Vestonomiksi (ylempi AMK) valmistunut Jaana Rantakoivu: Koulutuksessa oli mielestäni hienosti toteutettu hybridimallia

19.1.2024 - 09:00

Jaana Rantakoivun opinnäytetyön kuvitusta: piirroshahmo sovittaa vaatteita peilin edessä.Paljon koulutus- ja työelämäkokemusta omaava Jaana Rantakoivu toimii tekstiili- ja muotialan toisen asteen ammatillisena opettajana. Jaana on aina hakeutunut erilaisiin täydennyskoulutuksiin ja opettajien työelämäjaksoille kun se on mahdollista. Myös vestonomi (ylempi AMK) -tutkinto veti puoleensa.

– Minua kiinnostaa, miten voisin vaikuttaa tekstiili- ja muotialan tuotteiden valmistukseen ja käyttämiseen niin, että vastuullisuus ja kiertotalouden periaatteiden hyödyntäminen huomioitaisiin jatkossa entistäkin paremmin. Sain vestonomi (YAMK) -tutkinnossa paljon tähän aiheeseen liittyvää pohdittavaa ja osaamista, Jaana kiittelee.

Opinnäytetyönään Jaana laati verkkokoulutuksen Kiertotalouden liiketoimintamallit tekstiili- ja muotialalla. Koulutus toteutettiin syksyllä 2023 ja toisen kerran keväällä 2024.

– Selvitin opinnäytetyössäni haastattelemalla 15 Lahden alueen pienyrittäjää, mitä kiertotalouden liiketoimintamalleja he hyödyntävät toiminnassaan. Haastatteluaineisto antoi minulle paremman käsityksen alan pienyrittäjyydestä. Tätä tietoa pystyin hyödyntämään sekä verkkokoulutuksen suunnittelussa että työssäni tekstiili- ja muotialan toisen asteen ammatillisena opettajana, Jaana kertoo.

Moodle-verkko-oppimisalustalle koottu koulutus on suunniteltu alalla toimiville tai alalla aloittaville pienyrittäjille. Koulutuksessa he voivat suunnitella ja testata omaa liiketoimintaa kiertotalouden näkökulmasta. Mukana on paljon esimerkkejä alalla toimivista suomalaisista yrityksistä, jotka ovat löytäneet kiertotalouden liiketoimintamalleista arvoa omaan toimintaansa.

– Tämä koulutuskokonaisuuden suunnittelu oli mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa sain yhdistettyä loistavasti työnantajani Koulutuskeskus Salpauksen toimeksiannon ja vestonomi-opintojen opinnäytetyön, Jaana toteaa.

Vestonomi (YAMK) -tutkinnosta Jaana nostaa esiin sen, että se on mahdollista suorittaa pääosin etänä. Tämä sopi hänelle hyvin:

– Koulutuksessa oli mielestäni hienosti toteutettu hybridimallia niin, että saimme valita, osallistummeko opetuspäiviin kampuksella vai etänä. Minulle sopi pääsääntöisesti paremmin etäosallistumisen. Tekniikka toimi ja ryhmätyöt onnistuivat hyvin, joten etäopiskelu oli minulle positiivinen kokemus.

Jaanan vinkit uudelle vestonomi (YAMK) -opiskelijalle:

– Työn ja opiskelun yhdistäminen vaati minulla joistakin harrastuksista luopumista opiskelun ajaksi. Suoritin oppimistehtävät aikataulun mukaisesti ja sellaisella työpanoksella, joka oli kulloinkin käytettävissä. Suosittelen, että miettii etukäteen, millaisella tasolla haluaa suorittaa opinnot. Henkilökohtaisesti en olisi pysynyt tavoitteena olleessa aikataulussa, jos olisin tavoitellut tutkinnon osissa kiitettäviä arvosanoja.

– Opinnäytetyön laajuus on opinnoista puolet. Kannattaakin käyttää riittävästi aikaa ja harkintaa siihen, että löytäisi opinnäytetyöhön inspiroivan ja hyödyllisen aihekokonaisuuden. Työtä on mielekästä tehdä, kun tavoite on selkeä. Laadin jo opinnäytetyön alkuvaiheessa sen pohjalta henkilökohtaisen aikataulusuunnitelman. Sen ja loistavan opinnäytetyön ohjaajan sparrauksella pääsin tavoiteajassa ”maaliin”.

Lisätietoa

Jaana Rantakoivun opinnäytetyö Kiertotalouden liiketoimintamallit tekstiili- ja muotialalla -verkkokoulutus Theseus-palvelussa

Vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu