryhmässäni oli useita vaatealan tekniikan ja kaupan osaajia.

Oppimistehtävät olivat mielekkäitä ja käytännönläheisiä. Pystyin hyödyntämään aikaisempaa osaamistani ja liittämään tehtävät omaan työhöni. Tehtävät vaativat kuitenkin paljon taustatyön tekemistä: perehtymistä laaja-alaisesti aiheisiin.

Opinnäytetyöni kehittämistehtävän toimeksiantaja oli suomalainen yritys Tarw-Trading Oy, jolla on liiketoimintaa Kiinassa. Kehittämistyön tavoitteena oli mahdollistaa henkilöstön kulttuuriosaamisen karttuminen, jotta yritys menestyisi hyvin Kiinan liiketoimintaympäristössä. Työn tuloksena syntyi toimeksiantajalle tapa- ja pukeutumiskulttuuria sisältävä internetsivusto, jossa selvitin suomalaisen ja kiinalaisen kulttuurin eroja ja sopivaa pukeutumista Kiinan työelämässä. Sivusto oli jaoteltu aihealueisiin: kiinalaiset tavat, kansainvälinen bisnespukeutuminen ja pukeutuminen Kiinaan.

Sivusto sai innostuneen vastaanoton, ja sitä käytetään osana henkilöstön perehdyttämistä ja Kiinaan suuntautuvien työmatkojen suunnittelua.

Salla Tähtinen

Salla Tähtinen.

Olen Salla Tähtinen ja suoritin Metropoliassa vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon 2016-2017.

 Aiemmin olin opiskellut tekstiili- ja vaatetusalan artenomin (AMK) ja merkonomin tutkinnot ja työskennellyt pitkään vaatetusalalla. Pitkäaikainen työpaikkani oli Halosella ostajana. Jäin pois työstäni ja mietin, mitä haluan elämässäni ja urallani vielä tehdä. Päädyin siihen, että haluan syventää ammattitaitoani vaatetusalalla. Koin, että saisin opinnoista vahvistusta ja täydennystä työssä oppimalleni ammattitaidolle.

Osa kurssien sisällöstä oli minulle hyvinkin tuttua ostajataustani takia, mutta kursseilla oli myös riittävästi uutta ja täydentävää asiaa, jotta opiskelu pysyi mielenkiintoisena. Opiskeluryhmässämme oli hyvin eritaustaisia opiskelijoita ja itse olin ainoa, jolla oli ostajan tausta. Opiskelijoiden erilaiset taustat ja työkokemukset toivat kursseihin paljon mielekästä ja hyödyllistä sisältöä: aina joku tiesi asiasta jotain, mitä muut eivät.

En ollut töissä opiskelun aikana ja etenkin opinnäytetyön tekemisen aikana se ei olisi ollut ajankäytöllisesti mahdollista. Meillä opiskeluaika oli vain yhden lukuvuoden, mutta nykyisin opiskelu kestää 1,5 vuotta, mikä on erittäin hyvä uudistus. Se mahdollistaa paremmin opiskelun myös työn ohella.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä oman työpaikan tai muun yrityksen kanssa. Sovin yhteistyöstä Planimex Oy:n kanssa, joka on pääasiassa tuotantoagentuuriin keskittynyt vaatetusalan yritys. Yrityksellä on myös omaa tuotantoa, jonka myyntikanavia oli tarkoitus kehittää. Opinnäytetyönä teinkin yritykselle verkkokaupan.

Tavoitteenani oli kehittää ammattitaitoani ja edesauttaa työllistymistäni edelleen vaatetusalalla. Onnistuin tavoitteessani hyvin. Työskentelen Planimex Oy:ssä tuotantoasiantuntijana.