Perustiedot

Tutkintonimike
Vestonomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Tutkinnon tavoitteet

Tekstiili- ja vaatetusala pyrkii vahvasti kohti kiertotaloutta. Vaatetusalan ylempi AMK-tutkinto kasvattaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjujen haasteista, muutospaineista sekä kiertotaloutta tukevista innovaatioista ja verkostoista.

Opinnot lisäävät opiskelijan vastuullisuus- ja kiertotalousosaamista ja tarjoavat valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä alan kansainvälisellä kentällä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa prosesseja ja hankkeita sekä luoda uudenlaista toimintakulttuuria tekstiili- ja vaatetusalalle.

Kenelle tutkinto on suunnattu?

Tutkinto soveltuu tekstiili- ja vaatetusalan ammattilaisille, jotka kaipaavat päivitystä ammatilliseen osaamiseensa, uusia haasteita ja ylemmän korkeakoulututkinnon tuomaa pätevyyttä.

Tutustu tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolku-sivustolla.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Monimuotokoulutusta työn ohessa

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta. Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö.

Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä sekä ryhmätehtävistä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin.

Opetusta on 2-4 päivänä kuukaudessa. Opetuspäiviin on useimmiten mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Opetus tapahtuu pääasiallisesti suomeksi, mutta osa opetuksesta ja/tai oppimateriaalista on englanninkielistä.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen ja uudistuneeseen opetussuunnitelmaan tarkemmin Opinto-opas-sivustolla.

Opinnäytetyö

Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön teko lisää opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia uudistaa organisaatioita ja yrityksiä.

Opinnäytetyön toimeksiantajana on useimmiten opiskelijan oma työnantaja, mutta opinnäytteen voi tehdä myös muualle työelämään. Vestonomi (YAMK) opinnäytetyön aiheen tulee liittyä selkeästi tekstiili- ja vaatetusalan teemoihin.

Opetuksen aikataulu

Opinnot alkavat syyslukukaudella 2023.
Opetusta on keskimäärin 3 arkipäivänä kuukaudessa, klo 9-15.30.

Syyslukukauden 2023 opetuksen päivämäärät päivitetään tälle sivulle pian.

Paikka:
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus
Hämeentie 135 D
00560 Helsinki

Opetukseen on useimmiten mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.