Muotoilun kestävä tulevaisuus

Mietitkö miten kestävä kehitys näkyy muotoilussa? Kiinnostaako muotoilun tulevaisuuden trendit ja tulevaisuuden ennakointi?

Tule mukaan muotoilualan opintoihin, joissa saat katsauksen muotoilun kestävään tulevaisuuteen.

Perustiedot

Laajuus
10 op
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15.11.2023 - 03.01.2024

Kenelle?

Muotoilun opintokokonaisuus sopii hyvin sinulle, jos

 • suunnittelet tulevaisuudessa muotoilualan opintoja
 • olet kiinnostunut muotoilusta ja sen tulevaisuudesta
 • haluat laajentaa osaamista ja ymmärrystä muotoilun kestävästä tulevaisuudesta

Opintokokonaisuuteen ei ole ennakkotietovaatimuksia, joten kokonaisuus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, tule rohkeasti mukaan! Opinnot hyväksiluetaan sinulle, mikäli hakeudut myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelmaan.

Sisältö

Kestävä suunnittelu, 5 op

Sisältö

 • käsitteistö, suunnittelumallit ja -prosessit
 • muotoilun toimintaympäristö
 • kiertotalous ja elinkaariajattelu
 • kestävä kehitys
 • kestävä suunnittelu ja materiaalitehokkuus
 • ekotehokkuus, resurssitehokkuus, ympäristöjärjestelmät

Osaamistavoitteet

Opintojen jälkeen

 • tunnistat kestävän kehityksen ja kestävän suunnittelun käsitteistöä, teoriapohjaa ja –malleja käytännön muotoiluprosesseissa.
 • osaat kestävän muotoilun periaatteita
 • olet lisännyt tuntemusta systeemisestä ajattelusta, kiertotaloudesta, elinkaariajattelusta, ekotehokkuudesta ja materiaalitehokkuudesta
 • olet lisännyt tuntemusta sosiaalisesta ja ekonomisesta kestävyydestä
 • osaat hyödyntää ympäristöjärjestelmiä ja ympäristölainsäädäntöä asiantuntijuutensa kehittämiseen

Tulevaisuuden ennakointi, 5 op

Sisältö

 • muotoilualan tulevaisuuden ennakointityö ja ennakointityön soveltaminen muotoilu- ja suunnitteluprosessissa
 • tulevaisuuden tutkimuksen periaatteet ja menetelmät sekä niiden merkitys omassa työssä
 • toimintaympäristö ja sen muutosten tarkastelu
 • visioiva konseptointi

Tavoitteet

Opintojen jälkeen

 • osaat ennakoida tulevaisuuden muutoksia ja trendejä sekä tunnistaa tulevaisuuden muutosten vaikutukset muotoiluun
 • ymmärrät toimintaympäristön muutoksia
 • osaat tulevaisuuden ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen periaatteita
 • osaat hyödyntää tulevaisuustietoa muotoilualan ammatillisiin käytänteisiin ja ennakoinnin menetelmiä muotoiluprosessissa

Toteutustapa

Opinnot ovat monimuoto-opetusta, johon sisältyy myös lähiopetusta. Opinnot toteutetaan kevätlukukaudella 2024. Opintojaksojen lähiopetus toteutetaan seuraavasti:

 • Kestävä suunnittelu perjantaisin 12.1.-8.3.2024 klo 9-15
 • Tulevaisuuden ennakointi keskiviikkoisin 24.1.-6.3.2024 klo 16-19

Opintojen lähiopetus toteutetaan Metropolian Arabian kampuksella, osoitteessa Hämeentie 135, Helsinki.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta 150 euroa (15 euroa/op)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Muotoilun kestävä tulevaisuus -opintokokonaisuuteen ilmoittautumisjärjestelmässä 15.11.2023-3.1.2024.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Laura Kivistö
laura.kivisto [at] metropolia.fi (laura[dot]kivisto[at]metropolia[dot]fi), puh. 040 196 6133

Lehtori Merja Kosonen
merja.kosonen [at] metropolia.fi (merja[dot]kosonen[at]metropolia[dot]fi), puh. 040 740 3821