Avoin AMK - Kielitaito ja muut vaatimukset

Kielitaito

Ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmiin ei ole virallista kielitaidon tasovaatimusta, lukuun ottamatta Social Services ja Nursing tutkinto-ohjelmia, joihin vaaditaan myös B1 tason suomen kielen taito, sillä opetusta on myös suomen kielellä. Kannattaa huomioida, että suomenkielisissä opinnoissa voidaan puolestaan käyttää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä kielitaito.

Voit käyttää itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit omaa kielitaitoasi ja sen riittävyyttä amk-opintoihin. Testissä on alla olevat osiot eri kielitaidon osa-alueille.

  • tekstin ymmärtäminen
  • puheen ymmärtäminen
  • kirjoittaminen
  • sanasto
  • kielioppi

Huom! Joihinkin haastattelun sisältäviin polkuihin vaaditaan Dialang kielitestin tulokset mukaan haastatteluun. Tästä on maininta polun tiedoissa.

Kielitaidon tasot (A1 matalin, C2 korkein) on kuvattu Europassin sivustolla.

Kielitaitotason itsearviointitaulukko - Europass (pdf)

  • A1 ja A2: perustason kielenkäyttäjä
  • B1 ja B2: itsenäinen kielenkäyttäjä
  • C1 ja C2: taitava kielenkäyttäjä

Opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kaikissa ylempien AMK-tutkintojen poluissa (15 op tai 30 op riippuen tutkinnon laajuudesta) pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva AMK-tutkinto. Tämä tarkistetaan polkuun hakeutuvilta. Polkujen tiedoissa on tarvittava ohjeistus asiaan liittyen. AMK-tutkinnon jälkeistä työkokemusta ei polkuopinnoissa vaadita. Jos haet myöhemmin avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi, hakukelpoisuuteen vaaditaan kahden vuoden työkokemus AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Pohjakoulutusvaatimus ei ole pakollinen ylempien AMK-tutkintojen yksittäisillä opintojaksoilla, mutta se on kuitenkin suositeltu.

Esitietovaatimukset

Opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia. Ne löytyvät opintojakson kuvauksen kohdasta "Esitietovaatimukset" tai "Lisätiedot" tai toteutuksen kohdasta "Lisätietoja opiskelijalle". Esitietovaatimukset on mahdollista täyttää myös vastaavalla osaamisella. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on vaadittava osaaminen. Osaamista ei tarkasteta.