Vaatetusala, vestonomi (ylempi AMK)

Kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntija

Tutkintonimike
Vestonomi (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Alallaan ainutlaatuinen maisteritutkinto

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa tekstiili- ja vaatetusalan maisteritutkintoa.

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa tekstiili- ja vaatetusalan erilaisissa tehtävissä toimiville mahdollisuuden kehittää ja syventää asiantuntemustaan alan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen tavoitteet

Vestonomi (YAMK) -tutkinnon tavoitteena on kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijuus. Koulutus kasvattaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä tekstiili- ja muotialan arvoketjujen haasteista, muutospaineista sekä kiertotaloutta tukevista innovaatioista ja verkostoista.

Vestonomi (YAMK) toimii tekstiili- ja muotialalla asiantuntijana, jonka työtehtäviin voi kuulua:

 • yrityksen toimintakulttuurin kehittämistä
 • ympäristövaikutusten arviointia
 • kiertotalouden ja vastuullisuusstrategioiden suunnittelua
 • vastuullisuusraportointia
 • alan prosessien ja hankkeiden johtamista ja kehittämistä
 • sidosryhmäyhteistyötä.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa prosesseja ja hankkeita sekä luoda uudenlaista toimintakulttuuria tekstiili- ja vaatetusalalle.

Opintojen toteutus ja rakenne

Maisteritutkinto työn ohessa

Vestonomi (YAMK) -tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä sekä ryhmätehtävistä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta. Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Opetusta on 2-4 päivänä kuukaudessa.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen ja sisältöön vaatetusalan (ylempi AMK) opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Vestonomi (YAMK) -tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka aiheen tulee liittyä tekstiili- ja vaatetusalan teemoihin.

Toimeksiantajana on useimmiten opiskelijan oma työnantaja. Opinnäytetyö antaa mahdollisuuden tutkia ja kehittää yrityksen liiketoiminnan ja tulevaisuuden kannalta olennaisia aihealueita.

Opinnäytetyöprosessi lisää opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia kehittää sekä uudistaa organisaatioita vastuullisuuden viitekehyksessä.

Opetuksen aikataulu (muutokset mahdollisia)

Opetusta on keskimäärin kolmena arkipäivänä kuukaudessa, pääosin perjantaisin klo 9–15.30.

 • Syksy 2024: 23.8.2024 (aloitusinfo) // 30.8. // 13.9. // 20.9. // 4.10. // 25.10 // 1.11. // 15.11. // 22.11. // to 5.12. // to 12.12.
 • Kevät 2025: 9.-10.1. // 17.1. // 31.1. // 7.2. // 21.2. // 7.3. // 21.3. // 4.4. // to 17.4. // 25.4. // 9.5.
 • Syksy 2025: 19.9. // 10.10. // 20.21.11.2025

Opetuspäiviin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta sekä Arabian kampuksella (Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki).

Kohti uusia urapolkuja

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) antaa valmiudet toimia erilaisissa tekstiili- ja vaatetusalaan liittyvissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä alan kansainvälisellä kentällä.

Vestonomi (YAMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, mikä osaltaan mahdollistaa uusien urapolkujen etsimisen.

Kysy tutkintovastaavalta vaatetusalan YAMK-opinnoista

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Kulttuuri

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Kulttuuri

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitus

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän aloitusohjeet julkaistaan toukokuussa.