Digitaalisten mediapalveluiden YAMK-tutkinnosta uutta osaamista suoraan työhön vietäväksi

12.10.2023 - 13:30

Kirsi Lamminen.

Kirsi Lamminen on jatkuvan oppimisen perikuva. Hän on taustaltaan ammattikorkeakoulusta valmistunut metsätalousinsinööri ja häneltä löytyy myös useita ammattitutkintoja esimerkiksi kaupalliselta ja visuaaliselta alalta.

Kirsin mukaan elämä on jatkuvaa oppimista. Hän näkee, että jokainen tutkinto on vuorollaan vienyt häntä eteenpäin, ja opeista on ollut arvoa myös työmarkkinoilla. Kirsi on viihtynyt jo vuosikymmenen asiantuntija- ja digitalo Sitowisella ja mielenkiintoiset työtehtävät ovat pitäneet intoa yllä.

”Alun perin tulin taloon liiketoiminnan assistentiksi. Vuosien saatossa olen tehnyt monenlaista tapahtumajärjestelyistä ja hankeviestinnästä some-viestintään, ennen kuin vuonna 2019 siirryin konserniviestintään markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaksi”, avaa Kirsi.

Viimeisimpänä tutkintonaan Kirsi on opiskellut Metropoliassa digitaalisten mediapalveluiden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Puolentoista vuoden pituiset medianomin YAMK-opinnot hän sai valmiiksi tavoiteajassa loppuvuodesta 2021.

”Minulla oli sellainen ajatus, että tutkinnosta olisi hyötyä työssäni. Asiat myös kiinnostivat henkilökohtaisesti. Opintojen edetessä oli hienoa havaita, että kursseilla käsiteltävät asiat kulkivat samojen asioiden äärellä kuin työtehtävänikin. Koulutus ylitti odotukseni. Kun Sitowisen työpäivä loppui, jatkuivat samat asiat oppitunnilla”, nauraa Kirsi.

Ylempi korkeakoulututkinto joustavasti työn ohessa

Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi. Tampereella kotipaikkaansa pitävä Kirsi sanoo, että koulutukseen hakiessa hän kuitenkin pohti koko perheen voimin, miten työn ja opiskelun yhdistäminen järjestyisi. Loppujen lopuksi 60 opintopisteen laajuinen rupeama onnistui pienten lasten äidille paremmin kuin hän osasi odottaakaan.

”Korona oli tavallaan pelastaja, sillä kaikki tehtiin etänä eikä aikaa tarvinnut varata matkustamiseen. Luentoja oli pääsääntöisesti tiistai-iltaisin ja niille oli helppo osallistua samalta koneelta suoraan etätyöpäivän päätteeksi puolison valmistaessa ja tarjoillessa päivällisen suoraan työpöydän ääreen. Kaikki hoitui näppärästi etänä, todistuskin tuli postissa”, Kirsi kuvailee tyytyväisenä.

Toteutustavasta huolimatta Kirsi koki opiskelun olleen todella konkreettista, eikä vain käsien heiluttelua. Opetusjärjestelyt ja -ohjaus oli hänen mukaansa koordinoitu erittäin hyvin ja raamitettu selkeästi. Kirsi kuvailee opiskelu-urakan ajankäyttöä tehokkaaksi, sillä opiskeluprojektit sai liki poikkeuksetta nivottua omaan päivätyöhön. Opinnäytetyönsäkin Kirsi laati Sitowiselle.

”Aiheeni käsitteli Metan mainosten A/B-testausta. Testasin brändisisältöjä ja tekstin muotoja, eli millainen luova sisältö toimii tai ei toimi”.

Opiskeluinto on tarttuvaa

Kirsin mukaan opettajat olivat asiansa osaavia kouluttajia, jotka tiesivät, mistä puhuivat. Tukea oli aina saatavilla. Heillä oli taito viedä opintoja jämptisti eteenpäin, eikä jäänyt epäselvyyttä, mitä opiskelijan kulloinkin pitäisi tehdä. Lisäksi Kirsi kiittelee, että opettajat ymmärsivät, että hänen tapaansa monet opiskelijat olivat pienten lasten vanhempia. Usein lapsia vilahti myös kameran takana ja elämä sai muutoinkin näkyä.

Opiskeluiltoihin kuului usein pienryhmätehtäviä, joita tarvittaessa jatkettiin yhteisesti sovittuina aikoina. Kirsi kuvailee noin parinkymmenen opiskelijan ryhmäänsä taustoiltaan sekalaiseksi sakiksi – mukana oli osaavia ammattilaisia niin mediatoimistoista kuin viestinnän parista.

”Tämä oli yksi opintojen kohokohdista! Oli todella energisoivaa kuulla eri aloilla työskentelevien opiskelijakollegojen näkemyksiä ja ajatuksia”.

Rakennetun ympäristön asiantuntjia- ja digitalossa työskentelevä Kirsi kokee, että työelämässä on kirjoittamaton ajattelumalli oman osaamisen jatkuvasta ylläpidosta. Toki saavutettu YAMK-tutkinto antoi paitsi uutta osaamista, myös ylpeydenaihetta itselle sekä tulevaisuutta ajatellen valmiudet hakeutua ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin työtehtäviin.

Digitaalisessa työympäristössä on pysyttävä maailman menossa mukana

Viestintä- ja markkinointiasiantuntijana työskentelevä Kirsi kehittää työssään työnantajakuvaan liittyviä asioita niin yrityksen sisäisesti kuin sen ulkopuolellakin. Digitaaliset mediapalvelut ovat vahvasti läsnä hänen työarjessaan. Hän työskentelee erilaisten verkkopalvelujen kehittämisen parissa sekä toteuttaa edelleen digitaalista mainontaa opinnäytetyönsä oppeja hyödyntäen.

Kirsi on tyytyväinen Metropoliasta saamaansa YAMK-tutkintoon.

”Suosittelen opintoja sellaisille ihmisille, jotka haluavat pysyä maailman menossa kiinni. Omalla kohdallani työuraa on vielä useita vuosikymmeniä jäljellä. Mielestäni ympäristön muuttuessa on tärkeää olla kehityksen kulussa ja työelämän murroksessa mukana. Jollekin tutkinto voi olla myös mahdollisuus muuttaa kurssia omalla työurallaan”, analysoi Kirsi.

Digitaalisten mediapalveluiden YAMK-tutkinto syventää opiskelijoiden digitaalisen median osaamista ja vahvistaa asiantuntijuutta

Jotta digitaaliset palvelut ovat käyttäjilleen helppokäyttöisiä, aidosti hyödyllisiä ja käyttäjäkokemukseltaan miellyttäviä, tarvitaan käyttäjien toiminnan ja tarpeiden ymmärtämistä ja soveltamiskykyä palveluiden kehittämisessä. Digitaalisten mediapalveluiden YAMK-tutkinnossa vastataan juuri näihin haasteisiin. Koulutuksen ytimessä on käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen digitaalisten palveluiden kehitystyössä. Opiskelijat saavat valmiudet toimia kehittämis- ja esimiestehtävissä digitaalisen viestinnän alalla, myös ylempää korkeakoulututkintoa vaativissa tehtävissä.

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuoto-opintoina. Pääsääntöisesti tiistai-iltaisin järjestettyjen luentojen lisäksi opiskelijalta vaaditaan sitoutumista itsenäiseen opiskeluun ja pienryhmissä työskentelyyn. Pääosin ryhmätapaamiset toteutetaan etänä, mutta ryhmäytymisen vuoksi opintoihin kuuluu myös lähitapaamisia Arabian kulttuurikampuksella.

Lue lisää koulutuksesta ja seuraavista hakuajoista.