Muotoilija (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Toteutustapa

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opinnot korostavat verkostoitumista, ryhmätyöskentelytaitoja sekä kansainvälistymistä vahvistavia oppimismenetelmiä.

Sisältö

Koulutuksen keskiössä on muotoiluajattelu, sekä vastuullinen palvelumuotoilu kestävän kehityksen periaatteilla. Opinnot sisältävät 3 pääteemaa: Muotoilujohtaminen, Tuote- ja palvelukonseptointi ja Kaupunkimuotoilu. Sisältö on suunniteltu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Rakenne

Muotoilija (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämishanke. Opintojen kesto on 1,5 vuotta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mitkä mahdollistavat työskentelyn monenlaisissa työtehtävissä ja työpaikoissa. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä ne opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön tuloksena voi syntyä uusi ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Tavoite

Muotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut ammattilainen osaa soveltaa tuotekehityksen, muotoilun ja palvelumuotoilun menetelmiä yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosessien hallintaan ja strategiseen suunnitteluun.

Hän osaa myös kohdentaa aiempaa ammatillista muotoilun erityisosaamista sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten brändien kehittäminen, palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä muotoilualan yrittäjänä kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Riikka Jalava, (ADO_ metodit), Museo oppimisypäristönä: A&DO Labra - oppimiseen innostava konttinäyttely

Riikka Jalava, (ADO_ metodit), Museo oppimisympäristönä: A&DO Labra - oppimiseen innostava konttinäyttely

Saara Suvela, Kaikkea, mitä en osannut edes kuvitella!: työntekijäkokemuksen kehittäminen perehdytyksessä palvelumuotoilun keinoin

Saara Suvela, Kaikkea, mitä en osannut edes kuvitella!: työntekijäkokemuksen kehittäminen perehdytyksessä palvelumuotoilun keinoin