Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 1.5. - 31.10.2021
  • 16. - 30.3.2022
Aloituspaikat
20
Hinta
Maksuton

Digitaalisten mediapalvelujen tutkinto-ohjelmassa voit syventää digitaalisen median osaamistasi. Asiantuntijuutesi kasvaa ja saat valmiuksia toimia kehittämis- ja esimiestehtävissä digitaalisen viestinnän alalla. Tutkinto antaa myös pätevyyden virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Kehity digitaalisen median asiantuntijana

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat

  • media-alan toimintakentän tuntemus: trendit ja tulevaisuudennäkymät, teknologiaympäristö, ansaintamallit ja arvoketjut
  • digitaalisten palveluiden konseptisuunnittelu ja kehittäminen
  • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
  • johtaminen ja esimiestyö media-alalla
  • tutkiva kehittäminen.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Syventävien ammattiopintojen lisäksi tutkintoon sisältyy vapaavalintaisia opintoja ja 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Tutustu tarkemmin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Monimuoto-opiskelua työn ohessa

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on pääsääntöisesti yhtenä iltana viikossa (tiistaisin klo 17–20). Etäopiskelussa hyödynnetään erilaisia verkkotyökaluja sekä yksilö- että ryhmätehtävissä.

Tutkinnon kesto on 1,5 vuotta, mutta tutkinto on suoritettavissa myös yhden lukuvuoden aikana.

Monialaisessa opiskelijaryhmässä sinulla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua toisten media-alan ammattilaisten kanssa.

Opinnäytetyö työelämän kehittämishankkeesta

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö perustuu konkreettiseen työelämän kehittämishankkeeseen. Kehittämishanketta ja sen tuloksia lähestytään tutkimuksellisella otteella. Opinnäytetyöllä osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö kehittää myös valmiuksiasi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.