Alta löydät opintojesi kannalta olennaista tietoa. Tutustuthan ohjeisiin huolellisesti ennen opintojen alkua.

Tutustu Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun ja ilmoittaudu opintoihin ilmoittautumisjärjestelmässä.

Avoimen AMK:n yhteystiedot eri tilanteissa.

Tietoja koskien opintoja

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA PALVELUT

Aktivoi Metropolian käyttäjätunnukset ennen opintojesi alkua. Saat sähköpostitse ohjeet tunnusten aktivoimisesta, kun sinulle on luotu opiskelijarooli järjestelmäämme. Ohjeet löytyvät myös tietohallinnon wiki-sivustolta. Tunnusten aktivoimiseen tarvitset joko pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Mikäli sinulla ei ole kumpaakaan, saat aktivointisalasanan opiskelija- ja hakijapalveluista aukioloaikoina virallista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Voit aktivoida tunnukset, kun opiskeluoikeus on voimassa. Kevätlukukaudella alkavien opintojen opiskeluoikeus alkaa yleensä 1.1. ja syyslukukaudella alkavien opintojen 1.8.

Tutustu käyttäjätunnuksen eri palvelujen kirjautumisohjeisiin tietohallinnon wiki-sivustolla.
Opiskelija saa tunnuksilla käyttöönsä mm. seuraavat palvelut:

 • OMA-palvelu (mm. omat tiedot, opintojaksojen työtilat ja arvioinnit)
 • Sähköposti. Pääset kirjautumaan sähköpostiin käyttäjätunnuksellasi osoitteessa mail.metropolia.fi. Opintoihin liittyvät sähköpostit lähetetään metropolia.fi-sähköpostiin. Ainoastaan järjestelmästä lähetettävät automaattiviestit mm. ilmoittautumiseen liittyen tulevat ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
 • Moodle -verkko-opiskelualusta (mikäli käytössä opintojaksolla). Huom! Opettaja antaa erikseen kurssiavaimen ko. kurssin Moodle työtilaan.
 • Yleisten tilojen tietokoneet ja verkkolevyt
 • Office 365 opintojen ajaksi
 • Metropolian pilvipalvelut opintojen ajaksi
 • Helpdesk-palvelut (tietotekninen tuki)
 • Kirjaston palvelut (mm. e-aineistot)

Avoimen opiskelijoilla on samat oikeudet kuin tutkinto-opiskelijoilla kulkulupien, erityistilojen käytön jne. suhteen. Katso myös opiskelija- ja hakijapalvelut.

SÄHKÖPOSTI, MATERIAALIT JA TIEDOTUS

Sähköposti

Aktivoi opintojesi alkaessa Metropolian käyttäjätunnukset ja seuraa aktiivisesti metropolia.fi -sähköpostia. Pääset kirjautumaan sähköpostiin käyttäjätunnuksellasi osoitteessa mail.metropolia.fiOpintoihin liittyvät sähköpostit lähetetään metropolia.fi-sähköpostiin. Ainoastaan järjestelmästä lähetettävät automaattiviestit mm. ilmoittautumiseen liittyen tulevat ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Opintojaksojen työtilat OMA-palvelussa

Kaikilla opintojaksojen toteutuksilla on OMA-palvelussa oma työtila. Työtilat näkyvät OMA-palvelun työtilalistauksessa (etusivun yläreunassa, talo-kuvakkeen alla). Avoimen amk:n opiskelija on aina automaattisesti niiden opintojaksojen työtilan jäsen, joihin hän on ilmoittautunut.

Opettajat käyttävät työtiloja opintojaksoon liittyvässä tiedottamisessa (esim. sairastumiset) sekä materiaalin jakamisessa. Työtilasta lähtevä sähköposti tulee opiskelijan metropolia.fi-sähköpostiin.

Mikäli opintojaksolla käytetään jotain muuta työskentelyalustaa, esim. Moodle, opettaja informoi opiskelijoita tästä. Moodleen pääsee kirjautumaan opiskelijatunnuksilla, kuten OMA-palveluunkin, mutta opettajan on yleensä erikseen annettava oikeudet opintojakson Moodle-työtilaan.

Virtuaaliopinnot

Ohjeet 100-prosenttisesti virtuaalisen opintojakson suorittamiseen löytyvät opintojakson toteutuksen tiedoista sekä pääsääntöisesti opintojakson toteutuksen OMA-työtilasta (vaatii Metropolia -tunnukset). Lisätietoja antaa opintojakson opettaja.

LUKUJÄRJESTYKSET

Kun olet saanut paikan opintoihin ja aktivoinut opiskelijatunnuksesi, voit katsoa henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaista lukujärjestystä:

Kirjaudu oikeasta ylälaidasta Lukkarikoneeseen opiskelijatunnuksillasi.

Valitse asetukset -välilehti, jossa voit mm. valita Lukkarikoneen näyttämän oletuslukujärjestyksen. Näkymä näyttää opintojaksot, joille sinut on hyväksytty.

Kun olet aktiivinen avoimen amk:n opiskelija, voit tallentaa lukujärjestyksen Lukkarikoneeseen.

OPISKELIJAPALVELUT

Opiskelijoilla on lukuisia erilaisia palveluita Metropoliassa. Tähän on koottu tietoa olennaisimmista. Lisätietoa palveluista saat opiskelijan työpöydältä OMAsta (vaatii Metropolian käyttäjätunnukset).

Kirjasto

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on oikeus käyttää kaikkia Metropolian kirjastoja ja niiden palveluja. Lisätietoa saa kirjaston sivuilta. Kirjastokortin saa henkilöllisyystodistusta vastaan. Kirjastoissa on myös työskentelytiloja ja tietokoneita käyttöösi.

Tietojärjestelmät ja helpdesk

Metropolian Helpdesk tarjoaa opiskelijalle tukea tietojärjestelmiin ja tunnuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Apua saadakseen opiskelijan tulee tehdä palvelupyyntö osoitteessa hd.metropolia.fi (kirjautuminen vaatii opiskelijatunnukset) tai mikäli omat tunnukset eivät toimi, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helpdesk [at] metropolia.fi.

Lisätietoja Metropolian tietojärjestelmistä ja tietohallinnon palveluista löydät tietohallinnon wiki-sivustolta.

Hyvinvointi

Metropolian avoimen opiskelijat ovat oikeutettuja opintopsykologin ja opintokuraattorin palveluihin. Avoimen opiskelijat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluihin. Mikäli sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelijana tarvitset työharjoitteluasi varten rokotuksia tai rokotustodistusta, otathan yhteyttä kotikuntasi terveysasemaan.

Liikunta

Avoimen opiskelijat voivat käyttää Metropolian kiinteistöjen henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitettuja omia kuntosaleja. Avoimen amk:n polkuopiskelijat voivat lisäksi liittyä Metkan jäseniksi ja sen myötä saada Zone-liikuntapalveluiden käyttöoikeuden.

ETUUDET JA TUET

Tälle sivulle on koottu olennaista tietoa avoimen opiskelijan eduista ja tukimuodoista.

Kelan opintotuki ja opiskelija-alennukset

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeluun ei voi saada Kelan opintotukea tai opintolainaa. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät ole myöskään oikeutettuja opiskelija-alennuksiin julkisessa liikenteessä tai Kela-tuettuun opiskelijahintaiseen ruokailuun.

Ateriaetu

Metropolia on järjestänyt avoimen opintopolkujen opiskelijoille erillisen ateriaedun Metropolian opiskelijaravintoloissa. Aterian hinta on ravintolakohtainen. Ateriaetu ei ole voimassa Hämeentie 135 D:n opiskelijaravintolassa. Ateriaetuun oikeuttavat Tuudo-mobiilisovelluksen punainen opiskelijakortti tai opiskelutodistus, jonka voi noutaa opiskelija- ja hakijapalveluiden toimipisteeltä tai tilata sähköpostitse osoitteesta opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi opintojen alkaessa. Avoimen opintomoduulien tai yksittäisten opintojaksojen opiskelijat eivät ole oikeutettuja etuuteen.

Työttömyys ja opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Työttömien työnhakijoiden kannattaa ennen avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautumista varmistaa työvoimaviranomaisilta, vaikuttaako opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa heidän työttömyysturvaansa ja onko opintoihin saatavilla tukea. Kts. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu.

Muut mahdolliset tuet: www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/

Huom! Kaikki tukihakemusten täydennyspyynnöt lähetetään osoitteeseen avoinamk [at] metropolia.fi. Tukihakemuksia täytetään vain opintoihin päässeille, ei varasijoilla oleville.

Vakuutukset

Metropolian avoimen opiskelijat on vakuutettu ammattikorkeakoulun puolesta.

OPINTOJEN OHJAUS

Opintojen ohjausta annetaan avoimessa vain opintopolkujen opiskelijoille. Ohjauksesta vastaavat tutkinnon määrittelemät tahot, useimmiten kyseisen tutkinto-opiskelijoiden ryhmän opettajatuutori, koulutussuunnittelija tai tutkintovastaava. Polkuopiskelijoita informoidaan erikseen opintojen ohjauksesta.

Yksittäisten opintojaksojen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä käänny aina opintojakson opettajan puoleen.

OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI

Opiskelija suorittaa opinnot toteutuksen tiedoissa kuvatulla tavalla. Tiedoissa on kerrottu opetusmenetelmät, läsnäolovelvoite ja opetusmateriaalit, jotka ovat omakustanteisia eivätkä sisälly avoimen maksuun. Kysymykset suorittamisesta tulee osoittaa toteutuksen tiedoissa kerrotulle opettajalle.

Polku- ja moduuliopinnot suoritetaan nimetyssä järjestyksessä. Toteutusten tiedoissa mainitut esitietovaatimukset koskevat myös avoimen opiskelijoita. Mikäli opiskelija ei suorita jotain opintoa hyväksytysti ja ajoissa, saattaa se estää etenemisen opinnoissa. Opiskelija on itse vastuussa suorituksista. Metropolia ei tarjoa korvaavia opintoja eikä hyvityksiä avoimen maksusta tällaisessa tilanteessa.

Avoimessa ei tehdä aiemmin suoritettujen opintojen suoraa hyväksilukua. Sitä tehdään vain tutkinto-opiskelijoille. Avoimessa tehdään ainoastaan osittaisia hyväksilukuja, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa opettajan määrittämällä tavalla. Hyväksiluvut avoimessa eivät oikeuta hinnanalennukseen.

Opintojen arviointi

Opinnot arvioidaan asteikolla:

kiitettävä (5)
erittäin hyvä (4)
hyvä (3)
erittäin tyydyttävä (2)
tyydyttävä (1)
hylätty (0)

tai vaihtoehtoisesti vain hyväksytty/hylätty (H/0)

Huom! Mikäli opiskelija ei ole maksanut opintojaan, ei hänelle voida antaa suoritusmerkintää.

Opintosuoritusote

 • Läsnäolevat opiskelijat voivat tulostaa opintosuoritusotteen opiskelijan työpöydän eOpiskelijapalveluista.
 • Opintonsa päättäneet opiskelijat voivat pyytää opintosuoritusotteen opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi). Opintosuoritusote lähetetään sähköpostilla.
 • Opintonsa päättäneet opiskelijat voivat pyytää ylimääräiset opintosuoritusotteet Metropolian arkistosta (arkisto [at] metropolia.fi) maksua vastaan. Hinta on 15 euroa.

Opiskelijatodistus

Läsnäolevat opiskelijat voivat hankkia opiskelijatodistuksen opiskelijan työpöydän eOpiskelijapalveluista.

TENTIT JA UUSINTAKOKEET

Jokaiseen opintoon, johon sisältyy tentti, liittyy kaksi mahdollisuutta uusia hylätty tenttisuoritus toteutuksen yhteydessä ilmoitetuissa uusintatilaisuuksissa. Hyväksytyn opintosuorituksen voi uusia vain kerran. Mikäli arviointi perustuu suoritustapaan, jonka arviointimenetelmää ei voida toistaa, ei opiskelijalla ole mahdollisuutta korottaa arvosanaa.

Avoimen opiskelija ilmoittautuu itsenäisesti sekä varsinaiseen tenttiin että uusintakokeeseen. Kokeisiin tulee saapua ajoissa. Tenttiin ei voi osallistua, jos myöhästyy. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana sekä tentissä että uusintatenteissä.

Uusintakokeet järjestetään aina tiettyinä, ennalta ilmoitettuina päivinä ja jokaiseen uusintakokeeseen on ilmoittautumisaika. Ohjeistus löytyy Metropolian OMAsta: Opiskelijan opas > Opinnot > Tentit ja uusintakokeet.

Uusinta opiskeluajan ulkopuolella

Varsinaisen uusintakoeilmoittautumisen lisäksi avoimen opiskelijan tulee ilmoittaa uusinnastaan osoitteeseen avoinamk [at] metropolia.fi, mikäli uusintatentti järjestetään sijoittuu seuraavalla lukukaudella alkuperäisen opiskeluoikeusajan ulkopuolella. Tällöin opiskelijan opiskeluoikeusaikaa jatketaan.

METROPOLIAN KAMPUKSET

Lisätietoja kampuksista ja niillä toimivista tutkinto-ohjelmista löydät sivuiltamme: